Zal Nederland de 21e eeuw overleven?

De bekende blogger Fjordman doet dit verslag via Gates of Vienna.

Laten we het geval van Nederland bekijken. Islamitische praktijken worden daar steeds meer geaccepteerd door het publiek. Er is sprake van om islamitische feestdagen tot feestdagen te maken omdat Nederland een “joods-christelijk-islamitische” samenleving is, wat dat ook moge zijn. Er zijn plannen voor een uitsluitend voor moslims bestemd ziekenhuis, en voormalig minister van Justitie Piet Hein Donner verklaarde dat Nederlanders moslims meer vrijheden moeten geven om zich volgens hun tradities te gedragen: “Voor mij is het duidelijk: als tweederde van de Nederlandse bevolking morgen de sharia zou willen invoeren, dan moet de mogelijkheid bestaan”, aldus hem. “Het zou een schande zijn om te zeggen: ‘Dat mag niet!'”.
Het idee is bepaald niet vergezocht. Onofficiële sharia-rechtbanken functioneren al jaren in grote Europese steden en worden geleidelijk aan officieel geaccepteerd. In september 2008 werd bekend dat de Britse autoriteiten uitspraken van shariarechtbanken over bepaalde zaken formeel zullen accepteren. Dit betekent dat Groot-Brittannië zich niet alleen cultureel maar ook juridisch heeft overgegeven aan zijn nieuwe moslimmeesters. De politieke elites zullen geen enkel verzet bieden tegen verdere islamisering.

Groot-Brittannië is een van de ergste landen in de westerse wereld, wat veel zegt als je bedenkt hoe slecht veel andere landen zijn, maar het behoort tot een groeiende groep landen waar de autoriteiten zich min of meer hebben overgegeven aan de islamitische heerschappij, openlijk de islamitische “cultuur” bevorderen en degenen die zich verzetten lastigvallen. Men kan Zweden, Nederland, België en waarschijnlijk Frankrijk toevoegen aan de lijst, die blijft groeien. Noorwegen, Spanje, Oostenrijk, Duitsland en andere landen blijven niet ver achter.

Nederland, dat eeuwenlang een toevluchtsoord was voor wie meer vrijheid van denken zocht, wordt een steeds totalitairder samenleving als rechtstreeks gevolg van massa-immigratie in het algemeen en moslimimmigratie in het bijzonder. Dit is de reden waarom de inzichtelijke Hans Janssen, hoogleraar Moderne Islamitische Ideologie aan de Universiteit Utrecht, stelde dat een vreedzame samenleving die wil blijven bestaan “een manier zal moeten vinden om zich met niet-vreedzame middelen te verdedigen tegen mensen die niet vreedzaam zijn.” Volgens Jansen uiten moslimfundamentalisten regelmatig bedreigingen, maar zwijgen Nederlandse media daarover.

De publieke omroep NPS maakt een televisieprogramma met als doel de Nederlandse bevolking een positief beeld te geven van moslims en andere allochtone groepen. Ondertussen werd in 2008 bekend dat een politieman van Marokkaanse afkomst in het Rotterdamse politiekorps is ontmaskerd als spion voor de Marokkaanse inlichtingendienst. Hij gaf leiding aan een project waarbij 57 Marokkaanse probleemjongeren werden opgeleid tot grondpersoneel voor Rotterdam Airport. Het Openbaar Ministerie (OM) besloot hem niet te vervolgen, naar verluidt omdat dit mogelijk negatieve publiciteit over de “Multiculturele” samenleving zou kunnen opleveren. Ook nadat dit bekend werd, bleef de als spion voor het buitenland ontmaskerde politieman op Rotterdam Airport werken. De luchthavendirectie zag geen reden om hem een baan te weigeren.

