Kritisch over de islam.

Er is weinig fantasie of kennis voor nodig om vast te stellen dat de islam omstreden en controversieel is. De meningen over de islam zijn verdeeld, maar niet elke mening is even zwaarwegend. Zelfs als 80 % van alle moslims bevestigen dat de islam vreedzaam is, wil dat nog niet zeggen dat de islam ook werkelijk vreedzaam is. Een beoordeling van een religie of eigenlijk een ideologie (wat het begrip islam veel meer eer aan doet), kun je nou eenmaal moeilijk overlaten aan zoiets als een democratisch beginsel waarbij de meeste stemmen gelden. Zeker niet wanneer je beseft dat de groepsdruk cq sociale controle binnen de islam enorm is en kritiek van binnenuit levensgevaarlijk kan zijn. Zo kan men ook iemand die propaganda bedrijft voor welke organisatie of instelling dan ook, nauwelijks serieus nemen omdat diegene nou niet de behoefte en/of de kennis heeft om de hele waarheid te vertellen.

Islam will conquer the whole world.

Voor de islam bv wordt veel propaganda gemaakt, maar een objectieve kijk op de islam is moeilijk en complex omdat de geschiedenis van de islam en het leven van Mohammed nou eenmaal zeer controversieel was.

Om de islam te begrijpen zou je bij het begin moeten beginnen, de levensloop van Mohammed, de aard, het kenmerkende karakter, het wezen van een religie ligt immers in het gedrag en voorbeeld van de grondlegger ervan.

Daarvoor zou je een paar complete biografieën van Mohammed moeten doorlezen, niet alleen de geromantiseerde en gekuiste versie van islamgeleerden, maar ook van westerse historici zoals deze.

http://www.carabo.tweakdsl.nl/mohammed.htm

Na de val van het Kalifaat, het Ottomaanse Rijk was de islam ontdaan van haar leidende rol in het Midden Oosten. Het kalifaat werd geleid door een Sultan en de sultan werd beschouwd als opvolger van Mohammed en hoeder van de islam.

“In 1914 omvatte het Ottomaanse Rijk nog gebieden helemaal tot de Perzische Golf en de Indische Oceaan. Het Rijk omvatte ondermeer de landen die we nu kennen als Irak, Syrië, Israël, Palestina, Jordanië, Armenië, een groot deel van Arabië en van Yemen. De Turkse republiek die in de jaren ’20 werd uitgeroepen door Mustafa Kemal Atatürk bracht een scheiding aan tussen islam en staat – en in 1924 werd het kalifaat afgeschaft.”

Een eeuw geleden stortte het Ottomaanse Rijk ineen. Nu de herkansing?

Sindsdien tot 1979 het jaar van de Iraanse revolutie en de terugkeer van de Ayatollah`s leidde de islam een tamelijk sluimerend bestaan. Sinds Iran de islamitische bewustwording cq boodschap van Mohammed exporteert, resulterend in een toenemende (gewelddadige) polarisatie tussen de islamitische en westerse wereld, de ligt de islam weer zwaar onder vuur.

Uiteraard gaat het westen ook niet vrijuit met haar interventies in de Arabische landen. Zie helemaal onderaan: (A).

Voor een objectief oordeel moet je niet alleen bij de vredelievende praktiserende moslim zijn, die de islam nog altijd door hun eigen roze brilletje kijken, maar vooral getuigenissen van ervaringsdeskundigen bij uitstek, de ex-moslims laten meetellen. (B).

Betekent islam nu “vrede”, zoals de moslims ons willen wijsmaken? Als ik een moslim hoor zeggen dat “islam” vrede betekent, moet ik eerst eens heel hard lachen, maar anderzijds is het wel droevig voor mij, omdat nog steeds veel mensen dit geloven. De waarheid is, dat de islam überhaupt niets te maken heeft met het woord vrede. Dus wat betekent het woord “islam” dan?

In Semitische talen zijn veel woorden ontstaan door het inzetten van verschillende klinkers tussen de drie harde medeklinkers, bijvoorbeeld “iSLaM” en “SaLaM” zijn twee afleidingen van SLM. Betekent dat nu dat ze ook qua betekenis op elkaar lijken? Het woord “islam”, dat onderwerping betekent, met andere woorden ook “opgeven”, dat betekent als de vijand capituleert, dan dient hij zich te onderwerpen, doet hij dit niet, dan wordt hij gedood. Dat is precies wat het woord islam betekent en het heeft echt helemaal niets met vrede te maken. In werkelijkheid is het precies het tegenovergestelde van het woord “vrede”(salam). Dus laat u door moslims niets op de mouw spelden als ze aan u de betekenis van de islam proberen te verkopen als “vrede”.

Het woord islam, dat “onderwerping” betekent, is een bevel, dat men bij een vijand gebruikt, opdat deze de wapens neerlegt. Dus kan het geen vrede betekenen.

ISLAM = onderwerping / SALAM = vrede

Een pakkende uitspraak uit een intervieuw met een Albanees moslim Shaban Rashain, Tirana wiens zoon als jihadist in IS werd gedood door een sluipschutter en zeker weet dat zijn zoon als ” Martelaar” in de hemel is.

“Als je de koran goed leest is het duidelijk dat er voor de ongelovigen geen tolerantie bestaat. Bekeer je tot de islam, anders “ga” je dood”.

Nog beter volg de commentaren van historici die uitgebreid de islamitische geschiedenis en/of de koran bestudeerd hebben.

Arabist Hans Jansen schreef eens: “Iets uitleggen aan de doorsnee naïeve Europeaan is hetzelfde als seksuele voorlichting geven aan kleuters, ze hebben geen idee waar je het over hebt”.

En nee, dan heeft Jansen het niet over de religieuze dogma`s (waar orthodoxe moslims in discussies altijd mee voor de dag komen en er telkens fijntjes op wijzen dat “wij” helemaal niets van de islam weten), maar over de (gewelddadige) uitwerking van die dogma,s in de dagelijkse praktijk zoals die al 1400 jaar bestaat.

Een kijkje binnen de leer van de islam.

http://politiek.forum2go.nl/islam-voor-dummies-t135.html

Alleen grondige studie van de geschiedenis, het leven van de Profeet zelf en een objectieve analyse van de koran zelf geven een redelijk betrouwbaar beeld.

Hier het verhaal van historicus en islamkenner Robert Spencer over bv de kruistochten en wat er aan vooraf ging. Het conflict met Israël, de joden/christenen en de islam is niet zoals zoveel mensen denken, begonnen met de oprichting van de staat Israël, cq de kruistochten, maar vierhonderd jaar eerder. (C). (D).

