Jezus van Nazareth, waarom niet ?

Wie was Jezus van Nazareth? Heeft hij echt bestaan? Wat heeft hij ons nagelaten? Maar vooral, wat heeft Hij ons te bieden? (1)

Zomaar vier vragen die wij dagelijks zouden moeten stellen om te beantwoorden.

“Bijna alle geleerden stellen, dat Jezus in elk geval een grote morele leraar is geweest: zijn briljante inzicht in de menselijke moraliteit wordt zelfs onderkend door aanhangers van andere religies. In zijn boek Jezus van Nazareth schrijft de Joodse geleerde Joseph Klausner “Het wordt algemeen aanvaard .. dat Christus de meest zuivere en sublieme ethiek leerde .. die de morele uitgangspunten en gemeenplaatsen van de wijste`n onder de antieken ver in de schaduw stelt.”
De meeste historici zijn het er ook over eens, Jezus was een groot zedenmeester, hoe zou hij dan kunnen liegen over zijn eigen afkomst? (2).

Het (er)kennen van Jezus van Nazareth, die zich willens en wetens heeft laten vernederen en de meest gruwelijke dood zou sterven door zich aan het kruis te laten spijkeren, is een ongekende rijkdom die miljoenen mensen dagelijks ervaren. (3).
Een persoon die groot is geworden door zich klein te maken, door zich onder de armsten en verschoppelingen te begeven, heeft vele miljoenen geïnspireerd om zijn voorbeeld te volgen. Geloven in Jezus echter, was vanaf het prille begin niet zonder gevaar, in het Romeinse Rijk zijn vanaf het begin tot aan de instelling van het christendom als Romeins staatsgodsdienst (ca. 380) tienduizenden christenen vervolgd, gemarteld, voor de leeuwen geworpen en gekruisigd. Onder Nero werden christenen aan het kruis met pek ingesmeerd en in brand gestoken om als straatverlichting te dienen. Miljoenen christenen worden nog dagelijks vervolgd omwille van zijn naam. Nog niet zolang geleden zijn in Syrië vier tieners gedood omdat ze weigerden zich te bekeren tot de islam. Hun laatste woorden waren zeer waarschijnlijk: ” wij houden van Jezus”. In Nigeria zijn onlangs zeker 147 studenten gedood nadat ze door een terreurgroep waren geselecteerd op hun geloofsovertuiging. Ongeveer 30 Ethopiërs, Christenen zijn vermoord door IS. Zij hadden de kans om zich te ‘bekeren’ tot de Islam. Zij hadden de kans om te leven. Waarschijnlijk, hoefde zij alleen maar met hun lippen te bewijzen en zij zouden leven.
Toch hebben zij dat niet gedaan. Hun leven was hun meer waard, dan Jezus te verloochenen. Dat is pas moed. Hoe komt het dat zoveel mensen de vaak gruwelijke dood verkiezen boven het afzweren van hun geloofsovertuiging?
Maar het contrast is groot, miljoenen anderen in westerse landen, die in alle vrijheid hun geloof kunnen belijden laten het achteloos achter bij het “grofvuil”.

Christus

Onlangs had ik thuis een discussie op gang gebracht over de logica in het christendom, (wat ik eigenlijk bedoelde) was de consequente manier van leven en voorbeeldgedrag van christus, mbt over de toepassing van de tien geboden. Voordat ik mijn verhaal af kon maken werd ik al onderbroken en geinterruppeert met de woorden: “Praat me niet over die logica, je kunt niet over water lopen of opstaan uit de doden”. Dat was ook logica, zo eenvoudig lijkt het voor veel (jonge) mensen, iets wat niet te verklaren is dat bestaat niet.
Tja daar sta je dan met een mond vol tanden, discussie beëindigd, gedist, klaar over en uit.

Geloven is niet cool, vooral niet voor veel jonge mensen die nog maar net begonnen zijn aan de ontdekkingstocht door het leven, die liever hun identiteit zoeken bij hun helden als Harry Potter en Madonna, zoals wij dat vroeger deden met The Rolling Stones en The Beatles en alle andere verleidingen van (TV) sterren, de glitter en glamour en het verlangen om iemand te zijn die beroemd was. Het laatste waar de meeste jonge mensen naar op zoek zijn, is het volgen van iemand die groot is geworden door zich klein te maken en wiens woorden ( “Wie zich verheft, zal vernederd worden”), zelfs na 2000 jaar nog niets aan betekenis hebben ingeboet.

