TTIP, de EU en de voedselbanken.

”Protectionisme is een (volks)sentiment, en protectionistische politiek wordt niet verklaard door enige liefde voor of door overheersing door het grote zakenleven, maar  door een vurige wens een eigen wereld op te bouwen, te behouden en onafhankelijk te worden van  alle wisselvalligheden in de rest van de wereld”. Joseph Alois Schumpeter (8 februari 1883 – 8 januari 1950) was een Oostenrijks econoom.

TTIP, de EU en de voedselbanken.

download

Foto, Milton Friedman,  de grondlegger en geestelijke vader van het neo-liberalisme.

Enig idee wat het causale verband is tussen de voedselbanken en de globalisering? In de vijftiger jaren naderde Nederland de tien miljoen inwoners. Nederland werd een vol land, Dat werd meermaals in de troonrede uitgesproken en er werd een actief emigratiebeleid opgevoerd waarbij ca  een half miljoen gezonde sterke mannen met hun gezin of partner naar elders vertrok. De gevolgen daarvan lees je in “Binnen zonder kloppen” Door Pieter Lakeman.(1) In zestiger en begin zeventiger jaren, toen de roes van de feeststemming over de gasbel van Slochteren nog niet uitgeraasd was, de schatkist inkomsten en de sociale voorzieningen explodeerden, had Nederland nog een economische groei van meer dan tien procent. De oliecrisis van 1973 en de sterk duurdere energierekening daarna maakte daar abrupt en voorgoed een einde aan. (Toch een bewijs dat goedkope energie een voorwaarde is voor economisch herstel, maar tegenwoordig zit op elke liter benzine een euro belasting). De in en exportheffingen (protectionisme) waren nog zo goed als onaangetast, de interne vrije Europese (EEG) markt, het gemeenschappelijke landbouwbeleid ( slogan: “Nooit meer honger”) en de rol van de WTO stonden toen nog in de kinderschoenen. Toen kon elk land nog zelf beslissingen nemen aangaande haar sociale bestel. Maar er dreigden al donkere wolken , de overheidsuitgaven groeiden snel en de economie lag steeds meer aan het infuus van de kapitaalinjecties (overheidsprojecten) volgens de theorie van John Maynard Keynes. De tegenbeweging tegen de alsmaar uitdijende overheidsbemoeienissen lag op de loer. Totdat het neoliberalisme, dat onder druk van steeds nieuwe “vrijhandels verdragen”alles wat was opgebouwd door de sociaalpolitiek, weer afbrak. Ruim één halve eeuw later, het BBP is ongeveer verdrievoudigd, de bevolking met 60% gestegen en de armoede (voedselbanken)is terug, ondanks dat 60% van het overheidsbudget (160 miljard ) uitgegeven wordt aan zorg en sociale zekerheid. (2).

opslag

Foto. Voedselbank in Nederland.
Het zijn onze politici die Nederland en de EU in de uitverkoop doen. GATT, NAFTA, TTIP EN CETA. zijn niet zulke onschuldige verdragen als politici ons voorwenden. Deze verdragen hebben grote overeenkomsten met de liberaliseringseisen van het IMF en de Wereldbank voor leningen aan (ontwikkelings)-landen die een heel scala van maatregelen inhouden, kort samengevat:
1. Liberalisering: verwijder de handelsbarrières.
2. Deregulering van kapitaal en valutastromen.
3. Privatisering: Verkoop de overheidsbedrijven aan (buitenlandse) ondernemingen
4. Bezuiniging: kort drastisch op de publieke uitgaven.
5. Flexibiliseer de arbeidsmarkt, verlaag de lonen en elimineer de vakbonden.

Begin 2014 beweerde voormalig EU-commissaris Karel De Gucht in een interview met WDR nog stellig dat TTIP zou zorgen voor economische groei, welvaart en meer werkgelegenheid. Hij baseerde zich daarbij onder meer op een studie in opdracht van de Europese Commissie.

In een onderzoek uit oktober 2014 vreesde Jeronim Capaldo van het Global Development and Environment Institute (Tuftsuniversiteit) echter dat er eerder sprake zou zijn van verliezen op het stuk van BNP, arbeidsinkomsten, banen, overheidsinkomsten en een hogere financiële instabiliteit van de Europese landen.

Uitholling democratie.
De (beoogde) overeenkomst kan alleen worden gewijzigd met instemming van alle staten. Door een vrijhandelsakkoord als TTIP zou het moeilijker worden voor regeringen om markten te reguleren in het algemeen, nationaal belang.

Transparantie
Er is kritiek dat de overeenkomst wordt gemaakt in geheime onderhandelingen.[19] Ook wordt de overeenkomst gemaakt met de medewerking van consultants, die voor bedrijven werken.[19] Tot 2014 werden de onderhandelingen in het geheim gevoerd. Pas nadat een eerste reeks documenten was gelekt[20], besloot de EU-Commissie tot een gedeeltelijke publicatie van EU-voorstellen (EU position papers en textual proposals). De effectieve onderhandelingsteksten (consolidated texts) zijn echter zelfs voor parlementsleden slechts beperkt toegankelijk, en onder strikte voorwaarden.

“Armoede is niet het gevolg van een gebrek aan handelsvrijheid, maar van een gebrek aan effectief bestuur”. ( John Gray).

Het zijn juist deze verdragen die de bevoegdheden van nationale overheden om dat effectieve bestuur toe te passen buitenspel zetten.
Het zijn deze verdragen die, langzaam maar zeker van elk nationaal kabinet een marionettenkabinet, een nep-kabinet, een nep-parlement maken. Wie zei dat ook al weer:? “Een land zonder grenzen is geen land. Een regering die niet voor haar eigen bevolking opkomt, is geen regering”?
Waarom doen onze politici dan toch net alsof de toekomst en welvaart afhangt van deze verdragen? Is het niet voldoende bewezen dat ook zonder deze verdragen de (wereld) handel echt niet ophoudt te bestaan?

Waarom moeten onze politici steeds opnieuw van deze wurgcontracten tekenen om gewoon vrije handel met elkaar te kunnen drijven.

 

“De eerste en grootste slachtoffers van de liberalisering, dat zijn de boeren, direct gevolgd door de gewone man”.John Gray, in ”Vals Ochtendlicht”.

”Na  de langverwachte wereldcrisis, die de VS het hardst zal treffen, wacht het idee van de mondiale vrijemarkteconomie (en alle leed dat het heeft veroorzaakt) hetzelfde lot als dat van dat andere twintigste-eeuws experiment van Social Engineering, het Marxistisch socialisme, en zal het alleen nog maar geschiedenis zijn”. John Gray, in ”Vals Ochtendlicht”.

”In de lange geschiedenis van wisselingen, is, na de val van het communisme, het liberalisme slechts de volgende domino die valt”. Samuel Huntington in ”Botsende beschavingen”

Zie ook:

http://curiales.nl/2015/08/27/ttip-vrijhandelsverdrag/

https://adintuitu.wordpress.com/2013/08/26/milton-friedman-en-zijn-chicago-boys-het-brein-achter-het-beo-liberalisme/

(1). http://www.heemland.nl/hl14-Boek_Lakeman.htm

(2) http://www.nu.nl/weekend/4185176/zo-ziet-armoede-in-nederland-eruit.html

http://www.stopttip.be/-nl-?lang=nl#section_18

https://www.theguardian.com/commentisfree/2013/nov/04/us-trade-deal-full-frontal-assault-on-democracy

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s