De Breivikfobie.

Op 7 augustus 2011 werd Noorwegen opgeschrikt door een verschrikkelijke terreurdaad. Op het Noorse eiland Utøya schoot een rechts-extremist 69 jongeren op een zomerkamp dood, 8 doden vielen bij een bomaanslag in de regeringswijk in de hoofdstad Oslo door dezelfde terrorist

Anders Breivik is de dader van de aanslagen in Noorwegen in 2011, waarbij in totaal 77 mensen om het leven kwamen. Vlak voor zijn aanslag stuurde hij via e-mail aan duizend adressen zijn 1518 pagina`s tellende manifest met de titel; ‘2083 – A European Declaration of Independence”, rond. Ook op internet werd zijn manifest gevonden. Breivik betoogde daarin dat Europa’s politieke systeem inclusief de Europese Unie gefaald heeft. Ook weidt hij uit over de ‘schadelijke invloed’ van de islam en het marxisme op Europa en presenteert een hervormingsplan waarin gewelddadige acties en aanslagen worden genoemd. De islam en sociaaldemocratie worden een bedreiging voor het humanisme, christendom en jodendom in Europa genoemd. Het jaartal 2083 in de titel verwijst naar het Beleg van Wenen (1683) en het feit dat naar Breiviks schatting tegen 2083 de helft van de Europeanen uit moslims zou bestaan. Breivik hield de regerende sociaaldemocratische partij van premier Stoltenberg verantwoordelijk voor de islamisering (1), van Noorwegen en wou de partij door zijn aanslag in de kern treffen.

Breivik heeft zeer zeker fascistische en gevaarlijke ideeën,  werd weggezet als  gestoord en bijna niemand neemt hem nog serieus. Maar zijn boodschap bevat een kern van waarheid!.

De auteur kan ik niet meer achterhalen maar het argument en de strekking van deze regels zijn duidelijk.

“Een van de valkuilen bij het lezen van het manifest van de Noorse massamoordenaar Anders Breivik is te denken dat alles wat hij opschrijft per definitie onzin moet zijn, alleen omdat hij het zegt. Zelfs bij hem is het argument “”hoor wie het zegt” een zwaktebod. De Duitse journalist en analyticus Sebastiaan Haffner, die al voor de Tweede Wereldoorlog uitweek naar Engeland, waarschuwde voor diezelfde fout bij Adolf Hitler. Hij drukte het kernachtig uit: twee plus twee blijft vier, zelfs als Hitler dat beweert”.

Terrorismedeskundigen sparen kosten nog moeite om te achterhalen wat terroristen beweegt, dat is het goed recht want dat is hun vak. Daarbij gaan zij zelfs zover dat ze een luisterend oor of begrip proberen op te brengen voor de argumenten van (islam)terroristen. Er zijn er zelf mensen die de oorzaak van alle ellende bij het imperialisme, kolonialisme van de westerse macht en met name uiteraard Amerika leggen, de these dat wij zogezegd deze islamterroristen, die ons haten uit de grond van hun hart, zelf zouden hebben gecreëerd, gaat er bij velen in als zoete koek.
Maar zodra de naam Breivik bij deze terroristendeskundigen in beeld komt schieten ze in een intellectuele kramp, dan weet men onmiddellijk de oorzaak te vinden bij extreem-rechtse denkbeelden die dat in de politiek zogezegd aanwakkeren. Moslim-extremisten zijn  geradicaliseerd, dat begijpt iedereen, maar dat islamkricimen islamtegenstasnders ook kunnen radicaliseren is “”onbegrijpelijk”” voor hun. Het hardnekkig negeren van islamcritici, die ons al eeuwen proberen te waarschuwen, (zie (1) voor hen die ons haten omdat hun ideologie hen dat leert, ook wel eens terroristen kan losmaken is voor de meesten domweg niet te vatten.
Wie een luisterend oor heeft voor extremisten van een ideologie die ons (lees; het westen) haat, maar niet voor diegene die ons wil waarschuwen voor diegenen die ons haten, heeft zichzelf iets uit te leggen.

NOS nieuws, 5 augustus 2015.

“Jihadisten roepen moslims in Duitsland en Oostenrijk op zich bij IS aan te sluiten of terreuraanslagen in hun land te plegen. Een uit Wenen afkomstige IS-strijder zegt: “Je hebt niet veel nodig. Neem een mes en slacht iedere ongelovige af. Ze zijn als honden.”

Deze terrorist noemt Merkel “een vuile teef”. Hij dreigt met wraak voor het beledigen van de profeet Mohammed en voor het bloed dat Duitse soldaten hebben vergoten onder moslims in Afghanistan.

