Vereniging Martijn verboden.

Kinderen zijn de toekomst, kinderen zijn puur, onbevangen en onschuldig. Dat hoort iedere volwassene te beschermen. Veel volwassenen voelen (hopelijk) een (diepe) genegenheid (liefde) voor kinderen. Een deel van die volwassenen die genegenheid voor kinderen voelen, heeft daar echter dubieuze bedoelingen mee. Je kind misbruikt, een nachtmerrie, een zeer traumatische ervaring die je je ergste vijand niet zou gunnen. Toch gebeurt het dagelijks.

113-01_1

Vereniging Martijn ( een vereniging van pedofielen die volwassen sex met kinderen propageert) is verboden.

Het argument van de rechter vind ik eigenlijk wel doorslaggevend. De vereniging zou maatschappelijke ontwrichting veroorzaken.
Dat is interessant, veertig jaar geleden bij de oprichting van die vereniging, ten tijde van de seksuele revolutie waarbij alles moest kunnen, was dat blijkbaar niet relevant. Het opent wel bepaalde perspectieven. Als maatschappelijke ontwrichting een doorslaggevende reden voor het verbod is dan ken ik nog wel enkele zaken. (1).

“Wat zijn de oorzaken van pedofilie.

“Pedofilie is een seksuele voorkeur waarbij biologische, psychologische en sociologische factoren een rol kunnen spelen. De oorzaak verschilt per persoon. Bij sommigen is het een aangeboren geaardheid, bij anderen is het een gevolg van gebeurtenissen in de jeugd of puberteit.”
Plegen alle pedofielen seksueel misbruik
Nee. Het is zeer goed mogelijk dat mensen met pedofiele gevoelens nooit misbruik plegen, omdat zij kinderen geen schade willen aanbrengen. Het gevecht tegen deze gevoelens kan echter ingewikkeld en vermoeiend zijn. Hulp in een vroeg stadium kan steun bieden bij het leren omgaan met deze gevoelens”.

Bron: https://www.stopitnow.nl/wat_is_pedofilie.htm

Trouw: Pedofilie is een geaardheid.

(Door Hans Visser, emeritus predikant PKN te Rotterdam, verbonden aan Stichting Ondersteuning Stemlozen, die bezoek van vrijwilligers aan pedofielen ondersteunt − 19/02/11,)
“De samenleving moet leren zo verstandelijk mogelijk om te gaan met mensen die een andere seksuele geaardheid hebben. Emotioneel leeft men wellicht op grote afstand van deze mensen. Maar het zijn medeburgers, die zich vaak verantwoordelijk gedragen””.

http://www.trouw.nl/tr/nl/4324/Nieuws/article/detail/1839533/2011/02/19/Pedofilie-is-geen-ziekte-maar-een-geaardheid.dhtml

“”Echte pedofielen, zowel pedoseksueel als niet-pedoseksueel willen niet met deze anti-sociale plegers geassocieerd worden, omdat zij veelal een oprechte genegenheid voor het kind koesteren”, Vaak houdt men zichzelf hierbij voor dat er sprake is van een volwaardige wederzijdse liefdesrelatie,”

http://nl.wikipedia.org/wiki/Pedofilie

Volgens de cijfers op de site “Stop kindermisbruik” wordt in Nederland 25 % ( bij meisjes zelf 40 %) van alle jongeren in meer of mindere mate ernstig misbruikt. Omgerekend naar de populatie van de risicogroep is dit 50.000 gevallen op jaarbasis ofwel 144 per dag. (Dit zijn natuurlijk alleen de kille cijfers waar enorm veel persoonlijk leed achter schuilt). De meeste slachtoffertjes vallen in de familiesfeer of kennissen kring. Een groot deel daarvan is inderdaad slachtoffer van pedoseksuelen.
• 80% van de slachtoffers van pedofielen worden misbruikt door daders uit de dagelijkse omgeving, veelal het gezin.
Bron: No Kidding.
Volgens de statistieken lopen er in Nederland tot 240.000 pedofielen rond. Wat zou er gebeuren als die zich allemaal minimaal 1 of 2 keer per jaar vergrijpen aan een kind?

