Gevaarlijke boekjes

De vier gevaarlijkste boekjes ter wereld.

Vierde in de rij: “Mein Kampf”. Adolf Hitler.

In de twintiger jaren van de vorige eeuw schreef een zekere Oostenrijker A.H. in Duitsland in de gevangenis een boek waarin hij zijn ideeën over de gewenste staatsindeling en rassentheorie uiteenzette. Nog geen twintig jaar na publicatie en binnen zeven jaar na zijn machtsovername, Op 1 september 1939 viel hij Polen binnen en zette hij, samen met Japan en Italië de wereld in vuur en vlam. Toen na vijf lange jaren van oorlog het monster was uitgeraasd, zag de wereld er anders uit. Ruim 52 miljoen doden vielen er te betreuren. “Op 1 september 1939 zette iemand welbewust een kracht in beweging, die zijn weerga niet kende, een groot en vernietigend monster, dat nu de Tweede Wereldoorlog heet. Dit monster trok over de aarde. Het dreef paniek en wanhoop voor zich uit, het bracht verschrikking en ellende met zich, het liet dood en verderf achter zich. Nooit waren de offers zo talrijk, nooit de chaos en ontreddering zo groot geweest. Degene die dit alles ontketend had kreeg wat hij wilde: een “Totaler Krieg”, die niets en niemand ontzag. Het ondier maakte 25 tot 40 miljoen slachtoffers, niemand weet het precies. Een deel van de slachtoffers- 8 miljoen- werd volgens plan vermoord in concentratiekampen. Toen het beest eindelijk geveld was had de wereld een ander gezicht gekregen. Hoe was dit alles mogelijk? Hoe kon te midden der volken zulk een monster opgroeien? Wie zich nu-achteraf- met de voorgeschiedenis bezighoudt, ziet wat toen slechts enkelen zagen: een macht die zich opmaakte tot vernietiging”.
“Als alle bomen van de wereld pennen waren, alle water in de oceanen inkt en de hemel van papier, dan nog was alle leed niet te omschrijven”, zo schreef G.B.J. Hiltermann in zijn inleiding van de 20 delige serie: “De Geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog”.

Derde in de rij, “Das Kapitaal”, Karl Marx.

“Er is slechts één manier om de moorddadige doodsstrijd van de oude maatschappij in te korten, te vereenvoudigen en te concentreren, en dat is door middel van revolutionaire terreur.”
Karl Marx, in Het communistisch Manifest, 1848

Samenvatting van “Zwartboek van het communisme”.
“Op 16 april 1917 arriveerde Lenin met een gepantserde trein op het Finlandstation in Petrograd, waar hij zich aan het hoofd stelde van de bolsjevistische revolutie. Het was het symbolische begin van het wereldcommunisme. De eerste boeren- en arbeidersstaat werd gevestigd en de dageraad van een nieuwe eeuw leek te gloren. In de Sovjet-Unie zelf maar ook in het kapitalistische Westen stelden velen hun hoop op het communisme, dat de mensheid zou bevrijden van ongelijkheid en economische uitbuiting en een wereld zou scheppen van harmonie en aards geluk.De droom werd echter al spoedig een nachtmerrie. Tijdens het bewind van Lenin werden de eerste fundamenten gelegd van een politiestaat; onder zijn opvolger Stalin werd een heel volk het slachtoffer van een meedogenloze en wrede terreur. En overal waar het communisme zijn vlag plantte, verrezen strafkampen, werd de bevolking gedeporteerd en leefde men in angst voor de geheime politie.In het ‘Zwartboek van het communisme’ geven Stéphane Courtois en zijn medeauteurs een indrukwekkend overzicht van de zwarte zijde van het communisme. In uitstekend gedocumenteerde hoofdstukken beschrijven zij de misdaden die in naam van het linkse totalitarisme zijn gepleegd, in de Sovjet-Unie, in Spanje tijdens de burgeroorlog, in Oost-Europa, in China, in Noord-Korea, Cambodja, Cuba, Afghanistan. Een onthutsend beeld van een geperverteerde ideologie die 85 tot 100 miljoen slachtoffers eiste”.

Een fragment uit de documentaire The Soviet Story, waarin het subtiele verschil tussen fascisme en communisme wordt uitgelegd. Fascisme heeft haar wortels in de contraverlichting (eind 19e eeuw) en is net zo als het marxisme, sterk anti-liberaal/kapitalistisch. Het is een radicale stroming binnen het (u leest het goed) socialisme, die een synthese vormt met het nationalisme. Het ziet het leven als een permanente strijd van volkeren die nodig is om het ras/volk gezond te houden (sociaaldarwinisme). Fascisme verheerlijkt net zoals het marxisme het geweld om haar doel te bereiken. Het verafschuwt de democratie en zoekt een sterke leider met een overheid die collectief/totalitair opereert. Het ziet zich, naast het marxisme/socialisme, als de derde weg tegen het “decadente” kapitalisme. Fascisme is een socialisme dat op nationaal gebied opereert. Dit was niet handig voor de Sovjet Unie waar vele verschillende volkeren wonen. Daar was het vooral de klassenstrijd die woede.

