De islamitische agenda van ISIS.

Iran Unveils Prophet Mohammad Painting

TEHRAN (FNA)- The Iranian city of Zanjan has unveiled the largest miniature painting, which portrays the Prophet Mohammad’s (PBUH) ascent to heaven.

1354551840

Miniatuur afbeelding van Mohammed’s hemelvaart,  met de koran. Zie onderaan  (1) Deze afbeelding bevat een anachronisme want Mohammed heeft de koran nooit gezien,Mohammed kon, volgens de overlevering, lezen noch schrijven. De Arabieren vereerden vele goden en dat was Mohammed een doorn in het oog. Na zijn zogenaamde eerste visioenen begon hij te preken, in dichtvorm, wat destijds gebruikelijke was in Arabië voor iemand die iets belangrijks te vertellen had.
Langzaam naar zeker kreeg hij meer toehoorders en mensen begonnen zijn toespraken te reciteren en op te schrijven op stukken papyrus, platte stenen, palmbladeren, schouderbladen en ribben van dieren, stukken leer en stukken hout.Volgelingen van Mohammed kenden grote delen van de “Koran” uit hun hoofd en veel was ook op perkament, boomschors en kamelenbot opgeschreven, maar er bestond nog geen geschreven standaardversie.  In 634, twee jaar na het overlijden van Mohammed, gaf Aboe Bakr (eerste Kalief en opvolger van Mohammed)  de opdracht alle verzen waarvan men vermoedde dat die afkomstig waren van Mohammed te verzamelen. Onder kalief Oethman werden deze verzamelde teksten in de juiste volgorde samengebundeld en werden de kopieën ervan verstuurd naar alle islamitische landen.

Zie: (2)

Uit de Hadith`s (islamitische overlevering, traditie) staat te lezen dat Mohammed gezegd zou hebben: “Mij is bevolen de mensen te beoorlogen totdat zij getuigen dat er geen god behalve Allah en dat Mohammed Allah’s gezant is. Alleen door het uitspreken van deze belijdenis maken zij hun goed en bloed voor mij onaantastbaar”.

Een andere aan Mohammed toegeschreven uitspraak uit oude islamitische bronnen:
“Aslim taslam”.
Vrij vertaald: “Wordt moslim, dan leef je in vrede”.

Afbeelding, Moslima, niet erg slim, wel zo eerlijk.

c1xf4mkxeamsdyc

Wat betekent dat precies?  Betekent islam nu “vrede”, zoals de moslims ons willen wijsmaken? Als ik een moslim hoor zeggen dat “islam” vrede betekent, moet ik eerst eens heel hard lachen, maar anderzijds is het wel droevig voor mij, omdat nog steeds veel mensen dit geloven. De waarheid is, dat de islam überhaupt niets te maken heeft met het woord vrede. Dus wat betekent het woord “islam” dan?

In Semitische talen zijn veel woorden ontstaan door het inzetten van verschillende klinkers tussen de drie harde medeklinkers, bijvoorbeeld “iSLaM” en “SaLaM” zijn twee afleidingen van SLM. Betekent dat nu dat ze ook qua betekenis op elkaar lijken? Het woord “islam”, dat onderwerping betekent, met andere woorden ook “opgeven”, dat betekent als de vijand capituleert, dan dient hij zich te onderwerpen, doet hij dit niet, dan wordt hij gedood. Dat is precies wat het woord islam betekent en het heeft echt helemaal niets met vrede te maken. In werkelijkheid is het precies het tegenovergestelde van het woord “vrede”(salam). Dus laat u door moslims niets op de mouw spelden als ze aan u de betekenis van de islam proberen te verkopen als “vrede”.

Het woord islam, dat “onderwerping” betekent, is een bevel, dat men bij een vijand gebruikt, opdat deze de wapens neerlegt. Dus kan het geen vrede betekenen.

In de belangrijkste hadith (islamitische overlevering), die van Boechari, staat duidelijk: “Islam is er om te heersen en niet om beheerst te worden.” Jihad, de heilige oorlog is de plicht van elke moslim.

ISLAM = onderwerping / SALAM = vrede.

