Op weg naar de burgeroorlog?

De Griekse wijsgeer Aristoteles zei reeds dat elke multi-etnische, multiculturele, heterogene gemeenschap uiteindelijk gedoemd is om te eindigen in burgeroorlog, anarchie en despotisme.
(foto: www.historischeuitgeverij.nl/aristoteles)

Aristoteles, die men veel te weinig leest, heeft lange betogen geschreven om uit te leggen dat elke multi-etnische, multiculturele, heterogene gemeenschap uiteindelijk gedoemd is om te eindigen in burgeroorlog, anarchie en despotisme.  De geschiedenis van het Midden-Oosten bewijst dat binnenlandse wanorde het lot is van heterogene en  gedifferentieerde maatschappijen. Etnisch pluralisme is voor de mensheid slechts draaglijk wanneer ze door grenzen gescheiden wordt, maar niet als het binnen de natie bestaat. Alleen een samenleving die etnisch en cultureel homogeen is, kan stabiel en creatief zijn.

Islam betekent chaos en burgeroorlog in Europa. – Bijbels Optiek (weebly.com)

De kiem voor het sluimerende conflict in het verhaal van Jan Obbeek over zijn jaren als leraar op een zwarte vmbo-school. (NRC pdf)

NRC-20061202-04038002.pdf (gscdn.nl)

***

Erdal Balci beschrijft in zijn autobiografische roman de beklemming van zijn Turks-Nederlandse jeugd. Sindsdien is het er volgens hem niet beter op geworden in de gemeenschap. ‘Ik wil de achterlijkheid bestrijden, de pijn en het verdriet.’

Erdal Balci: ‘Van mij mag de hele wereld Europees worden’ | De Volkskrant

***

Het lot van sommige immigrantenvrouwen die aan de conservatieve houding van hun omgeving willen ontsnappen laat een recent Frans voorbeeld zien. Chahinez wilde jeans dragen, leven zoals de fransen. Ze is 4 mei jl levend verbrand door haar man. Chahinez Boutaa was 31 jaar oud. Zij stierf op 4 mei nadat zij door haar echtgenoot in Mérignac (Gironde), bij Bordeaux, was doodgeschoten en levend verbrand.

https://www.lemonde.fr/…/c-etait-une-belle-personne-a…

***

Sinds Fortuyn is er veel gesproken over de kloof tussen de politiek en de burger. Een kloof die ik zelf ook voel. Een kloof die het hardnekkigst is bij de onderwerpen immigratie en “multiculturele samenleving”. We kunnen daar beter over een ravijn spreken. Niet alleen toont de politieke elite totaal onbegrip voor de zorgen van de gewone Nederlander. Nee deze zorgen worden botweg ontkent of zelfs strafbaar gesteld.

HEEMLAND 27 – BOEKBESPREKING: DE KLOOF

***

Criminaliteit en etnisch conflict in de multiculturele samenleving

Nadat jarenlang het probleem van criminele allochtonen door linkse groeperingen ontkend is, komt daar nu verandering in. Men onderkent het probleem van criminele allochtonen, en veiligheid was bij de verkiezingen van 2002 en 2003 hét thema. Waar vroeger de roep om meer blauw op straat iets was voor een fascist, staat het nu zelfs in het verkiezingsprogramma van Groen Links. Hoewel velen zich nu realiseren dat alles in de samenleving staat of valt bij veiligheid, is een aspect ervan onbelicht gebleven, namelijk het verband tussen veiligheid en etnisch conflict in de multiculturele samen­leving.

HEEMLAND 28 – TEGEN DE AMERIKAANSE HEGEMONIE

***

De pijnlijke cijfers achter het immigratie beleid. Het is feitelijk te laat voor terdege doende maatregelen welke nog echt hout kunnen snijden: de Nederlandse verzorgingsstaat gaat verloren door de al decennia aanhoudende import van met name Afrikaanse en Arabische ‘vluchtelingen’ welke de overheid -lees: de belastingbetalers- het afgelopen jaar alweer 12 miljard kostte. Wat onze overheid stelselmatig verzwijgt, is dat deze immigratie de afgelopen decennia Nederland al meer dan 320 miljard euro heeft gekost (gelijk aan de totale opbrengst van het aardgas, of wel €50.000 per huishouden). De jaarlijkse kosten bedragen nu dus 12 miljard euro, dat is €1500 per huishouden. Dit wordt al jaren lang ‘gecompenseerd’ door extra belastingheffingen en bezuinigingen op onder meer (ouderen)zorg, onderwijs, cultuur en AOW. Feit blijft dat in Nederland na 15 jaar nog geen derde van de statushouders (ex- vluchtelingen) op de arbeidsmarkt is te bespeuren en mits wel, dan betreft dit een aantal uren of dagdelen. De gemiddelde asielmigrant kost Nederland €250.000 de neus over een heel leven. Let wel, dit omvat gemiddelden, maar opgeteld maakt dat dus niet uit. Naar aanleiding van de feiten moeten allereerst de vluchtelingenverdragen uit de jaren vijftig eraan, dan is Nederland niet langer verplicht om iedereen toe te laten en kan er een selectie aan de poort worden gemaakt. Let wel, mijn intentie is geenszins vervelend te zijn: de cijfers laten gewoon zien dat we deze kosten nooit blijvend kunnen dragen, het is niet anders.

https://www.youtube.com/watch?v=XhJaZLXy9DI

***

Volgens een studie van Gallup worden in dit verband nog eens 70 miljoen Afrikanen verwacht. Andere (VN) studies gaan zelfs uit van meer dan 500 miljoen migranten die dan van Afrika naar Europa zullen komen.

EU-commissie rekent op 70 miljoen (ongeletterde) kansloze Afrikanen komende jaren – DissidentNL

***

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s