Nostradamus over de Derde Wereldoorlog.

Door Ad Rek.

 Nostradamus I

“Eind jaren tachtig, ik denk in 1986 of 1987 stond er in het blad Bres een artikel waarin een kwatrijn van Nostradamus werd gecheckt op waarheidsgehalte. Ik heb gezocht naar die bewuste uitgave van Bres maar kan hem niet meer terug vinden. Ik kan dus nu nog slechts mijn haperende geheugen raadplegen, hopelijk is dat toch nog interessant genoeg om een opstelletje te proberen.

Ik herinner me dat de tekst ging over een miljoen mohammedaanse soldaten die via de buik van Europa het continent zouden binnendringen.

In dat artikel kwamen verschillende experts aan het woord die er hun licht over lieten schijnen. Ook hoge militaire experts. Ze rekenden heel serieus van alles door en bekeken allerlei scenario’s. Ik herinner me tekeningen met aantallen manschappen, tanks en vliegtuigen van de NAVO-landen, van de Sovjet-Unie die toen nog bestond en van de legers van de gezamenlijke Islamitische landen. Hoe zouden legers vanuit het Midden-Oosten, als die al een eenheid zouden kunnen vormen, Europa kunnen bereiken? Een van de experts opperde dat er alleen een kans zou bestaan als de Sovjet-Unie en de NAVO niet meer zouden bestaan, wat misschien zou kunnen als gevolg van een verhitting van de koude oorlog. Dat leek toen onzin (want de atoomdreiging zorgde voor koude veiligheid) en daarom kon de voorspelling van Nostradamus de prullenbak in.

Ongeveer twintig jaar later had ik een discussie met een vriend over het onderwerp of we wilden dat Europa zou islamiseren of dat de islam zou europeaniseren, oftewel dat moslims zich zouden aanpassen aan het westen. Ergens in die gesprekken heb ik toen dat artikel aangehaald, ik was het toen nog niet kwijt. De vriend reageerde kritisch en een beetje smalend over mijn domheid om te geloven dat Islamitische legers met een miljoen soldaten de middellandse zee zouden kunnen oversteken. Ik reageerde een beetje beledigd omdat ik dat helemaal niet zo zag en bedoelde, zo dom was ik nou ook weer niet. Ik dacht nl. helemaal niet aan militaire soldaten. In dacht dat de taal van Nostradamus zodanig geïnterpreteerd moest worden dat het soldaten van Allah zouden zijn, gelovige moslims. Het zou in dat kwatrijn wel eens over ‘heilsoldaten’ kunnen gaan in plaats van over soldaten met bepakking en mitrailleurs zoals de tekeningen in dat artikel dat aangaven.

Langzaam aan leerde ik meer. Dat het verschil tussen fysieke strijd en geestelijke strijd, de grote en de kleine jihad in de praktijk er helemaal niet toe doet. Het was eerder een westerse projectie of wensgedachte van mij. Het gaat daar over soldaten van Allah, mannen van God in een cultuur waar niet zo’n duidelijk verschil bestaat tussen burgers en religieuzen als bij ons en ook niet tussen burgers en strijders voor het heil van het land omdat de scheiding tussen godsdienst en staat daar niet gemaakt is. Ook het verschil tussen een officier en een aalmoezenier lijkt me daar niet zo duidelijk. Alles is een, daar gaat het om in de islam.

Nu is het ondertussen zo dat de Sovjet-Unie niet meer bestaat. De NAVO is dientengevolge een heel stuk minder bewapend. Het krachtigere Amerikaanse deel van het westen is moe van het kastanjes uit het vuur halen en het gebemoei met de wereld. Griekenland flirt met Rusland, en is in feite nog steeds in oorlog met het enige Islamitische land in de NAVO Turkije over Cyprus. Ook blijkt nu dat er met voldoende succes een scheve ongelijkwaardige oorlog gevoerd kan worden om in de hele wereld gelovigen ervoor te enthousiasmeren. We maken mee dat er een kalifaat is opgericht en dat er zelfs vanuit alle Europese landen heilsoldaten daarvoor meevechten. Ze hebben plannen om op te trekken naar Europa. De laatste berichten wijzen er op dat er een kans is dat binnenkort ook Libië een IS kalifaat zal zijn. Van daaruit willen ze optrekken naar Rome. Wat betreft scheve oorlogsvoering; wat kan je met F16’s en tanks als heilsoldaten van Allah een school of een ander gebouw met ongelovigen overvallen en de aanwezigen gijzelt. Een paar mensen onthoofden of ophangen en je eisen stellen, wat moet de overheid daar tegenoverstellen. Het gaat allemaal heel anders dan wij ons aanvankelijk voorstelden.

