Islamofobie?

Waar komt die akelig vervelende islamofobie toch vandaan?

Veel politici, beleidsmakers en vooral moslims noemen het antisemitisme en islamfobie onder één en dezelfde noemer.

Antisemitisme.  Hoewel het woord ‘antisemitisme’ haat jegens alle Semieten (sprekers van Semitische talen, waaronder Arabieren) lijkt uit te dragen, refereert het enkel aan de Joden. (Naast de term ‘antisemitisme’ wordt soms ook de term anti-judaïsme gebruikt; dit laatste dan meer als kenschets van de theologische tegenstanders van het jodendom, dus los van de Joodse etniciteit, maar zich richtend op de geloofskant). Antisemitisme is dus duidelijk enkel en alleen gericht op een volk, het joodse ras.

Islamofobie is volgens het OIC een “containerbegrip” voor verzet tegen, kritiek op, ja zelfs angst voor de islam. Het OIC ( Organisation of Islamic Cooperation)., maakt daarom elke maand een uitvoerig rapport van alle gevallen van islamofobie.

Islamophobia Observatory

http://www.oic-oci.org/page/?p_id=182&p_ref=61&lan=en

Afbeelding, Groen =lidstaten van het OIC. Rood= Observer staten.

oic-map

Islamofobie is niet specifiek gericht tegen moslims, maar, zoals de naam het al zegt, tegen de islam als ideologie. Het is echter bijzonder moeilijk om kritiek op de islam te uiten zonder de moslims persoonlijk aan te spreken cq te beledigen. De islam verbied namelijk kritiek op de islam op straffe van een fatwa ( doodstraf). De islam word  religie genoemd maar is in feite een politieke ideologie, naar voorbeeld van   de functie en voorbeeld van Mohammed.

“Wie de huidige wereld wil begrijpen, moet de islam begrijpen. Zonder dialoog met de islam is er geen uitzicht op een duurzame wereldvrede of op een harmonieus samenleven met moslims in Europa”. Hans Küng, Duits theoloog, in zijn inleiding in “De islam”.

“Wie een islamcriticus wil doorgronden moet eerst de islam doorgronden”. Quo Vadis.

“Islamofobie” is niets meer dan een “koekje van eigen deeg”, dat zal ik hier uitleggen.

De beginselen van de islam staan gedetailleerd beschreven in de koran en de Hadith`s (Arabische voor tradities cq overleveringen).

De islam leert dat de sharia geen mensenwerk is maar de wet van God. Het woord van God is uiteraard het allerhoogste en de boodschap van God is via de Aarts-engel Gabriël aan Mohammed doorgegeven en Mohammed is het privilege gegeven dit woord te verkondigen. Tenminste, dat zei Mohammed na zijn visioenen dat hij “Openbaringen” noemde. Mohammed benoemde zichzelf niet alleen als profeet, maar ook als legerleider en staatshoofd. In de tijd van Mohammed was het Midden Oosten volkomen statenloos. Het Romeinse Rijk, dat een groot deel van Zuid- en Midden Europa, het MO en Noord Afrika besloeg, was al enkel eeuwen daarvoor ingestort, en daarom kon Mohammed, toen hij eenmaal voldoende volgelingen had en diverse (joodse)stammen had veroverd, zich moeiteloos profileren als staatshoofd, met als gevolg dat met de opkomst van de islam een politieke en militaire macht ontstond die zijn weerga niet kent.

De islam heeft verregaande consequenties voor al haar aanhangers (gelovigen) en voor alle “ongelovigen” in islamitische landen, zoals de islam alle niet-moslims (behalve christenen en joden) omschrijft. De islam is een compleet systeem van strenge wet en regelgeving.
De islam kent geen scheiding van machten (Trias-Politicas, cq A. De wetgevende, B. De uitvoerende en C. De rechterlijke macht). Het wetboek van de islam is de sharia, een gedetailleerd systeem van wet en regelgeving die de islam aan moslims en niet-moslims oplegt. Wie de sharia afwijst, zo menen de islamitische leiders, wijst de islam af. De islam wijst de democratie af, want zo beweert men, de democratie is mensenwerk en daarom gemakkelijk te corrumperen. Voor trouwe moslims is dat een onberispelijke logica, maar voor minder goedgelovigen nogal bizar, dat één man, zonder tegenspraak of inspraak de wet kan opleggen aan 1,6 miljard volgelingen en alle andere miljoenen niet-moslims in de islamitische landen. Het feit dat één man, die beweerde visioenen te hebben gehad en met de Aartsengel Gabriël te hebben gesproken, (iets wat niemand kan controleren op de absolute waarheid, hoe goed aanvankelijk ook bedoeld, (misschien, misschien), maar hemzelf in elk geval geen windeieren heeft gelegd), de hele wereld zijn wil (wetten) op wil leggen is nogal tamelijk arrogant.

