Koran versus Mein Kampf.

Koran Mein kampf. De stellingen komen van Oriana Fallaci.

Hafid Bouazza: (Oujda, 8 maart 1970) is een Marokkaans-Nederlandse schrijver.

“Al jaren maak ik mij grote zorgen over de extremistische uitwassen van de islam in Nederland en de blindheid en de onwil van de Nederlanders om deze gezwellen aan te zien voor wat ze werkelijk zijn, namelijk wat in Nederland rechts-extremisme wordt genoemd. Steeds wordt over het hoofd gezien dat de islam een intrinsiek politiek karakter heeft en dat het separatisme van zijn ongure aanhangers niets anders is dan een totalitaire , racistische en nationalistische ideologie, die in Nederland zo wordt verafschuwd. Ik heb nooit het verschil gezien tussen een doorgeslagen imam en een Janmaat”. (NRC –Handelsblad, 23 febr. 2002)

Had Hitler Mein Kampf geschreven als de Koran er niet was geweest?

Waarom kwam hij anders op het idee om dat boek te schrijven? (Suggestief)

Mein Kampf cq ‘Mijn Strijd’ komt overeen met de jihad van de Koran.

In beide boeken zijn de joden de klos.

Beide boeken vragen van hun volgers een onderwerping aan de leider en beide leiders tolereren geen vrijheid van meningsuiting.

Fallaci legde een eenvoudige en objectieve feitelijke verklaring af, gemakkelijk te bewijzen noch te weerleggen.

Mein Kampf – stelt dat Duitsers het superieure ras van de mensheid zijn en dat Duitsland voorbestemd is om de wereld te regeren en alle andere rassen en naties te domineren.

Q’uran-stelt dat de islam en moslims de superieuren van de mensheid zijn en dat de islam een goddelijk mandaat heeft om de wereld te regeren en alle andere rassen, geloofsovertuigingen en naties te domineren.

Mein Kampf-zegt dat de Duitse staat controle moet hebben over elk aspect van het leven. Zegt dat alle individuen zich aan de staat moeten onderwerpen

De Q’uran zegt dat de islam en de sharia controle moeten hebben over elk aspect van het leven. Zegt dat alle individuen zich aan de islam moeten onderwerpen.

**************************************************** ***********

Mein Kampf-zegt dat Duitsers de plicht hebben om hun door God aangewezen plaats in de wereld op te eisen met alle middelen die nodig zijn. Zet loyaliteit aan de Volk (het ras) boven alle andere ethische overwegingen.

De Q’uran-zegt dat moslims de plicht hebben om Jihad te voeren en om de overheersing van de islam over de wereld (Dar Islam en Dar Harb) met alle mogelijke middelen te bevorderen. Plaats loyaliteit aan medemoslims (umma) en de islam boven alle andere ethische overwegingen.

Mein Kampf-Mandaten dat mannen superieur zijn aan vrouwen en dat de plaats van vrouwen beperkt moet blijven tot de voortplanting, de keuken en het huis.

Volgens de Koran-mandaten zijn mannen superieur aan vrouwen en moet de plaats van vrouwen worden beperkt tot de voortplanting, de keuken en het huis. (Toegegeven, de Koran gaat over dit onderwerp een stuk verder dan Mein Kamph)

**************************************************** ******************

Mein Kampf-zegt dat homoseksuelen ‘rassenverraders’ zijn en ter dood moeten worden veroordeeld. (Velen werden in feite vermoord in de concentratiekampen).

De Q’uran-zegt homoseksuelen zijn onheilig voor Allah en moeten ter dood worden veroordeeld.

Mein Kampf-Stelt een gedetailleerd model uit voor de verovering van de wereld, inclusief regels voor hoe overwonnen volkeren moeten worden onderdrukt en gedomineerd door het Duitse ras. Verklaart dat de rijkdom, middelen en eigendommen van onderworpen volkeren van rechtswege aan Duitsers toebehoren en dat het recht op leven voor onderworpen volkeren afhankelijk is van Duitsers. Stelt dat niet-Duitsers geen wettelijke of burgerrechten hebben.

De Q’uran zet een gedetailleerd model uiteen voor de verovering van de wereld, inclusief regels voor hoe overwonnen volkeren moeten worden onderdrukt en gedomineerd door moslims. Verklaart dat de rijkdom, middelen en eigendom van onderworpen volkeren van rechtswege aan moslims toebehoort en dat het recht op leven voor onderworpen volkeren afhankelijk is van moslims. Stelt dat niet-moslims geen wettelijke of burgerrechten hebben. (in feite heeft veel hiervan zijn basis in de Hadith en de Sunna, maar beide zijn in wezen afgeleid van wat er in de Q’uran staat, samen met alle andere aspecten van de Sharia)

*****************************************************************************

Mein Kampf-verdeelt de wereld in ‘Duits land’ en vijandelijk gebied. Staten die landen met Duitsers die erin wonen of landen waar ooit Duitsers rechtmatig over regeerden, behoren tot Duitsland, en Duitsland heeft het recht om het met alle mogelijke middelen terug te krijgen.

De Q’uran-verdeelt de wereld in ‘Dar Islam’ (door moslims geregeerd land) en vijandelijk gebied (Dar Harb). Staten of landen met moslims of landen waar ooit moslims rechtmatig over regeerden, behoort tot de dar-islam, en moslims hebben het recht om het op alle mogelijke manieren terug te krijgen

Mein Kampf-geeft de Joden de schuld van de ellende van de samenleving en zegt dat ze zullen worden uitgeroeid.

De Q’uran geeft de Joden de schuld van de ellende van de samenleving en zegt dat ze zullen worden uitgeroeid. (`Op de Dag des Oordeels zullen de rotsen en bomen roepen:` `O moslim, er is een Jood achter mij verscholen! Kom en dood hem! ”)

***************************************************

Er zijn nog veel meer opvallende parallellen, maar ik denk dat u het punt begrijpt.

Zijn alle moslims nazi’s? Nee. Maar de koran is ook niet uw doorsnee religieuze geschrift. Zoals ik meer dan eens heb gezegd, is de islam een ​​politieke ideologie die verborgen zit in een religie.

Gelukkig is er meer dan dat. Zelfs Mein Kampf had een paar positieve punten (niet veel, dat verzeker ik je!). Het zit hem allemaal in hoe het wordt toegepast. Ik ben het niet eens met Fallaci dat er niet zoiets bestaat als een ‘gematigde islam’. Maar de gematigde islam is een ZEER selectieve lezing van de Koran en de Hadith en eerlijk gezegd geen meerderheidspositie in de islamitische wereld. Het houdt een volledige afschaffing van de jihadistische mentaliteit in, en als zodanig is het tegenwoordig een minderheidspositie in de islam. Dat is een van de redenen waarom zo weinig moslims in Amerika het islamitisch terrorisme ondubbelzinnig aan de kaak hebben gesteld.

“Omvolking” een verzinsel?

Safari Eurabia – Weemoed en de wortels van de islamitische aanslagen van 11 maart in Madrid. Door Arthur van Amerongen.

https://www.geenstijl.nl/5162967/safari-eurabia-weemoed-en-de-wortels-van-de-islamitische-aanslagen-van-11-maart-in-madrid/

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s