Mohammed, de oudste fascist met een religieus trekje.

Fascisme.

Het fascisme (Italiaans: fascismo) is een extreme vorm van autoritair nationalisme en is antidemocratisch, anticommunistisch, antiliberaal, antiparlementair en anti-intellectueel.[1] Het is een politiek stelsel dat onder meer werd ingesteld in Italië van 1922-1943. Zo is ook het nationaalsocialistisch bewind van Adolf Hitler en zijn partij de NSDAP van 1933-1945 in Duitsland fascistisch. Eén partij of persoon heeft alle macht. Door middel van partijmilities (in uniform), massademonstraties en verheerlijking van de leider probeerde men het volk tot een eenheid te smeden.

exist-islam-apostasy-mort-qaradawi

Nee Mohammed was niet de eerste of oudste fascist, maar hij is wel  een fascist die nog steeds massaal wordt aanbeden, maar dan onder een andere gedaante, die van “wonderbare raadsman, leraar en vredestichter”

Definitie.

 Het begrip ‘fascisme’ is niet eenduidig te definiëren. Het is een complex en gevarieerd verschijnsel dat moeilijk beknopt is te omschrijven. Toch heeft het fascisme een aantal basiskenmerken die het onderscheidt van andere politieke stromingen. Deze zijn:
  1. Het fascisme is de tegenstander van zowel de traditioneel linkse als rechtse politieke partijen.  
  2. Het fascisme minacht contemporaine conservatieve instellingen. (Mohammed, islam, check)
  3. Het fascisme vereert machtsvertoon en het gebruik van geweld, voor zover dat is gericht op de omverwerping van de bestaande maatschappelijke orde. (Mohammed, islam, check)
  4. Het fascisme kent een autoritaire structuur met aan het hoofd daarvan een leider aan wie charismatische eigenschappen worden toegeschreven. (Mohammed, islam, check)
  5. Het fascisme streeft naar de instelling van een politieke dictatuur. (Mohammed, islam, check)
  6. Het fascisme streeft naar een totalitaire staat — de volledige controle over het maatschappelijk leven en de sociale en culturele organisaties. (Mohammed, islam,  check)
  7. Het fascisme is extreem nationalistisch.
  8. Het fascisme pleit voor een continue strijd om de eigen natie te kunnen doen overleven te midden van andere staten.
  9. Het fascisme berust in hoofdzaak op de maatschappelijke middenklasse.
  10. Het fascisme streeft naar sociale eenheid en de opheffing van alle bestaande klassen- en belangentegenstellingen. (Mohammed, islam,  check)

 

Grootmoefti Mohammed Hajj Amin al-Husseini in 1943 tijdens een inspectie van een door hem persoonlijk gerecruteerde Bosnische Moslim eenheid van de Waffen SS

De oom van Jasser Arafat

 

Jaques de Kadt:(Oss, 30 juli 1897 – Santpoort, 16 april 1988) was een Nederlandse journalist, publicist en politicus.

Al in de dertiger jaren van de vorige eeuw waren er wakkere mensen die waarschuwden voor het opkomend fascisme en de Nazi`s van Hitler. Een van die mensen was onze eigen Jaques de Kadt, die zelfs eind jaren dertig een pleidooi hield voor een preventieve aanval op Nazi-Duitsland. De verleiding is natuurlijk groot om de vraag te stellen wat De Kadt van de huidige problematiek rond de islam gevonden zou hebben. Leerzaam is dat hij in 1939, om uit te leggen wat fascisme precies inhield, Hitlers ideologie vergeleek met de islam.

Het fascisme had immers ook een mythe van het absolute, van de ene waarheid, die zich in het uitverkoren volk (ras bij de Duitsers, geloof bij de islamieten) zou belichamen. Een mythe van een waarheid die geen afwijkingen duldt. Zoals de islam die de tekst van de koran als onaantastbaar beschouwt. Een mythe die dus totalitair is en zich tegen individualisme keert (met bij de islam de zelfmoordaanslagen als uiterste ontkenning van ieder individualisme). “Zonder deze mythe, die haar gelovigen de plicht oplegt een heilige oorlog ter verovering van de wereld en ter verdelging van de ongelovigen aan te gaan, zonder deze mythe, zou het fascisme niet dat nieuwe ‘mohammedanisme’ zijn geweest dat zijn fanatieke scharen tegen de westerse beschaving opzweept”, aldus De Kadt in 1939.

Zo’n vergelijking maken mocht toen nog. Anderen deden dat ook. ‘Nieuw mohammedanisme’ noemde Ed. Berth, de leerling van de door De Kadt bewonderde Fransman Georges Sorel (1847-1922), zowel het stalinistisch bolsjewisme, als het facisme. ‘Mohammedanisme, een andere islam’, zo kenmerkte de Zwitserse theoloog Kart Barth (1886-1968) het nationaal-socialisme. Hij zei eind 1936: ‘De kerk kan niet anders dan in het nationaal-socialisme een nieuwe islam zien, de Duitse Mythos als een andere Allah en Hitler als een nieuwe Mohammed.” Zie ook (1).

download (5)

Islamofascisme.

De islam streeft naar een wereldwijde eenheid, (Oemmah). Behalve  het nationalisme zijn er dus een aantal  nauwe overeenkomsten tussen  het fascisme en de islam.

