Open brief van Duitse professoren stelt veiligheid van COVID-vaccin ter discussie

Naar aanleiding van toenemende berichten over problemen met de kwaliteitscontrole in partijen vaccins en over bijwerkingen, heeft een groep professoren scheikunde hun bezorgdheid geuit in een open brief aan de Duitse controle-instantie.
David Boos – 22.02.22

Zoals de Berliner Zeitung meldt, hebben vijf hoogleraren scheikunde en natuurkunde van Duitse universiteiten een open brief gericht aan de Duitse controle-instantie bij het Paul-Ehrlich-Institut (PEI), waarin zij twijfels uiten over de kwaliteitscontrole van het Duitse COVID-vaccin. Na eerder een vruchteloze gedachtewisseling te hebben gevoerd met het farmaceutische bedrijf BioNTech, waarin de chemici een reeks vragen hadden geformuleerd over hun vaccin, hebben zij nu hun bezorgdheid openbaar gemaakt.

Hoewel de auteurs van de open brief benadrukken dat zij ervan overtuigd zijn dat “op mRNA gebaseerde geneesmiddelen een nieuwe en veelbelovende weg openen voor de behandeling van kanker”, stellen zij dat dergelijke geneesmiddelen alleen mogen worden gebruikt “wanneer is aangetoond dat de voordelen zwaarder wegen dan de nadelen op basis van geldige en voldoende uitgebreide studies”.

Specifiek met betrekking tot BioNTech’s vaccin Comirnaty, uiten de auteurs “significante zorgen” over sommige van de behandelingsprotocollen van het vaccin. Zo wordt ontraden om het geneesmiddel na de voorgeschreven verdunning te schudden, waarna het pas binnen zes uur mag worden gebruikt. Voor hen duidt dit op een “nogal onrijpe formule van het medicijn”.

Voorafgaand aan hun open brief hadden de hoogleraren twee keer vragen aan BioNTech geformuleerd; beide pogingen bleven onbeantwoord. Pas onlangs, in een laattijdig, indirect antwoord dat voor publieke consumptie werd afgedrukt op de pagina’s van de Berliner Zeitung, werden de zorgen van de wetenschappers erkend, zij het nog steeds zonder antwoord. In tegenstelling tot het omslachtige antwoord van BioNTech hebben de wetenschappers meerdere meldingen van het publiek over nadelige gevolgen van het vaccin ontvangen.

Aangezien u, de controle-instantie, het Corona-vaccin opnieuw een voorwaardelijke goedkeuring heeft verleend, willen wij u als collega’s deelgenoot maken van onze buitengewoon grote bezorgdheid, dat dit nieuwe type vaccin mogelijk NIET gunstig is voor de gezondheid van de Duitse bevolking. Dit geldt des te meer als het tot een beperkt of algemeen vaccinatiemandaat in Duitsland zou komen.

Een aantal van de meest dringende kwesties heeft betrekking op de aanwezigheid van de componenten ALC-0159 en ALC-0315, die worden gebruikt om lipide nanodeeltjes (LNP) te maken. Aangezien er geen “universele normen” zijn voor het gebruik van deze componenten en het wijdverbreide gebruik van LNP’s bij gezonde mensen nieuw is, achten zij een “onweerlegbaar bewijs van veiligheid” van essentieel belang alvorens grote delen van een gezonde samenleving aan deze behandeling bloot te stellen. De auteurs vragen het PEI om een lijst van studies die de veiligheid van de LNP-dispersies aantonen, alsmede om de vaststelling van de normen voor het gebruik van deze lipiden in het vaccin door BioNTech.

Het bijzondere aan het bestanddeel ALC-0315 is dat het de ogen en de slijmvliezen kan irriteren en kanker kan veroorzaken. De aanwezigheid van dit bestanddeel in het vaccin was bijzonder alarmerend omdat, zoals de chemici verklaarden, zij zelfs wanneer zij met dit bestanddeel in een laboratorium moeten omgaan, beschermende maatregelen nemen om contact te voorkomen:

Wij willen er bij de werknemers in onze chemische laboratoria sterk op aandringen deze stof te hanteren met strikte inachtneming van de passende veiligheidsmaatregelen (b.v. gezichtsmasker, laboratoriumjas, handschoenen, laboratoriumbril). Maar nu wordt de stof rechtstreeks in het lichaam geïnjecteerd!

Een andere kwestie die in de open brief aan de orde komt, heeft betrekking op de kwaliteitscontrole. Wereldwijd zijn gevallen gemeld van onzuiverheden in partijen vaccins, waaronder de waarneming van zwarte deeltjes die werden aangetroffen in flessen van het Moderna-vaccin in Japan (verklaard als het resultaat van defecte machines). Omdat de onzuiverheden tijdens de productie in het vaccin terecht zijn gekomen, hebben de wetenschappers verzocht om transparante communicatie over de productiecontrole: van de batches, de methoden, de standaardwerkwijzen – het volledige protocol van de door het PEI genomen maatregelen voor kwaliteitscontrole.

Ook van belang voor de kwaliteitscontrole zijn problemen met de kleur van de vaccinoplossing. De officiële beschrijving beschrijft het als een “witte tot gebroken witte dispersie”, maar op de vraag waarom sommige oplossingen grijs waren, en of de grijze kleur te wijten kon zijn aan onzuiverheden, antwoordde BioNTech dat het vaccin niet grijs was, maar “gebroken wit tot roomwit”, een antwoord dat “de artsen die de vaccinaties uitvoeren ernstig misinformeert”, aldus de brief.

De brief gaat verder dan de oplossing en de behandeling van het vaccin en gaat ook in op de talrijke, niet te verantwoorden meldingen van bijwerkingen. De wetenschappers vragen of er onderzoek wordt gedaan naar de bron van deze bijwerkingen in het licht van het “groeiend aantal meldingen” waarin wordt beweerd dat bijwerkingen in verband kunnen worden gebracht met partijen vaccins van lage kwaliteit. Zij veroordelen ook de nu gangbare praktijk van artsen die “terughoudend zijn om negatieve bijwerkingen van het vaccin te melden”.

De brief verscheen in de Berliner Zeitung op 16 februari en is bij het schrijven van dit artikel nog niet beantwoord.

Bron: https://europeanconservative.com/articles/news/german-professors-open-letter-queries-safety-of-covid-vaccine/?fbclid=IwAR2fwN4FiGaR200NWXLTwcsUc2XNX5JaXh6m7-CnxkEP1sD47JKO7s7-6MU


*** Vertaald met http://www.DeepL.com/Translator (gratis versie) ***

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s