Had Nostradamus ongelijk, of moeten wij er zelf voor zorgen dat hij ongelijk had?

Nostradamus

De val van Europa.

http://www.wimjongman.nl/nieuws/2015/islam-val-europa.html

Ik vrees dat Europeanen en Nederlanders zich liever aanpassen aan de fatsoeneisen van moslims en liever steeds sharia vriendelijker zullen worden om de dreiging van ellende en verschrikking die daar achteraan kan komen te voorkomen. De soldaten van Allah hoeven slechts af en toe een terreurdaad uit te voeren en zo zal langzaam maar zeker Allah’s leger overwinnen. Van integratie komt nog minder terecht dan tot nu toe het geval was door de steeds grotere nieuwe aanwas van nieuwe ‘mede-Europeanen’. Er zullen meer enclaves ontstaan waar de westerse wet niet zal gelden. Waar de politie niet naar binnen durft zonder militaire ondersteuning of ze zullen zelf sterker bewapend en getraind moeten worden. Dit is al praktijk in wijken in verschillende Europese steden.

Op dit moment lijkt het er op dat het scenario dat mijn vriend mij toedichtte en ik zelf toen niet serieus kon nemen nu toch mogelijk blijkt. Heilsoldaten zijn een westers begrip, een christelijk en pacifistisch begrip. Ik had toch weer mijn westerse denken op de Islam geprojecteerd. Een islamitische heilsoldaat vecht innerlijk én uiterlijk, het zijn twee kanten van dezelfde medaille die jihad heet. Middels terreur, zelfmoordacties en martelaarschap staat het westen voor aap met zijn moderne precisie technieken en zgn. schone oorlogvoering. Het visioen van Nostradamus kan mogelijk toch werkelijkheid worden.

Maar dat hoeft natuurlijk niet, we zijn er zelf bij.

Wat zeg ik nou weer. Zijn we er zelf bij?

Dat ‘via de buik van Europa’ gaat kennelijk niet alleen over Italië en haar eilandjes. In Griekenland lijkt Europa een soort van ‘trekkend en aanzuigend buikgat’ te hebben. Zie The Post Online hierover”.

Voorspelling Nostradamus over moslimleger ‘buik Europa’ nu waar?

http://paragnostenlijn.com/nostradamus-3797-ik-heb-het-paradijs-gezien/

“De eerste Wereldopspannende oorlog”

“In de eerste vijftig jaar van de 21ste eeuw liggen oorlog en vrede zeer dicht bij elkaar. Het kritische tijdstip voor het eerste grote conflict tussen de westerse wereld en de islam zijn de jaren 2005 tot 2015. De historici hebben twee oorlogen de bijnaam”Wereldoorlog” gegeven, hoewel door de louter juridische oorlogsverklaring van veel landen de facto er daar geen enkel oorlogsslachtoffer is gevallen. Ik zou echter vandaag wel willen weten welke aanduiding ze voor de eerste oorlog in het derde millenium zullen bedenken. Deze oorlog zal men Nostradamus mag geloven, ongeveer twee derde van de bewoners van Europa en drie kwart van de islamieten het leven kosten. Om kort te gaan, het is de eerste echte globale oorlog, die in het bijzonder van noordelijk halfrond ten volle zal treffen. De beschrijving van deze catastrofe door Nostradamus spreekt voor zichzelf en heeft maar weinig trefwoorden nodig om bij de feitelijke gebeurtenissen te worden ondergebracht.
Hier is sprake van de stationering van nieuwe wapensysteem op de zeebodem door de staten van het GOS.
Dat is een beschrijving van het conflict zoals bij de aanvang 2011 zal beginnen.. Tot de gevolgen ervan zal een hongersnood behoren, die elf jaar zal duren. Tegen groot Brittanië worden chemische wapen ingezet.
Omdat colombus pas vijftig jaar voor de publicatie van de “Grote profetieën ‘west -Indië had ondekt, stlet nostradamus Indië nog altijd met Amerika gelijk. Op vier staatslieden worden in zeven dagen aanslagen gepleegd.
honderd staten worden met beproeving te wachten.
Een hernieuwde aanwijzing voor de vier aanslagen, die binnen een week volgen. Oorlog zal alle mensen treffen. Elf staat voor 2011.
‘Ionisch’ is hier een aanwijzing naar chemisch . Kinderen zullen door de oorlog erfelijk schade oplopen. In de bergen of opgeworpen aardheuvels bestaat een kans op overleving.
De vegatatie staat aanzienlijk besmetting te wachten, waardoor ook het vee sterft. Ook het zuidelijk halfrond zal in de oorlog verwikkeld zijn. Raketten worden ingezet. In het jaar 2014 loopt de catastrophe ten einde. De overlevende bevolking zal sterk te lijden hebben onder de huidziektes, maar de zieken worden niet geisloleerd. Helaas worden er verkeerde behandelmethode toegepast.

