Opmerkelijke citaten.

Enkele opmerkelijke opmerkingen:

Cultuur. “De wil of wens tot een eigen cultuur wordt breed gedragen en ervaren als een recht dat hoger staat dan bv social rechtvaardigheid of zelfs bestaande landsgrenzen. Drie of vier decennia was en heel wat minder sprake van discriminatie dan op dit moment. Het is bitter om te zeggen, maar veel wereldverbeteraars hebben het racisme een voedingsbodem gegeven, juist doordat ze aan de eigen cultuur voorbij zijn gegaan”. Ad Verbrugge. Tijd van onbehagen

Satire. “Het lijkt mij dat het de taak van komedie is om te beledigen, of de potentie te hebben om te beledigen, en het kan niet van die potentie worden ontdaan. Elke grap heeft een slachtoffer. Dat is de definitie van een grap.” Rowan Atkinson 
 

“Een natie kan zijn dwazen en zelfs de ambitieuzen overleven. Maar verraad van binnenuit kan het niet overleven. Een vijand aan de poort is minder formidabel, want hij is bekend en draagt zijn banieren openlijk. Maar de verrader beweegt zich vrij tussen de mensen aan de poort, zijn sluwe gefluister ritselt door alle steegjes, wordt gehoord in de zalen van de regering zelf.” Cicero.

Kan een afbeelding zijn van een of meer mensen en de tekst '/A nation can survive its fools, and even the ambitious. But it cannot survive treason from within. An enemy at the gates is less formidable, for he is known and carries his banner openly. But the traitor moves amongst those within the gate freely, his sly whispers rustling through all the alleys, heard in the very halls of government itself. -Cicero'
 
“Je kunt pas  zeker weten of je gelijk hebt als je iedereen toestaat om je tegen te spreken”.  John Stuart Mill. 
 

Uit een reisverslag. 

“Links schijnt maar niet te begrijpen waar al die tokkies zo bang voor zijn. De Duitsers hebben daar een mooie uitdrukking voor:  “Sie wollen es nicht wahr haben”.   Ze willen het niet weten. Maar de cijfers spreken voor zich:  zo’n 41000 vrouwen in Nederland zijn BESNEDEN!!. Dat is de huiveringwekkende werkelijkheid.  Links wil niet geloven dat er in Afrika en het Midden Oosten een andere cultuur heerst, dat het voor die mannen daar veel normaler is om je aan vrouwen te vergrijpen, alleen of in groepsverband.  Ayaan Hirsi Ali schreef er al over in haar boek  “Mijn Vrijheid”. Dat ze met haar moeder verhuisde naar een of ander vreemd Afrikaans (?) land.  Als je daar als vrouw alleen over straat loopt en je wordt verkracht zeggen ze: “dat krijg je ervan als je alleen de straat op gaat”. Ik kwam het ook tegen in het boek van Fyona Campbell, “Te voet de wereld rond”. Die schreef  dat het overal bij die zogenaamde toeristische routes in Afrika hetzelfde was. Ze schreef over haar tocht door Marokko: ” Ik voelde me nu zo dichtbij, dat ik wellicht verderop, om de hoek of over dat duin, het dal van mijn eigen volk zou zien liggen. Het kwam daarom min of meer als een schok toen de mensen in het volgende dal hun kleren openmaakten, in plaats van hun armen uitspreidden hun piemels tevoorschijn haalden en me  vergastten op hun kwakjes. Zelfs met mijn  kaffiyeh en lange jurken bleven ze me hun erecties tonen. De ene helft in mij wilde niet weten in wat voor een groot gevaar ik me bevond, de andere helft wilde alles weten, de angst voelen en er doorheen gaan. Vooral wanneer het er twee waren of zelfs EEN”. 

“Als je te dicht bij iets, iemand staat, ben je niet de beste analist. Je gevoelens zitten in de weg. Je onthult meer over wie je bent dan wie of wat je liefhebt. Maar je kunt beter van een afstand zien”. Aleksandr Solzjenitsyn, 

Engelse wetenschapper:  “”We teach what we know”.   ( Wij onderwijzen wat we weten). Deze zin impliceert dat je niet kunt overdragen wat je niet weet.  Immers om kennis over te brengen moet je flink boven de stof staan. Alleen als je deze in begrijpelijke taal kunt overbrengen, kom je over. Anders schort er wat aan de rijpheid van je kennis. Beweer je meer dan je weet, dan ga je je boekje te buiten, dat heet speculeren.

