White Guilt

De politiek incorrecte gids voor blanke schuld.

Evolutie is waar, toch? Kolonialisme was een plaag voor de planeet, toch? De problemen in de wereld zijn allemaal terug te voeren op de blanke man, toch? Slavernij is de grootste zonde die ooit op aarde is begaan en werd uitgevoerd door de blanke man, toch? Multiculturalisme is iets waar we ons gewoon aan moeten aanpassen, toch? Politieke correctheid is de regel om naar te leven, toch? De waarheid is de nieuwe haatzaaiende taal, toch? Als dit de inhoud is van de berichten die elke dag je ogen en oren bereiken, maar je bent niet helemaal zeker van hoe waar of juist ze zijn, of hoe je erop moet reageren, dan is dit boek Het gaat veel verder, aangezien het gaat over dringende sociale kwesties zoals de islamisering van Europa, de komende nieuwe wereldorde en wat het inhoudt. Maakt u zich zorgen dat mannen met mannen trouwen? Maakt u zich zorgen dat de paus zowel homorechten als de islam ondersteunt en zegt dat God niet goddelijk is? Wat vindt u van het streven naar de eenheid van alle kerken onder auspiciën van de paus? Ben je blij dat je in een wereldwijde religieuze oecumenische knuffel wordt gedreven? Is Amerika niet gebouwd op het uitgangspunt om aan pauselijke vervolging te ontsnappen? Is zondag de echte sabbat? Is verenigen met het katholicisme de beste optie voor Amerika en het Westen? Is de scheiding van kerk en staat echt een metafoor gebaseerd op een slechte geschiedenis, die Trump belooft te ontmantelen?

Hoe zit het met het radicale rafelen van de structuur van de samenleving, en de neerwaartse spiraal in moraliteit? Misschien moeten we een klein stapje terug doen en teruggaan naar het heden. De blanke beschaving nam de wereld over en was in die tijd zelfbewust christelijk. Misschien moeten we teruggaan naar de Bijbel en de punten verbinden tussen wat er staat en de impact van de witte beschaving op de geschiedenis. Dit boek is volkomen uniek en is van bijzonder belang voor de tijd waarin we leven. Het is volledig uniek om twee redenen. Ten eerste verbindt het de westerse christelijke beschaving – het moderne Israël – met de Bijbel en laat het zien hoe het Westen alle beloften vervulde die God aan Abraham deed over het overnemen van grote delen van de wereld – om de overwonnenen kennis van de waarheid van God te brengen. , en zodat ‘door jou alle naties van de aarde gezegend zullen worden’. Ten tweede laat het zien hoe het Westen afstand deed van zijn door God gegeven verantwoordelijkheid en het idee van evolutie als ons verhaal van oorsprong overnam. Zolang het Westen aan de Grote Opdracht vasthield dat ze waren gegeven om “alle naties te gaan leren…” was er reden, doel en rechtvaardiging voor de kolonisatie van de wereld. Het koloniale tijdperk was, ondanks al zijn negatieve propaganda, de grootste kracht ten goede die ooit op de planeet heeft gewerkt. Maar zodra het Westen de Bijbel losliet en de evolutie omarmde als onze oorsprong, verdampten de redenen voor ons expansionisme, verdampte de rechtvaardiging voor onze rijkdom en welvaart, en begonnen we weg te zinken in het slijm waaruit we beweerden te zijn voortgekomen. Maar ondanks alle heisa is er tot op de dag van vandaag absoluut geen wetenschappelijk bewijs voor evolutie. Iedereen die aan evolutie twijfelt, voelt zich onwetend en dom. Het was het geloof in de Bijbel dat het Westen naar de hoogten van zijn culturele superioriteit bracht. Op het hoogtepunt van onze macht hadden we de gelegenheid om iedereen te vertellen hoe ook zij konden floreren terwijl we bloeiden, maar in plaats van trots te zijn op de geldigheid van onze overtuigingen, begonnen we ons schuldig te voelen over ons succes, en White Guilt werd het kenmerk van de westerse wereld. Om het hoofd te bieden aan onze schuld, hebben we alle culturen verheven tot dezelfde waarde als de onze, en multiculturalisme werd de maatstaf voor een zogenaamd eerlijke en evenwichtige benadering van de wereld. Op de hielen van het multiculturalisme kwam politieke correctheid, die, met zijn talloze tegenstrijdige aanspraken op het recht om je beledigd te voelen, de vrijheid van meningsuiting radicaal ondermijnd heeft, en we vragen ons af wat we nu mogen zeggen. De beste advertentie voor het protestantse christendom ooit geschreven.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s