Moskee een gebedshuis?

De gestage groei van het aantal moskeeën in Nederland en met name de voorgenomen komst van de megamoskee in Gouda wekt steeds meer verzet op bij de plaatselijke bevolking en doen sommige politici en politieke partijen lijnrecht tegenover elkaar staan. D66, PvdA en Groen Links zijn vóór het bouwen van nieuwe moskeeën,  (zie  (1). PVV is faliekant tegen.

Moskee Gouda.

Zo verdedigde D66 lijsttrekker Alexander Pechtold de komst van de moskee met het argument: “Een moskee is een kerk en in een kerk worden geen haatpreken gehouden”.

Is het waar wat Pechtold hier beweerd??

kerk

Veel Nederlanders en Europeanen leven net als Pechtold nog in de “veronderstelling” dat een moskee hetzelfde is als een kerk, namelijk een gebedshuis. Dat een moskee (ook) een gebedshuis is klopt, maar dat is niet de hele waarheid. Om de betekenis en functie van een moskee te kunnen begrijpen moet je eerst de aard van de islam, het gedrag en levenswijze van haar profeet en haar geschiedenis begrijpen. Zie: (2) Mohammed benoemde zichzelf tot profeet, religieus leider, legeraanvoerder en staatshoofd. Tevens fungeerde de profeet als  militair strateeg, belastingadviseur, rechter, advocaat en wetgever. (2,3). In de koran, die twee jaar na de dood van Mohammed, in opdracht van zijn beste vriend en opvolger, de eerste Kalief: Aboe Bakr as-Siddiq (Abdullah ibn Abu Qahafa)  werd gebundeld en geschreven, staan tot in detail alle wetten en handelingen die men moet verrichten om aan de eisen van de islam te voldoen. Kortom de profeet cq de islam ging/gaat over alles wat met intermenselijke aspecten te maken heeft.
Citaat van Afshin Ellian, (Teheran, 27-02-1966 Rechtsgeleerde, werd in 2003 universitair hoofddocent Encyclopedie van de rechtswetenschap aan de Universiteit Leiden): “Zodra de islam zich, in zijn politieke vorm, gaat manifesteren, zal de islam alle intermenselijke aspecten overheersen. de islam domineert alles: het vermogensrecht, personenrecht, familierecht, strafrecht, maatschappelijke en politieke vraagstukken. De islam gaat over oorlog en vrede, zijn en niet-zijn.”
Kortom, de islam cq koran als antwoord op alle vragen en problemen. De islam is een “Totaal concept”. Het verworven mantra “scheiding van staat en kerk” is binnen de islam ondenkbaar.  Regeringen in dominant islamitische landen staan altijd onder “curatele” van hoge islamitische geestelijken. De islam is `Perfect` zoals hoge moslimgeestelijken hun “religie” definiëren.  Dit is iets waar veel moslims dan ook erg trots op zijn en er met name bij orthodoxe moslims geen enkele discussie over bestaat. Veel moslims vinden het dan ook onbegrijpelijk hoe andersdenkenden hun religie en politiek kunnen scheiden, cq los van elkaar zien en beleven, omdat ze niet zijn opgegroeid met het idee en besef dat geloof en politiek twee totaal verschillende zaken zijn. Dat politiek bedoeld is om aardse zaken te regelen en religie het bovenaardse.

“De islam is een volledige ideologie, gericht op aardse macht”. Aldus de orthodoxe moslim Okay Pala, voorman van de radicaalislamitische organisatie Hizb ut-Tahrir. Deze organisatie,  (inclusief  alle andere islamitische organisaties), rust pas als haar doel werkelijkheid is: één alomvattend wereld­kalifaat volgens de regels van de sharia. De huidige onrust in het Midden-Oosten is een stap op weg in die richting, denkt Okay Pala. „De mensen in de islamitische wereld snakken naar islam.”

Een veel geciteerde uitspraak van Erdoğan in zijn tijd als burgemeester op een persconferentie is: “Tegelijkertijd seculier en moslim zijn, is niet mogelijk”.

De volgende uitspraak van Erdogan laat niets aan duidelijkheid over: “Democratie is slechts de trein die wij nemen totdat wij op onze bestemming zijn aangekomen. Minaretten zijn onze bajonetten, koepels onze helmen, moskeeën onze kazernes en gelovigen onze soldaten”.