Of over de verovering en onderwerping van het idyllische Andalusië waar vriend en vijand van de islam graag mee koketteren als zijnde een paradijs van tolerantie en vrijheid. (E).

“Met de integratie van de islam in het westen wordt één punt steeds over het hoofd gezien in alle discussies die erover worden gevoerd. Het is wat ik het ‘ideologische gat’ in het integratiedebat zou willen noemen. De moedwillige blindheid van de geseculariseerde samenleving voor de maatschappelijke consequenties van het toelaten van een religie uit een ander deel van de wereld, met een heel andere geschiedenis dan de onze en een heel andere staat van ontwikkeling en emancipatie van de burgers in die landen. Ik mis in het integratiedebat zowel de inhoudelijke kritiek op de islam (die Jodendom en christendom nooit werd bespaard), als de inhoudelijke waardering van het geloof, dat eeuwenlang miljoenen mensen een weg bood naar religieuze en spirituele ontwikkeling”. (F).

Hier een aantal uitspraken van prominenten en intellectuelen over de religie van de vrede. Aangevuld met die van een paar moslimprominenten en/of die daarmee samenwerkten.

Ontdek Islam aan de hand van deskundigen zoals Erasmus, Maarten Luther, Voltaire, Hegel, Hilaire Belloc, William Muir, Winston Churchill, Jaques de Kadt, Pim Fortuyn, Andreas Burnier, Ayaan Hirsi Ali, Theo van Gogh, Oriana Fallaci, Frits Bolkestein, Afshin Ellian, Sylvain Ephimenco, Martin Bosma, Sam van Rooy, Wim van Rooy, Samir Khalil Samir, Hans Jansen, Amanda Kluveld, Ronald Commers, Joost Niemoller, Nahed Selim, Wafa Sultan, Brigitte Gabriël e.v.a.

Bram Krol: Islam waarheid of leugen. (G).

De relatie islam en geweld. (H).

De islam in Europa, (I).

Proloog: Lees de gerenommeerde islamitische historicus Muhammad ibn Jarir at-Tabari (838-923) over de moord op 700 tot 900 gevangenen van de joodse stam Banu Qurayza in het jaar 627:

“De profeet liet een grote kuil graven op de marktplaats van Medina en ging aan de rand zitten. Hij gaf het bevel om alle joden te kelen. Ook de jongens die tekenen van puberteit vertoonden.”

In bepaalde Hadits is te lezen dat Mohammed er geen probleem van maakte om zijn verbale tegenstanders en critici uit de weg te (laten) ruimen.

1. Erasmus, (1466? -1536). Al in 1530 schreef Erasmus in Consultatio de bello Turcis inferendo over het één na laatste Kalifaat, het Ottomaanse Rijk en haar veroveringen:

”Terwijl het minste lapje grond voor ons aanleiding is om als razenden met elkaar in de clinch te gaan, verleggen zich intussen onophoudelijk de grenzen van wat ik veeleer een schurkenstaat dan een rijk zou willen noemen. In het noorden reiken ze tot de Zwarte Zee, in het oosten tot de Eufraat”.
Erasmus vroeg zich af wat de verklaring voor het succesverhaal van de islamitische veroveraars was.”De oorsprong van het volk laat een combinatie zien van obscuriteit en barbaarsheid. Traceer je het begin van hun machtsontplooiing dan vindt je een huurlingenleger en de perfide moord op een prins wie ze de eeuwige trouw hadden gezworen.
Het is één doorlopend verhaal van door wreedheden verworven rijkdom, vermeerderd door roof. Van verderfelijke huwelijkspolitiek, goddeloze broedermoord, afzetting van vaders en zonen van flagrante trouweloosheid en onmenselijke wreedheid.. Om nog maar te zwijgen over hun zeden en geloof”.

2. Maarten Luther. Eisleben, 10 november 1483 – 18 februari 1546)

“De islam brengt chaos teweeg op drie levensterreinen: religie, de politiek en huwelijk en gezin”.

3. Baruch Bento Spinoza. Amsterdam, 24 november 1632 – Den Haag, 21 februari 1677),
Spinoza in één van zijn brieven (Opera Posthuma) aan de Amsterdamse regentenzoon Albert Burgh in 1677,

“De katholieke Kerk? Dat was een organisatie gericht op het misleiden van mensen en ‘het bedwingen van de menselijke geest’. De enige organisatie ‘die haar hierin verre overtreft’, aldus Spinoza, was de islam”.

4. Voltaire. (Frans filosoof en schrijver): 1694-1778

“De koran onderwijst angst, haat, verachting voor anderen, moord als legitiem middel ter verbreiding en tot het behoud van deze satansleer, hij praat slecht over vrouwen, deelt mensen in klassen in, eist bloed en steeds opnieuw bloed. Maar dat een kamelenhandelaar in zijn nest opstand veroorzaakt, dat hij zijn medeburgers wil doen geloven dat hij gepraat zou hebben met de aartsengel Gabriel; dat hij zich erop voorstaat naar de hemel te zijn ontrukt en daar een deel van zijn onverteerbare boek ontvangen te hebben, dat op iedere bladzijde het gezonde mensenverstand doet beven, dat hij, om dit werk respect te verschaffen, zijn vaderland met vuur en zwaard bedekt, dat hij vaders wurgt, dochters wegsleept, dat hij de overwonnenen de vrije keuze laat tussen de dood en zijn geloof: Dat is zeer zeker iets, dat geen mens kan verontschuldigen, tenzij hij als Turk ter wereld is gekomen, tenzij het bijgeloof bij hem ieder natuurlijk licht van de rede heeft verstikt”.

5. Alexis de Tocqueville (29 juli 1805 – Cannes, 16 april 1859, was een Frans aristocraat, politiek filosoof, publicist, politicus en historicus):

“Ik heb de koran intensief bestudeerd. Mijn studies overtuigden mij ervan, dat er maar weinig religies in de wereld zijn geweest, die voor de mensheid zo dodelijk waren als die van Mohammed. Voor zover ik kan beoordelen, is zij de drijvende kracht achter het verval, dat tegenwoordig zo duidelijk wordt in de islamitische wereld. Hoewel het mohammedanisme niet helemaal zo absurd is als de veelgoderij uit oude tijden, zijn z´n sociale en politieke tendensen volgens mij in hoge mate angstaanjagend. Daarom zie ik het in vergelijking tot het heidendom als achteruitgang, niet als vooruitgang”.