Conclusie: Elke pedofiel die in de fout gaat, elk kind dat slachtoffer is, is er één te veel, maar niet elke pedofiel is een monster.

Slotopmerking: Het demoniseren van pedofielen/pedoseksuelen is een primitieve angstreactie op een reëel probleem. Het probleem is echter beter hanteerbaar dan men denkt (als gekeken wordt naar de behandelresultaten)

Sebisme: Disfunctioneel.

“”Pedoseksualiteit is dus terecht strafbaar, en homoseksualiteit is terecht toegestaan. Maar die distinctie vormt geen rechtvaardiging voor het maken van een onderscheid tussen pedofilie en homofilie. Zowel het ervaren van verlangens naar seksuele omgang met partners van hetzelfde geslacht als het ervaren van verlangens naar seksuele omgang met partners die nog geen geslachtsrijpe leeftijd hebben bereikt, leidt tot dezelfde, kinderloze situatie. Er zijn theorieën die pogen te verklaren hoe dit evolutionair ‘ongemak’ ten goede kan komen van het voortplantingssucces van genetisch verwante individuen, maar dat neemt niet weg dat zowel homofilie als pedofilie op soortgelijke wijze afwijken van de ‘reguliere’, functionele aantrekking tussen volwassen mannen en volwassen vrouwen. Omdat beide condities in gelijke mate disfunctioneel zijn, is het onzinnig om slechts één van beide als ´afwijking´ of ‘psychische stoornis’ te bestempelen. Als homofilie een ´geaardheid´ is, dan moet pedofilie ook als zodanig worden aangemerkt. Maar als pedofilie een ´psychische stoornis´ is, dan is homofilie dat ook.””

De overeenkomsten tussen homofilie en pedofilie

Misbruik binnen de RK-Kerk.

https://adintuitu.wordpress.com/2014/11/03/misbruik/

(1).

Ten eerste zou ik daar tegenin kunnen brengen dat ook de heksenjacht op pedofielen inmiddels maatschappelijke ontwrichting teweeg brengt.
Jaren geleden schreef een psychiater al hoe wij emotioneel vervreemden van onze kinderen, met alle risico van dien op latere stoornissen zoals pedofilie.
Vijftig jaar geleden bv kon een volwassen man zonder problemen zijn genegenheid voor kinderen tonen door de speelkameraadjes etc. van zijn eigen kinderen even op schoot te nemen. Nu is dat uit den boze om de bekende reden, om iedere verdachtmaking uit te sluiten. .

Jongens hebben in hun pre-puberale fase naast de vader in het gezin ook daarbuiten een mannelijk rollenpatroon nodig om later een gezonde kijk op de maatschappij te krijgen, zoals een pedagoog onlangs schreef. Ik zou het verband niet kunnen aantonen, maar waarom zijn er tegenwoordig nog zo weinig onderwijzers actief aan de basisscholen, zodat er bijna uitsluitend nog les gegeven wordt door juffen? Heeft dat iets te maken met het feit dat bij mannen die in hun arbeidsverband iets met kinderen doen eerder een link wordt gelegd met pedofilie?

Bronnen:

[www.efp.nl]

Zie ook bv.

http://elitekanker.nl/2016/07/15/hoe-de-globalisten-roomse-nazi-eliminati-en-eu-technocraten-smartslaven-creeren-deel-i-2/

Wie mee wil discussiëren, dan graag volgens onderstaande regels!

* Beheers je emoties.

* Val mensen niet persoonlijk aan tijdens discussies.

* Richt je op het onderwerp en de argumenten.

* Niet schelden.

* Heb respect voor elkaars mening.

* Beledig elkaar niet op wat voor manier dan ook.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s