Geachte heer Kuzu.

Geachte heer Kuzu, met gemengde gevoelens heb ik uw videoboodschap, uitgesproken door uw collega kamerlid Selcuk Öztürk,  bekeken en beluisterd, en ik moet zeggen, u heeft wel lef.

Op een paar onderdelen in uw betoog ben ik het wel met u eens en dat is waar u het heeft over de schrijnende intimidatie en agressie tegen vluchtelingen door Nederlanders. Maar daar houdt dan ook elke sympathie voor uw boodschap mee op. Om maar gelijk met de deur in huis te vallen, de eerste vraag die bij het aanhoren van uw klaagzang bij me opkomt is: “Vluchtelingen uit Marokko”? Wat moet ik me daar bij voorstellen? Vluchten voor de miserabele economische omstandigheden in Marokko? Die deplorabele economische toestand die zowat in alle islamitische landen schering en inslag is?  (A). Wat verstaat u eigenlijk onder  het begrip “vluchteling”? Alles wat hier naar toe komt?

Hier de opinie van een zendingswerker/hulpverlener die goed bekend is met de situatie in Afrika, over de gekapseisde boot omstreeks september vorig jaar waarbij ca 900 mensen verdronken: “De vluchtelingen op die betreffende boot kwamen uit Ivoorkust, Ghana, Nigeria, Senegal, Guiée, Bissao en Mali. In slechts twee van die landen is een burgeroorlog gaande, en de grootste delen van beide landen zijn veilig. In de andere landen is er vrede, weinig welvaart, maar je kunt er redelijk leven. Dus toch: economische vluchtelingen, allen of vrijwel allen”.

De Afrikaanse VN-diplomaat Serge Boret Bokwango bezit diplomatieke onschendbaarheid en hoeft in Duitsland niet bang te zijn voor vervolging. Hij uit zich heel openlijk over de vluchtelingengolf uit Afrika en zegt dat hij “een sterk gevoel van schaamte en woede tegenover deze Afrikaanse ´immigranten´ voelt, die zich gedragen als ratten die de steden overvallen”.

Dat geeft al een iets ander beeld van wat u vluchtelingen noemt niet waar? Die mensen noemen wij gewoon economische vluchtelingen of gelukszoekers. Laten we eerlijk zijn, waar de Neo-Nazi`s en echte racisten geen interesse hebben in de motieven van immigranten, zo heeft de multicultikliek geen interesse in de motieven en bezwaren van de anti-immigratiebeweging.

