De Stichter van de religie van de vrede.

De stichter van de religie van de vrede.

De Koran.

koran

The Koran is a miracle to be honest, just not in the way Moslems think! De Koran is echt een wonder, om eerlijk te zijn, alleen niet op de manier waarop moslims denken. Een groep ongeschoolde mensen heeft, 60 jaar na de dood van Mohammed, een boek in elkaar gezet.
Ze hebben daarbij verhalen en fragmenten uit het Joodse en Christelijke geloof gestolen en uit hun barbaarse heidense Arabische sektes, en daarna Mohammed erin verweven. Ze hebben Mohammed in de hadiths verwerkt, en vergaten daarbij dat hij een lafaard was die zich verstopte tijdens de gevechten. Ze maakten van Mohammed een profeet en meer en meer mensen begonnen dat ook te geloven. Maar geen van hen stelde zichzelf de vraag: als het van God afkomstig is, waarom ontbreekt dan elke volgorde? Zegt dat dan helemaal niets? Waarom zou God willen dat zijn boek geschreven is zoals door een 9-jarige student, zonder datum, zonder volgorde, etc.? Dat is totaal onlogisch, toch?

Mullah.

mullah

De eerste gekke mullahs raffelden de Koran af, aangezien ze liever uit roven, verkrachten en moorden gingen dan een hoop shit te schrijven – dus raffelden ze het af en dachten ze: de domme idioten zullen in het boek geloven en in ons. En als ze er niet in geloven, nou ja dan vermoorden we ze gewoon.
De meeste overleveringen hieronder komen uit Sahih Bukhari, tenzij anders aangegeven.

Sahih Bukhari: Volume 3, Boek 31, Nummer 149:
Overgeleverd door ‘Aisha: de profeet had de gewoonte (zijn vrouwen) te kussen en knuffelen als hij aan het vasten was, en hij had meer controle over zijn verlangens dan ieder van jullie. Said Jabir: de persoon die klaarkomt als hij een blik (op zijn vrouw) heeft geworpen, moet zijn vasten afmaken”.
Was je voeten goed, anders zullen ze branden als je in de hel zit:

Volume 1, Boek 3, Nummer 57 :
Overgeleverd door ‘Abdullah bin ‘Amr
Op een dag bleef de profeet op ons achter tijdens een reis. Hij voegde zich weer bij ons toen we de rituele wassing aan het verrichten waren voor een gebed waar we te laat voor waren. We wreven juist onze natte handen over onze voeten (en wasten ze daarbij niet goed) dus de profeet sprak ons met luide stem toe en zei met luide stem: “red je enkels van het vuur”.
Wees voorzichtig als je bidt, want anders zou je gebed naar de duivel kunnen gaan:

Volume 4, Boek 54, Nummer 494 :
Overgeleverd door Ibn Umar
Allah’s boodschapper zei: “als het (bovenste) stukje van de zon (in de ochtend) verschijnt, verricht dan niet het gebed tot de zon compleet is verschenen, en als het onderste stukje van de zon al onder is, verricht dan niet het gebed tot hij compleet onder is. En je moet niet bij zonsopkomst of zonsondergang bidden want de zon komt op tussen twee kanten van het hoofd van de duivel (oftewel Satan).”
Mohammed zegt: “ik weet dat mijn religie complete nonsens is, maar als ik maar Allahallahallah blijf roepen, kan ik over de waarheid heenpraten.”

Volume 6, Boek 60, Nummer 12 :
Overgeleverd door Abu Huraira
De mensen van het Boek (Joden) hadden de gewoonte de Torah in het Hebreeuws te reciteren en ze legden het dan in het Arabisch aan de moslims uit. Toen ze dat deden, zei de boodschapper van Allah: “geloof de mensen van het Boek niet, maar heb ook geen ongeloof in wat ze zeggen, maar zeg: “wij geloven in Allah en wat aan ons is geopenbaard.”” (2.136)

