Islam is TOF!

ISLAM is TOF!

De islam is de laatste openbaringsgodsdienst, met de laatste profetieën, de openbaringen van Allah, komen alle vorige profetieën te vervallen. Aldus de Profeet Mohammed (moge Allah’s vrede en zegeningen met hem zijn) (A).

De islam is de perfectie van alles wat er is gedacht en bedacht. Dit is het uitgangspunt van de islam. De islam is het reinste – dus nooit bevuild door onreine en valse elementen – in de geschiedenis van de mensheid.

Wat de islam voortbrengt, is dan noodzakelijkerwijs het beste op aarde: het volk van de islam (ummah), de wetten van de islam (sharia), en de oprichter van de islam (Mohammed).

” Het karakter van de Profeet صلى الله عليه وسلم :

In zijn goede manieren, zachtaardigheid, hartelijkheid, sympathie en verdraagzaamheid liet de boodschapper van Allah صلى الله عليه وسلم een eeuwigdurend en levend voorbeeld van nobel gedrag na voor de gehele mensheid. Hij stond op zo’n verheven niveau van gracieus en beschaafd gedrag dat Allah سبحانه وتعالى hem betuigde met dit vers in de Koran: “En jij (Mohammed) bent hoogstaand van karakter.” [Soerat al-Qalam: 4]Het levenspatroon van de boodschapper van Allah صلى الله عليه وسلم is een perfect voorbeeld voor ieder mens. Hij was de meest vrome en rechtschapen man van alle mensen en hij vreesde Allah de Almachtige het meest”.
Zie: (B).

Derhalve kunnen nooit ernstige, wereldschokkende misdaden worden begaan door moslims in naam van de islam. Onrecht en menselijke fouten en misdaden zijn dus het gevolg van gebrek aan islam. Om dat onrecht te bestrijden moet de islam verder verspreid en strenger toegepast worden.

De profeet was zonder twijfel de meest perfecte mens ooit, trouwe moslims kunnen gewoon niets verkeerds doen en als ze toch iets verkeerd doen zijn ze geen moslim. Dus is de islam, via de meest nobele mens ooit, Mohammed genaamd, de kroon op het werk van Allah, die hem tevens de opdracht (missie) gaf de islam te verspreiden.

Dit geheel overtuigt moslims ervan dat ze, via de feilloze islam, zelf superieur zijn. Dat brengt een vroom moslim onherroepelijk in de overtuiging dat misdaden en genocides begaan door moslims die “noodzakelijkerwijs” het gevolg zijn van conflicten als gevolg van de expansie van de islam geen misdaden maar goede werken zijn. Of het tegenovergestelde, alle door de islam-geïnspireerde acties die stigmatiserend en negatief in het nieuws komen, worden afgedaan als iets on-islamitisch en/of het gewoonweg door het te verdringen. De ongekende mythevorming rond de profeet en de eenzijdige, idyllische sterk vervormde islamitische geschiedschrijving dragen daar sterk toe bij.

In een Hadith (islamitische traditie) staat te lezen dat Mohammed gezegd zou hebben: “Mij is bevolen de mensen te beoorlogen totdat zij getuigen dat er geen god behalve Allah en dat Mohammed Allah“s gezant is.
Alleen door het uitspreken van deze belijdenis maken zij hun goed en bloed voor mij onaantastbaar”).
Een aan Mohammed toegeschreven uitspraak: “Aslim taslam”. Vrij vertaald: “Wordt moslim, dan leef je in vrede”. Dat is geen uitnodiging tot bekering, maar een regelrechte bedreiging, dit soort dat honderden malen in de koran terug te vinden zijn.

Ja het is waar, de meeste moslims zijn voorbeeldige burgers, het probleem is alleen, ze aanbidden een profeet die niet bestond, niet dat Mohammed niet bestond, zeer waarschijnlijk wel, maar hij was niet die profeet die zij zich daarbij voorstellen. Mohammed was een zeer gewelddadige roofzuchtige tiran, behalve voor zijn eigen volgelingen, voor diegenen was hij de vriendelijkheid en de aardigheid zelve, net zoals Hitler voor zijn naasten een alleraardigste man was. Derhalve zijn moslims uitermate bedreven in het spelen van de vermoordde onschuld.