De PvdA daarentegen probeerde een (toenmalig) lid dat streed voor de rechten van moslimafvalligen de mond te snoeren, omdat zij vreesden dat hij de partij electorale schade zou berokkenen. Net als de meeste andere linkse partijen in de westerse wereld krijgen zij een onevenredig groot aantal allochtone stemmen. De man in kwestie, de moedige ex-moslim Ehsan Jami, besloot in het voorjaar van 2008 zijn organisatie van ex-moslims die de traditionele doodstraf voor het verlaten van de islam trotseren, op te heffen. Hij beweert dat mensen bang zijn om zich bij de organisatie aan te sluiten vanwege bedreigingen van moslims.


Slotervaart, een Marokkaanse buurt in Amsterdam, wordt geteisterd door rellen en brandstichting. Net als in soortgelijke gebieden in Zweden, Frankrijk, Engeland en elders lopen hulpverleners van de brandweer en ambulancediensten het risico van fysieke aanvallen wanneer zij de wijk betreden. De grote steden van West-Europa zijn berucht geworden om hun snel groeiende “no-go” zones, van Birmingham, Londen en Bradford via Marseille, Parijs, Antwerpen en Brussel tot Kopenhagen, Berlijn en Hamburg. Er zijn nu veel gebieden waar zelfs de politie zich niet durft te wagen zonder aanzienlijke back-up. In bepaalde stedelijke gebieden aarzelen de brandweer en de ambulancediensten om in te gaan op oproepen in moslimwijken, waar “jongeren” openbare gebouwen in brand steken en vervolgens een hinderlaag leggen voor de brandweer wanneer deze arriveert.

Bus Oosterwei Medio september 2008 kondigde de busdienst in Gouda aan niet meer door de wijk Oosterwei te rijden. Het besluit kwam er na klachten van buschauffeurs die melden dat zij op hun route door de wijk worden bespuugd, bedreigd en beroofd door Marokkaanse jongeren, die ook systematisch tegen de bussen trappen.

Eerder werd bekend dat Marokkanen, Turken en andere moslims in Nederland aanwijzingen krijgen uit hun thuisland. Etnische Turken hebben vanuit Turkije aanwijzingen gekregen hoe ze moeten stemmen bij Nederlandse verkiezingen.

Geert Wilders. Ook medio september 2008 zei politicus Geert Wilders tijdens een toespraak in de Tweede Kamer dat Marokkanen Nederland koloniseren. Volgens Wilders zijn Marokkanen er niet gekomen om te integreren, maar “om Nederlanders te onderwerpen” en over hen te heersen. “We verliezen onze natie aan Marokkaans tuig dat al mishandelend, spugend en onschuldig door het leven gaat”, stelde Wilders. “Ze accepteren vrolijk onze uitkering, huizen en artsen, maar niet onze regels en waarden”, zei hij. Volgens hem zijn er “twee naties”. De natie van het kabinet is die van “klimaathysterie en oncontroleerbare islamisering.” De andere natie, “mijn natie”, zei Geert Wilders, “is die van de mensen die de rekening moeten betalen en worden beroofd en bedreigd door islamitische straatterroristen.”

Zeven minuten na het begin van de toespraak deed zich “een technische fout” voor in de televisie-uitzending, die op mysterieuze wijze werd opgelost op het moment dat Wilders zijn toespraak beëindigde. De staatstelevisie is notoir partijdig in hun pro-Multiculturele meningen en hun overtuiging dat Wilders slecht is.


Zoals ik in mijn online essay “Democracy and the Media Bias” schreef, zou in democratische samenlevingen de pers, de Fourth Estate, er zogenaamd voor moeten zorgen dat de regering haar werk goed doet en kwesties van publiek belang aan de orde stellen. In de praktijk lijken we nu een situatie te hebben waarin de politieke elites samenwerken met de media om ervoor te zorgen dat sommige onderwerpen onvoldoende of onevenwichtige aandacht krijgen, terwijl andere eenvoudigweg helemaal van de agenda worden gehouden. Samen vormen zij een nieuwe politieke klasse.