Het is namelijk meer een kwestie van verschil van mening over de interpretatie van de problemen en een verschil van mening over oorzaak en gevolg. Ik wil u dat graag even uitleggen, dus als u even hebt? Eind tachtiger jaren ging mijn broer samenwonen met zijn vriendin en kwam daarbij in een vrijgekomen flat van een familielid terecht. Al snel maak je dan nieuwe vrienden en kennissen ook in en uit de naburige flatgebouwen. Een van die kennissen had een Turkse buurman die werkloos was en nogal lange en luidruchtige feestjes gaf. Omdat die kennis toch s`morgens weer vroeg op moest begon hem dat lawaai te hinderen. Na herhaalde verzoeken zonder resultaat belde hij ten lange leste de politie, die gelukkig wel kwam kijken, maar toen puntje bij paaltje kwam moest die kennis mee naar het bureau wegens beschuldiging van discriminatie van zijn Turkse buurman. U begrijpt toch ook wel waar hier de schoen wringt, of blijven we stommetje spelen zoals altijd? De verontwaardiging was groot, ook bij mij uiteraard.  Dankzij goede contacten in Duitsland, mocht ik eind zeventiger jaren een 65e verjaardag meemaken omdat de persoon in kwestie vanaf die dag “rente” (AOW) kreeg. Om die reden wist ik dat een Duits echtpaar bij hun pensionering op 65 jarige leeftijd 1100 DM in de maand netto kreeg. Een (Turks)immigrantenechtpaar met bv vier kinderen, dat een verblijfsvergunning had gekregen voor hun “vlucht” uit het “gevaarlijke” Turkije, kostte de staat echter DM 3300. in de maand. Doe dat maar maal 12, = 40.000 DM per jaar, maal pakweg veertig jaar is 1,6 miljoen DM. Een eenvoudig rekensommetje toegerekend op de Nederlandse situatie leert dat immigratie de afgelopen veertig jaar al 250 miljard euro heeft gekost en daar komt elk jaar 7 a 8 miljard bij.  We weten allemaal dat van twee Turkse gezinnen met vier kinderen er na pakweg dertig jaar er minimaal 8 of tien zijn waarvan ca de helft nooit aan het werk komt. ( De arbeidsparticipatie bij Turkse immigranten ligt het hoogst maar komt niet verder dan  ca. 55 %)  In die tijd werden er ook al grapjes gemaakt over al die kinderbijslag die naar niet bestaande kinderen in Turkije ging. En Algerijnen? De regering van bv Algerije stuurde destijds met opzet berbers met grote gezinnen naar Nederland. De kinderbijslag, die het land daarvoor ontving uit Nederland, was op een gegeven moment de belangrijkste deviezenbron voor Algerije en in hele dorpen viel regionaal de economie in elkaar omdat er zoveel kinderbijslag binnen kwam dat men gewoon niet meer op het werk verscheen. Nederland als Gekke Henkie waar gretig ge(mis)bruik van werd gemaakt. (Bron: Binnen zonder kloppen, Pieter Lakeman, zie link (1) Begin jaren negentig waren we in Duitsland op vakantie en zochten een BB. We kwamen terecht in een mooi dorpje in het Zwarte Woud (Beieren), bij een weduwe die een paar kamers verhuurde al aanvulling haar schamele pensioentje. Ze klaagde over de hoge kosten voor levensonderhoud en dergelijke en zag de nieuwbouwwoningen verrijzen voor de “vluchtelingen” uit voormalig Oost Duitsland en Rusland die hun van de staat werden toegewezen. Werk was er niet voor de meeste van deze “vluchtelingen”, maar binnen een jaar stond er een nieuwe Mercedes voor de deur bij die gezinnen. Iets wat veel Duitsers zich niet konden veroorloven, u begrijpt dat dat wrevel wekt misschien?

Frankrijk.  Goede kennissen in Frankrijk hadden een aannemersbedrijf ten tijde van president Mitterand, toen Frankrijk al een toevluchtsoord was voor (illegale) immigranten. Franse ondernemingen mochten geen (goedkope) illegalen in dienst hebben, daar werd streng op gecontroleerd. Bij buitenlandse ondernemers werden illegalen medewerkers gedoogd, er werd gewoon niet of veel minder op gecontroleerd, waardoor die ondernemers uiteraard een concurrentie voordeel hadden op hun Franse collega`s. Toen de man overleed liet hij zijn weduwe een enorme schuld achter waarvoor ze nog ruim tien jaar voor moest ploeteren om die af te betalen. Toen ze na haar pensionering berooid en met een schamel pensioentje een schildklier operatie moest ondergaan, moest ze van haar weinige centen nog 300 euro bijbetalen. Maar een “arme” immigranten vrouw die  tegelijk met haar moest worden geopereerd, kreeg alle medische verzorging gratis. Zo verging het ook veel Nederlanders die met leden ogen aanzagen hoe “”vluchtelingen” systematisch door de Haagse en plaatselijke politiek werden bevooroordeeld. Hoe deze tweedeling nog verder doorwerkte naar de oorspronkelijke Nederlanders leest u in bv “Niet spreken met de bestuurder”, door Gerard van Westerloo, die een tijd de Amsterdamse trambestuurders volgde en jaren later nog eens. Zie link, (2) Even een citaat uit dat boek:

“Zij zien ‑ dan overigens al ‑ Amsterdam verkleuren en veranderen, en dat heeft veel gevolgen voor hun werk. In hun ogen zijn de buitenlanders daar de schuld van. Zakkenrollen, zwart rijden, agressie in de tram, drugshandel en –gebruik, vernielingen, steekpartijen, bedreigingen; zij zien gewoon dat dit komt door buitenlanders”.