Okay Pala, Nederlandse voorman van de radicaalislamitische organisatie Hizb ut-Tahrir: “De islam is een volledige ideologie, gericht op aardse macht.” Hizb ut-Tahrir rust pas als haar doel werkelijkheid is: één alomvattend wereld­kalifaat volgens de regels van de sharia.

In dit licht een nadere beschouwing van terreurstaat IS en haar agenda.

Op de vlag van de islamitische staat lees je: “la ilaha illa’llah, Muhammadun rasulu’llah”. De woorden betekenen: “er is geen God dan God; Mohammed is de profeet van God”. Deze twee zinnen staan bekend als de shahada, het geven van de islamitische getuigenis.

Foto, IS vlag.

“How Can You Defeat an Enemy Who Looks Into the Barrel of Your Gun and Sees Paradise?”

ISIS vlag

Het zijn verwarrende tijden voor vrome moslims en islamadepten, de opkomst van IS, (gesteund en gefinancierd door oa  Turkije, VS, Bush, Obama, Muslim Brotherhood) nadat die zich had afgescheiden van Al-Qaida, duwt miljoenen moslims in het defensief.

Dit is niet mijn islam, of “Not in my name” is het veelgehoorde excuus bij de bijna dagelijks aanslagen van de diverse moslimterreurorganisaties die, hoe dan ook allemaal dezelfde agenda delen met die van de IS, namelijk te strijden voor een (wereldwijde) streng islamitische staat.

not-in-my-name-704x400

Zijn moslimterroristen, die stuk voor stuk vechten en streven voor een streng islamitische staat, geen moslims? De onvervalste islamitische agenda van ISIS en tevens van alle andere islamitische terreurorganisaties.

http://baumgarp.wixsite.com/paulsworld/islamic-terrorists-are-still-islamic-ter

Maar wat zijn dan  de beweegredenen van ISIS?

Hier de wereldkaart van ISIS zoals die er over vijf jaar (2020) zou moeten uitzien.

Deze komt ongeveer overeen met de kaart van rond het jaar 900 ( vóór de Reconquista), waarop de islamitische heerschappij hoogtij vierde.

Wereldkaart ISIS

Deel van een toespraak  van ISIS-leider Abu Bakr al-Baghdadi. Deze zelf claimt een regelrechte nazaat van Mohammed te zijn. De huidige Abu Bakr al-Bagdadi heeft de naam van de eerste kalief (632-634) Abu Bakr aangenomen en in zijn eerste preek van 4 juli in Mosoel, Al-Bagdadi de toespraak van zijn naamgenoot uit de zevende eeuw woord voor woord opgenomen en uitgesproken.

Uit een andere toespraak (waar gesuggereerd wordt dat het de stem is van Abu Bakr al-Baghdadi), ‘We roepen jou op om wapens te dragen en te vechten waar je ook bent. De islam is nooit een religie van vrede geweest. Islam is de religie van het gevecht. Niemand moet geloven dat de oorlog die wij voeren de oorlog is van Islamitische Staat. Het is de oorlog van alle moslims, die Islamitische Staat aanvoert. Het is de oorlog van moslims tegen ongelovigen.’13872922_1134977723230623_4072976037216876489_n

De overeenkomst met een statement van Khomeiny.

Islam will conquer the whole world.

En die van CAIR ( Council on American-Islamic Relations) oprichter.

13256526_1101745133197863_6239118403947242550_n

Gezien de overweldigende bewijzen van gelegitimeerd gebruik van geweld door  moslims en moslimstrijders is de vraag die gesteld hoort te worden, wat is er on-islamitisch aan het streven van ISIS?

Ayatollah Sadeq Khalkhali: “Tegenstanders van het doden hebben geen plaats in de islam! Onze profeet doodde met zijn eigen gezegende handen!:

Ibn Taymiyyah, De beroemdste jurist van de Hanbali-school omschrijft de offensieve jihad als volgt: ‘Allah staat de gelovigen toe de ongelovigen te doden.’

Ibn Khaldun De beroemde geleerde van de Maliki-school zei: ‘In de islamitische gemeenschap is de heilige oorlog een godsdienstige plicht.’