Geloven is iets voor achterlijke mensen, is de algemene teneur in het moderne Westen, in de media en op internetfora. Dat is mijn ervaring over hoe veel mensen denken over religie. Een vriend kreeg onlangs nog in familiekring te horen wanneer hij nou eindelijk eens volwassen werd omdat het toch wel erg kinderlijk is om nog in een god te geloven. Om over de neerbuigende toon op met name het atheïstenforum maar helemaal te zwijgen.
Een reactie op FB aan mij gericht: “Jij bent een gelover, een Gristen, een hierna maalsgelover in een Opperwezen-na-de-dood.
Is niet de meest zinnige en rationele categorie waar ik normaliter het debat mee aanga. Doe dat toch liever meer met mensen met enigszins gezond verstand. Niet met mentale verdwaasden”.

Nou ja, daar sta je dan met je goeie gedrag??

Hun argument is dan vaak dat de wetenschap de taak van religie heeft overgenomen en overbodig gemaakt door zaken te verklaren die eerder door het geloof werd verklaard. Sorry, maar zo simpel laat geloof zich niet verklaren. Niet om geloof of religie wetenschappelijk te bewijzen, dan is het immers geen geloof meer, maar heeft de wetenschap dan ooit enig bewijs geleverd voor het waarom van het bestaan van het heelal en de aarde? Als het heelal met alles erin een auto was die uit een volledig geautomatiseerde gerobotiseerde fabriek kwam, dan is de wetenschap nog nooit verder gekomen dan de werking van de auto (gedeeltelijk) verklaren. Waarom die auto zo werkt, daar is ze nog niet aan toe gekomen.

“Ook de wetenschap of objectieve kennis zijn geen veilige havens. Er is geen objectieve kennis. De objectieve kennis van vandaag is de onzin van morgen”.

http://www.wimbeurskens.nl/mens/kritiek/296/Column-Charles-Darwin-en-de-schepping.html

De bekende filosoof Blaise Pascal (Clermont-Ferrand, 19 juni 1623 – Parijs, 19 augustus 1662) Franse wis- en natuurkundige, christelijk filosoof, theoloog en apologeet).
zei al zoiets: “Het niet bestaan van God is niet sluitend te bewijzen”.

Voor veel mensen geld de regel:” Eerst zien en dan geloven” en nog iets simpeler, wat je niet kunt zien bestaat niet.

Voor een gelovige is het allemaal niet zo simpel en eenvoudig. In Nederland leven namelijk niet alleen horken die het allemaal niks kan schelen, lomperiken die denken dat het een teken van vooruitgang is om nergens in te geloven. Er leven ook mensen die het wél wat kan schelen, omdat zij leven met de stellige persoonlijke overtuiging en (collectieve) ervaringen waardoor zij doordrongen zijn van het besef dat we niet alleen op de wereld te zijn. En voor een oplettend persoon zijn daar genoeg (stille) aanwijzingen voor. (4).

Voor wie er open voor staat zijn er namelijk genoeg aanwijzingen dat er meer is tussen hemel en aarde dan veel (jonge) mensen willen toegeven,

girl

Nog sterker tot de verbeelding sprekend is een reeks van gebeurtenissen, zoals de Mariaverschijning in Heede, Duitsland, 1937,

http://www.marypages.com/Heede.htm

en nee wacht nou even, vóórdat u dit terzijde schuift als zijnde kinderlijke fantasie, lees dan ook even het verslag over de gebeurtenis in Fatima op:

http://nl.wikipedia.org/wiki/Onze-Lieve-Vrouw_van_F%C3%A1tima

Dan is er nog dat fenomeen de Stille omgang.

http://nl.wikipedia.org/wiki/Stille_Omgang

Zoals de filosoof Blaise Pascal al schreef: “Het niet bestaan van God is niet sluitend te bewijzen”. dit feit maakt duidelijk dat een atheïstische overtuiging of mening, zoals men vaak wel nadrukkelijk suggereert, niet superieur is aan die van een gelovige.