Maar dat is nog lang niet alles van wat er speelt, in alle literatuur en artikelen die met immigratie van de afgelopen veertig jaar te maken hadden, heb ik wat cijfers genoteerd.
De afgelopen veertig a vijftig jaar hebben honderdduizenden Nederlanders en miljoenen Europeanen hun straat, buurt of hele stadswijk zien veranderen in een stukje buitenland, waar een vreemde taal wordt gesproken en parallelle samenlevingen bestaan die hun eigen wetten (sharia)handhaven. Veel van onze landgenoten zijn daar letterlijk weggepest of weggevlucht, hun woningen waren sterk in waarde gedaald. Zij konden met hun klachten nergens terecht omdat hun problemen werden gebagatelliseerd en afgedaan als racistisch door het etablissement. (Een van de vele brieven die Wilders, naast de vele vele bedreigingen, wekelijks kreeg)

** Briefjes aan Geert Wilders: “Meneer Wilders, ik ben de laatste van mijn straat die nog Nederlander is. Ik heb geen kinderen en mijn man is overleden. Mijn leven is een hel, ik durf de deur niet meer uit. Niemand spreekt nog Nederlands, ik heb alleen een aow’tje, ik kan het eigenlijk niet missen, maar ik wil u toch wat sturen want u bent de enige die nog voor ons opkomt”.

.
Elke grote Europese stad heeft ze inmiddels, één of meerdere zoals Parijs, de no go-zones, kleine maar gestaag uitdijende stadswijken (moslim-enclaves) die meer lijken op steden als Beiroet of Gaza, waar hulpdiensten niet meer zonder politie begeleiding binnen durven of zelfs de politie niet meer.

Wat zegt u? Dat het allemaal wel meevalt? Nee meneer, Kuzu het valt helemaal niet mee…

Sinds de jaren zestig is de zware criminaliteit met 1000 % gestegen. (Bron CBS).
70 % van alle langgestraften zijn allochtoon. Van de overige 30 % die officieel de Nederlandse nationaliteit hebben, zijn de eerste en tweede generatie allochtonen zwaar vertegenwoordigd. De stad Utrecht heeft 7 % Marokkanen die verantwoordelijk zijn voor 80 % van alle criminaliteit. Wat ook opvalt is dat deze beroepscriminelen nooit hun eigen landgenoten beroven maar altijd de blanke autochtonen lastig vallen. Gaat u nog geen lichtje op?? Sinds het parlement in Zweden in de zeventiger jaren besloot om een multicultureel land te worden, is het aantal verkrachtingen met 1472 % gestegen. Inmiddels is 7 % van de Zweedse bevolking islamitisch, maar de moslims daar zijn verantwoordelijk voor 77 % van alle verkrachtingen. In Oslo wordt 100 % van alle verkrachtingen gepleegd door allochtonen en altijd zijn de slachtoffers “blonde hoeren” zonder hoofddoekje. De politie in Zweden is in sommige steden de wanhoop nabij en zijn niet meer in staat de orde te bewaken ivm de vele rellen door immigranten.

Hoeveel procent van het budget van de AIVD gaat in Nederland inmiddels op aan het volgen en opsporen van moslimextremisten?

U begrijpt misschien wel meneer Kuzu dat het niet zo eenvoudig ligt als u het graag voordoet komen, en dat de protesten tegen vluchtelingen weinig of helemaal niets met racisme te maken hebben maar met langdurig opgebouwde afkeer van de voortdurende ongelijke racistische behandeling van autochtonen door hun eigen gekozen overheidsdienaren??

Begint het u ook te dagen dat niet Wilders het probleem is maar de spreekbuis van al die ongeruste ontevreden en angstige Nederlanders?

