Hitler en Nazi-Duitsland

Hitler en Nazi-Duitsland.

27 maart 2015                       (Laatste update: 19-02-2023)

Ruim tachtig jaar geleden werd Adolf Hitler benoemd tot rijkskanselier. Daarmee kwam een einde aan de Republiek van Weimar, de eerste Duitse democratie, en begon het Duizendjarig Rijk. De verwoesting die Hitler aanrichtte in Europa liet tijdgenoten én de generaties daarna achter met de beklemmende vraag hoe deze man aan de macht kon komen. (Historisch Nieuwsblad)

De onderschatting van Adolf Hitler

Ingekleurde portretfoto van Adolf Hitler in 1933

Adolf Hitler. Inleiding.

Adolf Hitler(Braunau am Inn, 20 april 1889 – Berlijn (Führerbunker), 30 april 1945) was een in Oostenrijk geboren Duits politicus en de leider van de Nationaalsocialistische Duitse Arbeiderspartij (NSDAP). Op 30 januari 1933 kwam hij aan de macht als rijkskanselier van Duitsland en na 2 augustus 1934 als staatshoofd (Führer en rijkskanselier). Hij was aan de macht tot aan zijn dood in 1945. Hitler is het meest bekend om zijn centrale leidende rol in de opkomst van de Duitse variant van het, oorspronkelijk Italiaanse, fascisme in Duitsland (het nationaalsocialisme), de Tweede Wereldoorlog en de Holocaust. Hitler veranderde Duitsland van een beginnende democratie, de Weimarrepubliek, in een totalitaire staat met hemzelf als de absolute dictator, die elke tegenstand tegen zijn regime op meedogenloze wijze de kop indrukte. Tegenstanders werden opgesloten in concentratiekampen of, zoals Ernst Röhm, vermoord. Vanaf het begin was Hitlers politiek gebaseerd op gebruik van geweld en terreur door middel van de Sturmabteilung (SA) en later de Schutzstaffel (SS). Hitlers streven om de vernederingen van de Vrede van Versailles (1919) voor Duitsland ongedaan te maken en zijn expansiepolitiek om Lebensraum voor Duitsland te creëren, leidden tot het begin van de Tweede Wereldoorlog. Een ander kenmerk van Hitlers politiek was zijn extreem-racistische nazi-ideologie waarbij een ras van als Arisch beschouwde übermenschen moest worden gecreëerd. Dat leidde tot de systematische uitroeiing van miljoenen die als untermenschen gezien werden, zoals Joden, maar ook Slavische volkeren, Roma, gehandicapten en andere niet-Joodse slachtoffers van het naziregime, in de Holocaust. Toen duidelijk was dat Duitsland de oorlog verloor gaf Hitler de opdracht dat het Duitse volk tot het bittere einde moest vechten en dat de nazi’s de Duitse industriële complexen moest vernietigen.

Hitler in 1935

Hitler was een gedecoreerde veteraan van de Eerste Wereldoorlog. In 1919 werd hij lid van de voorloper van de nazipartij (DAP) en in 1921 werd hij de leider van de NSDAP. In 1923 pleegde hij een poging tot staatsgreep, bekend als de Bierkellerputsch bij de Bürgerbräukellerbierhal in München. De mislukte staatsgreep leidde tot de opsluiting van Hitler, een periode waarin hij zijn memoires, Mein Kampf, schreef. Na zijn vrijlating in 1924 kreeg hij steeds meer steun onder de Duitse kiezers. Hitler promootte pangermanisme, antisemitisme en anticommunisme met charismatische redevoeringen en propaganda, geholpen door invloedrijke personen als Erich Ludendorff en  Alfred Rosenberg. Hij werd in 1933 tot rijkskanselier benoemd en transformeerde de Weimarrepubliek in het Derde Rijk, een eenpartij-dictatuur gebaseerd op de totalitaire en autocratische ideologie van het nationaalsocialisme.

Het was duidelijk de bedoeling van Hitler om in Europa een Nieuwe Orde van absolute nazi-Duitse hegemonie te vestigen. Zijn buitenlandse en binnenlandse politiek had tot doel Lebensraum te scheppen voor wat hij zag als het “Arische ras”. Dit vereiste de herbewapening van Duitsland, wat leidde tot de bezetting van het Tsjechische deel van Tsjecho-Slowakije en de invasie van Polen door de Wehrmacht in 1939. Zo begon de Tweede Wereldoorlog in Europa.

Onder leiding van Hitler bezetten Duitse troepen en hun Europese bondgenoten tussen 1940 en 1943 het grootste deel van Europa en Noord-Afrika. Vanaf 1943 drongen de geallieerde legers de Duitsers weer terug en versloegen en bezetten ten slotte Duitsland in 1945. Hitlers bewind leidde tot tientallen miljoenen doden waaronder de systematische moord op miljoenen burgers, waaronder ongeveer zes miljoen Joden en tussen de 500.000 en 1.500.000 Roma. Op 30 april 1945 pleegde de “Fuhrer” zelfmoord in zijn Führerbunker in Berlijn. De hoofdstad van zijn ‘Reich’ stond op het punt zich over te geven aan het Rode Leger. Hoe een Duitse aanval in 1941 in feite al het lot van de ‘Führer’ en miljoenen anderen bezegelde.