Vóór de opkomst van het buitenbeentje Pim Fortuyn was de Nederlandse politiek in hoge mate een gesloten club waarvan de leden, ongeacht hun partijlidmaatschap, zoveel mogelijk dezelfde opvattingen deelden. De meeste journalisten behoorden tot dezelfde club. Als de meerderheid van de bevolking het niet helemaal eens was met deze elite over gevoelige kwesties – en de gevoeligste van allemaal was moslimimmigratie – maakte dat nauwelijks iets uit. Aangezien alle machthebbers het in principe met elkaar eens waren, kon de wil van het volk gerust genegeerd worden. Journalisten en rivaliserende politici – merk op hoe ze op één lijn zaten – maakten Fortuyn zwart als een gevaarlijke “rechts-extremist”. Indirect leidde dit tot zijn moord door een linkse activist die verklaarde dat hij hem namens de moslims had vermoord omdat hij “gevaarlijk” was voor minderheden.

Pim Fortuyn werd indirect vermoord door de politieke, culturele en media-elites, terwijl filmmaker Theo van Gogh werd vermoord door moslims. Het parlementslid Ayaan Hirsi Ali is het land uitgezet. Het islamkritische parlementslid Geert Wilders is er nog steeds, maar hem wordt hetzelfde verwijt gemaakt als Fortuyn dat hij een racist zou zijn, hij ontvangt dagelijks bedreigingen van moslims en niet zo subtiele hints van het establishment dat hij zijn kritiek op moslimimmigratie moet afzwakken. De Nederlandse geest tussen 2001 en 2008 lijkt te zijn gebroken, want de zaken worden langzaam weer normaal. De uitgebreide politieke elites hebben het publieke debat weer stevig onder controle, en de gênante boerenopstand is met succes neergeslagen.

Misschien is met Fortuyn de kans om Nederland te redden wel verkeken. Ik hoop van niet. Ik heb altijd van Nederland gehouden, en het zou buitengewoon triest zijn als een eens zo grote natie die zoveel tijd en energie heeft besteed aan het buiten de deur houden van de zee, wordt vernietigd door een vloedgolf van sharia-barbarij.

Solidariteit met Gregorius Nekschot.

In mei 2008 werd de cartoonist onder het pseudoniem Gregorius Nekschot voor het eerst in de moderne westerse wereld gearresteerd. Hij werd in zijn huis in Amsterdam gearresteerd en in hechtenis genomen voor verhoor, op verdenking van “het publiceren van cartoons die discriminerend zijn voor moslims en mensen met een donkere huidskleur”. Tegelijkertijd ontwikkelde de gemeente Amsterdam lesmateriaal waarin kinderen worden gewaarschuwd voor de politiek van de islamkritische politicus Geert Wilders. Kamerlid Wilders noemde de campagne “misselijkmakend”.

Wilders’ film Fitna uit maart 2008 leidde wereldwijd tot heftige reacties van moslims en tot veroordelingen door dhimmi appeasers in de westerse wereld. Hoewel de korte film niets anders deed dan de Koran en uitspraken van moslimleiders citeren, veroordeelde secretaris-generaal Ban Ki-moon van de Verenigde Naties de film als beledigend anti-islamitisch. “Er is geen rechtvaardiging voor haatzaaien of aanzetten tot geweld,” zei Ban in een verklaring. “Het recht op vrije meningsuiting staat hier niet op het spel.” De Hoge Commissaris voor de Mensenrechten van de VN, Louise Arbour, sloot zich aan bij de veroordeling van de toon en de inhoud van Fitna en merkte op dat Nederlanders en anderen elke uiting van raciale of religieuze haat die aanzet tot discriminatie of vijandigheid moeten verbieden. Met andere woorden, zij zouden kritiek op de islam moeten verbieden.

