Alles over Hamas.

Hamas (Arabisch: حماس, een Arabisch acroniem voor حركة المقاومة الاسلامية Ḥarakat al-Muqāwamah al-ʾIslāmiyyah letterlijk Islamitische Verzetsbeweging), is een Palestijnse islamitische politieke beweging die zegt ernaar te streven “Palestina te bevrijden van de Israëlische bezetting” en “een soevereine Palestijnse staat te vestigen.”[1][2] Het Arabische woord حماس (ḥamās) betekent ‘enthousiasme, vuur, fanatisme’.

In Egypte werd de Moslimbroederschap in 1928 opgericht door Hassan al-Banna. In augustus 1935 legde de Moslimbroederschap de eerste contacten in Palestina. Zij werden ontvangen door de moefti van Jeruzalem, Amin al-Hoesseini. In 1945 werd de eerste afdeling van de Moslimbroederschap in Palestina opgericht en in 1947 had de broederschap meer 25 afdelingen.[9] al-Hoesseini werd, toen hij na de Tweede Wereldoorlog in Egypte asiel had gekregen, door al-Banna aangesteld tot vertegenwoordiger van de Moslimbroederschap in Palestina.[10] Vanaf 1948 tot 1959 leidde al-Hoessein de Palestijnse regering in de Gazastrook.

In 1973 richtte sjeik Ahmad Yassin, een lid van de Moslimbroederschap in Gaza, de islamitische liefdadigheidsorganisatie Mujama al-Islamiya op. In 1987, tijdens de Eerste Intifada, richtte Yassin met Abdel Aziz al-Rantissi en vijf andere leden van Mujama al-Islamiya de verzetsbeweging Hamas op. Yassin was de spiritueel leider van de beweging. Op 22 maart 2004 werd hij door het Israëlische leger geliquideerd. Onder de Palestijnse bevolking was Hamas vooral populair door zijn sociaal werk. In januari 2006 won Hamas de verkiezingen in de Palestijnse gebieden met 76 van de 132 zetels. De seculiere partij Fatah van de Palestijnse Autoriteit – die aan de macht was – behaalde 43 zetels. Onder internationale druk probeerden Hamas en Fatah een ‘regering van nationale eenheid’ te vormen. Deze poging mislukte vanwege hun verschillende standpunten met betrekking tot de conflicten met Israël. Aanhangers van Fatah en Hamas raakten slaags met elkaar, culminerend in een burgeroorlog in Gaza in juni 2007. De Palestijnse Autoriteit onthief vervolgens de gekozen Hamasleden uit hun functie en verving ze door leden van Fatah. Hierop nam Hamas op 14 juni 2007 het bestuur over de Gazastrook met geweld over. Sindsdien voert Hamas het bestuur over de Gazastrook en Fatah over de Westelijke Jordaanoever”.

Het conflict in het Midden-Oosten staat bekend om zijn vele mythen. Daarom is goede voorlichting van belang. Eén van de mythe is dat de Palestijnen de laatste jaren claimen dat ze van de Kanaänieten afstammen. In werkelijkheid zijn de Kanaänieten al meer dan 3000 jaar van de aardbodem verdwenen en niemand weet of er nog afstammelingen van over zijn.

Palestijnse verbondenheid met Palestina pas veel later dan de Joodse connectie.

De Palestijnse connectie met Palestina dateert pas vanaf de 7de eeuw na de invasie van de moslims. En die claim is ook dubieus. De laatste 2000 jaar zijn er massale invasies geweest die de meeste lokale inwoners hebben gedood (bijvoorbeeld ten tijde van de kruisvaarders). Daarnaast vonden er migraties plaats, waren er ziektes en rampen. De hele lokale bevolking werd vele malen verplaatst. Gedurende de Britse Mandaat Periode bijvoorbeeld kwamen meer dan 100.000 Arabieren uit naburige landen naar Palestina en beschouwen zich sindsdien als Palestijnen!

Joodse connectie met Israël wordt algemeen erkend
Elk zichzelf respecterende historicus is het er over eens dat de Joodse verbondenheid met Israël meer dan 3000 jaar lang bestaat.

Tot 1948 bijna geen boek in het Arabisch over Palestina
Het is een feit dat tegen het einde van de Britse Mandaat Periode in 1948, na 30 jaar van gescheiden Palestijnse politiek bestaan, er bijna geen boeken in het Arabisch waren die handelden over de geschiedenis van Palestina.

http://etsel.infoteur.nl/specials/midden-oosten.html

Palestijnse claims op het land zijn vals. Zie deze enerverende toespraak.

https://youtu.be/PaDHSuqocpU

Het conflict tussen Israël en het PLO-bewind in Ramallah vormt al tientallen jaren een van de meest problematische vraagstukken van de internationale politiek. Het idee dat de Samaria en Judea, in de volksmond de Westbank genoemd, bezet Palestijns land zijn en dat de PLO-Arabieren vechten voor de bevrijding van hun land op de Israëlische bezetter, is één van de grootste leugens in de menselijke geschiedenis.

http://www.franklinterhorst.nl/Palestijnse%20claims%20op%20het%20land%20zijn%20vals.htm

Palestijnse staat heeft nooit bestaan.

http://mijn-kijk-op.infonu.nl/mens-en-samenleving/117472-israel-feiten-palestijnse-staat-heeft-nooit-bestaan.html

Hamas: Arabische afkorting voor Islamitische Weerstandsbeweging. Palestijnse afsplitsing van de Moslimbroederschap , die in 1987 tijdens de Eerste Intifada is opgericht. Onder een deel van de Palestijnse bevolking is Hamas vooral populair geworden door haar sociale werk waar ze zich de eerste jaren van haar bestaan vooral mee bezig hield.

Hamas (ÍãÇÓ) is een religieus-nationalistische beweging van Palestijnen, die als doel heeft een islamitische staat te vestigen in heel `het historische Palestina`. Hamas ontplooit zowel politieke als maatschappelijke taken, maar is vooral bekend vanwege haar militaire en terroristische aanslagen tegen Israël en Israëlische burgers.

Door onder meer de Verenigde Staten en de Europese Unie wordt Hamas beschouwd als een terroristische organisatie. In een aanzienlijk deel van de islamitische wereld wordt Hamas daarentegen gesteund.