De islam stelt imperiale eisen. Niet alleen op geografisch en bestuurlijk gebied maar ook op die van de menselijke geest. “De islam staat op eenzame hoogte waar het gaat om het beheersen van de menselijke geest” ,. (Baruch Bento Spinoza) Sjeik Yusuf al-Qaradawi: ‘Als men afvalligheid zijn gang had laten gaan, zou er geen islam zijn geweest. De islam zou zijn afgelopen met de dood van de profeet! Door afvalligheid te confronteren werd de islam behouden. […] Er zijn niet maar een, twee of drie hadiths, er zijn veel hadiths van een aantal metgezellen, ik bedoel dat een afvallige moet worden gedood. .Uit een interview met een Albanees moslim Shaban Rashain, “Als je de koran goed leest is het duidelijk dat er voor de ongelovigen geen tolerantie bestaat. Bekeer je tot de islam, anders “ga” je dood”.
Okay Pala, Nederlandse voorman van de radicaalislamitische organisatie Hizb ut-Tahrir: “De islam is een volledige ideologie, gericht op aardse macht.” Hizb ut-Tahrir rust pas als haar doel werkelijkheid is: één alomvattend wereld­kalifaat volgens de regels van de sharia.

hadith-al-bukhari-apostate-afvallige-kill-dood
Ayathollah Khomeiny. “Binnen de islam is het de taak van alle volwassen mannen, op voorwaarde dat zij niet gehandicapte of hulpbehoevende zijn, om zich voor te bereiden op de verovering van de landen, zodat de opdracht/schrift van de islam wordt gehoorzaamd in elk land ter wereld. Maar degenen die de islamitische heilige oorlog bestuderen, zullen begrijpen waarom de islam de hele wereld wil veroveren”.
ISIS is duidelijk gelinkt aan de islam, wil het oorspronkelijke kalifaat (Ottomaanse Rijk) herstellen en daarna de rest van de wereld.  Die opdracht ook omschreven in de quote van Ayathollah Khomeiny, is dezelfde agenda die ISIS leider Abu Bakr al-Baghdadi duidelijk omschreef, in zijn toespraak.

Abu Bakr al-Baghdadi: “‘We roepen jou op om wapens te dragen en te vechten waar je ook bent. De islam is nooit een religie van vrede geweest. Islam is de religie van het gevecht. Niemand moet geloven dat de oorlog die wij voeren de oorlog is van Islamitische Staat. Het is de oorlog van alle moslims, die Islamitische Staat aanvoert. Het is de oorlog van moslims tegen ongelovigen.’

Uit de Hadith`s (islamitische overlevering, traditie) staat te lezen dat Mohammed gezegd zou hebben: “Mij is bevolen de mensen te beoorlogen totdat zij getuigen dat er geen god behalve Allah en dat Mohammed Allah’s gezant is. Alleen door het uitspreken van deze belijdenis maken zij hun goed en bloed voor mij onaantastbaar”.
Een andere aan Mohammed toegeschreven uitspraak uit oude islamitische bronnen: “Aslim taslam”.
Vrij vertaald: “Wordt moslim, dan leef je in vrede”. Dat zijn geen uitnodigingen tot bekering, maar een regelrechte oorlogsverklaring en bedreiging.

carl-jung

https://likud.nl/2011/10/de-nazi-connectie-van-de-palestijnen-2/

(1).

https://martienpennings.wordpress.com/2013/07/04/islam-is-nazisme-waarom-word-ik-niet-vervolgd-waarom-doet-niemand-aangifte/

https://www.niw.nl/het-echte-verhaal-hitler-en-de-moefti-677/

“Allah zegt dat hij de verschillende Bijbelboeken heeft gegeven, maar dan blijkt dat zijn aanhalingen uit die Bijbelboeken op alle belangrijke punten niet kloppen. Allah zegt dat hij op de Sinaï het verbond sloot met Israël, maar hij kent de Tien Woorden (Tien Geboden) van dat verbond niet. Allah zou Jezus het Evangelie gegeven hebben, maar Allah kent het Evangelie niet…

http://westerse-beschaving.org/de-beste-schepper/

 

Kort samengevat wordt in de koran het volgende gesteld:

‘Niet-moslims zijn huichelaars, leugenaars, gierig, doof, stom en blind en gaan naar de hel’.

http://www.ex-moslims.nl/

 

 

Ahh luister en huiver. Deze moslimleider vertelt wat moslims dus eigenlijk willen, het islamiseren van de wereld.
Ook hier wordt het idee van de ‘gematigde moslim’ onderuit gehaald….. Hij zegt letterlijk dat ze in ons gezicht het één, achter onze rug het ander zeggen…

Voor een andere visie op de islamitische samenleving.
https://bureaudehelling.nl/artikel-tijdschrift/bestaat-de-islamitische-staat

‘De moord op de joden lijkt op de genocide in Srebrenica’

Al in het derde jaar van de ‘hijra’ (immigratie) werden een paar vooraanstaande joden, zoals de dichter Ka’ab, in opdracht van Mohammed in het diepste geheim door een terreuraanslag om het leven gebracht. Bij de aanslag op de joodse zakenman Ibn Sunayna zou de profeet hebben gezegd: ‘Dood iedere jood die aan je onderworpen is.’ Het conflict liep hoog op.

De moord op de Joden lijkt op de genocide in Srebrenica [Afshin Ellian]

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s