Volume 6, Boek 60, Nummer 14 :
Overgeleverd door Abu Said Al-Khudri
Allah’s boodschapper zei: “Noah zal op de dag van de opstanding geroepen worden en hij zal zeggen: “Labbaik en Sa’daik, oh mijn Heer!”. Allah zal zeggen: “heb je de boodschap overgebracht?”. Noah zal zeggen: “ja”.
Zijn volk zal dan worden gevraagd: “heeft hij de boodschap aan jullie overgebracht?” Zij zullen zeggen: “er is aan ons geen boodschapper gekomen.” Dan zal Allah (tegen Noah) zeggen: “wie zal voor jou getuigen?”. Hij zal zeggen: “Mohammed en zijn volgelingen.” Dus zij (de moslims) zullen getuigen dat hij de boodschap heeft overgebracht. En de boodschapper (Mohammed) zal een getuige over jullie zijn, en dat is wat Allah bedoelt met zijn uitspraak “aldus hebben we jullie een rechtvaardige en de beste natie gemaakt, zodat jullie getuigen over de mensheid zullen zijn en de boodschapper (Mohammed) zal een getuige over jullie zelf zijn.” (2.143)

de-koran

Volume 6, Boek 60, Nummer 42 :
Overgeleverd door ‘Abdullah bin Maqal
Ik zat met Ka’b bin Ujra in de moskee, de moskee van Kufa, en vroeg hem naar de betekenis van “betaal een afkoopsom (Fidya), ofwel van vasten ofwel — (2.196). Hij zei: ik werd naar de profeet gebracht terwijl er luizen op mijn gezicht vielen. De profeet zei: “ik wist niet dat je zo ver in de problemen zat. Kun je het betalen om een schaap te slachten (als afkoopsom voor het scheren van je hoofd)?” Ik zei: “nee.” Toen zei hij: “vast dan voor drie dagen, of geef 6 arme mensen te eten door ieder een halve Sa voedsel te geven en scheer je hoofd.” Dus het bovenstaande vers werd geopenbaard speciaal voor mij en in het algemeen voor jullie allemaal.”

Onthou, vrouwen zijn jullie akker…
Volume 6, Boek 60, Nummer 50 :
Overgeleverd door Nafi’
Altijd wanneer Ibn ‘Umar de Koran reciteerde, had hij de gewoonte om tegen niemand te spreken totdat hij zijn recitatie had afgemaakt. Op een dag hield ik de Koran vast en hij reciteerde Sura Al-Baqara uit zijn hoofd en stopte toen bij een zeker vers en zei: “weet je in welk verband dit vers was geopendbaard?”. Ik antwoordde: “nee.” Hij zei: “het werd geopenbaard in dit-en-dit verband.” Ibn ‘Umar ging toen weer verder met zijn recitatie. Nafi voegde aangaande het vers toe: “dus komt dan tot je akker wanneer en hoe je maar wil”. Ibn ‘Umar zei: “het betekent dat je je vrouw moet benaderen in…”
Zo veel romantiek komt van de perverse lippen van pedofiel Mohammed.
Zelfs Uthman vond sommige verzen BS, maar het is veel werk om ze te veranderen…Even Uthman deemed some verses as BS, but it’s a lot of work to change them…

Volume 6, Boek 60, Nummer 60 :
Overgeleverd door Ibn Az-Zubair
Ik zei tegen ‘Uthman, “dit vers, Sura Al-Baqara: “wie van jullie sterft en weduwen achterlaat… zonder ze weg te sturen.” is geabrogeerd door een ander vers. Waarom schrijf je het dan op (in de Koran)?” Uthman zei: “laat het staan (waar het is), oh de zoon van mijn broer, want ik zal niets ervan (van de Koran) van zijn oorspronkelijke positie weghalen.”
Allah beloont gehoorzaamheid met kwaad…