Maar goed, wie de islam afwijst heeft automatisch de islam beledigd en is in feite vogelvrij.
Voor het doden van “ongelovigen” is er geen enkel beletsel in de islam en koran, want de koran is in feite één lange tirade van bezweringen, intimidatie, bedreigingen en vervloekingen van en tegen ongelovigen. De koran bevat tussen al het moois wat er ook heus wel instaat, zeker 450 zeer denigrerende discriminerende verzen over ongelovigen. 20 daarvan roepen regelrecht op tot oorlog tegen ongelovigen en twee daarvan geven gedetailleerde aanwijzing hoe om te gaan met overwonnen vijand van de islam namelijk door het hoofd van de romp te verwijderen. Kortom het letterlijke “woord van God”, staat vol van agressie tegen ongelovigen.(Alle postmoderne moslims zullen dit hartstochtelijk ontkennen, omdat in hun idee islam nou eenmaal “vrede” betekend. De koran is immers de absolute waarheid, waarom? Omdat het in de koran staat!).

In een van de vele Hadith`s (islamitische traditie) staat te lezen dat Mohammed gezegd zou hebben: “Mij is bevolen de mensen te beoorlogen totdat zij getuigen dat er geen god behalve Allah en dat Mohammed Allah“s gezant is.
Alleen door het uitspreken van deze belijdenis maken zij hun goed en bloed voor mij onaantastbaar”.
Een andere aan Mohammed toegeschreven uitspraak uit oude islamitische bronnen:
“Aslim taslam”.
Vrij vertaald: “Wordt moslim, dan leef je in vrede”.

Dat is geen uitnodiging tot bekering, maar een regelrechte bedreiging, een soort bedreiging dat honderden malen in de koran terug te vinden is.
Voor wie dit goed begrijpt, bij Mohammed heeft/had men weinig keus.

Ayatollah Sadeq Khalkhali: “Tegenstanders van het doden hebben geen plaats in de islam! Onze profeet doodde met zijn eigen gezegende handen”!

Een kleine selectie van verzen uit de koran:

Soera 8: 65
O profeet, spoor de gelovigen aan om te vechten. Als er twintig onder u zijn die stand houden, zullen zij tweehonderd overwinnen en als er honderd uwer zijn zullen zij duizend der ongelovigen verslaan, omdat zij een volk zijn dat niet wil begrijpen.

Soera 9: 5
Wanneer de heilige maanden voorbij zijn, doodt dan de afgodendienaren waar gij hen ook vindt en grijpt hen en belegert hen en loert op hen uit elke hinderlaag. Maar als zij berouw hebben en het gebed houden en de Zakaat betalen, laat hun weg dan vrij. Voorzeker, Allah is Vergevensgezind, Genadevol.

Soera 9: 14
Bestrijdt hen, Allah zal hen door uw handen straffen en vernederen…

Soera 9: 29
Bestrijdt diegenen onder de mensen van het Boek(de bijbel), die in Allah noch in de laatste Dag geloven, noch voor onwettig houden wat Allah en Zijn boodschapper voor onwettig hebben verklaard, noch de ware godsdienst belijden totdat zij de belasting met eigen hand betalen, terwijl zij onderdanig zijn”.

De resultaten zijn er dan ook naar, de islam is “superieur” verklaard en mag/ moet heersen over alle volken. Wanneer moslims eenmaal in de meerderheid zijn, (maar ook ver daarvoor) en dominant zijn begint de intimidatie en vervolging van niet-moslims. (3).

Tot 5% moslims in een samenleving –> sociale onrust, intolerantie en bedreigingen.

5% tot 10% moslims –> vrijheid van meningsuiting wordt aangetast, oorspronkelijke bewoners weggejaagd, segregatie en politieke onrust.

10% tot 25% moslims –> verregaande onlusten en destabiliteit van de samenleving.

25% en meer moslims –> Zie Kosovo en voormalig Joegoslavië.