Hamas is een Palestijnse afsplitsing van de Egyptische Moslimbroederschap,

In mei 1948 woonden er bijna één miljoen Joden in de Arabische wereld. Tegenwoordig zijn er minder dan 8.000 over. Toen de staat Israël in mei 1948 werd gesticht, namen de Arabische regimes wraak op de Joden. Er vluchtten méér Joden uit de Arabische landen dan de 710.000 Arabieren die uit Israël vluchtten. Aan het einde van de Tweede Wereldoorlog waren er wereldwijd 50 miljoen vluchtelingen. Vandaag zijn alle vluchtelingenproblemen van vóór de jaren 1950 opgelost. Allemaal, behalve één – het Palestijnse. De 1 miljoen Joodse vluchtelingen uit de Arabische wereld deden wat miljoenen vluchtelingen doorheen de hele geschiedenis hebben gedaan. Ze begonnen elders een nieuw leven. Er zijn geen joodse vluchtelingenkampen.

De VN beweren dat er 4,7 miljoen Palestijnse vluchtelingen zijn. Volgens de internationale definitie wordt de status van een vluchteling slechts toegepast op de eerste generatie vluchtelingen. De VN maken echter een uitzondering voor één groep: de Palestijnen. Nakomelingen van Palestijnse vluchtelingen krijgen dezelfde status als hun voorouders. Daarom steeg het aantal zogenaamde Palestijnse vluchtelingen van 710.000 in 1950 naar meer dan 4,7 miljoen in 2010. De VN gebruikt deze vluchtelingen als demografisch wapen tegen Israël.

Die VN-politiek heeft ook nare gevolgen voor ons. De Palestijnen zijn de enige vluchtelingengroep die een speciaal VN-agentschap heeft dat zich enkel met hen bezighoudt: de UNRWA. Dit agentschap is het grootste van alle VN-instellingen en stelt liefst 25.000 mensen tewerk. Nederland draagt dit jaar 20 miljoen euro bij aan het UNRWA-budget. De Europese Unie en Amerika geven elk ongeveer 200 miljoen euro per jaar. Zo wordt er al meer dan een halve eeuw westers geld in het Palestijnse vluchtelingenprobleem gepompt, zonder dat er uitzicht is op een oplossing.

De strijd in het Midden-Oosten is geen territoriale, maar een ideologische strijd. De islam predikt Jodenhaat. Israël moet vernietigd worden, omdat Israël het thuisland is van de Joden. Israël is niet verantwoordelijk voor de situatie in het Midden-Oosten. Het probleem is dat de islam het bestaansrecht van Israël verwerpt. Vorige maand nog nam Fatah op zijn conventie in Ramallah een verklaring aan waarin het weigert Israël als Joodse staat te erkennen.

Zolang het Westen weigert te begrijpen dat de Palestijnse vluchtelingen als wapen tegen Israël worden gebruikt, zal het niet begrijpen dat het niet de plicht van Israël is om de Palestijnen een staat ter beschikking te stellen – omdat er reeds een Palestijnse staat bestaat.

Historisch hebben het gebied ten westen en ten oosten van de Jordaan altijd tot dezelfde staat behoord. Van het Britse mandaatgebied Palestina maakten zowel het huidige Israël als Jordanië deel uit.In 1922 splitsten de Britten Palestina op in Cisjordanië en Transjordanië. Joden kregen het verbod zich te vestigen in Transjordanië, dat 78 procent van Palestina omvatte. De Britten schonken het aan hun bondgenoot, de Hasjemitische leider Abdullah.

In november ’47 stelden de VN een opdeling voor van de resterende 22 procent van Palestina. Cisjordanië werd verdeeld in een Joods en een Arabisch deel. De Joodse vertegenwoordigers accepteerden het VN-delingsplan, maar de Arabieren niet. Ze begonnen een oorlog met als doel ‘de Joden in de zee te drijven’. De Arabieren verloren de oorlog, maar namen wraak in Oost-Jeruzalem en in Judea en Samaria – de gebieden van Cisjordanië die in Arabische handen bleven. Dit gebied werd etnisch gezuiverd van alle Joden. De diaspora van de Joden, na hun nederlaag tegen de Romeinen in 70 na Chr., leidde niet tot het vertrek van alle Joden uit hun historische thuisland. Er hebben daar altijd Joden geleefd, tot ze in 1948 werden verdreven. Judea en Samaria werden bezet door Transjordanië, dat zijn naam in 1950 tot Jordanië verkortte.

Tot 1967, toen Israël, na een Jordaanse aanval, Oost-Jeruzalem, Judea en Samaria veroverde, heeft niemand ooit geëist dat er op de zogenaamde West Bank een onafhankelijke Palestijnse staat moest komen.

Omdat het conflict vooral ideologisch is, zijn territoriale concessies gevaarlijk. Concessies stemmen totalitaire ideologen niet milder, maar moedigen hen integendeel aan. Noch Hamas noch Fatah is bereid het recht van de Joden op een eigen staat te erkennen. Ook om strategische redenen, heeft Israël nederzettingen in Judea en Samaria nodig. Zonder deze provincies is Israël slechts 15 kilometer breed.

Niettemin moet er een oplossing worden gevonden voor de Palestijnse vluchtelingen. Van de 4,7 miljoen bij de UNRWA geregistreerde Palestijnse vluchtelingen leven er 2 miljoen in kampen in Jordanië, 700 duizend op de zogenaamde West Bank en 2 miljoen elders. Het is onmogelijk om 4 miljoen vluchtelingen naar een nieuw te vormen Palestijnse staat in Judea, Samaria en Oost-Jeruzalem te laten komen. Deze kleine provincies hebben momenteel 2,3 miljoen inwoners en kunnen een bijna verdrievoudiging van de bevolking niet aan.

Jordanië heeft 6,4 miljoen inwoners, onder wie reeds 2 miljoen Palestijnse vluchtelingen. 2,7 miljoen vluchtelingen bijkomend toelaten, zal voor problemen zorgen, maar het is niet onmogelijk. Dit vereist echter dat Jordanië zich openstelt voor alle Palestijnse vluchtelingen die zich in dat land willen vestigen.

De Jordaanse koningen hebben tot 1988 nooit ontkend dat Jordanië Palestina is. Nog in 1981 herhaalde koning Hussein: ‘Jordanië is Palestina en Palestina is Jordanië.’

Pas tijdens de eerste intifada in 1988 gaf Jordanië elke aanspraak op de zogenaamde West Bank op. Indien men werkelijk vrede wil in het Midden-Oosten zal men de waarheid moeten durven spreken – de waarheid dat het conflict in het Midden-Oosten een ideologisch conflict is, en dat er al een Palestijnse staat bestaat: Jordanië.