Zo staan er tussen al het moois in het “heilige” boek, (dat ultieme copie/past-werk van het eerste uur), overgenomen van zijn christelijke en joodse handelspartners, heel subtiel verstopt, zeker 450 tot 500 zwaar discriminerende dreigende verzen naar ongelovigen. Zeker 20 daarvan roepen op tot een regelrechte oorlog tegen ongelovigen, waarvan er zeker twee een handleiding zijn hoe om te gaan met ongelovigen die zich niet willen bekeren, namelijk door hun hoofd van de romp te verwijderen. (C).

Derhalve verkeren veel moslims in een permanente staat van schizofrenie over hun eigen religie. Een treffend voorbeeld van dit schijnheilige dogma komt van Recep Tayyip Erdoğan: In november 2009 verklaarde hij: “Een moslim kan geen genocide plegen”.

Met andere woorden, het doden van niet-moslims is geen moord, niet-moslims tellen gewoon niet mee als mens! Derhalve de moordende hordes van Mohammed zijn geen terroristen of moordenaars maar een verlengstuk van de profeet en Allah.

Zie verder. (D).

Eerst even een belangrijke vraag, kan een dief tegelijk eerlijk zijn?

Kan een gewelddadige ideologie tegelijk vreedzaam zijn??

 

Genoeg redenen dus dat er wereldwijd snel groeiende groepen waarnemers, politieke partijen en bewegingen opstaan, die heel anders over de islam denken. Zie: (E).

MISSIE.

Maar goed, de islam heeft dus een missie, (iets wat de meeste brave moslims nadrukkelijk zullen ontkennen), de islam stelt imperiale eisen aan elke moslim, iedere moslim heeft dus de opdracht de islam helpen te verspreiden totdat de oemma (is wereldwijde islamitische gemeenschap) van Mohamed is volbracht. Moslims mogen wel “ongelovigen” proberen te “bekeren” tot de islam, maar op het bekeren van moslims staat de doodstraf. Ook het verlaten van de islam is riskant, een levenslange fatwa op je hoofd is niet erg prettig. Ja. Mohammed heeft zijn zaakjes goed dichtgetimmerd. (F).

Vraag niet hoe het kan dat, sinds de komst van Mohammed, Allah opeens van gedachten veranderde en het “uitverkoren” volk de Joden, net als christenen en niet-moslims opeens werden gedegradeerd tot “varkens, ezels en apen” en als vijand van Allah plaats moesten maken voor de islam en de moslims vanaf dat moment als herrenvolk door het leven plachten te gaan. ( zie helemaal onder, 1).

Die missie (expansie) kan op verschillende manieren.

A. Door oorlog, zoals het de eerste vierhonderd jaar met de expansie van de islam het geval was en nu in navolging van de eerste Kalief geheel in overeenstemming met de tactieken van toen, met ISIS. (2).

B. Door propaganda bv met argumenten als: “Islam is vrede”, Islam is perfect”, “Er is geen dwang in de islam”, “Een islamitische opvoeding is de beste opvoeding ter wereld”, (3). hiermee probeert men “ongelovigen te bekeren door “overtuiging”, het laten zien dat de islam beter is dan andere religie waardoor mensen zich vrijwillig bekeren.

C. Door terreur, het opzettelijk veroorzaken van angst, chaos en anarchie om de zo ontstane politieke ruimte op te vullen, beetje bij beetje. (4).

D. Door intimidatie, pesterijen en vervolging van niet-moslims,(christenen, joden, Hindoes en boeddhisten) zoals in praktische alle moslimlanden nu dagelijks gebeurt. (5). (6). (7).

E. Door demografische interventie, massale immigratie van moslims naar niet moslim landen. Dit laatste is momenteel erg actueel in heel Europa. (G).

Islam will take over Europa by 2050!

Islam wil takeover the world:

De plannen van Sharia4Holland.

Hier een paar uitspraken van moslimleiders die in tegenstelling tot zoveel anderen, in elk geval niet liegen.

