Onderzoek sterfgevallen na vaccinaties

Berlijn.

Persbericht en uitnodiging


2e Pathologie Conferentie
op 04. 12. 2021 om 17:00 in Berlijn
Link naar de live stream via http://www.pathologie-konferenz.de
of via https://t.me/PathologieKonferenz
STERFGEVALLEN EN GEZONDHEIDSSCHADE NA VACCINATIE TEGEN COVID-19
TEGEN COVID-19 IN EEN PATHOLOGISCH DETECTEERBARE
VERBINDING?

Image
Prof. Dr. Arne Burkhardt
Prof. Dr. Arne Burkhardt kijkt terug op vele jaren van onderwijs aan de universiteiten van Hamburg, Bern en Tübingen, alsmede gasthoogleraarschappen/studiebezoeken in Japan (Nihon University), de VS (Brookhaven National Institute), Korea, Zweden, Maleisië en Turkije. Hij stond 18 jaar aan het hoofd van het Instituut voor Pathologie in Reutlingen en was daarna werkzaam als praktiserend patholoog. Prof. Burkhardt heeft meer dan 150 artikelen gepubliceerd in vaktijdschriften en als bijdragen aan handboeken. Hij heeft ook pathologische instituten gecertificeerd.Dames en heren, vertegenwoordigers van de pers,

Hierbij nodigen wij u uit voor onze persconferentie voor een actuele gelegenheid. De meldingen van ernstige gezondheidsproblemen en zelfs sterfgevallen in verband met de huidige in verband met de huidige inentingen tegen Covid-19 ophouden. Is er een oorzakelijk verband tussen de ernstige gezondheidsschade en sterfgevallen en de eerder toegediende vaccinatie tegen Covid-19 vaccinatie die pathologisch bewezen kan worden?

  1. Wat weten we op dit moment van pathologisch onderzoek bij 19 personen die in dezelfde periode stierven?
  2. Wat waren de resultaten van de analyses van de weefselmonsters?
  3. Welke andere relevante waarnemingen zijn gedaan over tumoren en hun en hun groeigedrag?
  4. Zijn er uit de overlijdensgegevens aanwijzingen voor een overmatige sterfte veroorzaakt door vaccinatie?
  5. Waar blijft de noodzakelijke overheids stimulans (behoefte) aan registratie en verder onderzoek?

Analyse van weefselmonsters van overledenen.

De pathologen Professor Dr. Burkhardt en Professor Dr. Lang hebben de weefselmonsters geanalyseerd van 19
weefselmonsters verkregen uit 19 lijkschouwingen van overledenen wier dood
sterfgevallen vonden plaats in een tijdsverband met vaccinaties tegen Covid-19.
De resultaten van deze onderzoeken zullen worden gepresenteerd en besproken op het internationale pathologiecongres.


Tumorgroei versterkt door Corona-vaccins?

De Zweedse patholoog Dr. Krüger zal verslag uitbrengen van haar waarnemingen dat sinds dit jaar, kwaadaardige tumoren in de borst vaak groter en agressiever zijn dan normaal en dat de patiënten jonger zijn dan over de lange termijn gemiddeld over vele jaren. Ook zijn veel histopathologische bevindingen van tumorweefsel sinds het begin van de Covid-19 vaccinaties aanzienlijk afwijkend van die welke Dr. Krüger
heeft in haar lange professionele carrière. Het verslag wordt aangevuld met de rapporten van “turbo-kanker” die zich hebben opgehoopt in de oncologische praktijk.

Image
Prof. Dr. Walter Lang
Prof. Dr. Walter Lang werkte als patholoog aan de Hannover Medical School van 1968-1985. Daarna leidde hij gedurende 25 jaar een door hem opgericht privé-instituut voor pathologie in Hannover, gespecialiseerd in transplantatiepathologie, extragynaecologische cytologie, schildkliertumoren, long- en nierpathologie. Hij verrichtte consultatieve diagnostiek voor 12 grote longklinieken en verrichtte leverpathologie-onderzoeken voor talrijke klinieken. In de periode 1985-2020 verrichtte hij consultatieonderzoeken voor de afdeling pathologie van de longkliniek in Herner.

Methodische opsporing van spike-eiwitten met behulp van massaspectrometrie.

De patholoog Prof. Dr. Lang zal spreken over een nieuwe wetenschappelijke methode voor de betrouwbare detectie van de kleinste hoeveelheden spikeiwitten in weefsel. De detectie zou het bewijs zijn dat de microscopisch waargenomen weefselletsels inderdaad veroorzaakt door spike-eiwitten, omdat ze typisch gevonden in wetenschappelijk onderzoek naar covid ziektes.


Huidige status van procedures voor onderzoek naar overlijden

Ten slotte wordt verslag uitgebracht over de huidige stand van de procedures voor het onderzoek naar overlijden,
inclusief een oorzakelijk verband tussen vaccinatie en de dood van een man, vastgesteld door de vaccinatie met de dood van een man van middelbare leeftijd, alsmede over de status van de
onderzoek naar het 15-jarige meisje dat half november 2021 overleed na vaccinatie.