Of de Jordaanse koning mag aanblijven of zijn koffers moet pakken, zal moeten blijken uit nieuwe democratische verkiezingen in het nieuwe Palestina.

http://www.volkskrant.nl/vk/nl/2844/Archief/archief/article/detail/1072980/2010/12/14/Palestijnse-staat-is-er-al-lang-Jordanie.dhtml

“De verwoesting van de staat Israël is niet het uiteindelijke doel van Hamas.” Dat heeft de tot het christendom bekeerde ex-islamist Mosab Hassan Jussef gezegd in een interview met CNN. De radicaal-islamitische organisatie wil een wereldwijde islamitsche staat vestigen.Mosab Hassan speekt met CNN over de terreur-organisatie waartoe hij zelf behoorde.

“Hamas geeft niets om de levens van Palestijnen en evenmin om die van Israëli’s en Amerikanen. Zelfs om hun eigen leven geven ze niets.” Ze zouden sterven voor hun ideologieën. Op de vraag hoe Jussef met iemand kan samenleven wiens interesse het is zijn persoon te verwoesten, antwoordt hij: “Hamas wil geen co-existentie en geen compromis. Ze willen veroveren en grijpen. De verwoesting van de staat Israël is niet het einddoel.”  (1). Het eigenlijke doel van de beweging is de oprichting van een wereldwijde islamitische staat. Daaraan ontkomen is bijna onmogelijk.
Mosab Hassan Jussef is de oudste zoon van sjeik Hassan Jussef, een van de oprichters van Hamas.

Hamas had hem in zijn jeugdjaren in de moskeeën geleerd “zonder bloedvergieten van onschuldigen voor de ideologie zal er geen islamitische staat zijn.” Deze ideologie wordt kinderen van vijf jaar geleerd. Jussuf noemt het “ideologie voeren”.

Goals of the Hamas:

“The Islamic Resistance Movement is a distinguished Palestinian movement, whose allegiance is to Allah, and whose way of life is Islam. It strives to raise the banner of Allah over every inch of Palestine.” (Article 6)

On the destruction of Israel:

“Israel will exist and will continue to exist until Islam will obliterate it, just as it obliterated others before it.” (Preamble)

The Hamas Charter: A Manifesto for Destroying Israel

Bron: KATHNET
Foto: bbc.co.uk

Ook is het een feite nooit een eind is gekomen aan de Palestijnse terreur zoals ook blijkt uit een recent rapport van de hulporganisatie Hatzalah. In de eerste zes maanden van dit jaar werden volgens Hatzalah 5635 aanslagen gepleegd op Joodse Israëli’s in Jeruzalem en omgeving en op de Westelijke Jordaanoever (Judea en Samaria, 2013)

http://www.kerkinnood.nl/index.php?option=com_content&view=article&id=4223%3Aook-hamas-wil-wereldwijde-islamitische-staat&catid=43%3Amidden-oosten&Itemid=96

GAZA TUNNELS WAREN JARENLANG GEPLAND VOOR MASSA ONTVOERINGEN TIJDENS ROSH HASHANA 2014.
28 juli 2014, door Naomi Ragen. Voor de Israëlische soldaten in de Gaza worden rustpauzes ingeschakeld met andere eenheden. Tijdens zo’n gevechtspauze werd dit verhaal verteld door een van de soldaten. Ik en mijn vrienden vingen een aantal terroristen van Hamas. Toen deze werden ondervraagd, vroegen we hen: “Als je zo veel tunnels 25 meter onder de grond gegraven hebt, die in Israël uitkomen en die Beer Sheva bereiken, waarom hebben jullie ze nog nooit gebruikt voor terreuraanslagen om Israëli’s te doden of te ontvoeren?”
Dit is wat hij antwoordde:
“Twaalf jaar lang bouwen wij deze tunnels. We werden opgeleid en wachten wij op het juiste moment. We besloten dat dit jaar de tijd zou zijn: Rosh Hashana, 2014. We kozen voor Rosh Hashana, omdat de meeste Israëlische soldaten naar huis te gegaan en er minder op wacht staan, vanwege de tweedaagse vakantie. Alle Hamasstrijders zouden door de tunnels gaan, waar we meer dan twaalf jaar aan hebben gegraven, om Israël te bezetten. Elke tunnel zouden doorgang bieden aan twee, drie dozijn gewapende terroristen. Het doel was om burgers, vrouwen en kinderen te ontvoeren om ze door de tunnels naar Gaza te brengen. Israël zou de tunnels en Gaza niet kunnen bombarderen, vanwege de aanwezigheid van de Israëlische burgers. Op die manier zouden we het hele land bezetten en over Israël kunnen regeren. Alle zionisten zouden gedood worden. Al jaren hebben we deze plannen, ze zouden binnen twee maanden worden uitgevoerd. De Israëlische aanval op Gaza vernietigt onze plannen.”
De persoon die dit naar mij stuurde voegde het volgende toe:
Veel religieuze mensen vroegen, nadat onze drie jongens dood werden aangetroffen, of onze gebeden verhoord waren. Nu zien we wat er gebeurd is. God heeft ons gehoord. Deze drie gemartelde jongens, hebben heel Israël gered van een verschrikkelijk bloedbad. Alle dingen die we deze zomer hebben gezien zijn telkens weer wonderen. Blijf bidden en elkaar versterken. En dank God, die over het Joodse volk, in het land wat Hij heb beloofd heeft waakt.

Bron:

http://beforeitsnews.com/opinion-conservative/2014/07/naomi-ragen-israel-hamas-gaza-2886212.html

Handvest van Hamas.

Het Handvest van Hamas is de eerste formele politieke verklaring van Hamas. Het handvest geldt als een ideologisch en politiek manifest waarin Hamas haar identiteit beschrijft als een islamistische partij met een geweldsvol verzet tegen Israël.[1] Het document werd in januari 1988 geschreven[2] en op 18 augustus 1988 uitgebracht. Het handvest is opgedeeld in zesendertig artikelen en vijf hoofdstukken, exclusief de introductie en de epiloog. De epiloog vangt aan met de soera Het Geslacht van Imraan 109-111 uit de Koran.

Het document kent een groot aantal verwijzingen naar aya’s[3] (verzen uit de Koran), die in de islam beschouwd worden als het zuiver overgeleverde woord van Allah.