Sjeik Mohammed Hoessein Fadlalah (Libanon). (Najaf, Irak, 16 november 1935 – Beiroet, Libanon, 4 juli 2010) was een Libanees sjiitisch leider. Hij werd beschouwd als de geestelijke leider van de Hezbollah.

” Het Europese democratische systeem biedt de beste kansen voor verspreiding van de islam. Het is een uitstekend kanaal dat de gemakkelijkste weg biedt voor verspreiding van de boodschap van de profeet”.

De imam van Izmir in 1999.

“Dankzij jullie democratische wetten zullen we jullie overmeesteren, dankzij jullie religieuze wetten zullen we jullie beheersen.”

ISIS is niet geradicaliseerd, maar simpelweg recht in de islamitische leer, schrijft Raymond Meijer.

ISIS, de organisatie die een islamitische staat wil vestigen, schrijft geschiedenis met bloed. Zijn doel is een kalifaat te stichten waar Koran en sharia leidend zijn, een gebied dat gezuiverd is van ongeloof. Om dit te bereiken, moet de gelovige moslim strijden, een ‘strijd op de weg van Allah’, de jihad fi sabil Allah. Allahs profeet heeft de opdracht gekregen de mensheid te bestrijden tot iedereen zich tot de islam heeft bekeerd. De jihad is een plicht voor elke moslim (cf. Koran soera 2, vers 216). Er is geen sprake van eigen keuze. Niemand is van de strijd uitgezonderd. “Allah zal de strijders boven stilzittenden doen uitblinken door een grote beloning” (cf. Koran soera 4, vers 95). Zo voert ISIS de strijd om de heidenen tot het ware geloof, de islam, te brengen.

Velen, onder wie veel moslims, beschouwen ISIS als een organisatie van bloeddorstige criminelen, die in hun landen ‘geradicaliseerd’ zouden zijn door zogenaamde ‘haatpredikers’, geestelijken die een gewelddadige en onverdraagzame weg voorspiegelen. Zij zouden de islam ‘misbruiken’ voor hun misdadige activiteiten. Voor velen zijn de moordpartijen van ISIS een teken dat hier geen geloof aan ten grondslag kan liggen, dat de islam geen rol kan spelen. Maar is dat waar? Worden we niet voortdurend misleid of voorgelogen?

Uit de Koran blijkt het volgende: ISIS is volledig islamitisch. De jihad is een plicht en door Allah zijn verschillende manieren aangewezen om in de jihad te doden en te martelen: kruisigen, met zwaarden houwen op de nekken, onthoofden, afhakken van vingers en ledematen. Nadat de ongelovigen zijn vermoord of het land uitgejaagd, mogen land, dorpen en huizen worden bezet.

Hier is de grondslag van de praktijken van ISIS duidelijk te herkennen, die door Allah zelf is gegeven. Het moge duidelijk zijn dat ISIS-jihadisten ware moslims zijn die de voorschriften van de islam nauwgezet volgen en dat de ‘haatpredikers’ ware moslims zijn die Allahs verlangens goed onder woorden brengen. Op de vraag wie de besten der mensen zijn, antwoordde de profeet: mijn gelovige jihadisten. De jihad is de meetlat voor het geloof van de moslim. De jihad is heilig voor gelovigen en strijders. De jihad is de kern van de islam.

arabiste-en-islam-kenner-anne-marie-delcambre

Foto: Arabiste en islam-kenner Anne-Marie Delcambre

De profeet heeft gezegd dat gelovigen jihad voeren met de tong en het zwaard. Maar van de verschillende vormen van jihad is die met het zwaard de beste, want dan wordt de islam het best verspreid en kan een islamitische staat worden gecreëerd. De weg naar het paradijs is slechts open voor de strijders met het zwaard. Ook hier volgt ISIS het geloof op de voet.

In Europa hebben politici en journalisten lange tijd het ware gezicht van de jihadisten niet willen zien. Waarschuwingen werden in de wind geslagen en als uitingen van ‘islamofobie’ afgedaan. Daarentegen werd aan de eisen van moslims vaak kritiekloos gehoor gegeven.

