Linkse kiezers overtuigd: islam kan positieve bijdrage leveren.

Linkse kiezers

Wat bezield onze linkse medeburgers eigenlijk? Alle heilige huisjes zoals de verzuiling en andere taboes die sinds de revolutie van 1968 met veel moeite( met name door links) zijn gesloopt haalt men via de islam weer binnen.

De islam eist letterlijk “Onderwerping”, het is een cultureel klimaat dat ronduit verstikkend is.

Door Jack Jersey:

Dr. Carl Coldberg legt uit hoezeer islam schadelijk is voor niet-islamitische cultuur (lezing Youtube 2016). Het problematische is trouwens dat als ik deze informatie plaats op mijn Facebook-startpagina met de intentie deze info te delen met mijn ongeveer 880 vrienden op Facebook wereldwijd, dat dan binnen de kortste keren dit betreffende item verdwenen is. Je kan je dus afvragen wat er meer schadelijk is voor de westerse cultuur, de islam of de intolerantie die ons verbiedt ons te informeren over de islam.

Dr. Carl Coldberg zegt:

1. De enorme hoeveelheid allah akbar terreur waar we steeds van horen heeft echt te maken met islam

2. Moslims hebben een steeds groter invloed op de media en hoe daarin bericht wordt over de islam (islam is vrede)

3. Leugens en bedrog spelen een belangrijke rol in kwestie islam

4. ‘Islam’ wordt bepaald door wat er staat in de koran en door uitspraken en daden van mohammed; dit tezamen vormt de doctrine van de islam; dus de tekst bepaalt wat islam is, niet wat een willekeurige moslim daarover zegt (die dan tegen ongelovigen meestal liegt of dingen vals voorstelt)

5. ‘Gematigde islam’ bestaat niet (zoals Erdogan zegt: er is maar één islam, en dat is die van koran en mohammed) (‘gematigde islam’is een verzinsel van westerse deugmensen, wegkijkers, morele autisten, de lichtzinnige oikofobische linkse kerk)

6. Vreedzame moslims volgen niet de islam (mensen zijn vreedzaam, de islam beslist niet)

7. Vreedzame moslims geven de onjuiste veronderstelling dat met islam vreedzame samenleving mogelijk is (uw aardige islamitische buurman betekent niet dat ‘de islam’ aardig is)

8. Over de islamitische doctrine, die als Absolute Waarheid wordt gezien, is discussie niet mogelijk (daarbij, moslims kunnen over het algemeen niet discussiëren, weten niet wat dat is)

9. Moslims infiltreren de instituties (politiek, advocatuur, onderwijs, politie, etc.)

10. Moslim Broederschap is heel actief met ondermijnende activiteiten

11. Karen Armstrong liegt over koran (Armstrong is de favoriet van de deugmens aangaande de islam, zij verbreidt een soort van islam-is-lief-idee aangaande de islam, zij verkeert in de waan, zo lijkt het, om op die manier de islam te kunnen pacificeren)

12. Islamdoctrine staat haaks op waarden moderne westerse cultuur, staat haaks op moderne rechtsstaat, universele mensenrechten, openheid voor wetenschap, enzovoort

13. De term ‘politieke islam’ is onzin, islam IS inherent politiek

14. De term ‘islamisme’ is onzin, islam IS activistisch, onderwerpend, opdringend, zoekend naar macht, eisend.

arabiste-en-islam-kenner-anne-marie-delcambre

15. ‘Versies van islam’ is onzin, islam is islam, de doctrine is steeds dezelfde

16. ‘Versies van sharia’ is onzin, er is steeds de oorlog tegen de niet-moslims, en dezelfde barbaarse wetten die worden toegepast

17. ‘Extreme islam’ bestaat niet, islam ziet bijvoorbeeld amputeren en onthoofden als norm.

18. ‘Radicale islam’ is onzin. Islam IS radicaal nemen, fundamenteel, letterlijk

19. ‘Verschillende interpretaties van de islamitische doctrine’ is onzin, de doctrine is letterlijk te nemen en na te volgen en uit te voeren

20. ‘Selectief citeren’ is onzin, de islamdoctrine geeft wat het geeft

21. ‘Historische context’ is onzin, geen moslim denkt in context, de tekst is het letterlijk te nemen woord van allah

22. Moslims maken scherp onderscheid tussen moslims en niet-moslims

23. Moslims eisen vrijheid voor het praktiseren van islam in al z’n barbaarse en mensenrechtenschendende vorm, en ze zullen nooit ophouden die vrijheid te eisen

24. Moslims achten zich tolerant jegens joden en christenen, want zij worden niet vermoord maar uitgebuit in een slavenbestaan.

slaveryislam

25. Democratie is de islam onbekend, de politicus als volksvertegenwoordiger bestaat niet in de islam, de islamdoctrine wordt dictatoriaal toegepast op mensen, en de ongehoorzamen worden vermoord, scheiding der machten kent men niet in islam,

26. Islamitische wet – sjaria – is iets heel anders dan wat men in een moderne westerse cultuur gewoon is, het is barbaars, wreed, discriminerend; in islam heet dat ‘rechtvaardigheid’; iedereen die zich verzet tegen islam krijgt te maken met sjaria (stokslagen, amputeren, onthoofden, kruisiging, enzovoort)