Eerder al meneer Kuzu, sprak u met een ongekende hoeveelheid meel in de mond over het slavernijverleden van Nederland, [zie (3)] Als uw loyaliteit niet bij uw woonland ligt meneer Kuzu, maar bij uw moederland van uw grote baas de heer Erdogan, wat doet u dan hier? Heeft dat niet iets te maken met dat akkefietje binnen uw moederpartij de PvdA waar u was uitgeschopt? Was dat niet omdat u ongeoorloofde activiteiten voor een of andere religieuze organisatie vanuit Turkije bezigde?

Waar gaat het over? Hier een citaat:
“Aanleiding is de rol die vier Turkse organisaties en stromingen spelen in de integratie van Turken in Nederland. Het gaat om de conservatief-religieuze stromingen Milli Görüs, de Süleymanci beweging, Diyanet en de Fethullah Gülenbeweging. Volgens Asscher is het onduidelijk wat die clubs doen om Turken in de Nederlandse samenleving te laten integreren. Sterker nog, het is volgens hem mogelijk dat ze ervoor zorgen dat Turken ‘afstand nemen van Nederlandse gewoonten, normen en waarden’. Ook zou er sprake zijn van invloed van de Turkse regering op deze organisaties”.

Lees verder op (4).

Die invloed waar Asscher het over heeft, en laat ik me dan even beperken tot die van Diyanet ( het Turkse Staatsorgaan voor religieuze zaken dat onder de verantwoording valt van het ministerie voor Buitenlandse zaken) en overal in de wereld probeert moskeeën te bouwen tot in Cuba toe. Is dat geen regelrechte binnenlandse politieke bemoeienis met de schending van scheiding van staat en kerk (die binnen de islam ondenkbaar is).

Die islam die daarmee gepromoot en gefaciliteerd wordt, wat is dat eigenlijk voor “religie”.

Even een paar van uw (oud) land-(geloofs)genoten aan het woord laten?

Okay Pala, Nederlandse voorman van de radicaalislamitische organisatie Hizb ut-Tahrir: “De islam is een volledige ideologie, gericht op aardse macht.” Hizb ut-Tahrir rust pas als haar doel werkelijkheid is: één alomvattend wereld­kalifaat volgens de regels van de sharia.

Mustafa Kemal Atatürk: 19 mei 1881 – Istanboel, 10 november 1938, politicus en grondlegger van de republiek Turkije,

“Islam – deze onbegrijpelijke theologie van een immorele Bedoeïen, is een rottend kadaver, dat ons lichaam vergiftigt”.

Zafer Senocak (Turkse schrijver):

“Ook al willen de meeste moslims het niet toegeven, de terreur komt uit het hart van de islam, hij komt rechtstreeks uit de koran”.

Turkse dichter en ex-moslim: “De islam moet verbannen worden”

Wat je eerst en vooral over de islam moet weten is dat je als buitenstaander, niet-moslim of christen, atheïst of boeddhist, Jood of wat dan ook als vogelvrij wordt beschouwd. Alle moslims hebben het “recht” om je te doden, te verkrachten, al je bezittingen te nemen , je land, je geld en noem maar op… Ze halen dit “recht” uit het boek van hun geloof, de koran. Met andere woorden, ze halen dit “recht” uit de kern van hun geloof, de theologie van de islam. (6).

En nee meneer Kuzu, nu geen uitvluchten als: “”Dit is niet mijn islam, of moslimterroristen zijn geen moslims”. Ik zal u even herinneren aan een uitspraak van uw grote baas Recep Tayyip Erdoğan: “There is no moderate or immoderate islam. Islam is islam and that’s it”.