Toch is de problematiek omvangrijk. Moslims uit verschillende delen van de wereld, verenigd in het geloof, vormen omvangrijke minderheden in Europese landen. Er wordt geen oorlog gevoerd. Wel wordt veel propaganda gemaakt, waarmee ongelovigen worden verleid zich over te geven aan de islam of op zijn minst sympathie op te brengen. Soms worden speldenprikken uitgedeeld, met moordaanslagen of bomaanslagen. Op sommige plaatsen, zoals Frankrijk, Groot-Brittannië en België, ontbranden regelmatig kleine jihadistische conflicten. De tactiek is de niet-islamitische meerderheid van de bevolking zo sterk onder druk te zetten en angst in hun harten te zaaien opdat alle eisen worden ingewilligd.

Ook de gang van veel Europese moslims naar de slagvelden in Syrië en Irak is door de Koran geïnspireerd. De moslim is met alle geloofsbroeders verbonden, waar ook ter wereld. Hij hoeft zich in de strijd niet alleen te voelen. Zij zijn Al-Mourabitoun, de verbondenen (cf. Koran soera 3, vers 200). Deze verbondenheid is de achtergrond van de gang van moslims naar de islamitische slagvelden. Zij zijn ware gelovigen die de voorschriften van Allah en zijn profeet nauwgezet volgen. Zij komen de broeders te hulp, daarbij gehoorzamend aan de oproep van Allah. Syrië was het eerste slagveld waar veel Europese moslims verschenen. Dat commentatoren en politici denken dat de jihadisten gek of geradicaliseerd zijn, is onzinnig en een belediging voor deze Mourabitoun.

Zij zijn ware moslims. Van radicalisering of extremisme is geen sprake, want de jihadisten volgen de voorschriften van Allah en zijn profeet op de voet, met de Koran in de hand. Zij zijn recht in de leer, niet gek. Nogmaals, de jihad, zoals die van ISIS, is volledig door de islam geïnspireerd.

Door de jihadistische activiteiten van ISIS en de gang van veel Europese moslims naar de slagvelden in Syrië en Irak zijn politici en journalisten enigszins uit een kwade droom wakker geworden. Nu worden veel plannen op tafel gelegd onder de noemer “We Moeten Dit Hard Aanpakken”. Prachtige woorden, maar wat gaat men aanpakken? Gaat men weer, zoals vanouds, vermeende sociaaleconomische problemen aanpakken? Of gaat men nu eindelijk naar de kern van de zaak: de islam? Ook de moslimgemeenschap kan een stap maken in de richting van een oprecht vreedzaam samenleven met niet-moslims, door een begin te maken met kritische zelfreflectie. Het spreekwoord luidt: “Zachte heelmeesters maken stinkende wonden.” Hopelijk nemen opiniemakers, politici, burgers en journalisten dit spreekwoord ter harte.

Raymond Meijer is lezer te Amsterdam.

De cijfers over de percentages moslims met sympathie voor ISIS is verontrustend.

http://deovolentenl.nl/hoeveel-moslims-identificeren-zich-met-extremisme-de-cijfers/

Zie:

(1).   http://gatesofvienna.blogspot.nl/2008/08/painting-of-mohammed.html

(2).  https://adintuitu.wordpress.com/2015/12/13/de-angst-van-de-islamologen-strijd-over-bronnen-van-de-islam/

Moslimterroristen zijn en blijven moslimterroristen.

http://baumgarp.wixsite.com/paulsworld/islamic-terrorists-are-still-islamic-ter

Nog vragen??? Informeer bij een ex-moslim zoals hier.

Tien redenen waarom de islam geen religie van de vrede is.

http://www.thereligionofpeace.com/pages/articles/10-reasons-not-peace.aspx

Barack Obama claims they aren’t Islamic. (Hey bud, it’s in their name.)

They are Islamic. They are barbarians. They do want to take over the world.

ISIS PUBLICLY CRUSHING BABIES OF XTIANS TO DEATH WHO FAIL TO CONVERT

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s