De radicaalislamitische organisatie Hizb ut-Tahrir rust pas als haar doel werkelijkheid is: één alomvattend wereld­kalifaat volgens de regels van de sharia. De huidige onrust in het Midden-Oosten is een stap op weg in die richting, denkt de Nederlandse voorman Okay Pala. „De mensen in de islamitische wereld snakken naar islam.”

De islam is een volledige ideologie, gericht op aardse macht.’ Nee, dat zijn niet de woorden van een islamcriticus, maar van een orthodoxe moslim Okay Pala,

Fouad el Bouch, aka Abou Hafs. “Onze identiteit is uniek, omdat hij gebaseerd is op een religie die uniek is. Willen wij dat unieke karakter behouden, dan moeten wij ons onderscheiden van degenen die niet moslim zijn. Dat zijn dus de kuffar. Daarvan moeten wij ons onderscheiden.”,

De imam van Izmir in 1999.

“Dankzij jullie democratische wetten zullen we jullie overmeesteren, dankzij jullie religieuze wetten zullen we jullie beheersen.”

Houari Boumédienne. Vierde president van Algerije, 23 augustus 1932 – Algiers, 27 december 1978)

Boumédienne sprak in 1974 in de assemblee van de VN:

”Op een dag zullen miljoenen mensen het zuidelijk halfrond verlaten om het noordelijk halfrond binnen te dringen. En ze zullen dat zeker niet als vrienden doen. Want ze zullen het noordelijk halfrond binnendringen om het te veroveren. Ze zullen het veroveren door het te laten bevolken door hun kinderen. Het zal de baarmoeder van onze vrouwen zijn die ons de overwinning zal brengen.’

In een toespraak op 10 april 2006 zei de op 20 oktober 2011 vermoorde kolonel Moeammer Gadhaffi op de Arabische zender Al Jazeera, dat de islam binnen enkele tientallen jaren geheel Europa zal overnemen

,,Wij hebben al 50 miljoen moslims in Europa. Er zijn duidelijke tekenen dat Allah de moslims de overwinning zal schenken over Europa- zonder zwaard, zonder geweren en zonder verovering. De 50 miljoen moslims zullen dit werelddeel in een moslimcontinent veranderen. Wanneer Turkije tot de EU wordt toegelaten, zullen er nog eens 50 miljoen bijkomen. Albanië, met een moslimmeerderheid en Bosnië, waarvan de helft van de bevolking uit moslims bestaat, kloppen ook aan de deur van Europa.”Volgens Gadhaffi heeft Europa zich in een netelige situatie gemanoeuvreerd, evenals Amerika. ,,Zij zullen op den duur akkoord moeten gaan geheel islamitisch te worden of anders de oorlog aan de islam te verklaren.” Gadhafi benadrukte dat de lessen van Mohammed niet alleen van toepassing zijn op moslims, maar op de hele wereldbevolking. ,,Met Mohammed’s komst zijn alle bestaande religies komen te vervallen en dienen daarom alle wereldburgers moslim te worden.”aldus Gadaffi. Volgens hem hebben het Oude testament en het Nieuwe testament geen enkele waarde meer omdat ze zijn vervangen door de koran.

Sjeik Mohammed Hoessein Fadlalah (Libanon). (Najaf, Irak, 16 november 1935 – Beiroet, Libanon, 4 juli 2010) was een Libanees sjiitisch leider. Hij werd beschouwd als de geestelijke leider van de Hezbollah.

” Het Europese democratische systeem biedt de beste kansen voor verspreiding van de islam. Het is een uitstekend kanaal dat de gemakkelijkste weg biedt voor verspreiding van de boodschap van de profeet”.

Nu hoor ik u al zeggen, ja maar er zijn ook heel veel gematigde moslims.

Nou?