Donald Rumsfeld, 2003. ”Er is bekende kennis, dat zijn dingen die we weten.  Er is ook bekende onkunde. Dat zijn dingen waarvan we weten dat we ze niet weten. Maar er is ook onbekende onkunde, dat zijn dingen waarvan we niet weten dat we ze niet weten”.

De bekende filosoof Blaise Pascal (Clermont-Ferrand, 19 juni 1623 – Parijs, 19 augustus 1662) Franse wis- en natuurkundige, christelijk filosoof, theoloog en apologeet).
zei al zoiets: “Het niet bestaan van God is niet sluitend te bewijzen”.

“Het is onmogelijk een bijbel lezend volk mentaal of sociaal tot slaaf te maken. De principes van de bijbel zijn het fundament van de menselijke vrijheid”. Horace Greeley (Amherst, 3 februari 1811 – Pleasantville, 29 november 1872) was een Amerikaans journalist, schrijver en politicus.

“Er zijn meer tekenen van authenticiteit in de bijbel dan in welke profane geschiedenis dan ook”. Sir Isaak Newton.

“Het is onmogelijk de wereld juist te besturen zonder God en de Bijbel”. George Washington. 

 
“De hele wereldgeschiedenis is samengevat in het feit dat, wanneer naties sterk zijn, zij niet altijd rechtvaardig zijn. En wanneer ze rechtvaardig willen zijn, ze niet langer sterk zijn”. Winston Churchill.
 
 
 

Oorlog en Vrede.

 

Huey Pierce Long. (Winnfield-Louisiana, 30 augustus 1893 + Baton Rouge-Louisiana 10 september 1935) was een Amerikaans politicus uit de staat Louisiana. “When the United States gets fascism, it will call it anti-fascism. The fascists of the future will be called anti-fascists”.

 
 

Helmuth von Moltke, Gersdorff, Mecklenburg-Schwerin, 23 mei 1848 – Berlijn, 18 juni 1916) was een Duitse kolonel-generaal.   “Oorlog is een deel van Gods orde. Zonder oorlog zou de wereld stagneren en opgaan in materialisme. In de oorlog komen de meest edele deugden van de mens tot uiting: moed, toewijding en plicht, het wegcijferen van zichzelf, bereidheid om het leven zelf te offeren”.

Thomas Mann,  (Lübeck, 6 juni 1875 – Zürich, 12 augustus 1955) schrijver en Nobelprijs winnaar voor de literatuur,  wordt beschouwd als een van de grootste Duitse schrijvers uit de twintigste eeuw. “Oorlog! Het was zuivering, bevrijding die we voelden en een overweldigende hoop”.

.John Stuart Mill, (Pentonville, 20 mei 1806 – Avignon, 8 mei 1873) was een Engels filosoof en econoom, een van de grootste denkers van de negentiende eeuw.  Mill had een banvloek uitgesproken over de mens die oorlog en geweld principieel afwijst.

“Oorlog,  is een kwaadaardig ding, maar niet het kwaadaardigste van alles. De decadente, vervallen staat van morele gevoelens en van vaderlandsliefde die mensen doet denken dat niets een oorlog waard is, is veel erger. De mens die niets heeft waarvoor hij bereidt is te vechten, niets dat belangrijker is dan zij persoonlijke veiligheid, is een miserabel schepsel en heeft geen kans op vrijheid tenzij hij bevrijd wordt en beschermd door de inspanningen van betere mensen dan hijzelf”.

wapenwet

Islam.

Dr. Younus Shaikh (Indische rationalist en Verlichter):

“In geen enkele andere cultuur, laat staan religie, is de codificatie van moord, roof, slavernij of tribuut afpersing als religieuze plicht te vinden”.

“De islamitische sluier is de Jodenster van de moslimvrouw, zichtbaar als teken  van haar status als Untermensch”  Chahdortt Djavann. Iraans schrijfster.

“De hoofddoek is de vlag van de islamitische kruistocht. Deze islamitische kruisvaarders zijn de fascisten van de 21e eeuw”. Alice Schwarzer (Duits feministe):

“Hoofddoekjes en Boerka,s in het straatbeeld hebben een doel, zij zijn een zekere uitstraling van overtuigde moslima’s, een uitstraling van de “wave of the future”.

