Jihad wereldwijd

“Er kan geen vrede bestaan tussen het Islamitische geloof en een niet-islamitische samenleving. Islam sluit alles wat niet-moslim is uit van zijn eigen leefgebied. De islamitische beweging moet en mag de macht grijpen zodra ze daar de numerieke en morele kracht voor heeft, niet alleen om de niet-islamitische macht te breken.“ Alija Izetbegovic, (Bosanski Šamac, 8 augustus 1925 – Sarajevo, 19 oktober 2003, was een Bosnische moslim-activist en politicus alsmede president van Bosnië en Herzegovina 1990 tot 2000), schreef in zijn hoogst controversiële boek The Islamic Declaration (1970).

Als ik een moslim hoor zeggen dat “ISLAM” vrede betekent, moet ik eerst eens heel hard lachen, maar anderzijds is het wel droevig voor mij, omdat nog steeds veel mensen dit geloven.Het woord ISLAM betekent ‘onderwerping’ en niet ‘vrede’, want vrede is salam,niet ISLAM.Het woord ISLAM komt van het Arabische werkwoord ”aslama”, dat zich overgeven en onderwerpen betekent…ISLAM = onderwerping / SALAM = vrede… En wanneer moslims van vrede spreken, bedoelen ze deze vrede: de praktische onderwerping van alle mensen/staten/ aan de SHARIA(islamitische wetgeving) en de ISLAM:„De heerschappij is alleen voor Allah”/Koran:12:40…„Bestrijdt hen tot er geen verzoeking meer is en de godsdienst aan God behoort” (soera 2:193). Maar, wie zich verzet tegen onderwerping moet, omwille van de vrede, gedood worden. Dat is de paradoxale boodschap van de ISLAM…

Al jaren staat Afghanistan op de tweede plaats in de Ranglijst Christenvervolging, vlak achter koploper Noord-Korea. De mate van vervolging is in beide landen bijna even zwaar te noemen, al zijn de manieren van onderdrukking heel verschillend. In Afghanistan vervolgt niet alleen de overheid christenen. Naast de gewelddadige aanwezigheid van IS en de Taliban vormt ook de nabije omgeving een bedreiging voor christenen

De situatie voor christenen

Alle Afghaanse christenen hebben een islamitische achtergrond. Zij dragen hun nieuwe geloof niet openlijk uit omdat het als een grote schande wordt gezien je af te keren van de islam. Op bekering tot het christendom staat dan ook de doodstraf. Dat is de reden dat christenen hun geloof vaak angstvallig verborgen houden; als ze ontdekt worden, moeten ze het land ontvluchten, anders wacht hen de dood.

In Afghanistan draait een groot deel van het familieleven om ‘eer’. De familie van een christen doet er dan ook alles aan om die ‘eer’ te redden door de bekeerling uit hun leven te schrappen. Zowel radicale islamitische groeperingen als familieleden kennen dan geen medelijden.

Centraal Afrikaanse Republiek

Na de omverwerping van president Bozize trokken islamitische Seleka-rebellen op rooftocht. Christelijke milities antwoordden met aanvallen en moordpartijen. 190.000 mensen vluchtten, 1 miljoen is ontheemd en hongersnood treft de helft van de bevolking. Begin van conflict 2013

Comoren

Er zijn steeds meer radicale moslims op de Comoren, zij vormen een bedreiging voor christenen – vooral als zij een islamitische achtergrond hebben. Moslims mogen zich niet bekeren tot het christendom, daarom verzwijgen moslimbekeerlingen hun geloof. Er is godsdienstvrijheid, maar volgens de regering geldt deze wet voor buitenlanders en niet voor lokale bewoners.

Moslims die christen worden, krijgen te maken met onderdrukking door familie en gemeenschap. Die doen er alles aan om bekeerlingen terug te laten keren tot de islam. Vrouwen en meisjes kunnen worden onterfd vanwege hun bekering; dit leidt vaak tot financiële problemen en armoede. 