Oorzaken van de Tweede Wereldoorlog

De Tweede Wereldoorlog (1939-1945) was het tweede conflict op wereldschaal in de twintigste eeuw. Deze oorlog heeft verschillende oorzaken. Een van de belangrijkste oorzaken was het verlies van het Keizerrijk Duitsland in de Eerste Wereldoorlog, wat tot grote veranderingen leidde in de jaren daarna. Maar niet alleen in Duitsland zijn er oorzaken te vinden, het Japanse Keizerrijk heeft met zijn imperialistische gedachten veel dreigingen veroorzaakt. Het hoogtepunt hiervan was de Tweede Chinees-Japanse Oorlog vanaf 1937. Ook de houding van de internationale gemeenschap en het agressieve gedrag van Italië was op hun beurt een belangrijke oorzaak.

De aanleiding, wat er meespeelde: De achtergronden van desastreuze economische en politieke situatie van Duitsland die Hitler goed wist te gebruiken.

Grote Crisis en het Liberalisme.

Liberalisme was een dominante stroming ontstaan tijdens de verlichting. Liberalen streven naar een samenleving waarin burgers grote vrijheden genieten, zoals de burgerrechten die het individu beschermen en de macht van de staat en de kerk beperken. Ook streeft het liberalisme naar een vrije markt, een liberale economie waarin de overheid zich terughoudend opstelt. Liberalen streven naar een zo groot mogelijke persoonlijke vrijheid. Die vrijheid wordt als soeverein en het grootste goed erkend en met name in de VS in de grondwet gegarandeerd, geformuleerd door de Founding Fathers in de “Bill of Rights”, die een duidelijke omschrijving gaven tot hoever de staat mag ingrijpen in de persoonlijke vrijheid van het individu. De Amerikaanse grondwet heeft voor verschillende landen model gestaan bij de vorming van een eigen grondwet, vrijheid van meningsuiting en persoonlijke ontwikkeling  en zelfbeschikking. Zelfs een document uit Nederland zou invloed hebben gehad op de vorming van de Amerikaanse Grondwet. Het “Plakkaat van Verlatinghe”.

http://www.let.rug.nl/usa/documents/before-1600/plakkaat-van-verlatinghe-1581-july-26.php

De grote crisis ofwel de Grote Depressie van de twintiger en dertiger jaren van de twintigste eeuw werd gekenmerkt door een grote passiviteit (liberalisme)  van de diverse regeringen. De politiek was gevangen in het overwegend liberale denken dat de economie in een vrij spel van krachten zijn weg moest vinden. Interventie of ingrijpen was uit den boze.

Drie grote mannen.

Drie grote mannen uit de tijd van na de grote crisis van ca. 1920 waren het met dat liberale economische denken niet eens. De eerste was Franklin Roosevelt die met een combinatie van oude ideeën en maatregelen, de “New Deal” de economie nieuw leven in wilde blazen. de tweede man was John Maynard Keynes die vond dat de overheid in tijden van crisis extra geld moest uittrekken voor publieke werken om zo de negatieve spiraal te doorbreken en economie te versterken. De derde man was Adolf Hitler.

41tTZSUxoyL._SY344_BO1,204,203,200_

De opkomst van Adolf Hitler en het Derde Rijk.

Duitsland stond begin 20e eeuw aan de vooravond van grote veranderingen. De macht van de Habsburgse Vorsten was uitgespeeld, democratie in de Republiek van Weimar stond nog in haar kinderschoenen en werd argwanend en vijandig bekeken door de meeste Duitsers, die met heimwee naar de verloren monarchie en hun Koninklijke vorsten terug verlangden. De Republiek van Weimar werd onder een ongelukkig gesternte geboren en had tijdens haar 14-jarig bestaan veel vijanden en weinig echte vrienden.

Duitsland zat in een diepe identiteitscrisis. De regering in de Republiek van Weimar was verscheurd door extreem rechts en extreem links, het lot van miljoenen Duitsers werd genegeerd men liet de situatie maar op zijn beloop. De economische situatie was desastreus, mede door de enorme verplichte herstelbetalingen als gevolg van het Verdrag van Versailles na WOI. Het land kreeg de AIleinschuld van de oorlog toebedeeld en werd gedwongen een vernederend vredesverdrag te tekenen. De kiem voor een nieuw conflict was gelegd.

De crisis en de hoge werkloosheid hadden hun tol geëist. Als klap op de vuurpijl maakte de gierende inflatie ouderen, die hun hele leven hadden gespaard voor hun oude dag, van de ene op de andere dag straatarm. Het overheersende liberale denken dat de economie en de waarde van de munt uit eigen kracht zou moeten herstellen maakte de situatie uitzichtloos, niemand deed iets, de politiek was machteloos, krachteloos de toestand leek hopeloos. Deze politieke en economische anarchie werd door velen in Duitsland met lede ogen bezien, maar niemand durfde wat te zeggen, laat staan in te grijpen, behalve een wat onbeduidende figuur die de wereld voorgoed zou veranderen.