Bevindingen van statistische analyses van overlijdensgegevens:
Prof. Dr. Werner Bergholz zal zijn analyses van overlijdensgegevens van overheidsinstanties presenteren. Hij zal bewijzen aandragen voor een hoger sterftecijfer onder gevaccineerden, vooral in de leeftijdsgroep van 10-59 jaar ten opzichte van de niet-gevaccineerden en bespreekt de
de conclusies die hieruit kunnen worden getrokken.


Wij kijken ernaar uit u te verwelkomen en staan tot uw beschikking om al uw vragen te beantwoorden.
en kunnen ook interviews regelen met onze experts.
Inlichtingen: Elmar Becker, advocaat
wsu.becker@posteo.d


De sprekers:
Prof. Dr. Arne Burkhardt kan terugkijken op vele jaren van onderwijs aan de universiteiten van Hamburg, Bern en Tübingen, alsmede gasthoogleraarschappen/studiebezoeken aan Japan
in Japan (Nihon University), VS (Brookhaven National Institute), Korea, Zweden, Maleisië en Turkije. Gedurende 18 jaar leidde hij het Instituut voor Pathologie in Reutlingen gedurende 18 jaar en werkte daarna als praktiserend patholoog. Prof. Burkhardt heeft meer dan 150 artikelen gepubliceerd in gespecialiseerde tijdschriften en talrijke bijdragen in handboeken gepubliceerd. Hij heeft ook pathologische instituten gecertificeerd
Gedurende 27 jaar leidde Prof. Dr. Walter Lang een privé-instituut voor pathologie, dat hij oprichtte.
Pathologie met de nadruk op transplantatie pathologie, extra gynaecologische cytologie, schildklier tumoren, long/pleuraal pathologie. Hij heeft consult diagnostiek voor 12 grote longklinieken en leverde lever pathologie diensten voor tal van klinieken. Gedurende de periode 2010-2020 had hij de leiding over de pathologie-afdeling van de longkliniek in Herne.


Dr. med. Ute Krüger is patholoog en hoofdarts bij een
ziekenhuis in het zuiden van Zweden. Gedurende 18 jaar is zij voornamelijk betrokken geweest met de diagnose borstkanker voor 18 jaar.

Dr. Werner Bergholz is een voormalig hoogleraar elektrotechniek met een focus op met een focus op kwaliteit en risicobeheer aan de Jakobs Universiteit in Bremen.
Voor zijn benoeming werkte Prof. Bergholz 17 jaar in het chip productie management bij Siemens.
Huidige aanwijzingen uit de wetenschappelijke literatuur over verdere
gevolgen van het vaccin:
Toename van gevallen van herpes zoster: (https://www.cureus.com/articles/74357-oralherpes-zoster-infection-following-covid-19-vaccination-a-report-of-five-cases)
Aanzienlijk meer gevallen van myocarditis: (https://link.springer.com/article/
10.1007/s00392-021-01974-0)

De resultaten van de autopsies van acht mensen die na de COVID19-vaccinatie zijn overleden, zullen op maandag 20.09.2021 in het pathologisch instituut in Reutlingen worden gepresenteerd. De fijne weefselanalyses werden uitgevoerd door de pathologen Prof. Dr. Arne Burkhardt en Prof. Dr. Walter Lang. De bevindingen bevestigen de verklaring van Prof. Dr. Peter Schirmacher dat van de meer dan 40 door hem onderzochte lijken die binnen twee weken na de COVID19-vaccinatie stierven, ongeveer een derde oorzakelijk aan de vaccinatie was overleden. Microscopische details van de weefselveranderingen zullen worden getoond tijdens de live-streamed persconferentie. Prof. Dr. Werner Bergholz zal verslag uitbrengen over de huidige parameters van de statistische registratie van vaccinatiegebeurtenissen.

De resultaten van de analyse van COVID-19-vaccinmonsters door een Oostenrijkse onderzoeksgroep zullen ook worden gepresenteerd op de persconferentie, die samenvalt met de bevindingen van wetenschappers uit Japan en de VS. Er zijn niet-aangegeven metaalhoudende bestanddelen in het vaccin aangetroffen. Visueel vallen de vaccingelementen op door hun ongewone vorm.

De resultaten van de onderzoeken hebben geleid tot juridische en politieke eisen, bijvoorbeeld dat de autoriteiten onmiddellijk informatie verzamelen om het gezondheidsrisico dat de COVID-19-vaccins voor de bevolking inhouden, te kunnen beoordelen. Zo kunnen vroege signalen van verminderde vruchtbaarheid van de gevaccineerden worden gecontroleerd door de IVF-registers te raadplegen. Via het kankerregister kan kennis worden opgedaan over de ontwikkeling van kanker door de genetische modificaties van het virale RNA. Opschorting van COVID-19 vaccinaties moet worden overwogen.

Bron: https://www.pathologie-konferenz.de/?fbclid=IwAR1iZmctsGAfQ4sMk8Io0HQhSMOBfv8dD4BNrfgcwN7659i28NxhrdtuGIY

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s