Democratische Republiek Congo

Extreem geweld en wetteloosheid hebben de overhand in dit land.
Jihadisten en andere gewapende groeperingen bezorgen inwoners veel leed, vooral onder christenen.

Leiders van deze groeperingen proberen invloed uit te oefenen op wat er in de kerken wordt gepredikt. Ze kidnapten een kerkleider en maakten hem duidelijk wat hij wel en niet kon zeggen in zijn preken. 

Kenia. Het Oost-Afrikaanse Kenia heeft een christelijke meerderheid. Toch heeft de kerk in het noordoosten en in de kustgebieden zwaar te lijden onder de dominante aanwezigheid van moslims. Vrijwel alle christenen in Kenia hebben te maken met vervolging. De grootste dreiging komt van de terreurgroep al-Shabaab.

Koeweit

Officieel is er godsdienstvrijheid in Koeweit, maar in de praktijk hebben veel christenen het moeilijk.  Buitenlandse christenen kunnen in vrijheid hun geloof beleven, zo lang ze maar niet evangeliseren. Maar moslims die zich bekeren tot het christelijk geloof worden onderdrukt.

  • Een vergunning voor christelijke bijeenkomsten wordt zelden gegeven. Er zijn te weinig plekken om samen te komen, hierdoor is er soms spanning tussen groepen christenen.
  • Christenen zijn gedwongen de islamitische normen en waarden in het dagelijks leven te respecteren. De overheid verbiedt elke vorm van christelijk onderwijs en kinderen moeten verplicht naar islamitische scholen.
  • Evangelisatie is strafbaar, christenen die openlijk praten over hun geloof lopen kans gediscrimineerd en mishandeld te worden. Zij worden onder druk gezet om hun geloof in de Here Jezus te verloochenen.
  • Separatistische, islamitische en criminele milities zwaaien de plak in Libië, waar twee regeringen tegenover elkaar staan. 400.000 mensen zijn ontheemd, mensensmokkelaars en de Islamitische Staat buiten het machtsvacuüm uit voor hun eigen doelen.

Libië

Separatistische, islamitische en criminele milities zwaaien de plak in Libië, waar twee regeringen tegenover elkaar staan. 400.000 mensen zijn ontheemd, mensensmokkelaars en de Islamitische Staat buiten het machtsvacuüm uit voor hun eigen doelen. Begin van het conflict 2011

Mali

Sinds 2012 hebben radicaalislamitische groeperingen de controle over het noordelijke deel van het land. Kerken werden platgebrand en christenen sloegen op de vlucht. Sommigen keerden terug, zij leven nog steeds onder constante druk en dreiging. Ook in het zuiden, waar christenen meer vrijheid hebben, neemt de dreiging van radicale islam toe.

Tuareg-rebellen vechten voor onafhankelijkheid in het noorden van Mali. Islamistische groeperingen willen de Sharia invoeren. Ondanks de vredesonderhandelingen zijn er regelmatig aanslagen en ontvoeringen. 230.000 mensen zijn ontheemd.

Vooral christenen met een islamitische achtergrond lopen gevaar. Bekering tot het christendom wordt gezien als verraad. Als familie of de gemeenschap erachter komt, is de kans op geweld groot. Vrouwen die christen zijn geworden, kunnen daarnaast te maken krijgen seksueel misbruik, gedwongen echtscheiding en huwelijk.  

Mozambique

Islamitische onderdrukking is de meest voorkomende bron van christenvervolging in Mozambique. De vervolging van christenen is het zwaarst in de noordelijke provincie Cabo Delgado, buitensporig geweld is hier aan de orde van de dag. Radicaalislamitische groepen plunderden en vernietigden kerken, scholen en christelijke bedrijven – ook christelijke hulpverleners waren doelwit. Tijdens deze aanvallen werden vooral christelijke mannen en jongens gedood, dit heeft grote impact op de achtergebleven families. Tienduizenden mensen vluchtten naar veiliger gebied.

In het noordelijke deel van Mozambique zijn moslims in de meerderheid. Christenen met een islamitische achtergrond worden gedwongen hun geloof af te zweren. Weigeren ze dit, dan worden ze buitengesloten.