“The Crusaders are the reason ‘you’ are not a Muslim right now and your daughter is not wearing a burqa”.

https://shariaunveiled.wordpress.com/2015/02/08/the-real-history-of-the-crusades/

“This chaos and the absence of leadership in the revolutions is the best environment to spread Al Qaeda’s thoughts and ideas,” Osama bin Laden is quoted about the “Arab Spring”

FB_IMG_1519852933719

“Het op sociale media ridiculiseren van bijvoorbeeld Donald Trump, een hobby, ja bijna een fulltime baan van een deel van de westerse intelligentsia, geeft goed aan hoezeer de opstand verworden is tot tragikomisch ritueel”. Arnon Grunberg.

“In de rechtszaal is Vrouwe Justitia blind, maar op de straat niet”

“Passiviteit is de feestdag der dwazen”. C.K. Chesterton.

“Wie een schaap wil zijn, ontmoet overal wolven”. G. Harvey.

“Welvaart is een vrucht van de vrijheid”.  Alexis de Tocqueville.

“Mensen die van honden houden, fokken honden. Mensen die van zwakkeren houden, zorgen dat er zwakke groepen komen. De PVDA fokt zwakkeren, zoals een ander honden fokt”.  Dr. W. Drees JR

 

“Een van de valkuilen bij het lezen van het manifest van de Noorse massamoordenaar Anders Breivik is te denken dat alles wat hij opschrijft per definitie onzin moet zijn, alleen omdat hij het zegt. Zelfs bij hem is het argument “”hoor wie het zegt” een zwaktebod. De Duitse journalist en analyticus Sebastiaan Haffner, die al voor de Tweede Wereldoorlog uitweek naar Engeland, waarschuwde voor diezelfde fout bij Adolf Hitler. Hij drukte het kernachtig uit: twee plus twee blijft vier, zelfs als Hitler dat beweert”. (Auteur onbekend).

Hitler Woman.

“Het is niet de macht, maar de angst voor machtsverlies dat corrumpeert”. Aung Suu Kyi,

Economie.

Zelfs de meest fervente tegenstanders van het kapitalisme geven toe dat het kapitalisme een ongekende productiviteit en vooruitgang heeft gebracht. In het Communistisch Manifest stellen Karl Marx en Friedrich Engels dat ‘…het kapitalistisch systeem voor het eerst liet zien waartoe menselijke activiteit in staat was.. … het heeft meer massieve en kolossale productieve krachten in werking gezet dan alle voorafgaande generaties tezamen.’

”Protectionisme is een (volks)sentiment, en protectionistische politiek wordt niet verklaard door enige liefde voor of door overheersing door het grote zakenleven, maar door een vurige wens een eigen wereld op te bouwen, te behouden en onafhankelijk te worden van alle wisselvalligheden in de rest van de wereld”. Joseph Alois Schumpeter (8 februari 1883 – 8 januari 1950) was een Oostenrijks econoom.

”WTO traag maar onstuitbaar”. Liberalisering onomkeerbaar,
”Boos worden op liberalisering is als boos worden als het regent”. (Boerderij, 5 juli, Joost Beekman).

”Concurrentie` is niet het middel voor de mens om als soort te overleven”, Thom Hartman, in ”De laatste uren van het oude zonlicht”.

”Uiteindelijk zal het wel goed komen met Europa, maar eerst komt er een crisis, en die is nodig ook”. (Geert Mak, in een interview bij de presentatie van zijn laatste boek, ‘In Europa’).

”Na de langverwachte wereldcrisis, die de VS het hardst zal treffen, wacht het idee van de mondiale vrijemarkteconomie (en alle leed dat het heeft veroorzaakt) hetzelfde lot als dat van dat andere twintigste-eeuws experiment van Social Engineering, het Marxistisch socialisme, en zal het alleen nog maar geschiedenis zijn”. John Gray, in ”Vals Ochtendlicht”.

”In de lange geschiedenis van wisselingen, is, na de val van het communisme, het liberalisme slechts de volgende domino die valt”. Samuel Huntington in ”Botsende beschavingen”

”Er is maar één terrein waarop er sprake is van vooruitgang, en dat is de techniek”, Andreas Kinneging in Elsevier, 2 april 2005 auteur van o.a. ”Geografie van goed en kwaad”.

”Kleine boeren en hun problemen in de nieuwe EU landen, zij zijn niet meer dan het stof dat ik van mijn kleren klop, in de steriele gangen van het Brusselse Parlementsgebouw, en dat spoedig zal worden opgeruimd”, Irene van der Linde en Nicole Segers, in ”Het einde van Europa”.