50% of meer moslims: Totale dictatuur, verval van wetenschap, onderwijs, gezondheidszorg en welvaart. Andersdenkenden worden vervolgd, geïsoleerd of gedood. Zie Saoedi-Arabië, Iran, Pakistan etc.
En zo gaat het op de hele wereldbol, overal waar de moslims als sprinkhanen neerstrijken gaan hele samenlevingen kapot

De koran is geen kathechismus of bijbel met verhalen over het leven van de profeet, de koran is een bezweringsformule, een instructieboekje om de islam te verspreiden. “Islam” betekend letterlijk “Onderwerping” en geen “vrede” zoals veel islamologen en moslims hardnekkig beweren.

De islam staat op eenzame hoogte waar het gaat om het beheersen van de menselijke geest. (Spinoza).

Voor meer quotes over de islam zie: (1).

Voor wie zich nog afvraagt waarom de islam bij miljoenen, zo niet miljarden mensen over de hele wereld zo gehaat en gevreesd is doet er goed aan de islam te bestuderen en als regel moet men dan bij het begin beginnen.
Het liefs bij de vroege ontstaansgeschiedenis van de islam inclusief een complete biografie over Mohammed en dan niet de gekuiste romantische versie van de islamgeleerden zelf, maar de hele rauwe werkelijkheid van het leven van Mohammed. (2).

In het kort komt het hier op neer, alleen moslims zijn (onderling) onaantastbaar, alle niet moslims zijn vogelvrij om te bejagen en te doden! Voor wie de koran goed leest is er geen tolerantie, bekeer je tot de islam, anders ga je dood”. (3).

Gelukkig nemen lang niet alle moslims deze opdracht serieus, maar een flink deel orthodoxe moslims en extremisten en terroristen wel. Dit is wel degelijk hoe zij de koran opvatten en interpreteren en in de praktijk brengen. Getuigen met praktijkervaring over dit fenomeen kunt u vinden onder de vervolgden en vluchtelingen uit praktisch alle islamitische landen.

Een sterk voorbeeld van het schrijnend gebrek aan zelfreflectie en hypocrisie vind je bij  het OIC.  De OIC (Organisatie voor Islamitische landen) heeft een sterke lobby bij de VN en schrijft sinds 2008 elke maand een uitvoerig rapport over alle gevallen van islamofobie met de bedoeling om kritiek op de islam bij decreet van de VN te verbieden.

Kortom, `islam fobie` is een contradictie in terminus, de kiem de bron voor “islam fobie` zit hem in de islam zelf, `islam fobie` is de boemerang die de islam treft. Islamofobie is de levende barometer voor de islam. Om `islamofobie` te begrijpen moet je dus niet de islamofobisten analyseren, maar de islam zelf. Wie eenmaal de ideologie van de islam in al haar facetten snapt en doorgrond is automatisch islamofoob.

Geen enkele religie brengt zoveel religieus geïnspireerde extremisten, moordenaars en terroristen voort.

Moslim-extremisten doden elke dag meer mensen dan de KKK de afgelopen 70 jaar.
Moslim-extremisten doden elke maand twee maal meer mensen dan de Roomse en Spaanse Inquisitie in 350 jaar.
Bij negen van de tien gewapende conflicten wereldwijd is de islam betrokken.
In 2013 zijn bij 9700 terreuraanslagen, voornamelijk gepleegd door Al Qaida gelinieerde islamitische terreurgroepen 18000 doden en 32000 zwaar gewonden gevallen. In 2014 zijn deze aantallen opgelopen tot 32000 doden en 50.000 gewonden.
Sinds de onafhankelijkheid van Bangladesh in 1971 zijn door moslim extremisten zeker 300.000 tot mogelijk een miljoen Hindoes, boeddhisten en christenen vermoord, simpel omdat ze geen moslim waren.

Sinds 1950 zijn zeker 11 miljoen moslims door onderling islamitisch geweld (Soennieten tegen Sjiieten) gedood.
(Gunnar Heinsohn, hoofd van het Raphael Lemkin-Instituut aan de Universiteit van Bremen, Europa’s eerste instituut dat gewijd is aan vergelijkend genocide-onderzoek, in een opiniestuk ‘Ending the West’s Proxy War Against Israel’, in The Wall Street Journal van 13 januari 200)

https://lvb.net/item/6983

Honderd miljoen christenen en andere minderheden worden dagelijks vervolgd in China, Noord Korea en bijna alle dominant islamitische landen. ( Zie kaart Open Doors).

Islam de grootste moordmachine aller tijden. (4)

Israël.