“Het maakt niet uit hoeveel gematigde moslims er zijn, zolang ze enkel op hun krent blijven zitten en hun mond houden. Het zijn de gedreven doeners die geschiedenis schrijven; het zijn de lieden die bereid zijn tot actie die de maat aangeven; het zijn de drammers die de mal hameren waarin de gematigdheid zal uitharden en haar uiteindelijke vorm verkrijgt. Zolang de gematigden niets doen, en het niet wagen zich actief te verzetten tegen hun fundamentalistische geloofsbroeders, zijn zij het die aan het kortste eind trekken en keer op keer op sleeptouw genomen worden. Deze grote groep verstomde en lankmoedige moslims wordt door de fanatiekelingen gebruikt als schild om achter te schuilen, of als reusachtig volkswapen om in stelling te brengen zodra de tijd rijp is.

Want de islam is de islam is de islam. Overrompeling van de heersende cultuur — dat is het enige kunstje van de islam, en ze beheerst het heel goed. De religie is ontstaan in één land, en zit nu in meer dan 50 landen. Rara, hoe kan dat? De islam maakt altijd een beweging voorwaarts, nooit achteruit. Het zijn altijd de fundamentalisten die de invloed van de islam actief uitbreiden en de grenzen verder oprekken door ze — desnoods eeuwenlang — te bevechten; het zijn nooit eens de gematigden die succesvol hebben aangedrongen op terugtrekking. Islam trekt zich alleen terug als zij actief bestreden en verslagen wordt, en daar zijn in de regel altijd paardenmiddelen voor nodig geweest.

Dit is gebeurd in het hele midden Oosten, waar de Perzische cultuur volledig aan stukken is geslagen. Het is gebeurd in Indonesië, dat in krap 100 jaar tijd van volledig Boeddhistisch naar volledig Islamitisch is verschoven. Het gebeurt NU in Kashmir, waar al tientallen miljoenen Hindoes zijn gedood. Het gebeurt NU aan de noordgrenzen van Pakistan, het NU gebeurt in Thailand, het gebeurt NU in Afrika en in Libanon, en het zal ook in Europa gebeuren. En altijd op dezelfde manier — een ongrijpbare voorhoede die niet bang is om haar handen vuil te maken en elke dag weer een paar passen voorwaarts maakt, en een grote, zwijgende achterban die enkel wordt gebruikt als massa om de vrijgevochten ruimte mee op te vullen en dicht te smeren. De gematigde islam is niets anders dan turfmolm.

En waarom denken wij dat we deze dans zullen ontspringen? Waarom steken we de hand niet in eigen boezem? Waarom ondernemen we zelf geen pogingen om de boel te controleren, maar wachten we hoopvol op de reddende hand van de gematigde islam? En waarom wagen wij toch te denken dat de gematigde islam ook daadwerkelijk gematigd is? Dat denken wij, vanwege dit éne zinnetje:

“Wij kunnen er niks aan doen.”

Overal op de wereld kun je deze zin horen. In Zuid-Thailand worden de overgebleven boeddhisten door islamitische milities bedreigd en vermoord. Wat zegt de plaatselijke islamitische autoriteit? Heel naar allemaal, maar daar kunnen wij niks aan doen. In Indonesië worden christenmeisjes onthoofd door islamitische struikrovers. Wat zegt de islamitische regering? Heel vervelend, maar wij kunnen daar niks aan doen. Islam is namelijk liefde! In Darfur, waar de Janjaweed een voortvarende genocide op de zwarte bevolking uitvoert. Wat zeggen de Sudanese officials? Ja, naar hoor, maar daar kunnen wij niks aan doen. Arafat, met al zijn zelfmoordterroristen — die kon er ook nooit iets aan doen. En Hezbollah kan er al helemaal niks aan doen. Wij kunnen er niks aan doen: het is de eeuwigdurende kutsmoes van Allah.

Aanslag in Amerika? Kunnen wij niks aan doen; islam is namelijk louter tolerantie. Bommen in Madrid en Londen? Nee, kunnen wij niks aan doen; islam is namelijk een prachtreligie! Samir A? Mohammed B? Kunnen wij niks aan doen; dat zijn namelijk gewoon Nederlandse jongens. Politici en columnisten die ernstig bedreigd worden? Kunnen wij niks aan doen; de jihad heeft namelijk enkel betrekking op innerlijke strijd. Antisemitisme en homohaat dat weer de kop op steekt? Kunnen wij niks aan doen; voor Allah is namelijk iedereen gelijk. Eerwraak? Loverboys? Wij kunnen er allemaal niks aan doen; islam is namelijk juist een paradijs van vrijheid voor vrouwen! Joepie!