Populist of pragmaticus?

De populaire slogan van Hitler aan het volk was “Duitsland Ontwaakt” In minder dan tien jaar tijd wist de Führer bijna het hele volk achter zich te scharen, niet als nazi’s maar als aanhangers, Führer-gelovigen.

https://duitslandinstituut.nl/naslagwerk/46/kwetsbare-democratie

“Bovendien rijst de vraag in hoeverre Hitler goede dingen deed uit oprechte bekommernis om het volk. Het staat buiten kijf dat Hitler (ook) oprecht met het lot van Duitsland begaan was. Maar voor gros van de Duitse bevolking had Hitler geen goed woord over.

‘De domheid van de mensheid is werkelijk ongelooflijk’ Quote Adolf Hitler:

Hitler schreef: ‘Het gros van een volk bestaat niet uit professoren, en ook niet uit diplomaten. Het luttele beetje abstracte kennis waarover het beschikt, bewijst dat het meer voor emotionele dan voor mentale ervaringen vatbaar is. […] Maar het feit dat het zich laat leiden door zijn gevoel verklaart meteen de ongewoon grote stabiliteit van zijn overtuiging. Het geloof is moeilijker te vernietigen dan het weten, liefde is standvastiger dan eerbied, haat is sterker dan wrevel.’ Mensen zijn niet geschikt voor democratie, was zijn conclusie, uiteengezet in Mein Kampf.

Bron: https://www.historischnieuwsblad.nl/nl/artikel/47415/handboek-voor-populisten.html?utm_source=HNredactmail25417&utm_campaign=HNredactmail25417

De politiek van Hitler was fundamenteel agressief maar had vreemd genoeg tegelijk een positieve invloed. De economie kwam tot bloei en de traditionele waarden werden opnieuw gekoesterd”.

https://kunst-en-cultuur.infonu.nl/geschiedenis/164766-hitler-goede-daden-en-positieve-invloed-van-de-fuhrer.html

De Duitse economie tijdens het Nazi-bewind.

https://nl.premiowebsanmarino.org/421613-economy-of-nazi-germany-PKFUFM

Hitlers beloofde verandering, zijn grootse prestaties? Het Wirtschaftswunder, in drie jaar tijd was het enorme werkloosheidsprobleem van de baan. Tenminste, dat leek zo voor een deel omdat de vele tienduizenden ontslagen onder de joden de weg vrijmaakte voor nieuwe banen. Even sensationeel en onverwacht was de herbewapening van Duitsland, in 1938 had het het sterkste leger van Europa. Meteen na zijn machtsovername snoerde Hitler zijn politieke tegenstanders de mond, intimidaties,  geweld en terreur middels zijn beruchte straat-knokploegen, de voorloper van de SA (Sturm Abteilung). Al in 1933 werd begonnen met de bouw van  een 15 tal concentratie kampen in Emsland (Emslandlager) voor zijn politieke tegenstanders. Zeer nauw verweven met de geschiedenis van het “Derde Rijk” zijn de concentratiekampen. Diverse politieke, ideologische en raciale tegenstanders van de nazi’s werden hier opgesloten, zodat zij het voortbestaan van Hitlers droom – een duizendjarig rijk – niet konden dwarsbomen.

https://nl.wikipedia.org/wiki/Thule-Gesellschaft

gun-control-hitler

 Hitlers uiterst effectieve Propaganda.

Na zijn geruchtmakend proces als gevolg van de Putsch van 1923, (tijdens zijn gevangenschap schreef hij Mein Kampf, waarin hij oa zijn rassentheorie uiteen zette) toen hij weer meeging doen met de verkiezingen, startte Hitler een weergaloze propaganda-campagne die de persoonlijk gerichte reclame uitvond en onophoudelijk campagne voerde, ook als er geen verkiezingen waren. Hitler maakte voor het eerst op grote schaal gebruik van een uitgekiende uiterst sluwe propaganda waarin hij zelfs niet schuwde te proberen de sympathie voor de oude Von Hindenburg over te nemen. Zijn leiderschap heeft hij zich vooral verworven door kille berekening, list, intimidatie, koehandel en bedrog. Met satanische behendigheid wist hij gebruik te maken van alle mogelijkheden die het Verdrag van Versailles hem boden.

Otto von Bismarck

Zelfs de IJzeren Kanselier Otto von Bismarck werd “geleend”  voor de Nazi-propaganda.

