Nieuwe armoede

Nieuwe armoede in het rijke westen, van een redelijk gedeelde welvaart in de jaren 80 tot voedselbank anno 2020, hoe is het mogelijk??

De hoofdoorzaak, het tot in detail doorgevoerde businessmodel door privatisering van praktisch alle facetten van de samenleving dankzij het mantra van het neo-liberalisme cq de marktwerking, oftewel het marktfundamentalisme.

De hoofdoorzaak is dat in alle rijke landen, de lonen al decennia ver achterblijven bij de kostenstijging van levensonderhoud.

https://www.rtlnieuws.nl/nieuws/video/video/5333129/zonder-eten-naar-bed-zo-ziet-armoede-nederland-eruit

Vooral sinds de opkomst van het neoliberalisme zijn de spelregels voortdurend veranderd in het voordeel van het grote geld, ( banken en multinationals). De politiek zit met de handen in het haar omdat ze het niet begrijpen, veelal verwart men vrijhandel met democratie of men durft niet voor het landsbelang (eigenbelang) op te komen uit angst het nieuwe nationalisme in de kaart te spelen cq te stimuleren.

Ooit waren nutsbedrijven allemaal in handen van de overheid, en met een goede reden want de overheid had geen winstoogmerk. Toen kwam het neoliberalisme….

Armoede in de VS. “America’s Third-World”, door Paul Theroux. “Diep in het hart van zijn geboorteland ontdekt Theroux een land dat nog meer vreemd is dan alles wat hij eerder heeft meegemaakt. “Het cumulatieve effect van hun getuigenis weerspiegelt de bevinding van de auteur dat ondanks alle warmte en hoffelijkheid die ze hem toonden, ondanks al hun trots en alle rijkdom van hun cultuur, “deze arme mensen armer zijn op hun manier. . . en minder in staat om zichzelf te redden en hopelozer dan veel mensen onder wie ik had gereisd in noodlijdende delen van Afrika en Azië. ”

Adintuitu.wordpress.com/Deep South

Marktwerking is kunnen kiezen voor de consument, wanneer iets te duur wordt om uit te kunnen wijken naar een alternatief. Maar voor de eerste levensbehoefte is er geen alternatief, er moet gegeten worden dus het brood wordt toch wel verkocht en daarom stijgen de prijzen van alle eerste levensbehoefte en energie. Ooit waren de nutsvoorzieningen in handen van de overheid, want de overheid had geen winstoogmerk.

Maar onder druk van de WTO en Brussel moest alles geprivatiseerd worden. Het doorvoeren van marktwerking in voorheen publieke sectoren, ook wel liberalisering genoemd, kent voor de gewone burger vooralsnog voornamelijk nadelen. De extra kosten van de onderlinge concurrentie van de aanbieders worden wel aan de consument-afnemer van goederen en diensten doorberekend, maar van prijsvermindering van zulke zaken komt het niet omdat de concurrentie tussen bedrijven zich op een hoger nivo dan dat van de consument afspeelt. Op dit hogere nivoo worden vervolgens door de diverse aanbieders toch prijsafspraken gemaakt; dat kan ook een toezichthouder zoals bijvoorbeeld de OPTA niet voorkomen. De consument van vervoer, energie of televisie via de kabel heeft op locaal nivoo bovendien met één aanbieder te maken; hij heeft in de praktijk geen vrijheid van keuze. De mogelijke voordelen van de marktwerking (keuze, prijs, kwaliteit) gaan dus aan hem voorbij.

http://www.heemland.nl/hl14-Paars_neoliberalisme.htm

Loonsverhoging in de rijke westerse landen is een ernstig dilemma in een geglobaliseerde wereld vanwege de internationale concurrentiepositie en de toestroom van goedkope arbeidskrachten uit bv. Oost Europa. Een voorbeeld. Sinds de toetreding van China tot de WTO, waarmee China ook toegang kreeg tot de Amerikaanse markt, zijn de lagere en middeninkomens in de VS met 15 procent gedaald.

(Zie deel fragment)

https://adintuitu.wordpress.com/…/de-globaliserings…/

Datzelfde effect gaat op voor alle regio’s waarnaar China vrij exporteerd dus ook Europa. Wij worden dus eigenlijk in de tang genomen door de WTO cq Multinationals.

Ooit waren de nutsvoorzieningen in handen van de overheid. Wat was ook al weer de reden dat elementaire nutsvoorzieningen zoals drinkwater en elektriciteitsbedrijven door de overheid werden gerund? O ja: de overheid heeft in principe geen winstoogmerk. Een Amerikaanse Investeringsbank ( een 100 % dochter van het IMF dat op haar beurt weer voor 51 % eigendom is van het Amerikaanse ministerie van Financiën) liet al kwijlend haar begerige blikken vallen op al die inefficiënte nutsbedrijven van de overheid. Men had inmiddels berekend dat de omzet wereldwijd zo’n vier biljoen dollar was (4000 miljard, een kleine 8 procent van het wereld bruto product), het was immers een koud kunstje deze te verveelvoudigen. Na privatisering eind negentiger jaren wisten energiemaatschappijen zoals Enron, TXU en Reliant in Californië en Texas door middel van ”toevallige storingen”, ”onverklaarbaar” uitvallen van centrales en ” onvoorziene stroomtekorten” de prijs voor energie op te drijven en hun winsten tot duizelingwekkende hoogte op te voeren, dit uiteraard ten koste van de consument.” Lees verder op:

https://adintuitu.wordpress.com/…/milton-friedman-en…/

Uitleg over het conflict tussen handelsakkoorden (WTO) en de democratische orde van soevereine staten.

“Dit transatlantische handelsverdrag is een frontale aanval op de democratie. Brussel heeft gezwegen over een verdrag dat roofzuchtige bedrijven in staat zou stellen onze wetten, rechten en nationale soevereiniteit te ondermijnen”

George Monbiot

https://www.theguardian.com/…/us-trade-deal-full…

“De eerste en grootste groep slachtoffers van het liberalisme, dat zijn de boeren, direct gevolgd door de gewone man”, (John Gray, hoogleraar aan de London School of Economics.)

De Globaliseringsparadox: vrijhandel en democratie zijn geen bondgenoten maar rivalen. (John Gray)

Advertentie

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s