Enige kennis van de geschiedenis is juist onontbeerlijk voor het zien van het juiste perspectief in dit conflict. Israël is slecht een klein deel van het immense Arabisch Islamitische rijk, waar de islam inmiddels in meer dan 57 landen domineert of op het punt staat dominant te worden, (Indonesië). Israël is slechts een deel, zo u wilt helemaal, van wat al meer dan tweeduizend jaar bewoond werd door het joodse volk vóórdat Mohammed met zijn legers daar met geweld een eind aan maakte.Maar nog is het niet genoeg, radicale moslimleiders eisen de vernietiging van Israël en claimen Jeruzalem als hoofdstad van het Arabische rijk. Of het nu gaat om de Moslim Broederschap, Hamas, ISIS, Al Qaida Sharia4Holland, OntdekIslam of Hizb Ut-Tahrir en alle andere moslimorganisaties, ze hebben allemaal hetzelfde doel, één groot wereldwijd kalifaat. Niet geloven? Lees eens grondig en helemaal de koran, het Handvest van Hamas, of anders dit artikel.

Wie goed met de geschiedenis van de islam bekend is ontdekt een patroon. Een periode van betrekkelijke rust en van oplaaiend geweld waarbij de grenzen van het islamitische rijk werden opgerekt. De laatste periode van rust duurde tot 1979, met de Iraanse revolutie en de terugkeer van de Ayatollah`s en de opleving van het islamitisch “reveil” en opleving en export van het salafisme door de steenrijke oliesjeiks van Saoedi-Arabië.
Hoe zou u het vinden als Saoedi-Arabië door een vreemde mogendheid bezet werd en een bedevaart naar Mekka en Medina voor lange tijd zo goed als gevaarlijk of onmogelijk was gemaakt? Zouden de islamitische landen ook vierhonderd jaar wachten voordat ze eindelijk ingrijpen, zoals de Kruisvaarders dat destijds deden? Of is dat dan ook te lang geleden en inmiddels verjaart of hypothetisch zoals sommigen van u beweren? Dat is geen leugen, er zijn genoeg Arabisch/islamitische bronnen die dat beamen.

http://ikje.blogspot.nl/2013/03/ontdek-islam-werft-mee-voor-terugkeer.html

Islamofobie is niet specifiek gericht tegen moslims, maar tegen de islam. De islam is  een religie, idee of ideologie, net als het communisme, fascisme, socialisme, Hindoeïsme, Boeddhisme dat is. Dergelijke ideeën hebben maar  één recht: het recht om erkent te worden, het bestaat, Voila!  Dat een grote groep mensen een uitzonderlijk vuige, haatdragende ideologie aanhangen, maakt die ideologie nog niet juist. Je mag zo,n idee aanhangen en verheerlijken , maar ook verafschuwen en haten. Dat is de essentie van  de vrije geest en meningsuiting.

Het kwaad door Harriet Salm.

In het artikel “”Het Kwaad” in het dagblad Trouw van zaterdag, 25 juli 2015, doet Harriët Salm een redelijk geslaagde poging van een analyse op “Het kwaad”. Hierin krijgt het westen en haar politieke inmengingen in het Midden Oosten, Rusland en Afrika van veel conflicten de schuld. Dat is deels waar, wat voor belangen er ook mee gemoeid zijn en hoeveel blunders er onder leiding van de Amerikanen ook gemaakt zijn, daar valt inderdaad veel op af te dingen. Vervolgens komt ze uit bij ISIS en haar commentaar luidt: “IS is een direct gevolg van westerse interventie in het MO. Een direct gevolg van de invasie in Irak”. “Wij (het westen) zijn dus verantwoordelijk voor het ontstaan van ISIS. Het is een reflectie op ons handelen. De sympathisanten komen uit Europa, dat zijn wij”. Daarmee heeft zij heel veel Europeanen op haar hand. Maar er is één belangrijk aspect wat Harriët Salm in haar absurde westerse zelfhaat vergeet. Dat er buiten het Kwaadaardige Europese continent en het Westen niet alleen Heiligen wonen. Er al veel langer kwaadaardige imperialistische ideologieën bestaan. Hoever moeten we terug gaat met de geschiedenis? Alexander de grote? Atilla de Hun? De Mongolen? Een kleine 800 jaar vóórdat Columbus Amerika ontdekte, was er al de islam, die binnen honderd jaar met veel geweld heel Noord Afrika, het Midden Oosten een deel van Azië en Europa koloniseerde. Zonder de islam hadden ISIS, Al-Qaida en al die andere islamitische terreurorganisaties eenvoudigweg niet bestaan. De islam is de kip, ISIS is haar jongste ei.