Otto von Bismarck (1 april 1818 – 30 juli 1898), een zoon van de Pruisische aristocratie, verenigde Duitsland in de jaren 1870. En hij domineerde in feite de Europese aangelegenheden decennialang door zijn briljante en meedogenloze implementatie van realpolitik , een politiek systeem gebaseerd op praktische, en niet noodzakelijk morele overwegingen.  Bloed en IJzer.  In een bijeenkomst met wetgevers eind september 1862 legde Bismarck een verklaring af die berucht zou worden. ” De grote vragen van de tijd zullen niet beslist worden door toespraken en resoluties van meerderheden…. maar door bloed en ijzer”. Bismarck klaagde later dat zijn woorden uit hun verband werden gehaald en verkeerd werden geïnterpreteerd, maar “bloed en ijzer” werden een populaire bijnaam voor zijn beleid.

Het oordeel van de geschiedenis over Bismarck is gemengd. Terwijl hij Duitsland verenigde en het hielp een moderne macht te worden, creëerde hij geen politieke instellingen die zonder zijn persoonlijke begeleiding zouden kunnen voortbestaan. Er is opgemerkt dat keizer Wilhelm II, door onervarenheid of arrogantie, in wezen veel van wat Bismarck bereikte, ongedaan maakte en daarmee de weg effende voor de Eerste Wereldoorlog

Bismarcks stempel op de geschiedenis is in sommige ogen gekleurd toen de nazi’s decennia na zijn dood soms probeerden zichzelf af te schilderen als zijn erfgenamen. Toch hebben historici opgemerkt dat Bismarck geschokt zou zijn door nazi’s.

Paul von Hindenburg.

Paul von Hindenburg

Foto, Paul von Hindenburg (Posen, 2 oktober 1847 – Gut Neudeck, 2 augustus 1934) was de tweede rijkspresident van Duitsland.  Von Hindenburg een lange staat van dienst en talloze ondeer4scheidingen.  Tijdens de Eerste Wereldoorlog was hij van 1916 – 1918 een van de opperbevelhebbers van het Duitse leger, met de rang van veldmaarschalk. Hij won onder meer de Slag bij Tannenberg in 1914.

Op 20 april 1933, de verjaardag van Adolf Hitler, ontving Hindenburg samen met de latere dictator het ereburgerschap van Berlijn. In februari 2020 werd Hindenburg deze status ontnomen omdat hij in januari 1933 politiek verantwoordelijk was geweest voor de benoeming van Hitler tot rijkskanselier en feitelijk de weg vrij had gemaakt voor diens dictatuur.

Foto’s onder: Adolf Hitler probeert de sympathie van het volk voor President Paul von Hindenburg over te nemen.

Nimmer wird das Reich zerstöret – wenn ihr einig seid und treu

Wahl Reichstag

download (4)

Interne strijd. 

Plan-economie.  Het bewind van Hitler en de NSDAP was overduidelijk een Plan-economie

“Een plan-economische opvatting, met staats gecontroleerde prijzen en staats gecontroleerde economische ontwikkeling, staat in tegenstelling tot een liberale economische opvatting”. Tegenover markteconomie staat planeconomie, een in wezen socialistisch concept. Planeconomie is zonder meer of minder beheersende en dus ook meer of minder verstikkende bureaucratie ondenkbaar.

“In Hitlers Volksstaat (zie Hitlers Volksstaat, Raub, Rassenkrieg und nationaler Sozialismus, Götz Aly, 2005, S. Fischer Verlag, 444 p.) profiteerde 95% van het Duitse volk, de Volksgenossen, in tegenstelling tot in de ex-communistische landen, wel degelijk van de vruchten der op de gemeenschap gerichte (=socialistische) staatshuishouding. Het overgrote deel van de Duitse bevolking heeft van 1933 tot 1945 nooit een cent extra belasting voor bewapening en oorlogvoering hoeven te betalen, terwijl beiden extreem kostbaar waren en gigantische staatsschulden veroorzaakten (“Steuermilde für die Massen”). Slechts de beter verdienenden en de bedrijven betaalden meer belasting…….Het ging de Duitsers onder Hitler economisch zeer goed, dankzij de prijsstops die in het kader van de anti-inflatoire nationaal-socialistische planeconomische politiek waren uitgevaardigd. Duitsers kregen voor het eerst wettelijk recht op twee weken vakantie per jaar, verplicht ouderdomspensioen en een verplichte ziektekostenverzekering. Tussen haakjes, ook de Nederlandse (verplichte) ziekenfondsen zijn een overblijfsel uit de Tweede Wereldoorlog”.  Ja, het stalinisme was een plaag voor de mensheid. Maar die ene tiran weerlegt de ijzeren logica van het socialisme niet. De dingen die Hitler goed deed (volledige werkgelegenheid, controle over de economie en de geldhoeveelheid, verbondenheid met het land, het verenigen van de natie) zijn allemaal socialistisch.

“Hitler was een ‘buitengewoon daadkrachtig, inventief en efficiënt leider’ maar als staatsman bakte hij er niets van. Al zijn prestaties waren van korte duur en alle successen werden behaald op ‘tegenstanders die niet in staat of die niet bereid waren om werkelijk verzet te bieden’, Hitler overwon alleen ‘wat toch al verloren was’. De Weimarrepubliek bijvoorbeeld, stond op instorten toen Hitler als politicus op het toneel verscheen. De man wierp maar ‘omver wat al viel, doodde slechts wat al stervende was’, al moet erkend dat hij daarvoor een onfeilbaar instinct had”. (9)

Bijna alles wat Hitler deed was in strijd met de (economisch) liberale beginselen. Al waren er sommige Partijleden die nog veel verder wilden gaan dan Hitler zelf. Er was binnen de NSDAP een interne zware strijd gaande over het te voeren economische beleid

Otto Strasser.