Vlak voor Pasen stond er in de krant een heel artikel van een bijbelhistoricus die de verschillende evangeliën onderzocht had en een paar verschillen (tegenstrijdigheden) had ontdekt in het Paasverhaal, de omschrijving vlak na de kruisiging (opstanding uit het graf) van christus. Deze historicus meende op basis van deze tegenstrijdigheden een conclusie te kunnen trekken. Maar waar de bijbelhistoricus in dat artikel wijselijk over zweeg was het feit dat alle evangeliën, samen met de 28 apocriefe evangeliën opvallend nauwkeurige overeenkomsten vertonen.
Nu kunnen zijn apostelen natuurlijk hun ervaring verschillend interpreteren, maar als de auteurs/vertalers van de bijbel elke twijfel wilden uitbannen zouden ze die verschillende interpretaties dan niet hebben gesynchroniseerd? Nee dat hebben ze niet, er is dus niet met de bijbel gerommeld, zoals de Nag Hammadigeschriften dat ook aantonen.
De evangeliën zijn zonder twijfel authentieke ooggetuigenverklaringen van het leven van Jezus van Nazareth.

Tot slot enkele opvallende uitspraken van bekenden (Nederlanders):

Mosab Hassan Jussef, een tot het christendom bekeerde zoon van sjeik Hassan Jussef, (een van de oprichters van Hamas).”Only Jesus could save mankind through his death and resurrection. And Jesus is the only way to God”.

“Op de bodem van de ziel van iedere mens rust de droesem van een diep religieus besef”. Pim Fortuyn,(Driehuis, 19 februari 1948 – Hilversum, 6 mei 2002).

“Mijn geestelijk afkomst kun je liberaal-orthodox noemen, hoewel dat gewoonlijk niet samengaat. Maar tussen liberaal en orthodox hoeft geen tegenstelling te bestaan. Geloof en dwang passen niet bij elkaar. Geloof hoort bij vrijheid; vrijheid om je eigen keuze te maken. We waren orthodox in de zin van diepgelovig. Geloven doe je helemaal en niet half. Je probeert bij het Woord te leven. Het Woord is niet half, het klinkt ook nog vandaag, doordat je de Bijbel leest, door verkondiging, de liturgie. Daar kun je niets aan afdoen. Het geloof is helemaal betrokken op God, op de schepper, op diegene in wiens handen de geschiedenis en de zin ervan liggen. Het gaat om dingen die niemand kan zien, die niet bewezen kunnen worden. Twijfel komt bij iedereen wel eens op, maar daar maak je geen theologie van”.

(Bas de Gaay Fortman, Den Haag, 6 november 1937) is een Nederlandse politicus en wetenschapper).

“De islam had graag de godsdienst willen zijn die de tegenkracht van het Westen vormde. Maar het wordt steeds meer de godsdienst van dood en verderf. Dat is niet erg aansprekend. Het kan niet anders, of het is het succes van Jezus, dat de moslims zo woedend maakt dat ze, heel primitief, kerken in de fik gaan steken. Maar het is een methode die niet werkt. Zeker, het zal angst aanjagen, maar het zal er de christelijke overtuiging niet door doen verdwijnen.
Het christendom zal Afrika of China (of India) niet westelijker maken. Maar het is wel een stap in de beschaving. Het past bij een besef van verantwoordelijkheid, schuldbesef en gewetensvorming. Het maakt betere mensen en vervolgens een betere maatschappij. En het is ook nog eens een razend knap, betoverend verhaal, dat Nieuwe Testament”. Joost Niemoller. (7).

(1). https://adintuitu.wordpress.com/2013/12/01/geloven-doe-je-maar-achter-de-voordeur-2-2/
(2). http://y-jesus.org/dutch/wwrj/3-is-jezus-god/2/
(3). http://www.bol.com/nl/p/jesus-multinational/1001004007495438/
(4). https://vimeo.com/111736259
(5). http://www.ik-leef.nl/angst/wonderbaarlijke-genezingen/
(6). http://www.0095.info/nl/index_stellingen_thesennl.html
(7). Joost Niemoller, http://www.dagelijksestandaard.nl/2012/02/waarom-vallen-de-moslims-wereldwijd-christenen-aan/

Zie ook bv. https://gegrammena.wordpress.com/about/

Meer interessant leesvoer:

http://svensnijer-essays.blogspot.nl/2013/11/het-ongelijk-van-de-anti-filosofen.html

http://www.theoblogie.nl/een-gesprek-over-de-islam-kabbelt-nooit-door-gert-jan-
segers/

http://baumgarp.wixsite.com/paulsworld/christian-charity-1st-1000-years

http://www.bekeertu.be/index.asp

2 gedachtes over “Jezus van Nazareth, waarom niet ?

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s