nostradamus-splsh

Wraakveldtocht tegen de moslims

Hoewel deze vooruitzichten voor 2011 en de jaren daarna geenzins mooi zijn, word het nog erger. Nostradamus voorziet dat de christenheid besluit tot een wraakveldtocht tegen de moslims, die ze verantwoordelijk houden voor de oorlog. Er wordt gezocht naar vergelding tegen iedere islamiet die de eerste globale oorlog heeft overleefd.. Tot in het heilige centrum van de islam, tot naar Mekka, waar de kabää staat zullen de gevechten doordringen. Deze wraakveldtocht voorziet Nostradamus, die immers de consequenties ervan voor ogen heeft, niet graag. ‘De zoon van de golf van het bloed wordt in Rome gekozen. ‘chrijft de ziener in zijn profetie voor 2018 veroordeeld daarmee de paus, die zal oproepen tot deze wraakveldtocht. Want ten slotte zal heel Europa al gauw Italië aan de moslims verliezen.
Na deze strijd verkeert de wereld in een schock. De slachtoffers van de oorlog hebben hun handen vol aanzichzelf, hele landstreken zijn onbewoonbaar omdat ze door chemische wapen besmet zijn, de infrastructuur is verregaand ingestort. Bidden zo prefeteerd Nostradamus, zal in het vervolg de voornaamste bezigheid zijn voor de overlevenden op het noordelijk halfrond.

De Islamitische statenbond

De eerste grote gebeurtens in de volgende eeuw is de vorming van een nieuw soort Verenigde Naties, waarin islamitische landen vertegenwoordigd zullen zijn. Niet zo zal er ook een statenverbond van alle niet-islamitische staten komen.
Deze vereninging van het islamitisch kamp zal volgens Nostradamus tot ongekend groot geloof in de overwinning leiden. In zijn profetieën voor de 20ste eeuw heeft de ziener de PLO-Strijders als saracenen aangeduid.

Nostradamus II

De wereldconflicten in het nieuwe Millenium

Een van de mijlpalen is het op al op een ander plek besproken vers over de aanslagen op de vier regeringsleiders.
Hoewel de aanwijzingen voor de verschrikkelijke gebeurtenis worden gegeven in het vers voor 2008, vind de eigenlijke daad pas plaats aan het eind van 2010. Uit andere teksten blijkt dat op dit tijdstip een ernstig conflict tussen Frankrijk en groot Brittannië zal uitbreken. In deze atmosfeer zal het tot vier genoemde aanslagen komen. Getroffen zullen worden president van de Verenigde Staten, door Nostradamus de ‘geleerde’genoemd, de Franse president , Engelse premier en de Duitse bondskanselier, die Nostradamus als de ‘beer’aanduidt. In de politieke escalatie speelt ook een vrouw, de ‘doortrapte’, een rol. Nostradamus schijnt deze tekst als een bijkomende aanwijzing achtergelaten te hebben. om de ernst van de situtatie de beklemtonen.
Deze vrouw is indirect medeverantwoordelijk voor het uitbreken van het grote conflict van 2011. Ondertussen worden de aanslagen en de reacties van de machthebbers gepland door een man, die door Nostradamus als de ‘baardige’worden beschreven.

Zo, ik heb het alles gekopieerd uit het voorspelling van nostradamus.
Ik begin Nostradamus echt te geloven. Want het boek is gedrukt in het jaar 1999. De voorspelling die Nostradamus beschreef lijkt te kloppen.
GEPLAATST DOOR WIM SCHULPEN OP 07:22
LABELS: NOSTRADAMUS.