Wij kunnen er niets aan doen. Het zal. Donner kan mooi lullen dat hij enkel hypothetisch over invoering van de sharia heeft gesproken, maar moet jij eens kijken wat er gebeurt zodra hier in Nederland over 80 jaar die sharia ook daadwerkelijk in stemming wordt gebracht. Dan zullen al die gematigde moslims, die er nooit iets aan konden doen, ineens allemaal vóór stemmen.

En dat was het dan. Dag grondwet, dag democratie, dag Nederland.

Bron: zie 8.

“De grap aan de islam is, dat er geen “losse eindjes” inzitten — alles klopt, en alles dat zich aandient kan met behulp van simpele regeltjes een plek worden gegeven. Iets is of een bedreiging van het systeem, en mag dus uitgeschakeld worden, of iets draagt bij aan de macht en de binding van het systeem. Er zijn bijna geen gaten in te schieten. Vergelijk dat met onze paradoxale Westerse neiging tolerant te willen zijn ten aanzien van intolerantie, en je ziet wie er aan het langste eind zal trekken”.

http://lagonda.blogspot.nl/2005/08/het-systeem.html

Oriana Fallaci;(Florence, 29 juni 1929 – aldaar, 15 september 2006) was een Italiaanse verzetsstrijdster, journaliste, publiciste en schrijfster.

“In De woede en de trots”.

” Ik richt me tot mensen die, al zijn ze niet stom of slecht, zich nog verliezen in voorzichtigheid en twijfel. En tegen hen zeg ik: Wakker worden, mensen! Wakker worden! Verlamd als jullie zijn door de angst om tegen de stroom in te gaan of racistisch te lijken (een totaal oneigenlijk woord omdat de discussie niet gaat over een ras, maar over een godsdienst), begrijpen jullie niet of willen jullie niet begrijpen dat hier een Omgekeerde Kruistocht aan de gang is. Gewend als jullie zijn aan dubbelspel, verblind als jullie zijn door kortzichtigheid, begrijpen jullie niet of willen jullie niet begrijpen dat hier een godsdienstoorlog aan de gang is. Een oorlog die gewild en verklaard is door een marginale groep van die godsdienst misschien (misschien?), maar hoe dan ook een godsdienstoorlog.
Een oorlog die zij Jihad noemen: Heilige Oorlog. Een oorlog die niet mikt op de verovering van ons grondgebied, misschien (misschien?) maar die zeker mikt op de verovering van onze zielen. Op de verdwijning van onze vrijheid en onze beschaving, op de vernietiging van onze manier van leven en sterven. Onze manier van bidden of niet bidden, van studeren of niet studeren, van drinken of niet drinken, van ons kleden of niet kleden, van plezier maken en kennis tot ons nemen … Jullie begrijpen niet of willen niet begrijpen dat als we passief blijven, als we ons niet verdedigen, als we niet vechten, de Jihad zal overwinnen. En hij zal de wereld vernietigen de we zo goed en zo kwaad als het ging hebben weten op te bouwen, veranderd, wat beter en slimmer gemaakt, dat wil zeggen minder schijnheilig of zelfs helemaal niet schijnheilig. Hij zal onze cultuur vernietigen, onze kunst, onze wetenschap, onze moraal, onze waarden, onze geneugten … Beseffen jullie dan niet dat de Osama bin Ladens zich het recht aanmatigen om jullie en jullie kinderen te vermoorden omdat jullie wijn of bier drinken, omdat jullie geen lange baard of de chador of de burqa dragen, omdat jullie naar de schouwburg en de bioscoop gaan, omdat jullie luisteren naar muziek en liedjes zingen, omdat jullie dansen in discotheken of thuis, omdat jullie televisie kijken, omdat jullie een minirokje of een korte broek dragen, omdat jullie naakt of bijna naakt op het strand of aan de rand van het zwembad liggen, omdat jullie neuken wanneer, waar en met wie jullie willen, en ten slotte omdat jullie bidden tot Jezus Christus ofwel atheïst zijn?