Er zijn al voorbeelden waarbij kleine Nederlandse websites zijn vervolgd voor het plaatsen van kritische opmerkingen van lezers over de islam en moslims, waarmee een juridisch precedent is geschapen voor de onderdrukking van de vrije meningsuiting op internet. Dit ondanks het feit dat veel beledigender materiaal routinematig op islamitische online-fora wordt geplaatst en nooit wordt bestraft. Soortgelijke ontwikkelingen vinden plaats in andere Europese landen. Dit wordt niet alleen aangemoedigd door nationale autoriteiten, maar ook door EU-functionarissen, die hebben aangegeven blogs en soortgelijke websites meer te willen “reguleren” omdat zij vaak kritischer zijn over multiculturalisme, massa-immigratie en algemeen EU-beleid dan de reguliere media.

Dit betekent dat de Nederlandse autoriteiten toegeven aan eisen van islamitische landen en knielen aan de voeten van hun nieuwe moslimmeesters. Het lijdt geen twijfel dat er aanzienlijke politieke druk op de politie en anderen wordt uitgeoefend om de multiculturele spraakregels te handhaven en andersdenkenden onder de autochtonen het zwijgen op te leggen. Aangezien we duidelijk zien dat moslims negatieve opmerkingen over de autochtonen mogen plaatsen, maar de autochtonen geen negatieve opmerkingen over de islamitische cultuur mogen plaatsen, betekent dit dat de autochtonen de facto tweederangsburgers zijn in hun eigen land. Dit is toevallig de status die zij geacht worden te hebben volgens de sharia, wat betekent dat de autoriteiten nu handhavers zijn van de islamitische wet.

Sommige waarnemers zeggen dat de politieke elites in West-Europa “machteloos” zijn om het straatgeweld te stoppen. Maar ze zijn agressief in het onderdrukken van kritiek op de voortdurende massa-immigratie, wat erop wijst dat ze niet zozeer machteloos zijn als wel actief vijandig tegenover de autochtonen.

In Brussel, België, vallen bendes moslimimmigranten de autochtonen dagelijks lastig. Er zijn recentelijk verschillende gevallen geweest van groepsverkrachting van autochtone meisjes door immigranten in het hart van de hoofdstad van de EU, maar toen de autochtonen op 11 september 2007 wilden protesteren tegen de islamisering van hun continent, werd de demonstratie verboden door de socialistische burgemeester van Brussel, wiens regeringspartij zwaar geïnfiltreerd is door moslims. Degenen die probeerden door te gaan met een vreedzaam protest werden door de politie gearresteerd.
In de Utrechtse wijk Overvecht zijn tientallen jongens en meisjes systematisch misbruikt, geïntimideerd en gemolesteerd door een groep oudere jongens. Kinderen van 8, 9 en 10 jaar zijn in bosjes gesleurd en gedwongen tot seksuele handelingen met jongens van enkele jaren ouder. De meeste van de betrokken kinderen hebben een Marokkaanse achtergrond. Volgens een gemeenteraadslid worden de problemen niet aangepakt. “Dit is al bijna een jaar aan de gang. Men praat en praat en praat. En er wordt niets gedaan”, zei ze.

In maart 2007 kwamen autochtone inwoners van de stad Utrecht in opstand uit protest tegen pesterijen door moslimjongeren en de passiviteit van de overheid om hieraan een einde te maken. De autoriteiten onderdrukten de rellen onmiddellijk door het gebied af te sluiten en bewakingscamera’s te installeren om Nederlandse niet-moslims te controleren, maar ze hebben vrijwel niets gedaan om het onderliggende probleem van geweld door immigrantenbendes aan te pakken. Het geval is verre van uniek.

Dergelijke incidenten tonen aan dat de autoriteiten in heel West-Europa nu vastbesloten zijn de massa-immigratie en het multiculturalisme voort te zetten, ongeacht wat de autochtonen ervan vinden. Als zij bezwaar maken, wordt hun het zwijgen opgelegd. De Nederlanders stemden met een zeer grote marge “nee” tegen de voorgestelde EU-grondwet die hun land formeel zal ontmantelen, net als de Ierse en Franse kiezers, maar zij worden gewoon genegeerd. Tegelijkertijd reageren de EU-elites gehoorzaam op oproepen van islamitische landen om “stereotypen en vooroordelen” gericht tegen de islam te verbieden. De Europese politieke elites voeren de agenda’s van onze vijanden uit en negeren de belangen van hun eigen volk. Zij zijn dus collaborateurs en verraders en moeten dienovereenkomstig worden behandeld.