Naast religieuze beschouwingen geeft het handvest ook een overzicht van het, door Hamas veronderstelde, joodse streven naar de wereldheerschappij. Artikel 22 van het handvest is geïnspireerd op de Protocollen van de wijzen van Sion, die al meer dan een eeuw als een antisemitische vervalsing bekend zijn. In artikel 22 wordt gemeld dat de joden zitten achter de Franse Revolutie, het communisme en achter het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog, waarbij het islamitische kalifaat werd vernietigd.

Een aantal belangrijke punten uit het handvest zijn:

Uit het voorwoord: Israël zal opkomen en zal overeind blijven tot de islam het elimineert, net zoals die de voorgangers ervan heeft geëlimineerd.
Artikel 1: De Islamitische Verzetsbeweging baseert haar richtlijnen op de islam; ontleent daaraan haar denken, interpretaties en denkbeelden over het bestaan, het leven en menselijkheid; verwijst ernaar voor wat betreft haar handelen; en is erdoor geïnspireerd bij iedere stap die wordt gezet.
Uit artikel 2: De Islamitische verzetsbeweging is één der vleugels van de Moslim Broeders in Palestina. De Moslimbroederschap is een wereldorganisatie, de grootste islamitische beweging in het moderne tijdperk.
Uit artikel 6: De Islamitische Verzetsbeweging is een specifiek Palestijnse beweging die haar trouw aan Allah verschuldigd is, haar levenswijze aan de islam ontleent en ernaar streeft het vaandel van Allah over iedere centimeter van Palestina te doen wapperen.
Uit artikel 7: Hamas heeft ernaar verlangd Allah’s belofte ten uitvoer te leggen, hoeveel tijd dat ook kost. Mohammed … zei: “De dag des oordeels zal niet komen, totdat de joden zich achter rotsen en bomen verstoppen, die zullen zeggen: ‘O moslims, o Abdullah, achter mij zit een jood, kom hier en dood hem’.”
Uit artikel 10: De islamitische verzetsbeweging zal de onderdrukten ondersteunen, zal rechtvaardigheid brengen en de onrechtvaardigheid verslaan, in woord en daad en met al zijn macht en overal waar het kan.
Uit artikel 11: De islamitische verzetsbeweging gaat ervan uit dat Palestina een islamitische waqf is voor de toekomstige moslimgeneraties tot de Dag des oordeels.
Uit artikel 13: Er is geen oplossing voor het Palestijnse probleem dan de jihad.
Uit artikel 28: Nooit mag vergeten worden dat na de verovering van de Heilige Stad door de Joden in 1967 zij bij de Al-Aqsamoskee hebben verkondigd: Mohammed is dood en zijn afstammelingen zijn alle vrouwen. Israël, jodendom en Joden hebben de islam en alle moslims uitgedaagd. Moge de lafaards nooit slapen.
Uit artikel 31: De islamitische verzetsbeweging is een humane beweging. De beweging neemt de mensenrechten in acht en wordt geleid door de islamische verdraagzaamheid waar het om de houding tegenover andere godsdiensten gaat. (…) Onder de schaduw van de islam kunnen leden van de drie godsdiensten islam, christendom en jodendom in vrede en harmonie samenleven. Deze vrede en harmonie is alleen mogelijk onder de schaduw van de islam.
Uit artikel 32: Het verlaten van de conflictcirkel met Israël is hoogverraad; vervloekt zij degene die dat doet.
Uit artikel 35: De islamitische verzetsbeweging neemt een voorbeeld aan o.a. Saladin en hoe hij Palestina van de Kruisvaarders bevrijdde.

Voor de complete versie van het Handvest.

http://likud.nl/2011/01/hamas-handvest/

Negen feiten over Hamas.

http://www.breitbart.com/Big-Peace/2014/08/05/Top-9-Facts-The-Media-Wouldnt-Tell-You-About-Hamas

Waarom Europa van Israël een duivel maakt.

http://brabosh.com/2014/08/24/pqpct-y1d/

Wat hebben moslims te zoeken in Jeruzalem???

Hamas heeft vier geïmproviseerde huizen vernietigd in het noorden van Gaza die gemaakt waren uit metalen golfplaten, bericht Palpress, het Palestijnse nieuwsagentschap op donderdag 12 februari 2015. De huizen boden onderdak aan Gazaanse gezinnen die hun huizen verloren tijdens het offensief van Hamas tegen Israël afgelopen zomer. Hamas beweerde dat de huizen werden gebouwd zonder vergunning op eigendom van de regering.

Ibrahim Alaimoa, één van de woningeigenaars, klaagde over Hamas voor het bulldozeren van zijn gewone woning zonder vooraf te waarschuwen. Hij kreeg niet eens de kans om zijn meubelen en kleren te redeen voor hem en zijn familie. Zijn huis in Beit Hanoun werd vorige zomer vernield tijdens het Hamasoffensief tegen Israël.

http://brabosh.com/2015/02/14/pqpct-ad1/

https://martienpennings.wordpress.com/2015/05/28/amnesty-heeft-eindelijk-eens-echte-kritiek-op-hamas/

Meestal zijn ze bij Amnesty bezig om Israël impliciet en stiekem met een Nazi-staat te vergelijken. Israël dat zich nu juist verdedigt tegen Nazi’s die liefst raketten opbergen in en afschieten vanuit scholen, ziekenhuizen en moskeeën en zijn eigen bevolking naar de daken van die gebouwen stuurt. Waarom? Om de slachtoffer-cijfers op te krikken die door deze Palmaffia’s sowieso zwaar overdreven worden– niemand controleert die getallen – en die vervolgens door de Monique van Hoogstratens van de Westerse media klakkeloos overgenomen worden. Maar blijkbaar is de werkelijkheid ook Amnesty zo langzamerhand te machtig geworden en heeft deze “mensenrechten-organisatie” een rapport gepubliceerd dat een aantal misdaden van Hamas documenteert.

http://jewtube.tv/israel-conflict/ex-muslim-reveals-the-shocking-truth-about-hamas-that-even-muslims-were-left-speechless/

Het volgende is een open brief van Shmuel Aweida aan al die “vredesactivisten” die opstaan tegen Israël. Luister goed, Awieda is een Israëlisch-Arabische christelijke pastor die weet wat hij zegt!
Geachte zogenaamde “op zoek naar vrede mensen”, “pro-wapenstilstand mensen” en “vrede en verzoening activisten”, Vergeef me dat ik jullie mooie dromen en vrede demonstraties en wensen niet zo serieus wil nemen… Mensen die jarenlang geen zorg hadden over de lijdende mensen in Gaza onder het regime van Hamas kunnen niet echt als moreel superieur aan een IDF soldaat worden beschouwd die daar nu op de grond is. Je lijkt misschien beter en vriendelijker te zijn, maar bent het niet echt … Sorry … Als je echt zorg hebt bevrijdt dan Gaza van Hamas en andere islamitische jihadistische organisaties! Hoe kun je medelijden hebben met de onschuldige kinderen die per ongeluk gekwetst worden door Israël als het je niet kan schelen dat dezelfde kinderen opzettelijk opgroeien met te leren haten? U beweert medelijden te hebben met de hongerige kinderen, terwijl u het gif negeert waarmee ze elke dag gevoed worden op Hamas en Fatah scholen en op TV.
Hoe kun je nu medelijden voor de huilende vrouwen voelen als je het je niet kan schelen dat ze al jarenlang met regelmaat zijn vernederd, gediscrimineerd en zelfs verkracht en vermoord?