Derde Wereldoorlog

In hoofdzaak voorspelt hij oorlog, een ongekende nucleaire oorlog, veel erger dan alle oorlogen samen. Nostradamus zelf:’De infernale goden herleven, terreur der mensheid, de ergste terreur, ooit verkondigd.’ In de eindtijd worden alle christenen en niet-gelovigen geteisterd voor jaren, en er zullen nog meer grote oorlogen en veldslagen komen.”Steden, kastelen en andere gebouwen worden vernietigd.’ ‘Wandaden begaan in de naam van die verwerpelijke slang, satan.’ ‘Dat bijna de gehele wereld vernietigd wordt.’
Wanneer: de oorlog zal al aan de gang zijn in 1999 ‘In 1999 en zeven dagen komt een grote koning van terreur’ Waar: Onmiskenbaar wacht Europa een Arabische invasie. Wie: The koning zal Europa binnentrekken dragende een blauwe tulband’ Hoe lang: ‘Hij zal regeren minder dan een omwenteling van Saturnus.’ ‘Zon mars en Mercurius zijn bij aquarius.’ zie bijlage Wie zal overleven: weinigen
De kwatrijnen vooral gebruikt voor de initiatie van de oorlog: ‘Ga weg van hier. Ga weg van Genève. De gouden Saturnus wordt van ijzer’ ‘Het tegendeel van het positieve zal allen uitroeien.’ Dit wijst op de ketting-reactie waarbij een atoom met neutronen gebombardeerd wordt. en verder ; zijn levendige beschrijving maakt uitleg overbodig; ‘te vuur en te zwaard worden de Europese steden vernietigd, ‘de grote uit Azië komt over land en zee met een groot leger de dood brengend. ‘Een onmenselijk hart, zwart en koud.’ Hier wordt een mens bedoelt, die in andere geschriften de 3e anti-christ wordt genoemd. ‘Bloed zal het meer van Genève vullen.’ – weer de plek waar het leger zal zijn. en – ‘De Arabische prins van overzee overwint het christelijke rijk.’

Nostradamus IV

Ook de VS worden erin betrokken, kennelijk beschikken ze over ballistische nucleaire raketten, want hij schrijft: ‘Tuin bij de nieuwe stad, de door mensen gemaakte berg zal getroffen worden, gedompeld in een vuurzee.’ – de door mensen gemaakte berg zijn wolkenkrabbers, Verder de verwijzing naar het vuur op de 45e breedtegraad, dicht bij New York. ‘De lucht zal branden op 45 graden, vuur nadert de grote nieuwe stad, onmiddellijk springt er een grote vlam op.’
Maar : ‘Als zij van de arctische polen zich verenigen, zal er grote vrees in het oosten zijn.’ Dit laat zien dat men niet zomaar het mooie europa laat vernietigen, en men zal een pact sluiten waarin de landen rond de polen zich keren tegen de boosaardige heersen uit het oosten, en men zal daar bang van worden. en: ‘de heerser van het oosten zal overwonnen worden, en ter dood gebracht worden.’ en niet altijd zal er oorlog zijn: ‘

Na de oorlog komt een nieuwe regering van Saturnus, een gouden tijdperk breekt aan.’ ‘Universele vrede zal aanbreken.’ ‘ voor duizend jaar zal de satan gebonden worden in het diepste der diepten’

Derde Wereldoorlog V

Zie ook: Nostraddamus, arts en ziener. Manfred Böckl. Geromantiseerd levensverhaal van de Franse arts en voorspeller Michel de Notredame (1503-1566), beroemd geworden als de ziener Nostradamus. https://skepsis.nl/nostradamus/

Advertentie

Een gedachte over “Nostradamus over de Derde Wereldoorlog.

 1. Google “she knew things hundreds of yars before they happened” Dat is een engelse in 15de eeuw.

  Haar moeder was met 15 zwanger, weigerde vader aan te wijzen, werd deur uit getrapt, moest in een grot leven. Kreeg daar haar kind, kromme rug , mismaakte benen (zal dus wel een incest kind zjn geweest). Kind bleef daar (in die grot) wonen

  Ook zij moest in rijmpjes schrijven; kerk en zo…

  Zij voorspelde de auto met de problemen ervan; en nog wat dingen.
  koningen en zo kwamen bij haar…
  (betaalden niet veel, ze moest in die grot blijven)

  Ondertussen ben ik alweer geblocked voor 30 dagen; Lulu Rei heeft geklaagd over een post. Het kreng. Duitsers begonnen welliswaar de oorlog, maar daar mag niks van gezegd worden van links…

  Ik zou een tweede FB rekening moeten maken, in NL geen probleem; hier wel.

  Note: burgeroorlog komt er. Al 5 jaar terug zei beatrix via Bilderberg groep dat er 1,5 milliard mensen teveel op de aarde zijn en vanaf 1974 is die överstroom”van moslims al geplanned.

  Handig te weten: molotov coctail is benzine gemengd met teer. of teerproduct; in een slechte glazen fles….

  van twitter ben ik al lang afgegooid; ik meldde het vermoorden en martelen van christenen–en dat was beledigend voor arme moslims….

  Geschatte aantal doden in europa: 60 millioen; in NL: 3 millioen

  Zorg dat je een wapen hebt, maar NIET in je woning.

  Groetjes,
  PK

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s