“In 1925 trad Otto Strasser toe tot de NSDAP. Samen met Joseph Goebbels vormden zij de socialistische en linkse vleugel van de nazipartij, die onder meer nationalisering van grote bedrijven, verdrijving van grootkapitalisten en een sociale welvaartspolitiek voorstond. Gregor Strasser werd in 1925 ook oprichter van de Berlijnse Sturmabteilung (SA) die tegen reactionairen, Joden en communisten vocht op de Berlijnse straten.

Vanaf 1930 was hij echter voortdurend in conflict met Hitler over de koers van de NSDAP. De broers stonden een socialistische revolutie voor, maar Hitler voelde daar niets voor; de latere Führer wenste geen klassenstrijd met de reactionairen en fabrikanten en zette juist in op steun van nationalistische Duitse fabrikanten. Na de machtsovername zou dan het sociale welvaartsprogramma voor de Duitse arbeiders vanzelf wel opgelegd worden. Strasser wenste echter reeds toen harde maatregelen tegen groot-bedrijven. Broer Otto Strasser trad kort daarop uit de partij. Ondanks de problemen met Hitler werd Strasser in 1932 Rijksorganisatieleider van de NSDAP. In de herfst van 1932 onderhandelde hij met generaal Kurt von Schleicher over een te vormen regering. Von Schleicher bood Strasser het vicekanselierschap aan in een ‘sociale regering.’ De besprekingen lekten echter uit, waarna Strasser, die inzag dat deze optie voor Hitler onacceptabel was op 8 december 1932 al zijn partijfuncties neerlegde. In 1933 moest hij zich ook terugtrekken uit de Rijksdag.

Op 30 juni 1934 werd Gregor Strasser tijdens de Nacht van de Lange Messen (partijzuivering) vermoord door Himmlers SS-milities.”

Hitler een socialist?

Collectief, Socialistisch en Anti-liberaal.

De  inperking van persoonlijke vrijheden en de ondergeschiktheid van het individu aan de staat, zijn persoonsverheerlijking,  vernietiging van de oppositie en de democratie, de promotie van geweld waren ronduit fascistisch. Zijn socialistisch gestemde interventie in de economie, de oorlogsindustrie, wegenaanleg voor zijn leger, het stimuleren van de boerenstand door structureel hogere prijzen, gebiedsuitbreiding, (lebensraum), invoering van sociale voorzieningen de oprichting van een volkspartij, de NSDAP, Nationaal Socialistische Duitse Arbeiders Partij en de vorming van een sterke fascistische staat, het onderdrukken en vernietigen van de oppositie, (gelijk de communisten), zijn rassentheorie, het antisemitisme is tot op de dag van vandaag voornamelijk een linkse hobby, zijn sterke voorkeur voor de islam als strijdlustige ideologie, die liefde voor de islam is ook nu voornamelijk terug te vinden bij de linkse partijen en elite.

“Adolf Hitler past in dit rijtje linkse monsters. Hij was een collectivist, hij dacht in mensenmassa’s,  wars van het individu. Hij wilde een ‘maakbare samenleving’, een onderworpen samenleving, verre van liberaal rechts. Hij was een harde criticus van het protestantisme, hetgeen immers een gedachtegoed is dat een streng individualistisch is en ‘morele aandacht’ nastreeft als naastenliefde, hetgeen Hitler verafschuwde. Hitler noemde zich ‘socialist’ en zag communisme als grote concurrent van het socialisme. Het rood van de Nazivlag was het rood van het socialisme

Hitlers inspiratiebronnen. 

Wie de nazi-ideologie ziet als een irrationele aberratie van het verlichte westerse denken, vergist zich, aldus de Franse politieke filosoof Jean-Louis Vullierme. Het enge is juist dat Hitler zijn ideeën opdeed bij andere Europese leiders.

Jean-Louis Vullierme: ‘Hitler bewonderde niet alleen het kolonialisme van Jefferson, die aanzette tot het veroveren van het westen, maar hij wilde Duitsland ook vol Amerikaanse architectuur zetten.’

https://www.trouw.nl/nieuws/hitler-was-gek-noch-origineel~b789c3c2/?referer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F

Meer inspiratiebronnen voor Hitlers anti-semitisme en een sterk Arisch ras. Het “Thule-Gesellschaft”.

Hitler en Religie.