Kan ook dat jullie niet eens schelen, stelletje idioten? Zelf ben ik atheïst, godzijdank. Onherroepelijk, trots atheïst. En ik ben allerminst van plan om voor mijn atheïsme gestraft te worden door de zonen van Allah. Oftewel door mannen die in plaats van bij te dragen aan de vooruitgang van de mensheid altijd maar weer hun kont in de lucht steken, oftewel vijf keer per dag bidden”!

Jihad heeft vele gezichten. Bent u wel eens in een radicale moskee geweest?

Tot 5% moslims in een samenleving –> sociale onrust, intolerantie en bedreigingen.

5% tot 10% moslims –> vrijheid van meningsuiting wordt aangetast, oorspronkelijke bewoners weggejaagd, segregatie en politieke onrust.

10% tot 25% moslims –> verregaande onlusten en destabiliteit van de samenleving.

25% en meer moslims –> Zie Kosovo en voormalig Joegoslavië.

50% of meer moslims: Totale dictatuur, verval van wetenschap, onderwijs, gezondheidszorg en welvaart. Andersdenkenden worden vervolgd, geïsoleerd of gedood. Zie Saoedi-Arabië, Iran, Pakistan etc.
En zo gaat het op de hele wereldbol, overal waar de moslims als sprinkhanen neerstrijken gaan hele samenlevingen kapot.

En verder: hoezo zouden in Nederland moslims wel vreedzaam kunnen samenleven met de oorspronkelijke bevolking, terwijl dat op de hele wereld niet het geval is??

Islam is een on-hervormbare moordenaars religie.
Op de website van de Vlaming Koenraad Elst kan men onder de titel “Islam voor Ongelovigen” een uitgebreide analyse van de islam vinden in drie delen 1. De Profeet, 2.De Koran als grondslag voor het moslimfanatisme, 3. Politieke doctrine van de islam. Wie dat gelezen heeft, weet voor de rest van zijn leven dat de islam a) een wrede en onderdrukkende moordenaars- en slavenhalers ideologie is, en b) onhervormbaar is. (9).

(A). http://politiek.forum2go.nl/beknopte-biografie-van-mohammed-t100.html

(B). https://ahlussunnahpublicaties.wordpress.com/het-leven-van-de-profeet-mohammad/

(C). http://www.rijnlandmodel.nl/allochtonen/islam_cultuurbeelden.htm?menu=the&list=9009

(D). http://svensnijer-essays.blogspot.nl/2015/03/islam-een-religie-in-constante-staat.html

(E). http://politiek.forum2go.nl/kritische-essays-over-een-politiek-totalitaire-religie-t25.html

(F). http://exmoslim.org/wie%20zijn%20wij.html

(G). http://www.franklinterhorst.nl/Europa%20onder%20het%20zwaard%20van%20de%20islam.htm

(1). https://themuslimissue.wordpress.com/2013/07/19/the-muslim-nazi-connection/

(1). http://www.billionbibles.org/sharia/muhammad-false-prophet.html

(2). http://tora-yeshua.nl/2012/10/bill-warner-met-de-feiten-over-de-islam-1400-jaar-kijk-deze-video-sta-stil-bij-270-miljoen-moorden-door-moslims/

(3). Een 18 jarige man uit Nottingham werd door de rechter vrijgesproken van verkrachting van een 13 jarig meisje nadat de rechter had vernomen dat de man een islamitische opvoeding had genoten en daardoor niet kon weten dat westerse meisjes en vrouwen geen wegwerpartikelen zijn.

http://www.dailymail.co.uk/news/article-2268395/Adil-Rashid-Paedophile-claimed-Muslim-upbringing-meant-didnt-know-illegal-sex-girl-13.html

(3). http://kerkinnood.nl/index.php?option=com_content&view=article&id=4809%3Apakistaanse-nouman-14-verbrand-om-geloof-&catid=88%3Adossier-pakistan&Itemid=139

(4). Vergis u niet terreur is niet het doel van islamterreurgroepen, het is slechts een middel. Niet alleen ISIS, maar alle dertig islamterreurgroepen inclusief Hamas delen dezelfde gemeenschappelijke doel. Het streven naar en uiteindelijk het stichten van een (wereldwijde) streng islamitische staat.