FB_IMG_1481028737180

”Alleen dode vissen zwemmen altijd met de stroom mee”.  Malcolm  Muggeridge.

”Amerikanen hebben het over `goede betrekkingen` met vriendschappelijke landen als de samenwerking berust op harmonie, vriendschappelijkheid en samenwerking. `Slechte betrekkingen` zijn die, die gericht zijn op tegenwerking. Vreemd genoeg zijn Amerikanen grote voorstanders van concurrentie tussen opinies, groepen, partijen, overheidsinstellingen en ondernemingen binnen de Amerikaanse samenleving. Waarom Amerikanen geloven dat conflicten binnen de eigen samenleving goed zijn en tussen samenlevingen slecht, is een fascinerende vraag die, voor zover ik weet nog nooit serieus is onderzocht”. Samuel Huntington in “Botsende beschavingen”.

FB_IMG_1516519514453

“We zijn niet allemaal gelijk.
Ik heb mijn hele leven hard gewerkt om te krijgen wat ik wil. De meeste mensen die ik ken ook. Ik verdien waar ik ben in het leven. Ik geef niet op wat ik verdiend heb zodat iemand die dat niet heeft zich gelijk voelt. Noch zal ik hun schuld overnemen. Ik heb mijn schuld moeten betalen. Ik sta erop dat iedereen dezelfde standaard hanteert”.

Kan een afbeelding zijn van de tekst 'We are not all equal. I worked very hard my entire life to get what I have. Most of the people I know have too. I deserve where I am in life. I will not give up what I have earned so that someone who has not can feel 'equal'. Nor will I assume their debt. I have had to pay my debt. I insist everyone else be held to the same standard. Equality of Opportunity, Not Equality of Outcome'

”Het westen is militaristisch en imperialistisch. Het heeft andere naties `getraumatiseerd` met zijn `koloniale terreurdaden`. Het `individualisme`, dat waarmerk van westerse cultuur, is `de bron van alle problemen`. De westerse macht is `vreesaanjagend`, het onderdrukt onze `ontwikkelingscapaciteiten` en dringt ons dagelijks leven binnen met zijn “geïmporteerde producten` en televisiefilms die de ether vervuilen. Het is een macht die ons `onderdrukt`, onze `markten overspoelt` en onze `hulpbronnen`, `initiatieven` en `ontwikkelingsmogelijkheden` beheerst”.
Fatima Mernissi in ” Islam and democraty”.

“Mein Kampf` is de nieuwe Koran vol met geloof en oorlog”. In `The River War` schreef Churchill: “Hoe verschrikkelijk is de vloek die de islam op zijn volgelingen legt! Behalve van fanatieke razernij, gevaarlijk in een mens als hondsdolheid bij een hond, is er sprake van verschrikkelijke fatalistische apathie. De gevolgen hiervan zijn duidelijk zichtbaar in vele landen, ondoordachte gewoonten, slonzige landbouwsystemen, trage handel en onzekerheid over eigendommen bestaan overal waar wordt geleefd volgens de voorschriften van de profeet. (..) Individuele moslims kunnen weliswaar uitstekende kwaliteiten tonen, maar de invloed van deze religie verlamt de sociale ontwikkeling van alle mensen die haar aanhangen. Er bestaat geen sterker remmende kracht ter wereld”. Winston Churchill. (Woodstock, 30 november 1874 – Londen, 24 januari 1965, Brits Staatsman).

”De pijlers van de beschaving zijn de Spirit of Religion en de Spirit of the Gentlemen”. Dat is de grondslag van een beschaafde maatschappij”. Edmund Burke.

“Geen enkel boek heeft zo intens onze cultuur beïnvloed als de bijbel. Talloze werken uit de muziek, beeldende kunsten en literatuur zijn door de bijbel geïnspireerd, hetzij rechtstreeks, hetzij via ‘vertaling’, parafrase en interpretatie. En zelfs nu nog blijft de bijbel de kunstenaars intrigeren. Ook op onze taal, moraal, politiek, staatsvorm en rechtspraak heeft het ‘Boek der boeken’ zijn stempel gedrukt.

“Toetssteen voor een goede religie is of je er grapjes over kunt maken”. Gilbert Kjeith.

