Tijd van onbehagen

Tijd van onbehagen 6e druk is een boek van A. Verbrugge uitgegeven bij Sun Uitgeverij. ISBN 9789058751294

Adriaan Marinus (Ad) Verbrugge (Terneuzen, 29 januari 1967) is een Nederlands filosoof, politiek activist en muzikant.

Aan het begin van het nieuwe millennium is een aantal maatschappelijke problemen zichtbaar geworden, die niet langer kunnen worden begrepen vanuit gangbare begrippen en categorieën. Voorbeelden hiervan zijn het verschijnsel zinloos geweld en de spanning tussen religie en cultuur.

In een zevental nauw met elkaar samenhangende essays maakt de filosoof Ad Verbrugge inzichtelijk dat de problemen waarmee de postmoderne westerse samenleving kampt, kunnen worden begrepen als uitingen van een cultuur op drift. Steunend op filosofen uit de westerse traditie onder wie Aristoteles en Hegel, Heidegger en Fukuyama kritiseert hij het discours dat de laatste decennia in politieke en maatschappelijke discussies de overhand heeft. Zijn toon is nu eens beschouwelijk en nuchter, dan weer heftig en betrokken, maar steeds wordt getracht de vele kanten van de onderwerpen toegankelijk en verhelderend voor het voetlicht te brengen. Meer dan eens neemt Ad Verbrugge duidelijk stelling in het maatschappelijke debat dat gaande is of volgens hem plaats dient te vinden.
De essays hebben telkens een actuele gebeurtenis als uitgangspunt, zoals stille tochten rond zinloos geweld, de opkomst van Pim Fortuyn, de aanval op het wtc, de oorlog tegen het Irak van Saddam Hussein en de Europese grondwet. Ze zijn geschreven voor een breed publiek, maar tegelijk zijn ze in hun filosofische gehalte ook prikkelend voor wie filosofisch en/of sociologisch onderlegd is.

Een lezersreactie: “Dit boek biedt op een ongewoon heldere, zeer leesbare wijze, een manier van kijken en denken over onze tijd, die vrijwel altijd ondergaat in het mediageweld van optimisme, ophemelend consumentisme en zich zelfgenoegzaam op de borst slaand economisch vooruitgangsdenken. Verbrugge is m.i. geen tegenstander van Europa, maar wel van het Europa zoals het zich momenteel dreigt te ontwikkelen: een moloch van bureaucratie, een reus op lemen voeten, zonder geestelijk fundament, zonder gedeelde “Europese” waarden. De vergelijking met de VS weerlegt hij op lucide wijze. Het onbehagen, dat bij veel Nederlanders met een minder grote mond, vrijwel zeker leeft, wordt in dit boek op erudiete wijze tot leven gebracht, waarmee duidelijk wordt dat dit niet alleen de gevoelens zijn van de lagere regionen in onze samenleving. Dit is een boek dat je zonder meer aan iedereen zou willen aanraden!”

In samenwerking met de vpro bereidt de auteur een programma voor rond de thema´s van dit boek.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s