NIGERIA

Terreurgroep Boko Haram wil in Noord-Nigeria zijn eigen kalifaat oprichten en de Sharia-wetgeving invoeren. Duizenden meisjes en vrouwen worden ontvoerd en in de slavernij gedwongen of als ‘rebellenvrouwen’ uitgedeeld. 200.000 mensen zijn gevlucht.

In Nigeria zijn de afgelopen 20 jaar 100.000 christenen gedood… Nigeria is het “grootste slagveld voor christenen ter wereld” aan het worden. Christenen die in het noorden en midden van het land wonen, hebben veel te lijden van geweld van radicale moslimgroeperingen en militante Fulani-herders. Mannen en jongens worden tijdens hun aanvallen vaak vermoord. De vrouwen en kinderen die achterblijven, vormen een gemakkelijke prooi voor meer geweld. Christelijke vrouwen worden in veel gevallen ontvoerd of verkracht. De Amerikaanse president Donald Trump heeft de kwestie in 2018 aan de orde gesteld bij de Nigeriaanse president Muhammadu Buhari. “We hebben zeer ernstige problemen met christenen die in Nigeria worden vermoord,” zei Trump tegen hem. President Trump staat echter bijna alleen onder de westerse leiders om de kwestie aan de orde te stellen. Toen zijn voorganger, president Barack Obama, Buhari ontmoette, sprak hij nooit over de moorden op christenen. Begin van het conflict 2009

Somalië

De burgeroorlog in Somalië is gedeeltelijk geluwd door de opkomst van terreurorganisatie Al Shabaab. De groep voert aanslagen uit in Somalië en buurlanden als Kenia. Meer dan een miljoen vluchtelingen emigreerden, evenveel mensen zijn intern ontheemd.Het lijkt erop dat de situatie voor christenen in Somalië steeds verder verslechtert. In het islamitische land laten stammen, families en radicale groeperingen geen ruimte over voor een andere religie dan de islam.Strijders van al-Shabaab in Somalië zien christenen als het belangrijkste doelwit om uit te schakelen. De militanten spreken regelmatig uit dat ze Somalië willen ‘zuiveren’ van christenen. In de afgelopen jaren is een trend te zien waarin militanten specifiek christelijke leiders opsporen om ze te straffen voor hun activiteiten. Begin van het conflict 1988.

Sinaï

Sinds de Arabische Lente in 2011 is een nieuw leven van islamitische en bedoeïen milities in de Sinaï. Aanvallen worden vaker en groter uitgevoerd. Toeristische plaatsen worden vaak getroffen. Begin van het conflict. 2011

Syrië

Rebellengroeperingen strijden tegen de troepen van president Assad én met elkaar. Er zijn van het gebruik van de chemische wapens door Assad, en het deel van de woorden van de andere goederen. Het conflict is een kluwen van internationale belangen. Meer 4 miljoen Syriërs zijn gevlucht, 12,2 miljoen heeft dringende nood aan humanitaire hulp. Begin conflict 2011.

Tsjaad

Sinds 2009 zijn miljoenen mensen in de regio van het Tsjaadmeer getroffen door een conflict dat in Nigeria begon. 2,7 miljoen mensen zijn op de vlucht voor het geweld van de gewapende groep Boko Haram en de militaire acties die daar op volgden. Het conflict wordt steeds intenser en heeft zich verspreid naar de buurlanden van Nigeria. 

Tsjetsjenië 

Wat begon als een onafhankelijkheidsstrijd in Tsjetsjenië ontaarde in een islamitische opstand in de Kaukasus. Terroristische aanslagen, onderdrukking, corruptie en straffeloosheid waait het extremisme aan. Begin van het conflict 1999.

Thailand.

De separatistische opstand in moslimregio’s in zuidelijk Thailand tekenent zich door bomaanslagen en granaataanvallen, waarbij burgers vaak het leven laten. Onthoofdingen en aanslagen op scholen en ziekenhuizen zaaien wijdverpreide angst. Start van het conflict 2004.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s