De interessante vraag is deze: Susten de elites slechts de islam, wat ze zeker doen, of bevorderen en onteigenen ze de islam actief voor hun eigen doeleinden? Zoals de Iraanse ex-moslim Ali Sina het formuleert in zijn uitstekende boek Understanding Muhammad: “De islam was een instrument van overheersing. Na Mohammed gebruikten anderen zijn cultus voor hetzelfde doel.” Misschien gebeurt dit ook in de EU?

Ali Sina verwerpt het multiculturele concept dat alle culturen (behalve de Europese cultuur, die slecht is en moet worden uitgeroeid) de moeite waard zijn om te behouden:

“Als er één cultuur moet worden behouden, dan is het wel de westerse, helleens-christelijke cultuur. Het is deze cultuur die dreigt uit te sterven. Alleen aan deze cultuur hebben we de Verlichting, de Renaissance en de democratie te danken. Dit zijn de fundamenten van onze moderne wereld. Het zou een verschrikkelijke fout zijn om deze cultuur niet te behouden. Als we niets doen, gaan we een toekomst tegemoet waarin democratie en tolerantie zullen vervagen en de primitievere instincten van de Islam de mensheid zullen onderwerpen. Alle culturen zijn niet gelijk… De Islam is geen cultuur. Het is de antithese van cultuur. Het is barbaarsheid, wreedheid en onbeschaafdheid. Islamitische beschaving is een oxymoron, terwijl Islamitisch terrorisme overbodig is. Wij danken onze vrijheid en moderne beschaving aan de westerse cultuur. Het is deze cultuur die nu wordt aangevallen en bescherming behoeft.”

Zoals ik het uitdrukte in mijn essay “De verzorgingsstaat is dood, leve de verzorgingsstaat”, zeggen Amerikanen “In God we trust.” Is de verzorgingsstaat, op een diep, onbewust niveau, een vervanging voor God? Een alomtegenwoordige staat in plaats van een alomtegenwoordige God? Europeanen verloren het geloof in God in Auschwitz en de loopgraven van WO 1. We hebben geen vertrouwen meer in God, dus stellen we ons vertrouwen in de staat, om een kleine oase van veiligheid te creëren op een continent dat zo’n turbulente geschiedenis achter de rug heeft.

De slogan is “veiligheid van de wieg tot het graf.” Maar op dit moment biedt de verzorgingsstaat duidelijk geen financiële of fysieke veiligheid in een groot deel van West-Europa, althans niet voor de autochtonen. Hij betaalt meer wiegen voor moslimimmigranten terwijl hij sommige autochtonen voortijdig naar hun graf leidt. Belastingen zijn een vorm van verkapte jizya, de belasting die onder islamitische heerschappij wordt betaald door onderdanige niet-moslims, die ons wordt afgenomen en gegeven aan degenen die ons land koloniseren.

De verzorgingsstaat kweekt passiviteit en gehoorzaamheid aan de agenda van de staat, omdat zovelen er voor hun levensonderhoud van afhankelijk zijn. Voor machthebbers kan dit heel nuttig zijn. Het verklaarde doel van de verzorgingsstaat is de armoede te verlichten, maar we mogen niet vergeten dat een machtige staatsbureaucratie die zich met alle aspecten van het leven bezighoudt, veel macht geeft aan degenen die aan de top van die bureaucratie staan, en die mensen regeren die gepacificeerd en ontmand zijn door tientallen jaren van staatsindoctrinatie en inmenging in hun privéleven. Ik vermoed dat een van de redenen waarom de Europeanen genoegen nemen met een machtige EU-bureaucratie die veel van Europa’s zaken regelt, is dat we daar op nationaal niveau al aan gewend zijn.