Over  “Geweld`s-epidemie”,  “Terreurbrigade” en “Terreurmagneet” gesproken, de woorden die u in uw onmetelijke hypocrisie zo zorgvuldig wist te kiezen!  Wist u dat ISIS, (die onmiskenbaar mede door Turkije is gesteund, zie (5),  Al Qaida en alle andere islamitische terreurorganisaties inclusief Hamas (Lees het Handvest van Hamas), strijden voor een streng islamitische staat en strikt de sharia uitdragen?  Kunt u mij uitleggen meneer Kuzu wat er on-islamitisch aan is om  een strenge islamitische staat, met strikte navolging van de sharia na te streven? (8).

En hoe zit dat eigenlijk met de schendingen van de mensenrechten waar u het over heeft in uw eigen  moederland Turkije? Is dat niet dat land waar meer journalisten gevangen zitten dan in welk ander land? Over persvrijheid gesproken. Hoe zit dat met de godsdienstvrijheid? Turkije staat op de 45 plaats in de lijst waar het gaat om christenvervolging, (Open Doors), dus het kan erger. 100 jaar geleden had Turkije  (het voormalige Groot Ottomaanse Rijk) nog ca 20 % christenen binnen haar grenzen, nu is dat minder dan 0.2 %.  Als het om Joden gaat is het nog schrijnender, in Israël, de aartsvijand van veel islamitische staten wonen meer moslims dan joden in alle islamitische landen te samen. Op de schaal van Transparency International staat uw land op gelijke hoogte met bv Italië Brazilië, Saoedie Arabië en andere Oost Europese landen. Ook qua vrouwenrechten kan uw land niet tippen aan Nederland. Zie (7).

Dus meneer Kuzu, voordat u nog een keer weer uw schijnheilige praatjes de ether in stuurt, praat dan eens met een ex-moslim, maar doe dat wel voorzichtig want het schijnt erg gevaarlijk te zijn.

(A) Winston Churchill. (Woodstock, 30 november 1874 – Londen, 24 januari 1965, Brits Staatsman).

Winston Churchill, die voor de oorlog veel in het Midden Oosten doorbracht, noemt `Mein Kampf` de nieuwe Koran vol met geloof een oorlog. In `The River War` schreef Churchill: “Hoe verschrikkelijk is de vloek die de islam op zijn volgelingen legt! Behalve van fanatieke razernij, gevaarlijk in een mens als hondsdolheid bij een hond, is er sprake van verschrikkelijke fatalistische apathie. De gevolgen hiervan zijn duidelijk zichtbaar in vele landen, ondoordachte gewoonten, slonzige landbouwsystemen, trage handel en onzekerheid over eigendommen bestaan overal waar wordt geleefd volgens de voorschriften van de profeet. (..) Individuele moslims kunnen weliswaar uitstekende kwaliteiten tonen, maar de invloed van deze religie verlamt de sociale ontwikkeling van alle mensen die haar aanhangen. Er bestaat geen sterker remmende kracht ter wereld”.

(1).

http://www.heemland.nl/hl14-Boek_Lakeman.htm

(2).

http://www.heemland.nl/hl27-Boek_De_kloof.htm

(3).

https://adintuitu.wordpress.com/2015/02/20/het-gelijk-van-tunahan-kuzu/

(4).

http://www.rtlnieuws.nl/nieuws/politiek/waarom-twee-turkse-pvdaers-uit-de-fractie-zijn-gezet

(5).

http://www.dagelijksestandaard.nl/2014/08/isis-we-hadden-het-niet-zonder-erdogan-kunnen-doen/

(6).

http://paperboatsofpoetry.blogspot.nl/2015/02/turkse-dichter-en-ex-moslim-de-islam.html?spref=tw

(7).

http://www.womanstats.org/newmapspage.html

(8).

http://baumgarp.wix.com/paulsworld#!islamic-terrorists-are-still-islamic-ter/t40xk

Meer artikelen en sites over islam.

http://svensnijer-essays.blogspot.nl/2011/08/index-artikelen-dark-horse-essays.html

http://politiek.forum2go.nl/politiek-f1.html?sid=37bc1954f4daec38dc799584dc97b1e8

http://www.bramkrol.com/gemeentegroei/artikelen/254-islam-waarheid-of-leugen

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s