6. Hilaire Belloc, (27 juli 1870 – Guildford, 16 juli 1953. Oorspronkelijk Franse, maar genaturaliseerd Brits schrijver):

“Sinds de religie van de islam in het Westen verscheen, waren haar aanhangers als wolven en tijgers tegenover leden van alle andere naties, alles verscheurend wat in hun genadeloze klauwen viel, fijngemalen tussen hun ijzeren tanden; ontelbare steden zo grondig uitgeroeid, dat alleen nog hun naam bestaat; zoveel landen, ooit paradijzen, nu verlaten woestenijen; zoveel ooit talrijke en machtige rijken, van de aardbodem verdwenen! Zo was en is tot op de dag van vandaag het woeden, de toorn en de wraak van deze vernietigers van de mensheid”.

7. William Muir (27 April 1819 – 11 July 1905. een van de belangrijkste Britse islamwetenschappers):

“Mohammed´s zwaard en de koran zijn de dodelijkste vijanden van de beschaving, de waarheid en de vrijheid, die de mensheid tot nu toe heeft meegemaakt”.

8. John Quincy Adams (11 juli 1767 – Washington D.C., 23 februari 1848, zesde president van de VS):

“In de 7e eeuw van de christelijke tijdrekening dook er een rondtrekkende Bedoeïen uit de stam van Hagar op (bedoeld wordt Mohammed), die uit de nieuwe leer van Jezus het geloof in en de hoop op onsterfelijkheid overnam. Maar hij verdraaide de leer tot onherkenbaarheid en haalde hem door het slijk door in zijn religie alle loon, alle hoop goot in de vorm van seksuele beloning. Hij vergiftigde de bron van het menselijke geluk door vrouwen te denigreren en polygamie toe te staan; en hij verklaarde, als deel van zijn religie, de rest van de mensheid de totale, op vernietiging gerichte oorlog. De essentie van deze religie waren lust en geweld – wat de brutale boven de spirituele natuur van de mensen verhief. Tussen deze beide religies (Christendom en islam) woedt al twaalf eeuwen lang oorlog. En zolang de genadeloze, niet onderhandelbare dogma´s van de valse profeet menselijk handelen voorstuwen, zal er nooit vrede op aarde zijn”.

9. Hegel. (27 augustus 1770 – Berlijn, 14 november 1831, Duits filosoof).

In zijn “Vorlesungen über die Philosophie der Geschichte (1822) heeft Hegel een apart hoofdstuk opgenomen, getiteld ‘ Der Mohammedanismus’. Volgens Hegel zou ‘la liberté et la terreur’, het principe van Robespierre, in de islam als ‘la religion et la terreur’ moeten worden aangemerkt.
De speciale relatie die Jahweh met de joden had, waarbij God als de God van Abraham of van Isaac werd angeduid, veranderde met de komst van Mohammed. Mohammeds God was universeel, onbegrensd puur en simpel. De mens had geen ander doel dan het realiseren van de reinheid, en de algemeenheid. De particuliere (Joodse) verhouding met God werd in de islam dus veralgemeend. Allah had niet langer de affirmatieve beperkingen van de Joodse God. Na een opsomming van snelle overwinningen van het leger van de jihad in Perzië, Syrië, Egypte, Klein Azië, Noord Afrika en uiteindelijk Spanje,, probeert Hegel tot het wezen van dit geloof door te dringen: ‘De abstractie beheerst de mohammedanen: ze hadden zich ten doel gesteld om de abstractie dienst te doen gelden.

10. Mustafa Kemal Atatürk: 19 mei 1881 – Istanboel, 10 november 1938, politicus en grondlegger van de republiek Turkije,

“Islam – deze onbegrijpelijke theologie van een immorele Bedoeïen, is een rottend kadaver, dat ons lichaam vergiftigt”.

11. Arthur Schopenhauer (Danzig, 22 februari 1788 – Frankfurt, 21 september 1860), Duits filosoof.

“Men neme de Koran: dit inferieure boek volstond om er een wereldreligie op te grondvesten, twaalf eeuwen in de metafysische behoefte van miljoenen mensen te voorzien, de grondslag voor hun moraal te leggen, en een opvallende minachting voor de dood te kweken; bovendien wist het hen te enthousiasmeren voor bloedige oorlogen en omvangrijke veroveringen. In de Koran worden we geconfronteerd met de treurigste en armzaligste vorm van het theïsme. Er mag dan weliswaar veel door de vertaling verloren zijn gegaan, maar ik heb er niet één waardevolle gedachte in kunnen ontdekken.”

“Dat de godsdienst een slecht geweten heeft, blijkt uit het feit dat er zware straffen worden gegeven aan wie ermee spot”.

12. Winston Churchill. (Woodstock, 30 november 1874 – Londen, 24 januari 1965, Brits Staatsman).

Winston Churchill, die voor de oorlog veel in het Midden Oosten doorbracht, noemt `Mein Kampf` de nieuwe Koran vol met geloof een oorlog. In `The River War` schreef Churchill: “Hoe verschrikkelijk is de vloek die de islam op zijn volgelingen legt! Behalve van fanatieke razernij, gevaarlijk in een mens als hondsdolheid bij een hond, is er sprake van verschrikkelijke fatalistische apathie. De gevolgen hiervan zijn duidelijk zichtbaar in vele landen, ondoordachte gewoonten, slonzige landbouwsystemen, trage handel en onzekerheid over eigendommen bestaan overal waar wordt geleefd volgens de voorschriften van de profeet. (..) Individuele moslims kunnen weliswaar uitstekende kwaliteiten tonen, maar de invloed van deze religie verlamt de sociale ontwikkeling van alle mensen die haar aanhangen. Er bestaat geen sterker remmende kracht ter wereld”.

13. Abraham Kuyper. (1837 – Den Haag, 1920 Nederlands theoloog, predikant, staatsman en journalist.)

“De moeslim mogen wel andere volken
overheerschen, zelfs is dit hun privilege en roeping, maar zelve mogen ze niet aan vreemd gezag onderworpen zijn”.

14. Ewald von Kleist (1923-2013, verzetsstrijder tegen Hitler).

“We kunnen ons allemaal nog herinneren aan de beelden, hoe de Iraanse kinderen met groene banden om het hoofd het machinegeweervuur van de Irakezen inliepen. De ouders hebben dat laten gebeuren, omdat zij geloofden, dat hun kinderen de wil van Allah zouden vervullen”.

15. Over het gevaar van intolerantie schreef Karl Popper in 1945 in ”The Open Society and Its Enemies”: (Nazi-Duitsland, cq de islam).

”Ongelimiteerde tolerantie leidt onvermijdelijk tot het verdwijnen van tolerantie. Als wij ongelimiteerde tolerantie betuigen aan hen die intolerant zijn, als wij niet bereid zijn de tolerante samenleving te verdedigen tegen de hevige aanval van de intolerante, de tolerante zal worden vernietigd en de tolerantie met hem”.
Hiermee bedoel ik niet dat we bijvoorbeeld altijd de uiting van intolerante filosofieën moeten onderdrukken zo lang we die kunnen weerleggen met rationele argumenten en onder controle kunnen houden in de publieke opinie, dan is onderdrukking zeker niet verstandig. Maar we zouden het recht moeten claimen om hen te onderdrukken, zelfs met geweld als dat nodig is, in geval dat het duidelijk blijkt dat zij niet bereid zijn met ons te debatteren op rationele argumenten”.

