Het Stikstofdebacle

Het “stikstof probleem” uitgelegd door een aantal nuchtere mensen. Het werkelijke probleem cq de depositie is niet erger dan in bv Duitsland, België of Frankrijk. De oorzaak van het probleem zijn de extreem lage depositienormen voor de zogenaamde kwetsbare natuur, die, zelfs al zou alle economische en menselijke activiteit uit Nederland verdwijnen, niet gehaald zullen worden. De stikstofleugen ontmaskert. Het hele stikstofbeleid is gebaseerd op aannames en “wensnatuur”. Woestijn is ook natuur, maar dat komt bij liefhebbers van wensnatuur niet op. Het is Stikstofdebacle in Nederland een juridisch probleem, dat alleen in Nederland speelt. Onder druk en lobby van de milieu-en natuurorganisaties, is de depositienorm voor zogenaamde kwetsbare natuur stelselmatig verlaagd tot een krankzinnig lage norm en wettelijk en juridisch volledig dichtgetimmerd.

Een column van Ronald Plasterk.

Ronald Hans Anton Plasterk (Den Haag, 12 april 1957) is een Nederlands politicus, wetenschapper en ondernemer. Van 5 november 2012 tot 26 oktober 2017 was Plasterk minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties in het kabinet-Rutte II. Hij is opgeleid en gepromoveerd bioloog.

Vervolgens een artikel van Arno Wellens. Arno Wellens Is journalist, schrijver en spreker. De bekendste onderwerpen zijn de eurocrisis, belastingontwijking (de Kamerplant Tour) en beleggingsfraude.

De inleiding uit het artikel.

“Help, we gaan dood door stikstof! Toch? Nee, er is niks aan de hand. De stikstofcrisis is manmade: een plotselinge hype, ontstaan door menselijk handelen, zonder dat er in staat van de natuur iets is veranderd. De ene dag is de ‘stikstofcrisis’ er niet en dan is hij er wel. Het is niet zo dat de hoeveelheid stiktstof in de lucht plotseling zo hard is gestegen dat mensen bij bosjes neervallen, happend naar adem. Integendeel. Wat nutteloze ambtenaren en beroepsklagers hebben de ‘stikstofcrisis’ veroorzaakt, of uitgelokt eigenlijk. Die ‘crisis’ kan morgen over zijn. Daarom, in vijf kogelpunten: waarom gaat er niemand dood door de stikstofcrisis?

https://arnowellens.eu/article/35179/er-is-helemaal-geen-stikstofcrisis?fbclid=IwAR0rS0i7_67uZsj9ZvZOBbx71QJLpR4B18XSf48PWArJuL6yo2N9VxaNKjQ

Don Maarten. “Vandaag in de cursus Bullshitdetectie, behandelen we de vraag: neemt ‘biodiversiteit’ af door stikstof, zoals Staatsbosbeheer beweert? 

Het antwoord is NEE, afgelopen eeuw kwamen er 157 nieuwe plantensoorten BIJ. Dat blijkt uit de enige bron waarop ook de propaganda leunt van Staatsbosbeheer: alsof zou ‘de brandnetel toenemen’ en zo andere zieliger soortjes, de losers verdringen. Die bron is het proefschrift van Wil Tamis (2005). 

Er verdwenen 45 plantensoorten, voor zover bekend, zodat er een netto toename in plantensoorten was van 112. Bovendien nam de zandhagedis die Staatsbosbeheer er bij sleept juist niet af maar toonde een ‘sterke toename’ sinds 1990. Lees verder op:

https://donmaarten.nl/rypke-zeilmaker-zo-mooi-maakt-stikstof-de-natuur-in-onze-ecodictatuur/?fbclid=IwAR277s_sheEMAFEJapT3NkJj3and_IdSL1VN92Yq-xZAJ2hv54MijB0z1H4

Door Jos Vermeulen:

“Toch grijp ik dit podium aan om idd iets over vroeger te vertellen , want blijkbaar is bijna iedereen een heleboel vergeten over vroeger en past dit verhaal prima in deze groep “het oude boerenleven” . Immers kennis vergaren om iets te willen weten zou toch de basis moeten zijn om een opinie te vormem.