“Christendom, zelfs in de meest verschrikkelijke dagen, zelfs onder de meest corrupte pausen, zelfs tijdens de meest onrechtvaardige oorlogen, was ontegenzeggelijk een kracht voor de verbetering van de mens.”

Thomas Madden, director of the Center for Medieval and Renaissance Studies at Saint Louis University,

“Vorming, vorming en nog eens vorming, dat is in de eerste plaats het doel van het onderwijs. Het is het hoofdproduct van het onderwijs, het geïnteresseerd raken in de mensen en de wereld om je heen, die kunnen duiden, analyseren en begrijpen, en het leren zien welke functie kennis daarin vervult. Kennis en kennisoverdracht zijn niet meer dan een bijproduct”. Pim Fortuyn.

Martin-Luther-King-Jr1

Zodra een politicus zich moet afvragen en serieus overwegen zijn mening te uiten, vanwege de kans om ritueel geslacht te worden, is de democratie stevig op zijn retour. De voorbeeld lijst groeit gestaag. Janmaat,  Aad Kosto, Pim Fortuyn,  Theo van Gogh. Veel anderen die nog wel hun kritische mening durven ventileren zijn aangewezen op het internet omdat ze worden geweerd en vermeden door krantenland, Paul Cliteur,  Hasna El Maroudi, Geert Wilders, Ayaan Hirsi Ali, Afshin Ellian, Sylvain Ephimenco, Henk Westbroek, Gregorius Nekschot, praktisch alle PVV kopstukken plus de vele schrijvers en islam critici die onder een pseudoniem werken omdat het domweg te gevaarlijk is”.
Martin Bosma, in “De schijn-elite van de valsemunters”.

“Wilders is patriot,  patriottisme is de wil tot handhaving en verweer van wat eigen en dierbaar is. Tegenover nationalisme dat een machtige drift tot heerschappij inhoudt. (Johan Huizinga. Historicus. )

“Linksmensen zijn niet in staat onderscheidt te maken tussen deze twee. Heel hypocriet erkennen en verheerlijken zij andere culturen als zijnde superieur en zijn nihilistisch over haar eigen cultuur”

“Als er een remedie is tegen Wilders en de PVV, is het waarschijnlijk niet meer maar minder democratie”. Maarten van Rossum,

Bananenrepubliek Nederland. Moord namens de kroon. Ine Veen.

De eerste politici die stevige kritiek gaven op het slappe immigratiebeleid waren niet Janmaat, Bolkestein, Fortuin of Wilders, maar Drees SR en Drees JR!

“Het overgrote deel van de media en de gevestigde orde zijn “experts” op het gebied van “extreem rechts”. Waar zijn de “experts” van “extreem links”, van  alle extreem linkse activiteiten van waaruit de moordenaar van Fortuin, actiegroepen als Rara, de zeer gewelddadige terreuraanslag tegen de CP en CD voortkwamen”?

“Je kunt een land heel gemakkelijk beoordelen, kijk hoeveel  mensen naar binnen willen en kijk hoeveel er uit willen”. Tony Blair.

“Je kunt een willekeurig blanke politicus, de president van de VS, het christendom, de paus of christus bespotten, door het slijk halen en tot op het bot vernederen. Niemand doet je wat, in bepaalde kringen ben je een held en krijg je zelfs een staande ovatie. Maar zodra je hetzelfde doet met een Somaliër, de islam of Mohammed, dan ben je een haatzaaier, racist, islamofoob of nog erger en je leven niet meer zeker”. Oriana Fallaci, (Florence, 29 juni 1929 – aldaar, 15 september 2006)

13173932_10155008057127316_804705494230608400_n

“Er zal een nieuwe maatschappij geboren worden, waarin iedereen volwaardig burger zal zijn. Waar geen eerste-, tweede- en derderangsburgers meer bestaan”.
Salvador Allende, (Valparaíso, 26 juni 1908 – Santiago, 11 september 1973)

“Een land zonder grens is geen land. Een land die haar eigen wetten niet respecteert is geen land. Een regering dat zijn eigen burgers niet dient is geen regering”. Donald Trump, Republikeins president kandidaat.

“Een leugen is de halve wereld rond voordat de waarheid de kans heeft de broek aan te trekken”. Winston Churchill.

“Als je jezelf in de maling neemt, hoeft een ander dat niet te doen. Wel zo prettig”. Fred Teeven.