16. Jaques de Kadt:(Oss, 30 juli 1897 – Santpoort, 16 april 1988) was een Nederlandse journalist, publicist en politicus.

De verleiding is natuurlijk groot om de vraag te stellen wat De Kadt van de huidige problematiek rond de islam gevonden zou hebben. Leerzaam is dat hij in 1939, om uit te leggen wat fascisme precies inhield, Hitlers ideologie vergeleek met de islam.

Het fascisme had immers ook een mythe van het absolute, van de ene waarheid, die zich in het uitverkoren volk (ras bij de Duitsers, geloof bij de islamieten) zou belichamen. Een mythe van een waarheid die geen afwijkingen duldt. Zoals de islam die de tekst van de koran als onaantastbaar beschouwt. Een mythe die dus totalitair is en zich tegen individualisme keert (met bij de islam de zelfmoordaanslagen als uiterste ontkenning van ieder individualisme). “Zonder deze mythe, die haar gelovigen de plicht oplegt een heilige oorlog ter verovering van de wereld en ter verdelging van de ongelovigen aan te gaan, zonder deze mythe, zou het fascisme niet dat nieuwe ‘mohammedanisme’ zijn geweest dat zijn fanatieke scharen tegen de westerse beschaving opzweept”, aldus De Kadt in 1939.

Zo’n vergelijking maken mocht toen nog. Anderen deden dat ook. ‘Nieuw mohammedanisme’ noemde Ed. Berth, de leerling van de door De Kadt bewonderde Fransman Georges Sorel (1847-1922), zowel het stalinistisch bolsjewisme, als het facisme. ‘Mohammedanisme, een andere islam’, zo kenmerkte de Zwitserse theoloog Kart Barth (1886-1968) het nationaal-socialisme. Hij zei eind 1936: ‘De kerk kan niet anders dan in het nationaal-socialisme een nieuwe islam zien, de Duitse Mythos als een andere Allah en Hitler als een nieuwe Mohammed.”

Jaques de Kadt.

“Veiligheid is slechts mogelijk als we de wereld onze orde opleggen. Zo niet dan zal zij ons een van háár totalitaire ordeningen opleggen.’

17. Houari Boumédienne. Vierde president van Algerije, 23 augustus 1932 – Algiers, 27 december 1978)

Boumédienne sprak in 1974 in de assemblee van de VN: ”Op een dag zullen miljoenen mensen het zuidelijk halfrond verlaten om het noordelijk halfrond binnen te dringen. En ze zullen dat zeker niet als vrienden doen. Want ze zullen het noordelijk halfrond binnendringen om het te veroveren. Ze zullen het veroveren door het te laten bevolken door hun kinderen. Het zal de baarmoeder van onze vrouwen zijn die ons de overwinning zal brengen.’

18. In een toespraak op 10 april 2006 zei de op 20 oktober 2011 vermoorde kolonel Moeammer Gadhaffi op de Arabische zender Al Jazeera, dat de islam binnen enkele tientallen jaren geheel Europa zal overnemen

,,Wij hebben al 50 miljoen moslims in Europa. Er zijn duidelijke tekenen dat Allah de moslims de overwinning zal schenken over Europa- zonder zwaard, zonder geweren en zonder verovering. De 50 miljoen moslims zullen dit werelddeel in een moslimcontinent veranderen. Wanneer Turkije tot de EU wordt toegelaten, zullen er nog eens 50 miljoen bijkomen. Albanië, met een moslimmeerderheid en Bosnië, waarvan de helft van de bevolking uit moslims bestaat, kloppen ook aan de deur van Europa.”Volgens Gadhaffi heeft Europa zich in een netelige situatie gemanoeuvreerd, evenals Amerika. ,,Zij zullen op den duur akkoord moeten gaan geheel islamitisch te worden of anders de oorlog aan de islam te verklaren.” Gadhafi benadrukte dat de lessen van Mohammed niet alleen van toepassing zijn op moslims, maar op de hele wereldbevolking. ,,Met Mohammed’s komst zijn alle bestaande religies komen te vervallen en dienen daarom alle wereldburgers moslim te worden.”aldus Gadaffi. Volgens hem hebben het Oude testament en het Nieuwe testament geen enkele waarde meer omdat ze zijn vervangen door de koran.

19. Sjeik Mohammed Hoessein Fadlalah (Libanon). (Najaf, Irak, 16 november 1935 – Beiroet, Libanon, 4 juli 2010) was een Libanees sjiitisch leider. Hij werd beschouwd als de geestelijke leider van de Hezbollah.

” Het Europese democratische systeem biedt de beste kansen voor verspreiding van de islam. Het is een uitstekend kanaal dat de gemakkelijkste weg biedt voor verspreiding van de boodschap van de profeet”.

De imam van Izmir in 1999.

“Dankzij jullie democratische wetten zullen we jullie overmeesteren, dankzij jullie religieuze wetten zullen we jullie beheersen.”

20. Zafer Senocak (Turkse schrijver):

“Ook al willen de meeste moslims het niet toegeven, de terreur komt uit het hart van de islam, hij komt rechtstreeks uit de koran”.

Adolf II

21. Adolf Hitler:

“Het christendom is zo krachteloos, we zouden nog beter het Mohammedanisme hebben kunnen overnemen, deze leer van de beloning van het heldendom: alleen de strijder heeft de zevende hemel! De Germanen zouden hiermee de wereld veroverd hebben, alleen door het Christendom zijn we hiervan afgehouden”.

“Had Charles Martel not been victorious at Poitiers – then we should in all probability have been converted to Mohammedanism, – Adolf Hitler, August 28, 1942

“The only religion I respect is Islam, the only profhet I admire is the profhet Muhammad”. Adolf Hitler.

22. Heinrich Himmler:

“Ik moet zeggen, ik heb helemaal niets tegen de islam, want hij voedt in deze Bosnische SS-divisie Handschar zijn mensen voor me op en belooft aan hen de hemel als ze gevochten hebben en in de strijd gesneuveld zijn. Een voor soldaten praktische en sympathieke religie!”

download (5)

23. Grootmoefti Mohammed Amin al-Husseini:

“De vriendschap tussen moslims en Duitsers is veel sterker geworden, omdat het nationaalsocialisme in veel opzichten parallel loopt aan de islamitische wereldbeschouwing. De raakvlakken zijn: Het monotheïsme en de eenheid van de leiding. De islam als ordenende macht. De strijd, de gemeenschap, de familie en de jongeren. De relatie tot de Joden. De verheerlijking van het werk en van het creëren”.