Al op jonge leeftijd had Hitler een afkeer van religie. Dit bleek ook op zijn twaalfde duidelijk. Hitler weigerde toen het heilig vormsel, een sacrament in het katholiek geloof waarmee gelovigen de kracht van de Heilige Geest ontvangen. Dit tot onvrede van zijn zeer vrome moeder. Hitler hield zijn hele leven een afkeer van religie, in bijzonder van het christendom. Maar voor de islam had hij wel speciale gevoelens. Adolf II

Hitlers was vanwege zijn liefde voor de islam beïnvloed door de islam en die liefde was wederzijds. Twee grootmachten die elkaar vinden, dat kan alleen als er onderlinge raakvlakken zijn. Zie onderaan. (1).

“Mohammad Haj Amin al-Husseini was de leider van de Arabieren in Palestina onder het Britse mandaat. Sinds 1919 was hij bezig met de strijd tegen de joden en de zionistische beweging. De Britten hebben hem laten promoveren tot Grootmoefti, om hem beter te kunnen laten inkapselen door de radicale Arabieren, dachten ze, wat een radicale misvatting. .

Zo werd Amin al-Husseini (de Husseini’s vormen een machtige clan op de Westelijke Jordaanover, waar het clansysteem nog volop leeft), de belangrijkste leider van de Arabieren. Maar de Grootmoefti had snel door dat hij voor zijn antisemitische ambitie een echte bondgenoot moest zoeken. En dat werd Nazi-Duitsland.  Zie ook: (6) en (7).

Foto, de oom van Yasser Arafat op bezoek bij de Wehrmacht van Adolf Hitler.

De oom van Jasser Arafat

Felicitaties.

In 1933 feliciteerde hij Hitler in een telegram met zijn benoeming tot bondskanselier. In maart van dat jaar had de Grootmoefti een geheime ontmoeting met Wolff, consul-generaal van de nazi’s. Uit nazidocumenten blijkt dat de moefti op zijn laatst vanaf 1936 door Berlijn werd gefinancierd. En vanaf 1937 stond de Grootmoefti op de loonlijst van de Abwehr, de Duitse inlichtingendienst. Ook had hij een geheime ontmoeting met SS’er Adolf Eichmann”.

Bron Elsevier:

http://www.elsevier.nl/Algemeen/blogs/2012/4/Moslimbroeders-en-nazis-waren-goede-vrienden-ELSEVIER335198W/

Heinrich Himmler:

“Ik moet zeggen, ik heb helemaal niets tegen de islam, want hij voedt in deze Bosnische SS-divisie Handschar zijn mensen voor me op en belooft aan hen de hemel als ze gevochten hebben en in de strijd gesneuveld zijn. Een voor soldaten praktische en sympathieke religie!”

Grootmoefti Mohammed Amin al-Husseini:

“De vriendschap tussen moslims en Duitsers is veel sterker geworden, omdat het nationaalsocialisme in veel opzichten parallel loopt aan de islamitische wereldbeschouwing. De raakvlakken zijn: Het monotheïsme en de eenheid van de leiding. De islam als ordenende macht. De strijd, de gemeenschap, de familie en de jongeren. De relatie tot de Joden. De verheerlijking van het werk en van het creëren”.

Hitlers bondgenootschap met de Palestijnse leider grootmoefti Haj Amin al-Hoesseini.

“Er is niet snel een buitenlandse bondgenoot van Hitler te verzinnen die van huis uit zo gemotiveerd antisemitisch was als de grootmoefti”. (8).

“The only religion I respect is Islam, the only profhet I admire is the profhet Muhammad”. Adolf Hitler.

Carl Jung; De overeenkomst tussen Hitler en Mohammed.

De bekende psychiater en grondlegger van de analytische psychiatrie Carl-Gustav Jung, vergeleek Hitler met de profeet Mohammed. De theoloog Karl Barth stelde islam en Nationaal Socialisme op één lijn.
Jung antwoordde in een interview eind jaren dertig op de vraag van de interviewer wat volgens hem de volgende stap in de religieuze ontwikkeling zou kunnen zijn: “We weten nog niet of Hitler een nieuwe islam gaat oprichten. Hij is er nu al mee bezig. Hij lijkt op Mohammed. De stemming in Duitsland is islamitisch: oorlogszuchtig en islamitisch. Ze zijn allemaal bezeten van een wilde god”.

Waarom Mein Kampf vooral bij moslims scoort. (2).

download (5)

Hitler was een linkse dictator pur sang, hoewel Hitler een fel bestrijder was van het communisme, de misdaden door zijn ideologie passen precies in het plaatje van al die andere linkse totalitaire dictaturen die in de vorige eeuw hebben huisgehouden en dood en verderf hebben gezaaid.  ‘Zwartboek van het communisme: misdaden, terreur, onderdrukking’ (Arbeiderspers, 2000) is de leer van Marx, ook seculier, schuldig aan ruim 100 miljoen doden. (6).

Foto onder: Hitler de socialist.

Hitler de socialist.