Mr. G.B.J. Hiltermann,  (Buenos Aires (Argentinië), 1 mei 1914 – Amsterdam, 15 juli 2000) was een conventioneel, rechts-liberaal journalist, politiek commentator, uitgever en historicus en beroemde AVRO radio-commentator van “De toestand in de wereld.  “Mij schijnt het toe dat als die quasi-asielzoekers, in wezen profiteurs, zich niet in onze samenleving willen invoegen, maar als etnische profiteurs hun eigen wereldje willen handhaven, ze dat maar in hun eigen land moeten doen”.

“In Africa, some idiot shoots a lion, and it`s the shooters fault…In America one person shoots another, and it`s the guns fault…   Morgan Freeman.

Morgan Freeman

“Wie zich laat aanspreken op zijn schuld, erkent dat hij geen willoos instrument is van omstandigheden, hormonen,  sociale wetmatigheden, krassen op zijn ziel of wat dan ook. Wie het woord “schuld”  niet op zich van toepassing acht, verklaart zich een speelbal van zaken buiten zijn wil om. Wie schuld belijdt, erkent dat hij regisseur is, of had moeten zijn, van zijn handelen”. Theo Boer.

“As long as your imposed love to the self-proclaimed prophet is stronger as your love for the truth, there will be darkness in your heart”. Quo Vadis.

“Als je vandaag wil begrijpen, moet je op zoek gaan naar gisteren”. (Buck)

“Geschiedenis is de som van de dingen die vermeden hadden moeten worden”. (Konrad Adenauer)

“Arabieren weten niet wat debatteren is. Zij kennen alleen de monoloog. Onderbreek je ze op een punt, dan wachten ze even tot je uitgesproken bent,en beginnen hun monoloog weer van voren af aan”. Renate Rubinstein (in “Jood in Arabië) citeerde een Nederlandse missiezuster in het Muasher Hospital in Amman.

600709_10153332441277041_6548923426938222938_n

“Iemands religie is niet echt als hij er nooit een grapje over kan maken”. Hilaire Bellock.

“Fantasie is belangrijker dan kennis, want kennis is beperkt”. Albert Einstein.

“Het principe van oog om oog maakt de hele wereld blind”. Mahatma Gandhi.

“Een gek, indien hij zwijgen kan, gaat door voor een verstandig mens”. Constantijn Huygens

“De domheid van de mensheid is werkelijk ongelooflijk”. Adolf Hitler.

“Mensen die zelf in de chaos zaten die men oorlog noemt, zijn niet de meest objectieve ooggetuigen (waarnemers). Zij missen wat elke krantenlezer bezit: overzicht”. Renate Rubinstein in “Jood in Arabië, Goi in Israël”.

In het Communistisch Manifest stellen Karl Marx en Friedrich Engels dat ‘…het kapitalistisch systeem voor het eerst liet zien waartoe menselijke activiteit in staat was.. … het heeft meer massieve en kolossale productieve krachten in werking gezet dan alle voorafgaande generaties tezamen.’ Het kapitalisme bereikt dit wonder door regelmatige herinvestering om de productiviteit te verhogen – door grotere capaciteit of verbeterde technologie – en door zowel management als arbeid te motiveren door steeds hogere beloningen.

Ernest Ernan, (Tréguier, 28 februari 1823 – Parijs, 2 oktober 1892) was een Frans filosoof en schrijver). “Een natie bestaat niet uit mensen van een ras, ook niet uit mensen die dezelfde levensbeschouwing of dezelfde beginselen aanhangen. Een natie, dat is een ziel, een geest, een cultuurverbinding, die het resultaat is van in het verleden samen vergaarde herinneringen en gezamenlijke opofferingen en gedeelde glorie, dikwijls ook gezamenlijke rouw en gezamenlijke teleurstellingen, en voor de toekomst verbonden door het gezamenlijk verlangen verder te leven. #Wat een natie maakt, dat is niet de gezamenlijke taal of de gezamenlijke afstamming van een etnische groep, maar het is de gezamenlijke belevenis van grote avonturen in het verleden en de wens dat in de toekomst ook te doen”. Kan een afbeelding zijn van de tekst '"If kids Rnew what they wanted to be at age eight, the world would be filled with cowboys and princesses. I wanted to be a pirate. Thank God nobody took me seriously and scheduled me for eye removal and peg leg surgery." Bill Maher'

Meer Quotes en citaten. 

https://meervrijheid.nl/?pagina=12

Advertentie

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s