“Arabs, rise as one man and fight for your sacred rights. Kill the Jews wherever you find them. This pleases God, history, and religion. This saves your honor. God is with you. ”

– Hajj Amin al Husseini on German Nazi radio.

24. Iran Opperste Leider ayatollah Ali Khamenei:

“Israël is een kwaadaardige tumor in het Midden-Oosten,” schreef Khameini voor de ultraconservatieve Perzisch-taal Alef nieuwssite.

“Israël is een satanisch media stopcontact met bommenwerpers. Elke moslim is verplicht om zich te wapenen tegen Israël.” “Ik heb al kennis genomen van de huidige situatie : Israël vormt een ernstige bedreiging voor de islam en de islamitische landen. Islam en de islamitische staten moeten niet de moed verliezen en de kans benutten om deze corruptie uit ons midden te verwijderen.

25. Ayatollah Sadeq Khalkhali:

“Tegenstanders van het doden hebben geen plaats in de islam! Onze profeet doodde met zijn eigen gezegende handen!:

26. Abdelwahab Meddeb (Arabisch: عبد الوهاب المدب) (Tunis, 1946 – Parijs, 6 november 2014) Franse schrijver van Tunesische origine.

“Obscurantisme, onwetendheid, blind conformisme en hypocrisie zijn de norm in zo goed als alle situaties. De islam is ziek, en ze heeft dat voor een groot deel aan zichzelf te danken”.

27. Palestijnse atheïst Waleed Al-Husseini, “De islam is helemaal geen religie van vrede”.

Op zijn blog ‘Stem van de Rede’ schreef hij vrijuit over de islam die, zegt hij, onverenigbaar is met mensenrechten en democratie. “De islam is een groot probleem, de hele islam. Je hoort nu steeds dat er een groot verschil is tussen de radicale islam en de goede, vredelievende islam. Maar waarom hebben ze mij dan bijvoorbeeld opgesloten?”

Ottomaanse Rijk

28. Recep Tayyip Erdoğan:

“There is no moderate or immoderate islam. Islam is islam and that’s it”.

In december 2008 bekritiseerde Erdoğan de “I Apologize” campagne van Turkse intellectuelen om de Armeense genocide te erkennen, met de uitspraak: “Ik accepteer noch ondersteun deze campagne. We hebben geen misdaad begaan, dus we hoeven ons niet te verontschuldigen”

In november 2009 verklaarde hij: “Een moslim kan geen genocide plegen”.

Een veel geciteerde uitspraak van Erdoğan in zijn tijd als burgemeester op een persconferentie is: “Tegelijkertijd seculier en moslim zijn, is niet mogelijk”.

“Democratie is slechts de trein die wij nemen totdat wij op onze bestemming zijn aangekomen. Minaretten zijn onze bajonetten, koepels onze helmen, moskeeën onze kazernes en gelovigen onze soldaten”.

29. Andreas Burnier: Feministe.

In november 1983 publiceerde de Volkskrant een interview van Ischa Meijer met schrijfster, hoogleraar (criminologie) en feministe Andreas Burnier (dr. C.I. Dessaur). Daarin zegt ze: ‘Trouwens, het grote probleem voor vrouwen is niet zozeer de man, het kapitalisme of het communisme, maar momenteel vooral de Islam, die op een ongelooflijke manier aan het oprukken is in de wereld, en waarvan wij inmiddels ook een vijfde colonne in huis hebben. Het zal gruwelijk voor de vrouwen worden, ook in West-Europa, als we de Islam de vrije hand laten; een systeem waarin het gelegitimeerd is, noodzakelijk wordt geacht, om vrouwen thuis gevangen te houden, hen te mishandelen, je dochters onvoldoende onderwijs te geven, waardoor ze gedwongen zijn om uit pure economische ellende in het huwelijk te treden. Het is natuurlijk vreselijk progressief om te zeggen: wij moeten elke cultuur in haar waarde laten, alles toelaten, niet discrimineren dat vind ik ook, maar de kwalijke, fascistische trekken in andere culturen mag je best bestrijden. Zolang de Islam heel expliciet en open voor het seksfascisme is, moet het bestreden worden en helemaal niet genuanceerd getolereerd.’

30. Friedrich II., koning van Pruisen:

“Mohammed was niet vroom, hij was slechts een bedrieger, die gebruik maakte van de religie om zijn rijk en zijn heerschappij op te richten”.

31. Winston Churchill:
“Ver verwijderd van zijn ondergang, is het Mohammedanisme een militant, bekeringsijverig geloof. Als het Christendom niet in de sterke armen van de wetenschap geborgen zou zijn, dan zou de beschaving van het moderne Europa ten onder kunnen gaan”.

32. Karl Marx:

“De koran deelt de wereld in gelovigen en ongelovigen in. De ongelovige is ´harby´, d.w.z. de vijand. De islam veracht de natie van de ongelovigen en creëert een toestand van permanente vijandigheid tussen moslims en ongelovigen”.

31. Manuel II. (Byzantijnse keizer, geciteerd door paus Benedictus XVI.):

“Toon mij eens wat Mohammed voor nieuws heeft gebracht en je zult alleen slechte en inhumane dingen vinden zoals deze, dat hij opdracht heeft gegeven om het geloof, dat hij predikte, met het zwaard te verbreiden”.

33. Alice Schwarzer (Duits feministe):

“De hoofddoek is de vlag van de islamitische kruistocht. Deze islamitische kruisvaarders zijn de fascisten van de 21e eeuw”.

34. Dr. Younus Shaikh (Indische rationalist en Verlichter):

“In geen enkele andere cultuur, laat staan religie, is de codificatie van moord, roof, slavernij of tribuutafpersing als religieuze plicht te vinden”.

35. Herbert Rosendorfer (schrijver):

“Mohammed stelde zijn koran samen, waarvan hij beweerde, dat een engel hem deze gedicteerd of ingefluisterd zou hebben… en als het hem in zijn politieke kraam te pas kwam, verscheen altijd de engel en verschafte hem een passende soera tegen zijn vijanden”.

36. Oriana Fallaci, (Florence, 29 juni 1929 – aldaar, 15 september 2006) was een Italiaanse verzetsstrijdster, journaliste, publiciste en schrijfster.

“Europa is europa niet meer, het is Eurabië, een kolonie van de islam, waar de islamitische invasie niet alleen lichamelijk voortschrijdt, maar ook op geestelijk en cultureel niveau. Onderworpenheid tegenover de veroveraars heeft de democratie vergiftigd, met duidelijke consequenties voor de vrijheid van gedachten en voor het concept van de vrijheid zelf”.