Tweede in de rij, “De Koran”. Grondlegger, Mohammed, samensteller, Aboe Bakr, eerste Kalief en opvolger van Mohammed, 8 juni 632.

Uit de Hadith`s (islamitische overlevering, traditie) staat te lezen dat Mohammed gezegd zou hebben: “Mij is bevolen de mensen te beoorlogen totdat zij getuigen dat er geen god behalve Allah en dat Mohammed Allah’s gezant is. Alleen door het uitspreken van deze belijdenis maken zij hun goed en bloed voor mij onaantastbaar”.

Een andere aan Mohammed toegeschreven uitspraak uit oude islamitische bronnen:
“Aslim taslam”.
Vrij vertaald: “Wordt moslim, dan leef je in vrede”.

In de belangrijkste hadith (islamitische overlevering), die van Boechari, staat duidelijk: “Islam is er om te heersen en niet om beheerst te worden.” Jihad, de heilige oorlog is de plicht van elke moslim.

ISLAM = onderwerping / SALAM = vrede.

We hebben de vorige eeuw twee van de gevaarlijkste dodelijke ideologieën gezien ontmaskerd, bevochten en verslagen. Het Marxistische socialisme ( ruim 100 miljoen doden direct en indirect) en het fascistische Nazisme (25 tot 50 miljoen doden). Nog steeds sluimeren er fanatieke aanhangers van deze dodelijke ideologieën en we kunnen niet waakzaam genoeg zijn om ze te bestrijden. Maar de meest dodelijkste ideologie ( 1400 jaar islam, 270 miljoen lijken “, door Bill Warner ) is nog steeds springlevend en wordt door miljoenen onnozele Europeanen met open armen ontvangen en binnengehaald alsof het Sinterklaas is. Het geheim van het succes ervan, het heeft zich vermomd als religie.

William Muir (27 April 1819 – 11 July 1905. een van de belangrijkste Britse islamwetenschappers):

“Mohammed´s zwaard en de koran zijn de dodelijkste vijanden van de beschaving, de waarheid en de vrijheid, die de mensheid tot nu toe heeft meegemaakt”.

Hafid Bouazza: (Oujda, 8 maart 1970) is een Marokkaans-Nederlandse schrijver.

“Al jaren maak ik mij grote zorgen over de extremistische uitwassen van de islam in Nederland en de blindheid en de onwil van de Nederlanders om deze gezwellen aan te zien voor wat ze werkelijk zijn, namelijk wat in Nederland rechts-extremisme wordt genoemd. Steeds wordt over het hoofd gezien dat de islam een intrinsiek politiek karakter heeft en dat het separatisme van zijn ongure aanhangers niets anders is dan een totalitaire , racistische en nationalistische ideologie, die in Nederland zo wordt verafschuwd. Ik heb nooit het verschil gezien tussen een doorgeslagen imam en een Janmaat”. (NRC –Handelsblad, 23 febr. 2002)

Aboe Salie citeerde Mohammed zeggende:”Besnijdenis is een Soena (traditie) voor de mannen en Makruma (een eerbare daad) voor de vrouwen.” — “Is Female Genital Mutilation an Islamic Problem?” ME Quarterly

Welke andere tirannie doet dit? Zelfs de nazi’s verminkten niet hun eigen vrouwen! In tegenstelling tot de 20e eeuwse dictators wiens woede en moordzucht zichzelf uiteindelijk verteerde, is de islam zelfstimulerend. Uiteindelijk, hoewel langzamer, heeft islam meer mensen vermoord en gemarteld dan welke religie dan ook, religieus of seculier. In tegenstelling tot seculiere tirannie, leeft de islam voort op grond van haar polygamie en seksuele predatie. Het reproduceert zichzelf en groeit. Andere tirannieën zijn te vergelijken met heftige infecties waarbij je heel even heel warm wordt, maar die vanzelf weer overgaan. islam is echter een langzame terminale kanker die zich eerst uitzaait en dan alles overneemt. Het trekt zich nooit terug. Haar methoden zijn verraderlijk, vaak onmerkbaar en gedreven door demografie. Net als bij kanker kan soms de enige remedie excisie zijn. Dus als je weer eens negatieve berichtgeving over Israël leest, plaats het nieuws dan eens in de context en denk dan eens aan de vijand waartegen de Israëlieten vechten. Islam is niet te vergelijken met wat dan ook in de geschiedenis. Bron:

http://boinnk.nl/76030/de-religie-van-de-vrede-de-islam/

Eerste in de rij: De Bijbel.

Stelling die velen opwerpen: “Christenen hebben meer oorlogen gevoerd en moordden gepleegd, vreemde landen veroverd en onderworpen dan alle andere religies”.
Er is alleen een probleem, nergens in de bijbel of in het leven en voorbeeld van Jezus van Nazareth is op te maken dat christenen met geweld de wereld moesten veroveren of een wereldwijd christelijk Koninkrijk moesten stichten. Nergens heeft christus zich ergens met politiek bemoeit of regels opgesteld waarop een “aardse straf” in het vooruitzicht werd gesteld.

Koninkrijk

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s