Na elke aanslag is er eerst boosheid, daarna berusting en daarna weer meer interesse in de islam, tenminste bij een deel van het publiek. Moskeeën zetten hun deuren wagenwijd open en nodigen de mensen uit om een praatje of eens kennis te maken met de vredelievende islam. Een aantal mensen zal die uitnodiging aanvaarden en warme belangstelling en uiteindelijk bekering is het gevolg. Conclusie, ook terreur help de islam te verspreiden.

http://politiek.forum2go.nl/propaganda-door-terreur-trap-er-niet-t46.html

Eindeloze lijst met terreuraanslagen door moslims.

http://www.thereligionofpeace.com/index.html#Attacks

http://www.thereligionofpeace.com/

(5). De islam rukt op in Indonesië. Het holt hard achteruit met de mensenrechten daar, sinds de invoering van de sharia op Atjeh. “De wet leidt tot steeds meer dodelijke slachtoffers. Rosmidar van de actiegroep Bungeong Jeumpa vertelt het relaas van een zestienjarig meisje dat onlangs door de religieuze politie werd gearresteerd. De aanklacht luidde prostitutie. Ze kon de zweepslagen die ze – zonder enig proces – kreeg niet verwerken. De volgende ochtend vond haar moeder haar dood in haar slaapkamer. Ze had zichzelf uit schaamte opgehangen. Volgens Rosmidar hebben in de afgelopen tijd verschillende Atjeërs zichzelf van het leven beroofd nadat ze door de religieuze politie vaak onterecht werden opgepakt en afgeranseld. Ze ontvangt steeds meer klachten van meisjes die door de politie op het politiebureau werden verkracht. “De sharia is hypocriet. De politieke leiders die met zweepslagen ons moraliteit willen bijbrengen, reizen zelf naar Jakarta af voor drank en vrouwen”

http://www.oneworld.nl/wereld/invoering-sharia-atjeh-voorbeeld-voor-heel-indonesie

(6). 100 miljoen christenen, miljoenen Hindoes en Boeddhisten worden dagelijks vervolgd. Afrika, het Midden-Oosten, Azië en Latijns Amerika: bijna overal ter wereld hebben christenen te maken met toenemende vervolging. De oorzaken zijn verschillend, maar de uitkomst duidelijk: niet eerder in de zestig jaar dat Open Doors bestaat, signaleerden we zo’n wereldwijde toename van vervolging.

https://www.opendoors.nl/vervolgdechristenen/ranglijst-christenvervolging/

Pakistan, 14 jarig jongen verbrand om geloof.

http://kerkinnood.nl/index.php?option=com_content&view=article&id=4809%3Apakistaanse-nouman-14-verbrand-om-geloof-&catid=88%3Adossier-pakistan&Itemid=139

(7). Alleen al in Bangladesh werden sinds 1971 meer dan 3 miljoen hindoes, christenen en boeddhisten door moslims vermoord, alleen omdat zij niet het islamitische geloof hebben. Als de vervolgden zich echter verzetten tegen de moordpartijen, worden ze door onze media bliksemsnel tot daders omgevormd. Zo vergaat het de Israëli´s, zo vergaat het de Amerikanen en zo vergaat het sinds kort de boeddhisten in Myanmar.

Note: Bangladeshi authorities claim that as many as 3 million people were killed, although the Hamoodur Rahman Commission,

https://en.wikipedia.org/wiki/1971_Bangladesh_genocide

7. https://ejbron.wordpress.com/2013/08/14/doodgezwegen-door-onze-media-moslims-jagen-op-en-doden-ook-massaal-boeddhisten-en-hindoes/

8. http://lagonda.blogspot.nl/2006/09/turfmolm.html

(9). https://martienpennings.wordpress.com/2015/01/10/de-islam-is-een-onhervormbare-moordenaarsideologie/

Islam-Ex Muslim., Allah is a Gangster,watch this you will leave Islam

Ja Hoor!! De islam is tof!

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s