37. Cahit Kaya (Voorzitter van de Centrale Raad van ex-moslims in Oostenrijk):

“Er zijn zeer bedenkelijke moskeeverenigingen actief, die massief onder jongeren missioneren en uiterst racistische en antisemitische ideologieën verbreiden. Met democratie heeft dit niets meer te maken. In deze clubs wordt o.a. de haat tegen het Westen aangewakkerd en een door Turkse islamisten aangevoerde islamitische ´Herrenreligie´ gepropageerd. Integratie wordt volledig afgewezen en actief bestreden”.

38. Kardinaal Karl Lehmann:

“De islam heeft op een bepaalde manier toch een ongebroken relatie tot geweld: De god, die zich altijd laat gelden. Mohammed is een krijger, die overwint”.

[www.volkskrant.nl]

39. Prof. mr. dr. Afshin Ellian Teheran (Iran), 27 februari 1966.

Universitair hoofddocent Encyclopedie van de rechtswetenschap aan de Universiteit Leiden. Hoogleraar Sociale cohesie, burgerschap en multiculturaliteit aan de Universiteit van Leiden.

“Vertel mij niet dat de islam een normale religie is, vertel mij niet dat de islam goed is voor vrouwen.
De islam is een ramp, een verwoestende tsunami voor andere culturen”.

“Zodra de islam zich, in zijn politieke vorm, gaat manifesteren, zal de islam alle intermenselijke aspecten overheersen. de islam domineert alles: het vermogensrecht, personenrecht, familierecht, strafrecht, maatschappelijke en politieke vraagstukken. De islam gaat over oorlog en vrede, zijn en niet-zijn.”

40. Hafid Bouazza: (Oujda, 8 maart 1970) is een Marokkaans-Nederlandse schrijver.

“Al jaren maak ik mij grote zorgen over de extremistische uitwassen van de islam in Nederland en de blindheid en de onwil van de Nederlanders om deze gezwellen aan te zien voor wat ze werkelijk zijn, namelijk wat in Nederland rechts-extremisme wordt genoemd. Steeds wordt over het hoofd gezien dat de islam een intrinsiek politiek karakter heeft en dat het separatisme van zijn ongure aanhangers niets anders is dan een totalitaire , racistische en nationalistische ideologie, die in Nederland zo wordt verafschuwd. Ik heb nooit het verschil gezien tussen een doorgeslagen imam en een Janmaat”. (NRC –Handelsblad, 23 febr. 2002)

41. In 1974 schrijft Golda Meir in haar autobiografie My Life:

“Ik heb er nooit aan getwijfeld, geen ogenblik, dat het werkelijke doel van de Arabische staten altijd de totale vernietiging van de staat Israël is geweest. en dat is het nog. En dat zelfs als wij ver achter de linies van 1967 tot een miniatuur enclave waren teruggetrokken, zij toch zouden hebben geprobeerd die uit te roeien en ons tegelijkertijd.”

42. Akbar Gandji, Iranees dissident en politiek gevangene over de Iranese fascisten in zijn brief aan de vrijheidslievende mensen van deze wereld.

“De fascisten zijn tegen de vrijheid van meningsuiting, tegen de tolerantie, de scheiding tussen publieke en private ruimte, civil society de vrije verkiezingen, de universele rechten van de mens etc. etc.”

43. Vidiadhar Surajprasad Naipaul (Chaguanas (Trinidad en Tobago), 17 augustus 1932), beter bekend als V.S. Naipaul, is een Brits schrijver. (Winnaar Nobelprijs vd literatuur 2001).

“Meer dan geloof“
Hierin analyseert hij, na een rondreis van 4 maanden de verandering in vier nieuwe moslim landen: Iran, Pakistan, Maleisië en Indonesië.
De islam is van oorsprong een Arabische godsdienst. Ieder die moslim is en geen Arabier is een bekeerling. De islam is eenvoudig weg een kwestie van geweten of particuliere overtuiging. Het is een godsdienst die imperiale eisen stelt. De wereldvisie van een bekeerling verandert. Zijn heilige plaatsen liggen in Arabische gebieden, zijn heilige taal is het Arabisch. Zijn gedachten over de geschiedenis worden gewijzigd, hij wijst zijn eigen geschiedenis af; hij gaat, of hij dat nou leuk vindt of niet, deel uitmaken van de Arabische geschiedenis. De bekeerling moet zich afwenden van alles wat van zichzelf is. Dat veroorzaakt een immense verstoring van diverse maatschappijvormen, een verstoring die zelf duizenden jaren nog niet is verdwenen. De mensen ontwikkelen nieuwe fantasieën over wie en wat ze zijn en in de islam van bekeerde landen vindt men ook een element van neurose en nihilisme. Die landen kunnen heel gemakkelijk tot een kookpunt worden gebracht.

ANTISEM AYATOL HEIL

44. Oriana Fallaci;(Florence, 29 juni 1929 – aldaar, 15 september 2006) was een Italiaanse verzetsstrijdster, journaliste, publiciste en schrijfster.

“In De woede en de trots”.