Hier is nog een ding dat ik niet kan vatten:
Deze aardige, sympathieke, vredelievende mensen die automatisch willen en bidden voor een staakt het vuren in Israël’s oorlog(en) tegen de kwade, antisemitische, anti-humane, bloeddorstige terroristische organisaties als Hamas (niet tegen de Palestijnen) – zijn er de oorzaak van dat Israël nooit “de klus” kan afmaken en vervolgens sturen, als toppunt van alles, hun regeringen en NGO’s miljarden dollars van “hulp” naar dit corrupte kwade systeem.
En raad eens wat er keer op keer gebeurt? In plaats van het voeden van de hongerigen met voedsel, voeden ze zich met wapens. In plaats van de kinderen wiskunde te onderwijzen leren ze hen haat en jihad tegen de joden. In plaats van het bouwen van huizen en ziekenhuizen boven de grond, bouwen ze terreur-tunnels onder de grond.

Lees verder:
http://www.middenoostenandersbekeken.nl/nieuws/een-arabiscche-pastor-spreekt-zich-uit-over-gaza.html

Journalist en Midden-Oosten expert Hans Knoop krijgt de laatste dagen veel kritische vragen over het optreden van het Israëlische leger. In de volgende vlijmscherpe repliek maakt Knoop brandhout van deze kritiek. Wij willen onze lezers deze tekst zeker niet onthouden, leest u zeker mee:

Geachte heer,

Dank voor uw reactie. Ik heb niet in het minst de behoefte welke slachting dan ook te verdedigen, maar plaats de Gaza Oorlog – anders dan u – in een breder kader. De “slachting” die u thans ziet is slechts kinderspel van de slachting die Hamas op het oog heeft aan te richten in Israël en zelfs onder joden elders in de wereld.

U gaat volstrekt voorbij aan het feit dat Hamas conform het eigen handvest de vernietiging van Israël en de joden nastreeft. Dat dit maar niet wil lukken is de verdienste van Israël, niet van Hamas dat er ook geen been in ziet de eigen bevolking als menselijk schild tegen Israëlische (tegen-) aanvallen te gebruiken.

U gaat er aan voorbij dat ook voor deze oorlog hele generaties kinderen aan de Israëlische kant van de grens opgroeien in schuilkelders en Hamas in totaal al meer dan 12.000 raketten alleen op de grensplaats Sederot heeft afgevuurd! U zult ermee moeten leven dat de tijd dat joden zich als weerloze lammeren lieten afvoeren naar de slachtbank voorbij is.

Tenslotte: Wie heeft tot drie keer toe in deze oorlog een staakt het vuren op basis van “quitet for quiet ” aangeboden en wie heeft dat evenveel keer geweigerd?

U mist argumenten bij mij, ik mis ze totaal aan uw zijde! Tenslotte: U hebt het over “gruwelijke slachtingen in Gaza “. U zit er naast.

Onder de ruim 500 slachtoffers bevinden zich ruim 60% strijders. De overige slachtoffers zijn burgers die veelal het advies in de wind sloegen om hun huizen te verlaten of dat door Hamas werd verboden. Een totaal van ruim 250 onschuldige slachtoffers zijn er 250 te veel, maar is een militaire prestatie van topniveau.

Gaza is één der drukst bevolkte regio’s ter wereld. Israël voert daar een oorlog tegen stadsguerilla’s die hun geschut tussen burgers plaatsen. Indien burgers worden getroffen wordt dat door Hamas als een propagandazege gevierd. Ik wil u er op wijzen dat de dood van 250 onschuldige burgers in een inmiddels 17 dagen durende oorlog een extreem laag aantal is. Het is – om maar enig perspectief te bieden – de dagopbrengst van de oorlog in Syrë die al meer dan twee jaar gaande is.

Ik laat het hierbij en wens u het allerbeste!

http://joodsactueel.be/2014/07/22/39822/#.U896-fSkB7A.facebook

Blog Leon de Winter: de publiciteitsoorlog

TEL AVIV –
Toen we gisteravond opnieuw waren weggedoken bij een roekeloze raketaanval, zocht ik op mijn iPhone snel naar nieuws over de verbijsterende vliegramp. Zinloze doden, ook daar. Vermoedelijk een vergissing – een passagiersvliegtuig aangezien voor een militair toestel, maar door wie?

Foto: De Telegraaf
De acties van het Oekraïense leger tegen de opstandelingen hebben inmiddels het leven gekost aan vierhonderd mensen, het grootste deel burgers, onder wie kinderen. Geen demonstraties in Den Haag, geen verontwaardiging, stilte. In dat onmogelijke conflict, net zo onmogelijk als dat rondom Gaza, hebben de EU en onze eigen politici olie op het vuur gegooid. Een grootschalig conflict is het gevolg, met nu ook voor Nederland verschrikkelijke gevolgen.
Stupide Europese krachten spelen ook in Gaza continu een fatale rol. Hamas zet de eigen bevolking onder de bommen van de Israëlische luchtmacht, en de media en de politieke elites laten zich door de gruwelijke beelden die daardoor ontstaan manipuleren.
Nogmaals: ER ZOU GEEN ENKELE DODE IN GAZA TE BETREUREN ZIJN ALS HAMAS GEEN RAKETTEN OP ISRAEL ZOU AFVUREN.
Critici
Elke raket die door de Iron Dome wordt geneutraliseerd wil doden en verminken. Die raketten brengen geen cadeautjes maar ondergang en vernietiging. En het bizarre is dat Israël voor zijn verdediging wordt bekritiseerd. ‘Er zijn zo weinig slachtoffers,’ zeggen de critici, ‘en bij de Palestijnen zo veel.’
Israël heeft fortuinen geïnvesteerd in zijn verdediging, in het beschermen van zijn bevolking. Het is pervers om Israël te veroordelen voor het willen beschermen van de eigen bevolking.
Hamas op zijn beurt wil de eigen bevolking laten bloeden in de enige oorlog die het kan winnen: de publiciteitsoorlog. Dus zijn er geen shelters voor de Gazanen, die de hoofdrol moeten spelen in dit onmenselijke drama, ontworpen door de islamisten van Hamas en gesteund door de media.