Hier een fragment uit de documentaire The Sovjet Story, waarin het subtiele verschil tussen fascisme en communisme wordt uitgelegd. Fascisme heeft haar wortels in de contraverlichting (eind 19e eeuw) en is net zo als het marxisme, sterk anti-liberaal/kapitalistisch. Het is een radicale stroming binnen het (u leest het goed) socialisme, die een synthese vormt met het nationalisme. Het ziet het leven als een permanente strijd van volkeren die nodig is om het ras/volk gezond te houden (sociaal-darwinisme). Fascisme verheerlijkt net zoals het marxisme het geweld om haar doel te bereiken. Het verafschuwt de democratie en zoekt een sterke leider met een overheid die collectief/totalitair opereert. Het ziet zich, naast het marxisme/socialisme, als de derde weg tegen het “decadente” kapitalisme. Fascisme is een socialisme dat op nationaal gebied opereert. Dit was niet handig voor de Sovjet Unie waar vele verschillende volkeren wonen. Daar was het vooral de klassenstrijd die woede.

30 redenen waarom Hitler een voorbeeldig “linksmensch” was.

Ook de verzorgingsstaat werd onder de Nazi,s flink opgetuigd. De lange lange lijst van collectieve verbeteringen, socialistische, groene maatregelen van Hitler in het fascistisch Nazi-Duitsland stelt de daadkracht en ambitie van de huidige Europese socialisten en Groenen inclusief de Partij voor Dieren in de schaduw, maar is volledig ondergesneeuwd onder alles wat niet deugde.  [Interessant is ook de aandacht voor hoe er in de eerste helft van de twintigste eeuw binnen politieke bewegingen naar natuur werd gekeken. Zo beschrijft Van der Meulen                                                                                                        (https://geschiedenis-winkel.nl/p/het-bedwongen-bos/)zijn bezoek aan een locatie op de Veluwe, waar voor de Tweede Wereldoorlog socialistische jongeren bij elkaar kwamen in de natuur. Ook vertelt hij over de rol die natuur speelde binnen de nationaalsocialistische beweging. “Beschermd moet de natuur worden door tucht en burgerzin”, zo citeert de auteur uit het programma van de NSB uit 1931, “gepaard aan zeer strenge bestraffing (streng tuchtschool- of tuchthuis-regime) van opzettelijk vernielen.” In bezettingstijd werden er daadwerkelijk enkele maatregelen genomen ter bescherming van de natuur, zoals de Vogelwet van 1944 die bepaalde dat wilde vogels niet meer in gevangenschap mochten worden gehouden.]

Alles wat in strijd is met het liberale beginsel is dus in principe niet rechts maar politiek links. With me so far? Ja? Mooi!

Als vrij verkeer van goederen en personen (internationaal) liberaal (rechts) is dan is Nationalisme links. OK?

Alles wat het tegenovergestelde  van vrijheid nastreeft, bv het streven naar een sterke (regisserende) overheid, collectivisme, bemoeienis (protectionisme) met de nationale economie, beperking van de persoonlijke vrijheid, socialisme, cq communisme is links van het spectrum of ronduit links.

Het individu is onder een fascistisch bewind volledig ondergeschikt aan zowel de (Nazi)staat, zoals ook in een Socialistische Staat aan de (Communistische) Partij. Fascisme is een vorm van socialisme. Nationaal-(“Demon-cratisch” Socialisme!!!!. Kortom, Fascisme is een linkse uitvinding.  (3).

Neo Nazi

De nazi’s waren óók socialisten

Voor links is de vraag pijnlijk: was het nationaal-socialisme een vorm van socialisme? Voor de socioloog/ historicus J.A.A. van Doorn is het antwoord ’ja’. Hij schreef een briljant boek over het thema, vindt Peter van Nuijsenburg.

http://www.trouw.nl/tr/nl/4324/Nieuws/article/detail/1340373/2007/07/28/De-nazi-rsquo-s-waren-ook-socialisten.dhtml

Islam and Nazi Germany`s War.

http://www.independent.co.uk/arts-entertainment/books/reviews/islam-and-nazi-germanys-war-by-david-motadel-book-review-how-muslims-were-lured-to-the-nazi-cause-9888026.html

Een Historische les voor iedereen met een sneer naar opkomend rechts.

https://www.telegraph.co.uk/politics/2018/09/24/history-lesson-would-smear-moderate-right-nazis-socialists/?WT.mc_id=tmg_share_fb&fbclid=IwAR19419BMe35xh_7EOYmDlqTQl-TN59eoGjvVKHHOBkxnDOMNv8bLIyjt_g

Hoe herken ik de nieuwe fascisten?

“Fascisme is de sfeer die hangt in een zaal vol linkse mensen”. Godfried Bomans.

“De volgende generatie fascisten zal zich anti-fascisten noemen”. Huey Long. Amerikaanse politicus.

“When the United States gets fascism, it will call it anti-fascism”
.
“The fascists of the future will be called anti-fascists”.