” Ik richt me tot mensen die, al zijn ze niet stom of slecht, zich nog verliezen in voorzichtigheid en twijfel. En tegen hen zeg ik: Wakker worden, mensen! Wakker worden! Verlamd als jullie zijn door de angst om tegen de stroom in te gaan of racistisch te lijken (een totaal oneigenlijk woord omdat de discussie niet gaat over een ras, maar over een godsdienst), begrijpen jullie niet of willen jullie niet begrijpen dat hier een Omgekeerde Kruistocht aan de gang is. Gewend als jullie zijn aan dubbelspel, verblind als jullie zijn door kortzichtigheid, begrijpen jullie niet of willen jullie niet begrijpen dat hier een godsdienstoorlog aan de gang is. Een oorlog die gewild en verklaard is door een marginale groep van die godsdienst misschien (misschien?), maar hoe dan ook een godsdienstoorlog. Een oorlog die zij Jihad noemen: Heilige Oorlog. Een oorlog die niet mikt op de verovering van ons grondgebied, misschien (misschien?) maar die zeker mikt op de verovering van onze zielen. Op de verdwijning van onze vrijheid en onze beschaving, op de vernietiging van onze manier van leven en sterven. Onze manier van bidden of niet bidden, van studeren of niet studeren, van drinken of niet drinken, van ons kleden of niet kleden, van plezier maken en kennis tot ons nemen … Jullie begrijpen niet of willen niet begrijpen dat als we passief blijven, als we ons niet verdedigen, als we niet vechten, de Jihad zal overwinnen. En hij zal de wereld vernietigen de we zo goed en zo kwaad als het ging hebben weten op te bouwen, veranderd, wat beter en slimmer gemaakt, dat wil zeggen minder schijnheilig of zelfs helemaal niet schijnheilig. Hij zal onze cultuur vernietigen, onze kunst, onze wetenschap, onze moraal, onze waarden, onze geneugten … Beseffen jullie dan niet dat de Osama bin Ladens zich het recht aanmatigen om jullie en jullie kinderen te vermoorden omdat jullie wijn of bier drinken, omdat jullie geen lange baard of de chador of de burqa dragen, omdat jullie naar de schouwburg en de bioscoop gaan, omdat jullie luisteren naar muziek en liedjes zingen, omdat jullie dansen in discotheken of thuis, omdat jullie televisie kijken, omdat jullie een minirokje of een korte broek dragen, omdat jullie naakt of bijna naakt op het strand of aan de rand van het zwembad liggen, omdat jullie neuken wanneer, waar en met wie jullie willen, en ten slotte omdat jullie bidden tot Jezus Christus ofwel atheïst zijn? Kan ook dat jullie niet eens schelen, stelletje idioten? Zelf ben ik atheïst, godzijdank. Onherroepelijk, trots atheïst. En ik ben allerminst van plan om voor mijn atheïsme gestraft te worden door de zonen van Allah. Oftewel door mannen die in plaats van bij te dragen aan de vooruitgang van de mensheid altijd maar weer hun kont in de lucht steken, oftewel vijf keer per dag bidden!

45. Bill Warner:

De geschiedenis van de politieke islam begint met de immigratie van Mohammed naar Medina. Vanaf dat moment heeft de aantrekkingskracht van de islam voor de wereld altijd de dualistische optie gehad van het meedoen met een glorierijke religie of het onderworpen worden aan politieke druk en geweld. Na de immigratie naar Medina werd de islam gewelddadig wanneer overredingskracht niet baatte. De jihad werd geïntroduceerd.
Na Mohammeds dood loste Abu Bakr, de tweede kalief, de theologische onenigheid over wat er moest gebeuren met diegenen die de islam wilden verlaten op door de politieke actie van de dood door het zwaard. De jihad van Umar, de tweede kalief, explodeerde in de wereld van de ongelovigen. De jihad vernietigde het christelijke Midden-Oosten en het christelijke Noord-Afrika. Niet lang daarna werden ook de volgelingen van de Pers Zarathoestra en de hindoes het slachtoffer van de jihad. De geschiedenis van de politieke islam is de vernietiging van het christendom in het Midden-Oosten, Egypte, Turkije en Noord-Afrika. De helft van het christendom ging verloren. Vóór de komst van de islam was Noord-Afrika het zuidelijke deel van Europa (een deel van het Romeinse rijk). Rond zestig miljoen christenen werden gedurende de jihadistische verovering afgeslacht.

De helft van de glorierijke hindoebeschaving werd vernietigd en tachtig miljoen hindoes werden gedood.

De eerste westerse boeddhisten waren de Grieken, afstammelingen van het leger van Alexander de Grote in wat nu Afghanistan is. De jihad vernietigde had al het boeddhisme langs de zijderoute. Ongeveer tien miljoen boeddhisten kwamen om. De onderwerping van het boeddhisme was het praktische resultaat van pacifisme.

Het zoroastrisme in Perzië werd weggevaagd.

De Joden werden dhimmi’s gedurende de gehele heerschappij van de islam.

In Afrika zijn meer dan 120 miljoen christenen en animisten gedurende 1400 jaar jihad omgekomen.

In de afgelopen 1400 jaar zijn in totaal ongeveer 270 miljoen ongelovigen omgekomen ter meerdere glorie van de politieke islam. Dit zijn de Tranen van de Jihad die op geen enkele school worden onderwezen.

46. Wafa Sultan: (Baniyas, Syrië, 14 juni 1958) is een Amerikaanse psychiater van Syrische afkomst

“”Het conflict dat de wereld rondgaat en waarvan wij getuigen zijn, is geen conflict tussen religies en ook geen conflict tussen beschavingen. Het is een conflict tussen twee tegengestelden, tussen twee tijdperken. Het is een conflict tussen een mentaliteit die dateert uit de Middeleeuwen en een andere mentaliteit die behoort tot de 21ste eeuw. Het is een conflict tussen beschaving en onderontwikkeling, tussen de beschaafden en de primitieven, tussen barbarisme en rationaliteit. Het is een conflict tussen vrijheid en onderdrukking, tussen democratie en dictatuur. Het is een conflict tussen enerzijds de rechten van de mens en schending van deze rechten anderzijds. Het is een conflict tussen zij die vrouwen zoals dieren behandelen en zij die hen als mensen behandelen. Wat wij vandaag zien is geen conflict van beschavingen. Beschavingen botsen niet met elkaar: ze beconcurreren elkaar.

47. Ayaan Hirsi Ali, 13 november 1969) is een Nederlands-Amerikaanse feministe, publiciste en voormalige politica van Somalische afkomst.

“Terreur en islam zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden”.

Mohammed is, gemeten naar onze westerse maatstaven, een perverse man. Een tiran.(Trouw, 25 januari 2003)

• Dat de afgelopen duizend jaar in de hele Arabische wereld evenveel boeken zijn vertaald als in Spanje in een jaar is een feit. Dat al die islamitische landen geen democratie hebben is een feit. (De Volkskrant, 23 september 2006)

• De mensen die ik in Den Haag meemaak, vind ik niet intelligenter dan gemiddeld, niet fantastischer dan gemiddeld. Over het algemeen zijn ze slinks, sluw en onaangenaam. (Elsevier, 20 augustus 2003)

• O ja, ik heb gebeden toen ik pijn had, ik heb Allah gesmeekt dat hij ervoor zou zorgen dat mijn moeder ophield met slaan, maar zoals kinderen op een dag begrijpen dat Sinterklaas niet bestaat, zo accepteerde ik dat ik van Allah niet veel hoefde te verwachten. (Trouw, 25 januari 2003)

• Allah zegt: eerst gehoorzaam je mij, dan gehoorzaam je de profeet Mohammed en daarna je vader en moeder. In alles. Er is maar één moment waarop je ongehoorzaam mag zijn: als ze je vragen niet langer in Allah te geloven. Ik heb lang gewacht met het naar buiten brengen van mijn breuk met de islam. Bang voor de consequenties: het verlies van mijn familie. (Trouw, 25 januari 2003)

• Mohammed is een voorbeeld voor alle moslimmannen. Vind je het vreemd dat zoveel moslimmannen gewelddadig zijn? (Trouw, 25 januari 2003)

