Het christendom is zo gek nog niet.

Samenvatting.  Laatste update: 12-03-20108

Heeft het christendom gelijk? Kan een intelligent, goed opgeleid mens werkelijk geloven wat de Bijbel zegt? Of hebben atheïsten het bij het rechte eind? Is het christendom door de wetenschap weerlegd, met zijn heilzame pretenties voor joker gezet en als morele gids terecht in diskrediet gebracht? Dinesh D’Souza benadert het christendom met een sceptische blik, maar geeft sceptici een koekje van eigen deeg. Het resultaat is een boek dat vraagtekens zet bij de idee”n van twijfelaars en gelovigen, maar er geen twijfel over laat bestaan dat het christendom, alles welbeschouwd, zo gek nog niet is. D’Souza legt uit

– waarom het christendom een betere verklaring voor het universum en onze oorsprong heeft dan het atheïsme;
– waarom christendom en wetenschap samengaan, maar wetenschap en atheïsme misschien niet;
– waarom verhalen over de zonden van de christenheid – de kruistochten, de inquisitie – zwaar overdreven zijn;
– waarom de evolutieleer het christendom niet bedreigt;
– waarom de oerknaltheorie atheisten niet lekker zit;
– waarom juist het christendom de mens een vrije wil garandeert;
– waarom de westerse beschaving – en alles wat we daar waardevol aan vinden – niet los verkrijgbaar is, zonder het christendom dat aan de wieg ervan stond.

D’Souza is een ideale gids voor zoekers, een sparringpartner voor sceptici en een betrouwbare mentor voor gelovigen die voor hun overtuigingen willen opkomen. Prikkelend, uitdagend en verhelderend.

Dinesh

 

‘In reactie op de hedendaagse stortvloed van atheïstische manifesten biedt Dinesh D’Souza precies de goede balsem voor gekwelde zielen. Met gebruik van historische, filosofische, theologische en wetenschappelijke argumenten– ja, ook wetenschappelijke!– bouwt hij een sterk en meeslepend pleidooi op voor het geloof in een liefhebbende God. Wie op zoek is naar de waarheid over God, het universum en de zin van het leven, is bij hem aan een goed adres.’ Francis Collins, medicus en geneticus, tot augustus 2008 hoofd van het Amerikaanse Human Genome Project (Menselijk Genoom–Project).

Recensie(s)

De auteur is diep overtuigd van zijn mening dat het orthodoxe christendom de wereldgodsdienst van de toekomst is. Hij bestrijkt in zijn boek een aantal gebieden van de wetenschap en geeft blijk van zijn grote belezenheid. Daarbij blijkt hij soms heel optimistisch. Aan kruistochten en godsdienstoorlogen is het christendom in zijn ogen vrijwel niet schuldig. Hij meet de ernst van de feiten af aan het aantal slachtoffers: wat betekenen vijfduizend doden nu ten opzichte van een miljoenenmoord! Uitvoerig debatteert hij met diegenen die van de natuurwetenschap een levensvisie maken. Hij richt behendig zijn pijlen op hun zwakke punten. Maar hij overtuigt niet, als hij uit het feit dat de natuurwetten niet altijd en overal geldig blijken, de bijbelse wonderen als feiten aannemelijk acht. Daarin en in andere passages betoont hij zich enigszins gelijkhebberig. Onderwerpen als het kwaad, het lijden, brengt hij in het kader van een theodicee; het hemels perspectief compenseert het aardse lijden. De lezer zou de titel kunnen beamen en toch ongelukkig zijn met deze wijze van betogen. Een interessant boek waarin de auteur door zijn verstandelijke wijze van redeneren de lezer kan prikkelen tot een eigen standpunt ten aanzien het christendom en het geloof in God.

Wim Kleisen

 • zeer goed geschreven

  Een heel goed boek!
  Soms een beetje lastig geschreven maar wel erg goed!

 • Een boek waar je misschien wakker van wordt
  • Heldere boodschap
  • Inspirerend
  • Verrassend

  In onze tijd is het ‘mode’ om kritisch om te gaan met geestelijke stomingen, zoals godsdiensten, omdat zij over een gedachtengoed beschikken dat niet bewijsbaar is, maar dat volgens hen wel ‘de waarheid’ vertegenwoordigt. Het is altijd goed om je verstand te gebruiken, daarover laat ook D’Souza geen twijfel bestaan. In een aantal punten verdedigt hij het christelijke geloofsgoed zoals dat in de Bijbel gestalte krijgt. Hij wil het volgende aantonen:
  • Het christendom is het voornaamste fundament van de westerse beschaving en de oorsprong van de waarden die ons het dierbaarst zijn.
  • De jongste ontdekkingen van de moderne wetenschap ondersteunen de christelijke stelling dat er een goddelijk wezen is dat het heelal heeft geschapen.
  • De evolutietheorie van Darwin doet volstrekt geen afbreuk aan het bewijs voor een bovennatuurlijk ontwerp, maar versterkt dit juist.
  • Niets in de wetenschap maakt wonderen onmogelijk
  • Het is redelijk om te geloven
  • Niet de godsdienst maar het atheïsme is verantwoordelijk voor de massamoorden die in de loop der geschiedenis zijn gepleegd.
  • Het atheïsme is geen vrucht van de rede, maar komt voort uit een moreel escapisme, een laffe weigering om de werkelijkheid onder ogen te zien.

  Het boek nodigt uit tot kritisch nadenken, zowel over het onderwerp, als over de argumenten die de schrijver gebruikt.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s