Het zou goed zijn als mevrouw Salm ook onderstaande boek van Hans Jansen eens zou lezen om haar te behoeden voor dergelijke naïeve gevaarlijke denkbeelden.

Voor een heldere analyse over het historische eeuwige conflict met de islam, lees dan: “Op op ten strijde, Jeruzalem bevrijden”, Hans Jansen

(1).  http://politiek.forum2go.nl/kritische-essays-over-een-politiek-totalitaire-religie-t25.html

http://www.carabo.tweakdsl.nl/mohammed.htm

(2).

http://politiek.forum2go.nl/beknopte-biografie-van-mohammed-t100.html

(3).

http://www.ex-moslims.nl/

(4). https://ejbron.wordpress.com/2013/08/14/doodgezwegen-door-onze-media-moslims-jagen-op-en-doden-ook-massaal-boeddhisten-en-hindoes/

Islam rukt op in Indonesië. “Moslims zijn in in de meerderheid (88,2 %). “In de Koran staat dat vrouwen de hoofddoek dienen te dragen. Ook op alle openbare scholen moet verplicht de sluier worden ingevoerd. We vragen niet-moslims onze wet te volgen. Ze zijn in de minderheid en dienen zich aan ons aan te passen.”

http://www.oneworld.nl/wereld/invoering-sharia-atjeh-voorbeeld-voor-heel-indonesie

In Pakistaanse schoolboeken wordt het doden van christenen een “nastrevenswaardig doel” genoemd dat leden van deze minderheid helpt om het martelaarschap omwille van het geloof te verwerven.

Dat meldt AsiaNews op basis van een rapport van het Middle-East Media Research Institute (MEMRI) .

http://www.katholieknieuwsblad.nl/nieuws/item/4640-pakistaans-schoolboek-christenen-doden-is-ok%C3%A9.html

“Toen noemden we ze Muhajideen, Islamitische vrijheidstrijders. Nu heten ze Taliban, en vermoorden ze hun eigen burgers. Onschuldige kinderen”.

http://www.oneworld.nl/blog/van-jakarta-new-delhi-tot-aan-islamabad/pakistaanse-kinderen-steeds-vaker-doelwit-taliban

Iraanse schoolboeken staan vol vooroordelen

WASHINGTON – De Iraanse regering leert schoolkinderen, vrouwen en minderheden te discrimineren, niet-moslims te wantrouwen en te minachten en de theocratische ideologie van het regime als de enige juiste religie te erkennen.
Dat stelt de non-gouvernementele Amerikaanse mensenrechtenorganisatie Freedom House in het onlangs verschenen rapport ‘Discriminatie en intolerantie in Iraanse schoolboeken’. De opstellers van het rapport constateren dat de schoolboeken die de kern uitmaken van het Iraanse onderwijssysteem bol staan van de vooroordelen.

Volgens Saeed Paivandi, hoogleraar sociologie aan de Parijse ­Universiteit zijn de discriminatie en intolerantie in de teksten ,,noch onbedoeld noch sporadisch”, maar gebruikt de regering schoolboeken doelbewust als ,,sleutelelement bij haar indoctrinatieproces”. De hoogleraar stelt dat de in de schoolboekjes gepresenteerde waarden bepalend zijn voor de manier waarop de volgende generatie in Iran de buitenwereld ziet.

In de schoolboeken wordt de kloof tussen Iran en zijn verklaarde vijanden benadrukt en wordt de vijandschap tegen de niet-islamitische wereld bevorderd. Die vijandschap blijft niet beperkt tot de Amerika en Israël, maar is ook gericht tegen Europa en Rusland.

https://www.nd.nl/artikelen/2008/maart/19/iraanse-schoolboeken-staan-vol-vooroordelen

Moordenaars van redactie Charlie Hebdo handelden volgens islamitisch recht.

Kleine catechismus van de Islam.

http://politiek.forum2go.nl/kritische-essays-over-een-politiek-totalitaire-religie-t25.html#378

(1). http://boinnk.nl/76030/de-religie-van-de-vrede-de-islam/

Tien vragen aan onze moslimbroeders en zusters.

http://baumgarp.wix.com/paulsworld#!ex-muslim-asks-muslims-10-questions/jd12x

2 gedachtes over “Islamofobie?

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s