Mijn advies aan Westerlingen in het algemeen is zich onmiddellijk te bewapenen, allereerst mentaal met kennis van de vijand en trots op de eigen cultuur en het eigen erfgoed, maar ook fysiek met wapens en de vaardigheden om die te gebruiken. Friedrich Nietzsche stelde in de negentiende eeuw dat “God dood is”. In het begin van de eenentwintigste eeuw zouden we kunnen zeggen dat “De Staat dood is”, de vervangende God waarop we ons vertrouwen stelden nadat de andere God was gestorven.

Elke dag krijgen we meer bewijs dat de overheid totaal niet in staat is om enige schijn van veiligheid en vrijheid voor haar burgers te beschermen. Het enige waartoe de staat nog in staat lijkt, is het indoctrineren van onze kinderen met haat tegen hun eigen beschaving en het afpakken van ons geld zodat het kan worden gegeven aan degenen die onze landen koloniseren en onze kinderen misbruiken, verbaal en fysiek.

Ik gok nog steeds op Groot-Brittannië, of misschien Denemarken, als het eerste westerse land dat te maken krijgt met een burgeroorlog als gevolg van moslimimmigratie, maar Nederland is ook een potentiële kandidaat. Ik vraag me alleen af of de Nederlanders mentaal al een gebroken natie zijn. Hun politieke elites hebben gekozen voor formele overgave en zullen de sharia afdwingen en iedereen die het daar niet mee eens is verbannen als “extremisten”. Autochtone Nederlanders zullen of terug moeten vechten of hun land achterlaten en het van een afstand zien sterven, zoals een aanzienlijk aantal van hen al heeft gedaan.
Wat er nu in West-Europa gebeurt, is een schoolvoorbeeld van een situatie waarin het sociaal contract niet langer wordt nageleefd. De inwoners betalen extreem hoge belastingtarieven aan natiestaten die hun grenzen niet langer beschermen en niet bereid en niet in staat zijn een minimum aan recht en orde te handhaven. De wetten worden in elk geval niet meer aangenomen met ons belang voor ogen, maar door toegewijde multiculturalisten en globalisten die specifiek vijandig staan tegenover onze belangen. De Europese Unie is de definitie van tirannie.

Zoals John Locke zegt in de Tweede Verhandeling over de Regering:

De reden waarom mensen een samenleving aangaan is het behoud van hun eigendom, en het doel waarom zij een wetgevende macht kiezen en toestaan is dat er wetten gemaakt worden, en regels gesteld, als bewakers en hekken voor de eigendommen van alle leden van de samenleving, om de macht te beperken en de heerschappij van elk deel en lid van de samenleving te matigen… wanneer de wetgevers proberen de eigendommen van het volk weg te nemen en te vernietigen, of hen tot slavernij te brengen onder willekeurige macht, brengen zij zichzelf in een staat van oorlog met het volk… Door deze vertrouwensbreuk verbeuren zij de macht die het volk in hun handen had gelegd voor heel andere doeleinden, en het komt toe aan het volk, dat het recht heeft zijn oorspronkelijke vrijheid te hervatten, en, door de instelling van een nieuwe wetgevende macht, (zoals zij geschikt achten) te zorgen voor hun eigen veiligheid en zekerheid, wat het doel is waarvoor zij in de samenleving zijn.

Thomas Jefferson verklaarde: “Ik ben van mening dat een beetje rebellie, nu en dan, een goede zaak is, en even noodzakelijk in de politieke wereld als stormen in de fysieke wereld.” Hij zei ook: “Wetten die het dragen van wapens verbieden… ontwapenen alleen diegenen die niet geneigd of vastbesloten zijn om misdaden te plegen”. Zulke wetten maken het erger voor de aangevallenen en beter voor de aanvallers; ze dienen eerder om moorden aan te moedigen dan te voorkomen, want een ongewapende man kan met meer vertrouwen worden aangevallen dan een gewapende man.”

We zouden er goed aan doen deze woorden in acht te nemen.

*** Vertaald met http://www.DeepL.com/Translator (gratis versie) ***

Bron:


Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s