Volume 6, Boek 60, Nummer 62 :
Overgeleverd door Ubaid bin Umair
Op een dag zei ‘Umar (bin Al-Khattab) tegen de metgezellen van de profeet: “wat denken jullie van dit vers: “heeft iemand van jullie de wens om een tuin te hebben?” Ze antwoordden: “Allah weet het het best”. ‘Umar werd boos en zei: “zeg ofwel dat je het weet, ofwel dat je het niet weet!” Daarop zei Ibn Abbas: “oh aanvoerder van de gelovigen! Ik heb iets in mijn hoofd om erover te zeggen.” Umar zei: “oh zoon van mijn broer! Zeg het, en onderschat jezelf niet.” Ibn Abbas zei: “dit vers is gesteld als voorbeeld voor daden.” Umar zei: “wat voor soort daden?” Ibn Abbas zei: “voor daden”. Umar zei: “dit is een voorbeeld voor een rijke man die goed doet uit gehoorzaamheid aan Allah en dan stuurt Allah hem een duivel waarop hij zonden begaat en al zijn goede daden verloren zijn.”
De moord op Usayr ibn Zarim en zijn dertig ongewapende mannen door de mannen van Mohammed, nadat Mohammed hen veilige doorgang had ‘gegarandeerd’ als ze hun wapens zouden neerleggen. (Bukhari 52:269). Dit bewijst dat Mohammed leugen en bedrog toepaste met daarna een heel toevallig handig van pas komend zinnetje van Allah. Koran 66:2 – “Allah heeft al voorbeschikt voor jullie, het ontbinden van jullie eden.” Mohammad en Allah zijn de grootste van alle planners – letterlijk vertaald de grootste van alle bedriegers… dus Satan de vader van alle leugens en bedrog (Sura 3:54)

Allah (Arabisch).

allah

Nogmaals, de leringen van Mohammed zijn tegengesteld aan de leringen van Jesus. Gebaseerd op dit bewijs, hoe kan Jezus een moslim zijn? Jezus is geen moslim en de God van Abraham, Izaak, David en Moses is NIET Allah. Laat je niet voor de gek houden! Het waardesysteem van Christenen, dat ons werd onderwezen door Jezus, is in complete tegenspraak met wat Mohammed ons onderwees in de Koran. Christenen wordt geleerd om niet bang te zijn voor de dood. Jezus zei: “wees niet bang voor iemand die je lichaam kan doden, maar vrees God die zowel je lichaam als je ziel kan doden.”

Het beloningssysteem van de Christenen is dat Jezus heeft gezegd om voor jezelf schatten in de hemel te verdienen die zal zijn waar je hart is, want het zal niet roesten noch vergaan en niemand kan het van je stelen. Maar de moslims wordt 72 maagden beloond als ze een zelfmoordaanslag plegen op de ongelovigen voor Allah. De sexuele beloning en andere beloningen van wereldse soort hadden niet van een echte God kunnen komen. We waarderen iets meer eeuwigs, waardevols en de moeite waard om bij Jesus en onze hemelse Vader in de Hemel te zijn. Ik zou me wel twee keer bedenken om Mohammed te volgen.

De Koran zegt dat Allah kiest wie hij zal leiden en wie hij zal doen dwalen.
De Koran zegt dat Allah sterke waanbeelden zal sturen om ongelovigen te dwingen ongelovigen te blijven.
De Koran zegt dat niemand kan kiezen om naar de islam te komen zonder Allah.
De Koran zegt dat Allah mensen zal martelen omdat ze geen moslim zijn.

Dus Allah schept ongelovigen, dwingt hen om ongelovigen te blijven, en martelt hen dan vanwege de manier waarop hij hen zelf heeft geschapen.

Allah is een onrechtvaardig, tyranniek monster, gelukkig is er absoluut geen bewijs voor het bestaan van zo’n gemeen en kwaad wezen!

Vertaling: Bloggingislamblog.wordpress.com

https://bloggingislamblog.wordpress.com/2017/01/06/113-at-tawbah/

Meer tegenstrijdigheden in de koran.

http://www.bramkrol.com/gemeentegroei/artikelen/254-islam-waarheid-of-leugen

Tien vragen van een ex-moslim aan moslims over de  tegenstrijdige strategie van Mohammed.

http://baumgarp.wixsite.com/paulsworld/ex-muslim-asks-muslims-10-questions

De koran over niet-moslims

Kort samengevat wordt in de koran het volgende gesteld:

‘Niet-moslims zijn huichelaars, leugenaars, gierig, doof, stom en blind en gaan naar de hel’.

 

Hier zijn 447 korte beschrijvingen en verwijzingen naar teksten over intolerantie ten aanzien van niet-moslims in de koran.

http://www.ex-moslims.nl/

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s