Foto: Reuters

Context
Vier Palestijnse kinderen stierven op een strand gisteren door een fout van het Israëlische leger. Bij Hamas springt men dan blij op. De internationale media veren dan ook op. Alle context valt weg, alle feiten en overwegingen doen er meteen niet meer toe. De doden moeten worden geteld en getoond. Kijk, dit doen de Joden hulpeloze kinderen aan.
De bittere oorlog in Syrië is nu van geen belang meer, de beesten van ISIS in Irak zijn geen nieuws, Afghanistan, de Afrikaanse oorlogen – op de dag dat die vier Palestijnse kinderen op het strand van Gaza stierven, stierven elders nog veel meer kinderen door geweld. Maar in de media telt één verschijnsel: de pijn die de Israëliërs de Palestijnen toebrengen.
In een visrestaurant in de prachtig gerenoveerde haven van Tel Aviv, een restaurant van Arabische eigenaren, hebben we gisteravond gegeten met het laatste nog in leven zijnde bemanningslid van de Exodus, het beroemde schip dat in 1947 Holocaustoverlevenden vanaf Frankrijk naar het toenmalige Britse Palestina wilde varen maar werd tegengehouden door de Britten.
Exodus
De Exodus vervoerde meer dan 4500 overlevenden naar de haven van Haifa. Daar werden ze tegengehouden door de Britten en op drie andere schepen teruggestuurd naar Frankrijk. Via Gibraltar belandden de schepen in Hamburg. Daar traden de Britten hard op, sloegen de passagiers de schepen af en sloten ze op in interneringskampen. Holocaustoverlevenden. In oktober 1947 werden ze vrijgelaten.
Dat was het lot van de Joden na ’45 – niet welkom in Palestina, niet welkom in Europa. Een volk zonder land.
Dat volk heeft nu een land. Het leeft en straalt en kent wetenschappers en overspeligen en inbrekers en priesters en goeden en slechten. En in dat land zijn de Israëlische Arabieren de meest vrije Arabieren in het hele Midden-Oosten, en dat geven ze steeds vaker toe. Waarom is van alle conflicten en migratiestromen van de periode van vlak na ’45 alleen dit conflict nog steeds actief en bloedig (ofschoon veel minder bloedig dan de oorlogen in de Arabische landen)?
Op drift
De miljoenen etnische Duitsers die na ’45 verplaatst moesten worden zijn geheel vergeten. De scheiding van de moslims en hindoes na de onafhankelijkheid van India –waardoor talloze miljoenen mensen op drift raakten – is misschien wel de bloedigste oorlog geweest van de tweede helft van de twintigste eeuw. Vergeten. Maar de Joodse aanwezigheid in het Midden-Oosten blijft de verbeelding van Europa beheersen. Die obsessie kan maar uit één bron voortkomen: uit het latente schuldgevoel ten aanzien van de Holocaust en het verlangen dat schuldgevoel definitief te begraven door de Joden als daders en kindermoordenaars af te schilderen.
Geen leger is ethisch zo hoogstaand als het Israëlische. De Gazaans burgerbevolking wordt met alle middelen gewaarschuwd voor de dodelijke wapens van het Israëlische leger, dat een volksleger is van arbeiders, artsen, leraren, winkeliers, aannemers. Geen leger in het Midden-Oosten, nee, in de hele wereld, gaat op deze manier met zijn tegenstanders om.
Israël is een bijzonder land. De Joden hebben het tot bloei gebracht, niet de Arabieren. De nieuwe welvaart is met noeste arbeid en totale inzet tot stand gebracht, niet door diefstal, niet door het bezetten van vruchtbare grond en rijke grondstoffen, want die waren er niet. Geen enkel Arabische land zonder olie heeft dat weten te evenaren.

Foto: Reuters

Gemythologiseerd
Er zijn uit de Arabische landen net zoveel Joden gevlucht als er Arabieren uit het Britse Palestina voor de Joden zijn gevlucht. Die uit Arabische landen afkomstige Joden hebben in Israël een leven opgebouwd. De Palestijnen zijn vluchteling gebleven.
Generatie na generatie werd het vluchtelingschap steeds verder gemythologiseerd. In plaats van een deal met de Joden te sluiten en een federatie na te streven offerden de Palestijnen hun kinderen in een heilloze strijd. Maar de publiciteitsoorlog kon gewonnen worden, ontdekten ze.
De Europeanen bleken heel gevoelig te zijn voor Joden – de Holocaust had Europa voor eeuwig bezoedeld, leek het, maar het gedrag van de gemilitariseerde Joodse staat kon die bezoedeling wegnemen. Zoals mijn vriend Henryk Broder wel eens opmerkt: ‘Europa zal de Joden de Holocaust nooit vergeven’. Lees die zin nog eens goed. Laat ‘m goed tot u doordringen.
Beschavingsproject
De Palestijnen en de linkse media hebben van Israël een koloniaal en imperialistisch project gemaakt. Dat is een leugen. Israël is een beschavingsproject, van oorsprong zelfs een socialistisch beschavingsproject.
Gisteravond fietsten we terug van de haven naar ons appartement over een fietspad dat over het strand liep. Restaurants, strandtenten, sportvelden, dit deed niet onder voor het strand van Los Angeles. Overal mensen die van de prachtige avond genoten, nog volleybal speelden, dineerden, wandelden, jogden, fietsten, discussieerden. Mensen van alle soorten en maten, hetero’s, homo’s, licht en donker.
Halverwege klonken de sirenes weer. We moesten schuilen. We sprongen van onze fietsen en schuilden onder de overkapping van de parkeergarage van een hotel. De haat van de islamisten vloog ergens hoog boven ons door de lucht. Alles wat hier was, van de blote meisjes tot de mooi gedekte restauranttafels, van het fietspad tot de lantaarns op het strand, wilde die blinde raket – het bleken er zeven te zijn – vernietigen.
Onverdraaglijk
Israël is nu Gaza binnengedrongen nadat Hamasterroristen gisterochtend geprobeerd hebben een bloedbad in een kibboets aan te richten. Dat was de druppel. Anders dan wij in Nederland moet Israël letterlijk vechten om te kunnen overleven in deze regio van religieuze en etnische waanzin. Israël doet dat met tegenzin. Als er Palestijnse slachtoffers zijn, deelt niemand blij snoepjes uit – Palestijnen vieren feest als hun terroristen Joden doden. Mag ik het ziek noemen?
Dit is voorlopig mijn laatste blog. We blijven nog een week. Dit is een goed land. Geen makkelijk land. Geen perfect land – maar voor een land in het Midden-Oosten is het een mirakel.
Nu is het eerst tijd om te rouwen. Al die onschuldige mensen die onderweg waren voor vakantie, werk, familiebezoek, zijn in de Oekraïne door andere varianten van ziekelijke haat gestorven. Naar het zich laat aanzien was het de bedoeling een ander vliegtuig te raken, niet dit vliegtuig. Onze landgenoten zaten in een vliegtuig dat onverhoeds verstrikt raakte in een nodeloos conflict tussen Rusland en de EU, een vers conflict met oude wortels. Maar aan die nuancering hebben de gestorvenen en hun nabestaanden niets. Gedreven door haat drukte iemand op een knop. Het is onverdraaglijk.