Een mooi voorbeeld hiervan : De oorzaak van de vergrassing van heidevelden en het verdwijnen van maagdelijke plantjes. Dit probleem van de vergrassing en verdwijnen van pionier plantjes is er al honderden jaren , dus ruimschoots voor het zgn Stikstofprobleem . Het dorp waar ik vandaan kom , Netersel , heeft ook een groot heidegebied wat ondertussen wereldberoemd is en de ” Nitterselse Hai ” heet .

Nu staan de Neterselse mensen al meer dan 200 jaar bekend als ” Buntstekers ” In Netersel noemen we het Pijpenstrootje , BUNT . De plaatselijke carnavalsvereniging heet daar dan ook ” De Buntstekers ” naar het oude gebruik van de boeren ; die staken met een stalen pijp achter een houtblok onder de Buntbos en lichte dan de wortels eruit , vaak wel wel van zo’n 40 cm lengte , die men gebruikte om bezems en borstels te maken.

Ook plagde de boeren de steeds vruchtbaar wordende toplaag van de heide en gebruikte die als strooisel voor in de stallen zodat de beesten droog lagen . Deze zo gevormde stalmest heeft bijgedragen aan de betere dorpsgronden (Enkeerdgronden of Binnengronden .

Mijn vader die 40 jaar geleden in het gemeentebestuur van de gemeente Bladel en Netersel zat werd destijds aangevallen door oa stichting ” Het Brabants Landschap “om het feit dat de Neterselse heide , volgens hun , aan het vergrassen was . Mijn vader heeft hun toen uitgelegd , dat dat een normaal verschijnsel was en heeft er toen op aangedrongen om de heide te plaggen zodat de grond weer verarmde . Het verarmen van grond is nodig om mooie heide te krijgen en weer oerplanten zoals zonnedauw en klokjesgentiaan . Zonnedauw komt alleen maar terug als de grond erg arm is en het haalt dan ook de voor haar belangrijke stikstof uit insecten . Dus er werd geplagd in Netersel en wat zagen we destijds in Netersel ? ; Na een geleidelijke periode stond er de zonnedauw en fantastisch mooie nieuwe heide te bloeien dat het een lieve lust was.

Mijn vader en ik gingen vaak kijken hoe het er bij stond . Ja en ook het wonderschone bloemeke ” de Klokjesgentiaan ” die de waardplant is voor het vlinderke ” het Gentiaanblauwtje ” , was terug te vinden . We kunnen dus uit het voorafgaande concluderen dat heide een cultuur- en geen natuurlandschap is ; het vergrassen van heide velden is van alle tijden dus niet plaggen is vergrassen . Ook het feit dat onze arme kempische dekzanden , die opgewaaid zijn vanuit de droogstaande Noordzee toch nog enigszins vruchtbaar zijn geworden ligt dus aan de natuur zelf . Een slechte arme zandgrond wordt ook als de mens er van af blijft vanzelf vruchtbaarder . Denk aan de Els met zijn stikstofknolletjes aan haar boomwortels en aan de vlinderbloemige planten zoals Lupine Klaver en Wikke die allemaal Stikstof uit de lucht halen en in de bodem af zetten.

Verder als de natuur achteruit holt zoals onze ex Campinaboer Tjeerdje van D 66 meent te moeten beweren. Dan moet je in sommige bosrijke gebieden die beheert worden door z.g.n natuurdeskundigen maar eens goed opletten . Op vele plekken staan de bomen met de wortels in de natte periodes in het water, omdat ze alle sloten dichtgegooid hebben en gaan ze langzaamaan kapot , het is een schande Dit gebeurde vroeger niet. Als je door de Chaamse of Ravelse (BE) bossen rijdt dan zie je het vanzelf . Dit laatste wordt vooral bevestigd door mijn schoonzoon die een afgestudeerd Wageningse bos ecoloog is en bos onderzoek doet in Brabant en Limburg . Maar ja straks krijgen daar de boeren weer de schuld van . Als die mensen ,die het landschap weer van , heel , heel , heel vroeger willen hebben , dan maar moeten die allemaal naar de andere Delta gaan die Bangladesh heet.

Gr. Jos Vermeulen.

Advertentie

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s