Deze transatlantische handelsovereenkomst is een frontale aanval op de democratie

Door George Monbiot. George Joshua Richard Monbiot (Londen, 27 januari 1963) is een Britse zoöloog en schrijver, bekend om zijn ecologisch en politiek activisme. Hij schrijft een wekelijkse column voor The Guardian, en is een auteur van een reeks boeken, zoals Hitte, hoe voorkomen we dat de planeet verbrandt (2008).

George Monbiot
George Monbiot

Brussel heeft gezwegen over een verdrag dat roofzuchtige bedrijven in staat zou stellen onze wetten, rechten en nationale soevereiniteit te ondermijnen

David Cameron met Barack Obama tijdens een staatsdiner ter ere van Cameron in 2012 in het Witte Huis. Foto: Mandel Ngan/AFP/Getty Images

Herinner je je dat referendum over de vraag of we een interne markt met de Verenigde Staten moeten creëren? Je weet wel, degene die vroeg of bedrijven de macht moesten hebben om onze wetten te vernietigen? Nee, ik ook niet. Ik heb laatst tien minuten naar mijn horloge gezocht voor ik besefte dat ik hem om had. Het referendum vergeten is een ander teken van ouder worden. Want er moet er toch een geweest zijn, nietwaar? Na al dat geploeter over de vraag of we al dan niet in de Europese Unie moeten blijven, zou de regering onze soevereiniteit toch niet afstaan aan een of ander schimmig, ondemocratisch orgaan zonder ons te raadplegen? Zou het?

Het doel van het Transatlantisch Handels- en Investeringspartnerschap is de verschillen in regelgeving tussen de VS en de Europese naties weg te werken. Ik heb het er een paar weken geleden over gehad. Maar ik liet het belangrijkste punt weg: de opmerkelijke mogelijkheid voor grote bedrijven om regeringen die hun burgers proberen te beschermen, voor de rechter te brengen. Het zou een geheimzinnig panel van bedrijfsjuristen in staat stellen de wil van het parlement te overrulen en onze wettelijke bescherming te vernietigen. Maar de verdedigers van onze soevereiniteit zeggen niets.

Het mechanisme waarmee dit wordt bereikt staat bekend als de beslechting van geschillen tussen investeerders en staten. Het wordt al in vele delen van de wereld gebruikt om regelgeving ter bescherming van mensen en de levende planeet om zeep te helpen.

De Australische regering heeft, na massale debatten in en buiten het parlement, besloten dat sigaretten moeten worden verkocht in gewone pakjes, waarop alleen schokkende gezondheidswaarschuwingen staan. Het besluit werd bekrachtigd door het Australische Hooggerechtshof. Maar op grond van een handelsovereenkomst die Australië met Hong Kong heeft gesloten, heeft de tabaksonderneming Philip Morris een offshore-tribunaal verzocht haar een enorme som toe te kennen ter compensatie van het verlies van wat zij haar intellectuele eigendom noemt.

Tijdens de financiële crisis, en als reactie op de woede van het publiek over de torenhoge tarieven, heeft Argentinië de energie- en waterrekeningen van de mensen bevroren (klinkt dit bekend?). Het land werd voor de rechter gedaagd door de internationale nutsbedrijven wier torenhoge rekeningen de regering ertoe hadden aangezet in te grijpen. Voor deze en andere soortgelijke misdaden werd de regering gedwongen meer dan een miljard dollar aan schadevergoeding uit te betalen. In El Salvador slaagden plaatselijke gemeenschappen er tegen hoge kosten (drie actievoerders werden vermoord) in de regering ervan te overtuigen de vergunning te weigeren voor een enorme goudmijn die hun watervoorraden dreigde te verontreinigen. Een overwinning voor de democratie? Niet voor lang, misschien. Het Canadese bedrijf dat de mijn wilde delven, klaagt El Salvador nu aan voor 315 miljoen dollar – voor het verlies van zijn verwachte toekomstige winsten.

In Canada heeft de rechtbank twee octrooien van het Amerikaanse geneesmiddelenbedrijf Eli Lilly ingetrokken, omdat het bedrijf niet genoeg bewijs had geleverd dat deze de gunstige effecten hadden die het beweerde te hebben. Eli Lilly klaagt de Canadese regering nu aan voor 500 miljoen dollar en eist dat de Canadese octrooiwetgeving wordt gewijzigd.