27. Koran ziet men als allah’s letterlijk woord, op te volgen bevel, onveranderlijk, eeuwig, perfect; een aanpassing van de koran is onmogelijk

28. De koran ziet niet-moslims als onmensen, als Untermenschen, als beneden het menselijke, een verwerpelijk soort dieren, het ergste onder de schepselen

29. De koran ziet niet-moslims als vijanden van de islam

30. De koran verdeelt de wereld in islamitisch en niet-islamitisch, het niet-islamitische deel van de wereld is het huis van de oorlog

31. Moslims zien zich als superieur aan niet-moslims

32. Moslims zijn barmhartig jegens moslims, hard en wreed jegens niet-moslims

Sir Winston Churchill

33. Islam ziet vrouwen als inferieur aan de man, de vrouw is ook moreel inferieur en is voor de wet inferieur aan de man

34. Islam ziet de universele mensenrechten als ondergeschikt aan de sjaria (zie Cairoverklaring)

35. Islam is niet enkel een religie, islam is geen religie als andere religies, islam is een complete manier van leven; islam is eigenlijk een totalitaire ideologie

36. De koran roept op tot oorlog tegen niet-moslims overal in de wereld; de islam wil wereldoverheersing

37. Een moskee is een centrum ter promotie van die oorlog tegen de niet-islamitische wereld

38. Een moslim is eerst en vooral loyaal aan de koran en mohammed, aan dus ook de sjaria en de oorlog tegen niet-moslims

39. Djihad betekent oorlog tegen niet-moslims; er zijn vele vormen van djihad tegen de niet-moslim: babydjihad, politieke djihad, straatdjihad, terruerdjihad, criminaliteitdjihad, migratiedjihad, omkoopdjihad, misleidingdjihad, enzovoort; die djihad varieert van werkelijke terreur t/m verwerven politieke invloed; die djihad is constant gaande, men is uit op onderwerping, uitbuiting, moord

40. Israël wordt bedreigd door de islam, de islam wil Israël vernietigen

41. Islam is niet verenigbaar met de grondwaarden van de moderne westerse cultuur

42. De islam is er op uit om de moderne westerse cultuur te islamiseren

43. Immigratie van moslims betekent de import van islamitische oorlog tegen niet-moslims

44. De islam zal in het geheel NIET integreren (het is een extreem onwetend idee van vele politici dat de islam vreedzaam deel kan zijn van de moderne westerse samenleving; het is te vergelijken met de veronderstelling dat het nazisme vreedzaam deel zal zijn van de Israëlische samenleving)

45. Immigratie en demografische groei zullen snel leiden tot daadwerkelijke oorlog tegen niet-islamitische cultuur (overlast, verkrachtingen, autobranden, criminaliteit, terreur, bendevorming, sabotage, vernieling, enzovoort)

46. Moslims bestrijden de minder fanate radicale fundamentalistische moslims (moslims zijn te zien als gegijzeld door een criminele stoornis, die maakt dat ze extreem gewelddadig zijn jegens andersdenkenden)

47. Voor moslims is het praktisch onmogelijk om zich aan de islam te onttrekken (islamcritici worden vermoord, islamverlaters worden vermoord, islamongehoorzamen worden vermoord, etc.)

48. Moslims komen met strijd tegen de niet-moslims (moord, sterven door moord) direct in het paradijs

Mother islam

49. Concepten als ‘democratie’ en ‘vreedzame coëxistentie met andersdenkenden’ zijn volstrekt vreemd aan de islam

50. Moslims zijn verplicht te liegen en te misleiden als dat de verbreiding van de islam ten goede komt; een moslimwoordvoerder is net zo betrouwbaar in z’n uitspraken als iemand van de sigarettenindustrie die iets vertelt over roken.

Islamitische enclaves in Europa.

Herinnert u zich de jihadistische terreur campagne die Malmö geteisterd heeft, de derde grootste stad van Zweden? Heeft u herinneringen aan de bombardementen, de zelfmoord-kapingen, en de willekeurige moorden die uiteindelijk ertoe gedwongen heeft om de stad over te geven aan islamisering?

Nee? Grappig, ik ook niet. Toch is er geen twijfel over dat Malmö zich heeft zich overgegeven. Grote enclaves van de stad, net als soortgelijke enclaves in heel West-Europa, hebben het gevreesde label gekregen als “no-go zone.” Ze zijn onveilig voor de niet-moslims, met name vrouwen die niet voldoen aan islamitische conventies van kleding en sociale interactie. Ze zijn vooral gevaarlijk voor de politie, brandweer, en ambulance personeel.

http://www.wimjongman.nl/nieuws/verlies-steden.html

Wat is de islam? De islam lijkt op een boom met vertakkingen; de salafisten, de extremisten, de radicalen, de fundamentalisten, de soennieten, de shiïten, de orthodoxen, de modernisten, de achterlijken, noem het maar.

http://joostniemoller.nl/2015/12/zo-is-de-islam-zo-zijn-moslims/

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s