Joost Niemoller: “Door Hitler rechts te noemen bepaalt links alles”.

http://joostniemoller.nl/2014/11/door-hitler-rechts-te-noemen-bepaalt-links-alles/

Recensies en bijlagen:

https://historiek.net/c/tweede-wereldoorlog/

Historisch Nieuwsblad.

https://www.historischnieuwsblad.nl/tweedewereldoorlog/artikelen/de-onderschatting-van-adolf-hitler/index.html

Tijdlijn Tweede Wereldoorlog

Chronologisch overzicht van een aantal gebeurtenissen rond de Tweede Wereldoorlog. De oorlog begint op 1 september 1939 als Hitler Polen binnenvalt, maar er zijn een aantal gebeurtenissen voor die tijd die genegeerd werden door de geallieerden.
Hitler liet er geen twijfel over bestaan wat hij van plan was. Maar daar kwamen niet alleen de aanwijzingen vandaan dat er een oorlog broedde.

http://www.dedokwerker.nl/tijdlijn_tweede_wereldoorlog.html

(A). De Amerikaanse grondwet dateert van 1787 en wordt beschouwd als de ‘moeder van de constituties’, omdat zij niet alleen een van de vroegste voorbeelden is, maar ook een van de duurzaamste.

https://www.verenigdestaten.info/amerika-aspecten-van-de-staatsrechtelijke-verhoudingen/

(1).   https://ejbron.wordpress.com/2015/05/05/vol-op-haat/

http://wilsonquarterly.com/quarterly/fall-2014-the-great-wars/the-swastika-and-the-crescent/

http://www.hup.harvard.edu/catalog.php?isbn=9780674724600

(2). http://mijn-kijk-op.infonu.nl/mens-en-samenleving/8534-waarom-mein-kampf-van-adolf-hitler-vooral-bij-moslims-scoort.html

(2.1) http://www.billionbibles.org/sharia/hitler-muslim-brotherhood.html

(3)   http://www.marcelroele.nl/index.php?pagina=27

(5).  Geweld komt altijd van links! http://politiek.forum2go.nl/politiek-geweld-komt-in-nederland-altijd-van-links-t81.html

(6). http://www.geschiedenis.nl/index.php?bericht_id=440&go=home.showBericht

(8).

https://feitoffictie.wordpress.com/benjamin-netanyahu-angela-merkel-adolf-hitler-haj-amin-al-husseini-wie-wordt-de-baas-en-wie-wordt-de knecht/preview=true&preview_id=178&preview_nonce=1a07f275a3

(9). http://www.niw.nl/het-echte-verhaal-hitler-en-de-moefti-677/

Was Hitler  rechts of links? Stel er wordt een politieke partij opgericht die zichzelf socialistisch noemt en in haar programma heeft staan dat de staat de plicht heeft ervoor te zorgen dat alle burgers in hun levensonderhoud kunnen voorzien of door de staat worden onderhouden.

In andere programmapunten belooft de partij: uitbreiding van sociale voorzieningen; goede gezondheidszorg en dito onderwijs die toegankelijk zijn voor iedereen; onteigening van grond ter voorkoming dat particulieren ermee speculeren; nationalisatie van bedrijven die een monopolie hebben en winstdeling bij grote bedrijven.

Dertien jaar later komt de partij aan de macht. Ze heeft haar ideologische veren niet afgeschud; het programma is al die tijd onveranderd gebleven en wordt voortvarend uitgevoerd. Een echte linkse partij, zou je toch zeggen. Maar omdat het nu toevallig de Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei (NSDAP) betreft, beschouwt bijna iedereen die partij en haar leider, Adolf Hitler, als heel erg rechts. Daar is echter wel het een en ander op af te dingen.  De mate waarin Mussolini en Hitler zich als alleenheersers profileerden, is de mate waarin ze rechts waren. Het past allemaal niet netjes in de hokjes links en rechts. Het marxisme was links, maar de invulling van Lenin en vooral Stalin was in veel opzichten rechts. Het is waar dat Hitler een vegetariër was en allemaal idealen had die bij de groene partijen van tegenwoordig passen, maar zijn visie voor het behoud van een blank Europa past dan weer beter bij de partijen die we tegenwoordig rechts beschouwen.

Lees verder op:

https://meervrijheid.nl/?pagina=1199

Met de machtsovername door de NSDAP kreeg de aandacht voor dierenrechten een flinke boost. Dierenrechten in Nazi-Duitsland.

http://woordenkracht.com/categorie/familie/dierenwelzijn-in-nazi-duitsland.php

Een beknopt overzicht van de verandering die Hitler teweeg bracht.

https://kunst-en-cultuur.infonu.nl/geschiedenis/164766-hitler-goede-daden-en-positieve-invloed-van-de-fuhrer.html

De sympathie van Joop den Uyl voor Hitler.

De nationaal-socialistische jeugdzonde van Joop den Uyl.

https://www.historischnieuwsblad.nl/tweedewereldoorlog/artikelen/de-onderschatting-van-adolf-hitler/index.html

Rassenwetenschap en nationaal-socialisme

https://www.britannica.com/biography/Adolf-Hitler/Dictator-1933-39

Overige bronnen:

De geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog. Door: Mr. G.B.J. Hiltermann

Het raadsel Spinoza. Irvin D. Yalom.

Diverse artikelen. (10).

Een gedachte over “Hitler en Nazi-Duitsland

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s