Deze bedrijven (samen met honderden andere) maken gebruik van de regels voor geschillen tussen investeerders en staten die zijn opgenomen in handelsverdragen die zijn ondertekend door de landen die zij aanklagen. De regels worden gehandhaafd door panels die geen van de waarborgen hebben die we van onze eigen rechtbanken verwachten. De hoorzittingen vinden in het geheim plaats. De rechters zijn bedrijfsjuristen, van wie velen werken voor bedrijven van het soort waarvan zij de zaken horen. Burgers en gemeenschappen die door hun beslissingen worden getroffen, hebben geen wettelijke status. Er is geen recht op beroep over de grond van de zaak. Toch kunnen zij de soevereiniteit van parlementen en de uitspraken van hooggerechtshoven omverwerpen.

Geloof je het niet? Hier is wat een van de rechters in deze tribunalen zegt over zijn werk. “Als ik ’s nachts wakker word en nadenk over arbitrage, blijft het me verbazen dat soevereine staten überhaupt hebben ingestemd met investeringsarbitrage … Drie particulieren krijgen de bevoegdheid om, zonder enige beperking of beroepsprocedure, alle handelingen van de regering, alle beslissingen van de rechtbanken en alle wetten en voorschriften die van het parlement uitgaan, te toetsen.”

Er zijn geen overeenkomstige rechten voor burgers. We kunnen deze rechtbanken niet gebruiken om betere bescherming te eisen tegen de hebzucht van bedrijven. Zoals het Democracy Centre zegt, is dit “een geprivatiseerd rechtssysteem voor mondiale bedrijven”.

Zelfs indien deze rechtszaken niet slagen, kunnen zij een sterk remmend effect hebben op de wetgeving. Een Canadese regeringsfunctionaris, sprekend over de regels die door de Noord-Amerikaanse Vrijhandelsovereenkomst zijn ingevoerd, merkte op: “Ik heb de brieven gezien van de advocatenkantoren uit New York en DC aan de Canadese regering over vrijwel elke nieuwe milieuregelgeving en elk nieuw voorstel in de laatste vijf jaar. Het ging om chemische stoffen voor stomerijen, farmaceutische producten, pesticiden, octrooirecht. Vrijwel alle nieuwe initiatieven waren doelgericht en de meeste ervan hebben nooit het daglicht gezien.” Democratie, als een zinvol voorstel, is onmogelijk onder deze omstandigheden.

Dit is het systeem waaraan wij zullen worden onderworpen als het transatlantisch verdrag doorgaat. De VS en de Europese Commissie, die beide in de greep zijn van de bedrijven die zij geacht worden te reguleren, dringen erop aan dat geschillenbeslechting tussen investeerders en staten in de overeenkomst wordt opgenomen.

De commissie rechtvaardigt dit beleid door te beweren dat binnenlandse rechtbanken bedrijven onvoldoende bescherming bieden omdat zij “partijdig of niet onafhankelijk” zouden kunnen zijn. Over welke rechtbanken heeft zij het? Die van de VS? Haar eigen lidstaten? Dat wordt niet gezegd. In feite geeft zij geen enkel concreet voorbeeld waaruit de noodzaak van een nieuw, buitengerechtelijk systeem blijkt. Het is juist omdat onze rechtbanken over het algemeen niet bevooroordeeld zijn of geen onafhankelijkheid kennen, dat de bedrijven ze willen omzeilen. De EG wil open, verantwoordelijke, soevereine rechtbanken vervangen door een gesloten, corrupt systeem dat bol staat van belangenconflicten en arbitraire bevoegdheden.

Investeerder-staatregels kunnen worden gebruikt om elke poging om de NHS te redden van de greep van het bedrijfsleven, om de banken te herreguleren, om de hebzucht van de energiebedrijven te beteugelen, om de spoorwegen te renationaliseren, om fossiele brandstoffen in de grond te laten zitten, de kop in te drukken. Deze regels sluiten democratische alternatieven uit. Ze verbieden linkse politiek.

Daarom heeft de Britse regering geen enkele poging gedaan om ons te informeren over deze monsterlijke aanslag op de democratie, laat staan ons te raadplegen. Dit is de reden waarom de Conservatieven, die huff en puff over soevereiniteit, zwijgen. Wakker worden, mensen, we worden belazerd.

Twitter: @georgemonbiot. Een volledig gerefereerde versie van dit artikel is te vinden op monbiot.com

Bron:

https://www.theguardian.com/commentisfree/2013/nov/04/us-trade-deal-full-frontal-assault-on-democracy

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s