Vragen en feiten over het Israel-Gaza-conflict

inShare
10 TIMON DIAS: 11-08-2014 15:15 UUR
TAGS: demonstraties, gaza, israel, palestina

Bij het lezen van de titel van dit artikel zullen, net als bijvoorbeeld na publicatie van het artikel Gangsterislam (Volkskrant, 16 juli), de gebruikelijke reacties volgen op Marokkaanse en islamitische fora: “Ik zat te kijken naar zijn afkomst, hij was 3 maanden (sic) oud toen hij weggeven (sic) werd, hij schrijft ook in Joodse kranten, deze vuile knoflook hond zal ooit op straat dood neervallen en dan mogen de Joden hem dan (sic) omarmen.”

Echter, naast deze verwensingen verwacht ik van deze online brigades en de pro-Gaza beweging ditmaal ook een sluitend antwoord op de vragen aan het eind van dit artikel. Mocht dit niet lukken, dan blijft de stelling in de titel onomstotelijk juist en geven zij toe inzake Gaza hysterisch, schijnheilig en irrationeel te zijn; iets dat overigens zonder meer hun goed recht is.

De wereld telt heden ongeveer 13.8 miljoen Joden. Tezamen vormen zij met 0.2 procent slechts één-vijfhonderdste deel van de wereldbevolking. Daarnaast telt de wereld ongeveer 1.7 miljard moslims. Op hun beurt vormen die met 23 procent bijna een kwart van de gehele wereldbevolking. De woede van zoveel moslims richting Israel, dat slechts zes miljoen Joden huist, doet gezien deze cijfers wat hysterisch aan.

Genocide
Op de pro-Gaza demonstraties in Den Haag, Rotterdam en Amsterdam klonken veelvoudig de leuzen: “Palestina vrij!” en “Stop de genocide!”.
Dergelijke leuzen zijn algemeen geaccepteerd, maar bij nadere inspectie wordt het hysterische karakter ervan duidelijk. Wat betekent tijdens een demonstratie tegen de oorlog in Gaza “Palestina vrij!”, anders dan de oproep tot de gehele verwijdering van de Israëlische staat? Soms wordt deze notie bevestigd door een Engelse variant op de leus: “From the river to the sea, Palestine will be free!”.

De beschuldiging van genocide is vaak dubbelzijdig. Aan de ene kant wordt gerefereerd naar de systematische genocide die al gaande zou zijn sinds het ontstaan van Israel. Aan de andere kant wordt gerefereerd aan de acute genocide die zich zou voltrekken door de huidige Israëlische militaire operaties. Beide claims zijn echter hysterisch van aard omdat het beide groteske overdrijvingen van de realiteit zijn.

De bevolking van Gaza is de op dertien na snelst groeiende ter wereld. Gazaanse vrouwen hebben met een gemiddelde van 4.2 de op 34 na hoogste vruchtbaarheidsgraad ter wereld, de levensverwachting is er hoger dan in Turkije en de totale Arabische bevolking van Gaza is sinds 1948 met 1568 procent toegenomen. Over welke systematische genocide hebben de demonstranten het?

Oorlogsmisdaden
Sinds het beginnen van operatie Protective Edge op 4 juli,zijn er aan Palestijnse zijde 1994 doden gevallen. Elke omgekomen burger is een tragedie, maar het gebruiken van de term genocide is een kwestie van grove woordinflatie. Inderdaad, de VN stelt dat 80 procent van de slachtoffers burgers zijn. Dit is echter dezelfde VN die 20 in een VN-school gevonden raketten terug gaf aan Hamas. Dezelfde VN wier Mensenrechtenraad 80 procent van haar resoluties aan Israel wijdt en dezelfde VN die Israel de volgende ‘oorlogsmisdaad’ verwijt: het niet delen van hun Iron Dome verdedigingssysteem met Hamas.

De VN ontleent deze cijfers aan het Palestinian Centre for Human Rights (PCHR), een organisatie die de meest gedetailleerde informatie inzake Gaza levert. De PCHR staat als organisatie in de Gazastrook echter onder sterke invloed van Hamas dat er omwille van propaganda voor zorgt dat slechts een klein percentage van de doden als Hamas-strijder wordt geclassificeerd.

Hamas-strijders
De BBC en de New York Times – bepaald geen sympathisanten van Israel – hebben het percentage burgerslachtoffers tegen het licht gehouden. De New York Times concludeerde dat mannen tussen de 20 en 29 jaar, waar (para)militaire eenheden overwegend uit bestaan, buiten elke proportie waren vertegenwoordigd onder de slachtoffers. Deze subgroep bestaat uit slechts 9 procent van de 1.8 miljoen Gazanen, maar leverde 34 procent van de Gazaanse slachtoffers.