Een andere jihadist roept zijn ‘broeders’ in Duitsland eveneens op aanslagen te plegen. “Val de ongelovigen aan in hun eigen huizen. Dood ze waar je ze vindt.”

Soera 2: 190-193
“En strijdt voor de zaak van Allah tegen degenen, die tegen u strijden, maar overschrijdt de grens niet. Voorzeker, Allah heeft de overtreders niet lief.
En doodt hen, waar gij hen ook ontmoet en drijft hen uit, vanwaar zij u hebben uitgedreven; want vervolging is erger dan doden. En bevecht hen niet nabij de heilige Moskee, voordat zij u daarin bevechten. Maar indien zij u bevechten, bevecht hen dan – zo is de vergelding voor de ongelovigen.
Maar als zij ophouden, dan is Allah zeker Vergevensgezind, Genade vol.
En bestrijdt hen, totdat er geen vervolging meer is en de godsdienst alleen voor Allah wordt. Maar indien zij (met strijden) ophouden, dan is er geen vijandelijkheid meer toegestaan, behalve tegen de onrechtvaardige”.

Ziet u de treffende overeenkomst tussen de daden en de oproep van ISIS strijders en bepaalde verzen uit de koran?

Even ter vergelijking met de vreselijke terreurdaad in Noorwegen die wekenlang de media beheerste.
Moslim-extremisten doden elke dag meer mensen dan de KKK de afgelopen 70 jaar.
Moslim-extremisten doden elke maand twee maal zoveel mensen dan de Roomse en Spaanse Inquisitie in 350 jaar. (3).
In 2013 zijn bij terroristische aanslagen, voornamelijk gepleegd door Al-Qaida gelinieerde islamitische terreurgroepen 18000 doden en 32000 zwaar gewonden gevallen.
In 2014 was dit opgelopen tot 32000 doden en 50000 gewonden.
Sinds de onafhankelijkheid van Bangladesh zijn daar door moslims ca. 3 miljoen Hindoes, boeddhisten en christenen vermoord, eenvoudigweg omdat ze geen moslim waren.(4).
Sinds 1950 zijn er 11 miljoen moslims gedood door onderlinge rivaliteit tussen sjiieten en soennieten. (Een schisma in de islam over de opvolging van Mohammed).(5).
De burgeroorlog is Syrië is ook een strijd tussen verschillende islamitische stromingen, President Assad is een Aleviet, een “minderwaardige”uitgekotste tak binnen de islam.

Islamic terrorists.

If they look like the Prophet, act like the Prophet, be dressed like the Prophet, talk like the Prophet, pray like the Prophet, lie like the Prophet, kill like the Prophet, kill for insulting the Prophet, beheading in ordering of the Prophet, or force to confert to islam in ordering off the Prophet, love the Prophet, then they probably are 200%
A: Jewish.
B: Christians.
C: Americans.
D: Others.

(Delete if not applicable).

Voltaire. (Frans filosoof en schrijver): 1694-1778

“De koran onderwijst angst, haat, verachting voor anderen, moord als legitiem middel ter verbreiding en tot het behoud van deze satansleer, hij praat slecht over vrouwen, deelt mensen in klassen in, eist bloed en steeds opnieuw bloed. Maar dat een kamelenhandelaar in zijn nest opstand veroorzaakt, dat hij zijn medeburgers wil doen geloven dat hij gepraat zou hebben met de aartsengel Gabriel; dat hij zich erop voorstaat naar de hemel te zijn ontrukt en daar een deel van zijn onverteerbare boek ontvangen te hebben, dat op iedere bladzijde het gezonde mensenverstand doet beven, dat hij, om dit werk respect te verschaffen, zijn vaderland met vuur en zwaard bedekt, dat hij vaders wurgt, dochters wegsleept, dat hij de overwonnenen de vrije keuze laat tussen de dood en zijn geloof: Dat is zeer zeker iets, dat geen mens kan verontschuldigen, tenzij hij als Turk ter wereld is gekomen, tenzij het bijgeloof bij hem ieder natuurlijk licht van de rede heeft verstikt”.

(1). Europa onder het zwaard van de islam.

http://www.franklinterhorst.nl/Europa%20onder%20het%20zwaard%20van%20de%20islam.htm

Voor meer quotes over de meest vreedzame religie:

(2). http://politiek.forum2go.nl/kritische-essays-over-een-politiek-totalitaire-religie-t25.html

(3). http://www.thereligionofpeace.com/

(4). https://ejbron.wordpress.com/2013/08/14/doodgezwegen-door-onze-media-moslims-jagen-op-en-doden-ook-massaal-boeddhisten-en-hindoes/

(5). http://www.elsevier.nl/Buitenland/blogs/2014/6/Waarom-sjiieten-en-soennieten-elkaar-naar-het-leven-staan-1545693W/

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s