• Ik beheers de kunst van het liegen, maar toen het liegen niet meer nodig was – er is geen God, ik hoef niet de waarheid te spreken omdat God dat van mij wil – heb ik er bewust voor gekozen om het nooit meer te doen. (Trouw, 25 januari 2003)

• Op het beledigen van zijn profeet, Mohammed, staat de doodstraf. Dat heeft de profeet zelf van God vernomen, zoals hij wel vaker boodschappen doorkreeg die hem goed van pas kwamen. Lees het maar na in de Koran: hij stal Zayneb, de vrouw van zijn leerling, door te zeggen dat het de wil van Allah was. En erger nog: hij werd verliefd op Aisha, de zesjarige dochter van zijn beste vriend. Haar vader zei: ‘Wacht alsjeblieft tot ze de puberteit heeft bereikt’, maar Mohammed wilde zo lang niet wachten. Dus wat gebeurt er? Hij krijgt van Allah de boodschap dat Aisha zich moet klaarmaken voor Mohammed. Dat is kennelijk de leer van Mohammed: het is geoorloofd om het kind van je beste vriend af te pakken. Mohammed is, gemeten naar onze westerse maatstaven, een perverse man. Een tiran. Hij is tegen vrije meningsuiting. Als je niet doet wat hij zegt, loopt het verkeerd met je af. (Trouw, 25 januari 2003)

48. From Egypt’s leader, an ambitious call for reform in Islam:
Abdel-Fattah al-Sisi’s makes boldest effort yet to position himself as a modernizer of Islam and states his professed goal to purge Islam of extremist ideas of intolerance and violence that fuel groups like al-Qaeda and the Islamic State.
Egypt’s president opened the new year with a dramatic call for a “revolution” in Islam to reform interpretations of the faith entrenched for hundreds of years, which he said have made the Muslim world a source of “destruction” and pitted it against the rest of the world.
Associated Press
Published: 01.08.15, 12:07 / Israel News

49. “In a video-conference aired at the ceremony Dr Naik said: “Islam is the only religion that can bring peace to the whole of humanity.”
He claimed in 2006 that he supported Bin Laden and that “Every Muslim should be a terrorist.”

Saudis give prestigious award to Muslim cleric who said that “every Muslim should be a terrorist”

50. Mona Walter is on a mission. Her mission is for more Muslims to know what is in the Koran. She says if more Muslims knew what was in the Koran, more would leave Islam.

“It’s about hating and killing those who disagree with Islam. It’s about conquering. Mohammed, he was immoral. He was a bloodthirsty man. He was terrible man, and Muslims can read that in his biography — what he did to Jews, how he raped women, how he killed people. I mean, he killed everyone who didn’t agree with him”

“I mean, Muslims are normally good people like everyone else…But then when they read the Koran, then they become a killing machine.”

51. De Egyptische president Abdul Fatah al-Sisi vroeg in zijn toespraak van 30 december 2014 de leiding van Al-Azhar-moskee om de islam te hervormen.

Revolutie

Hij vroeg om een religieuze revolutie: ‘Het is onbegrijpelijk dat het gedachtegoed dat voor ons het heiligst is, de reden is dat de gehele ummah (islamitische gemeenschap) een bron is van angst, gevaar, dood en vernietiging voor de rest van de wereld. Onvoorstelbaar!’

Waartoe zou het onvoorstelbare kunnen leiden? President Sisi laat daarover geen twijfel bestaan:

‘Dit corpus van teksten dat we door de eeuwen heen heilig hebben verklaard, tot het punt dat het bijna onmogelijk is om er afscheid van te nemen, jaagt de hele wereld tegen ons in het harnas! Is het mogelijk dat 1,6 miljard moslims de rest van de 7 miljard inwoners van de wereld wil doden, opdat zij zelf kunnen leven? Onmogelijk!

‘Je kunt dit niet voelen als je gevangen blijft binnen dit gedachtegoed. Je moet buiten jezelf stappen. Ik zeg en herhaal dat we een religieuze revolutie nodig hebben. Jullie, imams, zijn verantwoordelijk voor Allah. De hele wereld wacht op jullie volgende stap. want deze ummah wordt verscheurd, de ummah wordt vernietigd, de ummah is verloren aan het gaan – en gaat verloren door onze eigen handen.’

52. Ibn Taymiyyah, De beroemdste jurist van de Hanbali-school omschrijft de offensieve jihad als volgt: ‘Allah staat de gelovigen toe de ongelovigen te doden.’

53. Ibn Khaldun De beroemde geleerde van de Maliki-school zei: ‘In de islamitische gemeenschap is de heilige oorlog een godsdienstige plicht.’

54. “I came to the absolute conviction that it is impossible…impossible…for any human being to read the biography of Mohammed and believe in it, and then emerge a psychologically and mentally healthy person.”

– Syrian Psychiatrist Dr. Wafa Sultan.

T:-2015-04-28-12:03:11-:US:-AB1-:CN:-CP1-RazzO:-NC1-:ME:-SU1-:SO:-FB1-:SP:-NW1-RazzF:-VI1-” target=”_blank”>http://www.cbn.com/cbnnews/world/2015/April/Ex-Muslim-Koran-Revealed-a-Religion-I-Did-Not-Like/?cpid=:ID:-1250-Very HappyT:-2015-04-28-12:03:11-:US:-AB1-:CN:-CP1-RazzO:-NC1-:ME:-SU1-:SO:-FB1-:SP:-NW1-RazzF:-VI1-

Meer quotes over islam:

https://themuslimissue.wordpress.com/islamophobes/

http://jitskesez.wordpress.com/famous-people-on-islam/

http://wikiislam.net/wiki/Quotations_on_Islam_from_Notable_Non-Muslims

Noten:

(A).https://adintuitu.wordpress.com/2015/12/02/kritische-commentaren-over-de-islam/

(B). http://politiek.forum2go.nl/post459.html#459

(C). http://www.uitkijk.net/islam.php?do=tl

(D). http://politiek.forum2go.nl/bill-warner-de-studie-van-de-politieke-islam-t90.html

(E). http://hoeiboei.blogspot.nl/2009/12/de-kracht-van-de-rede-2-oriana-fallaci.html

(F). http://svensnijer-essays.blogspot.nl/2015/01/waar-blijft-het-echte-islamdebat.html

(G). http://www.bramkrol.com/gemeentegroei/artikelen/254-islam-waarheid-of-leugen

(H). http://politiek.forum2go.nl/actuele-lijst-terreuraanslagen-t117.html

(I).. http://www.franklinterhorst.nl/Europa%20onder%20het%20zwaard%20van%20de%20islam.htm

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s