Een lijst van namen en leeftijden van slachtoffers, gepubliceerd door Al-Jazeera, bevestigt deze verhoudingen. De subgroep van vrouwen en kinderen onder de 15 jaar daarentegen, waarbij de waarschijnlijkheid van lidmaatschap van een militaire eenheid laag is, bestaat uit 71 procent van de totale Gazaanse bevolking, maar leverde een in verhouding zeer magere 33 procent van de slachtoffers. Als Israëlische beschietingen inderdaad een willekeurig of zelfs burgergericht karakter hebben, dan had dit laatste percentage vele malen hoger moeten zijn.

Tijdens operatie Cast Lead in 2008 en 2009 voerde Hamas eenzelfde beleid en rapporteerde zij oorspronkelijk dat er slechts 49 Hamas-strijders waren gedood, waardoor het percentage gedode burgers astronomisch hoog leek. In een later stadium echter, nadat de Gazanen Hamas beschuldigden van lafheid, kwam Hamas naar voren met de werkelijke cijfers. Zij waren ongeveer 700 strijders verloren; een getal dat nagenoeg identiek was aan Israëls claim destijds 709 Hamas-strijders gedood te hebben.

Bovenstaande cijfers gelden niet als sluitend bewijs dat heden 34 procent van de gevallenen inderdaad Hamas-strijders en geen burgers waren. Maar, afgaande op het Hamas-beleid van 2008 gecombineerd met de feiten dat het ongekend hoge percentage aan burgerslachtoffers grotendeels afkomstig is van Hamas zelf en dat Hamas-strijders in burgerkleding vechten, is het zeer waarschijnlijk dat het daadwerkelijke aantal gedode strijders wederom nauw overeenkomt met de huidige Israëlische cijfers: ongeveer 900. Dit zou tevens impliceren dat het percentage gedode burgers aanzienlijk lager is dan 80 procent en er van genocide gewoonweg geen sprake is.

Hysterische verheerlijking van Palestina
Daarnaast is er sprake van een hysterisch aandoende verheerlijking van de Palestijnse staat in spé. Het is moeilijk in te zien hoe Palestijnen zich cultureel onderscheiden van omringende Arabieren. In het verlengde hiervan is het moeilijk in te zien hoe een Palestijnse staat zich positief zou onderscheiden van omringende Arabische staten. Sinds het ondertekenen van de Oslo-akkoorden in 1995 heeft het Palestijnse volk, per capita en gecorrigeerd voor inflatie, 25 maal zoveel financiële hulp ontvangen als West-Europa tijdens het Amerikaanse Marshallplan na de Tweede Wereldoorlog. Zij hebben dit niet weten te vertalen in effectieve instituties of perspectieven. Hamas is inmiddels een corrupte miljonairsclub geworden die zo’n 1200 miljonairs in hun rangen telt, terwijl het persoonlijk vermogen van Hamas leider Khaled Mashal op $2.6 miljard wordt geschat.

Aan de overzijde bij de Palestijnse Autoriteit (PA) is het eveneens een nepotistische wantoestand. Het persoonlijk vermogen van PA-president Mahmoud Abbas – die zijn ambtsmandaat in januari met vijf jaar overschrijdt – wordt geschat op 100 miljoen. Daarbij zijn beide autoriteiten uiterst repressief jegens hun Palestijnse onderdanen. De PA arresteert met regelmaat kritische bloggers en journalisten en sluit websites af die kritisch materiaal publiceren.

Uiteraard moet men het volk van diens leiders onderscheiden. Maar de Algerijnse auteur Anwar Malek heeft een punt als hij stelt: “Arabische leiders komen niet van Mars, maar komen voort uit de bevolking en delen hun overtuigingen. Een willekeurige Arabier zou op eenzelfde manier regeren als zijn huidige leider.”
Een soevereine Palestijnse staat is wenselijk, maar het idealiseren ervan is volstrekt onterecht.

Schijnheilig en irrationeel
Daarbij hebben pro-Gaza demonstraties ook een sterk schijnheilige lading. Het lijkt erop dat het omkomen van een Palestijn pas reden tot demonstratie geeft wanneer Israel als dader valt aan te wijzen. In februari 2014 waren er al 2000 Palestijnse burgers omgekomen in Syrië. Het Palestijnse vluchtelingenkamp Yarmouk in Damascus wordt dusdanig belegerd dat er al meer dan 128 mensen zijn verhongerd. Daarbij executeert Hamas zelf ook aan de lopende band Palestijnen. Waar zijn de demonstraties tegen deze wandaden?

Ten slotte worden pro-Gaza demonstraties gekenmerkt door een sterk irrationeel karakter. De notie van causaliteit wordt volledig omgedraaid, parallel aan de beschuldiging dat juist anti-Hamas-adepten de causaliteit omdraaien. In 2005 trok Israel zich volledig terug uit de Gazastrook. De blokkade van de Gazastrook begon in 2007 pas nadat de Gazanen Hamas democratisch verkozen en Hamas begon met raketaanvallen, niet andersom. Om in een strijd tussen een rechtsstaat en een organisatie die zegt “de weg naar de overwinning te plaveien met de lichaamsdelen van onze vrouwen en kinderen” en de vernietiging van alle Joden als doel in hun handvest heeft staan, Israel als inherente agressor aan te wijzen, is een abjecte verdraaiing van de realiteit.

Vragen
Los van de vraag of pro-Gaza demonstraties een antisemitisch karakter hebben, cultiveert de hysterische, schijnheilige en irrationele aard van de demonstraties een atmosfeer waarin vijandigheid en haat jegens Joden kan gedijen. Een sluitend antwoord op de volgende vragen kan de pro-Gaza demonstranten vrijspreken van de in de titel geformuleerde aantijging:

– Wat wordt bedoeld met “Palestina vrij”?

– Welke genocide?

– Waar waren de demonstraties toen 2000 Palestijnse burgers in Syrië gewelddadig omkwamen?

– Wat betekent het dat er alleen wordt gedemonstreerd als Israel de beschuldigde partij is?

– Waarom idealiseert men een staat in spé die zich eigenlijk niet positief onderscheidt van omringende staten?

– Waarom protesteert men niet tegen Hamas, aangezien Hamas het Palestijnse leed keer op keer over de Palestijnen afroept?

Antwoorden op deze vragen en ter publicatie aangeboden reacties op dit artikel zijn welkom via de bekende contactmogelijkheden.

http://politiek.thepostonline.nl/2014/08/11/pro-gaza-demonstraties-zijn-hysterisch-schijnheilig-en-irrationeel/#more-291109

https://www.amnesty.nl/nieuwsportaal/nieuws/gaza-palestijnen-gemarteld-en-geexecuteerd-door-hamas-tijdens-conflict-in-2014

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s