Bron: http://politiek.forum2go.nl/kritische-essays-over-een-politiek-totalitaire-religie-t25.html

Moskee

Een moskee past in dat totale plaatje. Een moskee is een huis of plaats waar de gemeenschap samenkomt voor gebed, maar ook voor alle sociale, culturele en politieke kwesties  waar men mee geconfronteerd wordt, worden hier besproken. Alle besluiten daaromtrent worden in de moskee genomen. Het vrijdaggebed wordt gevolgd door de Khutba, (toespraak) die gaat over de belangrijke onderwerpen van het moment. Meestal is het een politieke rede, waarbij vaak de westerse cultuur als ‘verderfelijk en onzedelijk’ wordt afgeschilderd en de VS en Israël als ‘de Grote Satan en de Kleine Satan’ worden betiteld. In tijden van grote spanning in dominante moslimlanden, breken na het vrijdaggebed dan ook vaak rellen uit. Daarom worden in Egypte bv de moskeeën vrijdags extra in de gaten gehouden door de politie en wordt in veel moslimlanden de Khutba vooraf voor goedkeuring voorgelegd aan de “burgerlijke” overheid. Ook revoluties worden soms vanuit de moskee gestart. Radicale imams zorgen dat veel jonge moslims juist in de moskee radicaliseren.

Minaretten hebben praktische functie en zijn bedoeld om gelovigen op te roepen tot gebed maar zijn ook historisch gezien een symbool van praktische aanwezigheid  van de islam. De minaret is meestal hoger dan de omringende huizen en suggereert daarmee de superioriteit van de islam over andere godsdiensten. In de vorige eeuw is het gebruik van megafoons en luidsprekers ingeburgerd en vooral in de buurt van kerken en in christelijke buurten is de muezzin aan de oproep tot gebed van alles gaan toevoegen zodat het steeds langer werd om het psychologische effect ervan te versterken. (4)

Wat wordt er dan zoal dagelijks “gebeden” in de moskee? Hier een ontluisterende blijk inside.

http://www.jewsnews.co.il/2015/12/04/the-danger-in-islamic-prayer/

gewoon in uw achtertuin bij Rotterdam Maashaven, Dar Al-Hijra moskee, 24 februari jl., Somali prediker:

– moslims moeten alleen zaken doen met moslims
– vluchtelingen moeten in Europa de islam verspreiden
– moslims moeten niet vertrouwen op de staat maar op de islam
– moslims hebben niks te maken met 9/11 of de aanval op Charlie Hebdo
– Israël handelt in seksslavinnen

“De meesten weten misschien niet eens dat er een moskee zit. Ik ben er in geweest 10 jaar geleden of zo en ook toen sprak er een haatprediker, Khalid Yasin”.

Waarom zou Wilders dan toch moskeeën willen sluiten he?
Zelfs zo’n bui-ten-ge-woon gematigde moskee! Top moskee! 1/5  van de “gelovigen” zijn Nederlanders die zich bekeerd hebben tot de islam en er komen allerlei culturen, het toonbeeld van integratie dus!

http://mijnmoskeeistop.ntr.nl/2011/…/20/moskee-dar-al-hijra/

Cahit Kaya (Voorzitter van de Centrale Raad van ex-moslims in Oostenrijk):
“Er zijn zeer bedenkelijke moskeeverenigingen actief, die massief onder jongeren missioneren en uiterst racistische en antisemitische ideologieën verbreiden. Met democratie heeft dit niets meer te maken. In deze clubs wordt o.a. de haat tegen het Westen aangewakkerd en een door Turkse islamisten aangevoerde islamitische ´Herrenreligie´ gepropageerd. Integratie wordt volledig afgewezen en actief bestreden”.

De tot het christendom bekeerde ex-islamist Mosab Hassan Jussef, de oudste zoon van sjeik Hassan Jussef, een van de oprichters van Hamas.
Hamas had hem in zijn jeugdjaren in de moskeeën geleerd “zonder bloedvergieten van onschuldigen voor de ideologie zal er geen islamitische staat zijn.” Deze ideologie wordt kinderen van vijf jaar geleerd. Jussuf noemt het “ideologie voeren”.

De Duitse versie van de AIVD maakte jaren geleden al melding van een onthutsend verslag over een afgeluisterde imam in Duitsland die zijn “gelovigen” opriep om vooral een uitkering aan te vragen om daarmee de economie van Duitsland te schaden, met niet mis te verstane bedoelingen. Er wordt dus duidelijk politiek bedreven in de moskee.

Een vergunning verlenen voor een moskee valt dus moeilijk te verdedigen op basis van alleen maar godsdienstvrijheid, er wordt duidelijk, zeker met de sharia als grondbeginsel, een secundaire (rechts)staat gedoogd binnen s`lands grenzen.

Youtubefilmpje onder: Rellen na vrijdaggebed in moskee.

Gerelateerd.

De Oostenrijkse regering heeft zeven radicale moskeeën gesloten en wil veertig imams uitzetten omdat ze gefinancierd worden door Turkije.
https://nos.nl/artikel/2235592-oostenrijk-sluit-zeven-moskeeen-en-wil-imams-uitzetten.html

Tunesie sluit 80 moskeeèn.

http://www.elsevier.nl/Buitenland/nieuws/2015/6/Tunesie-sluit-80-moskeeen-om-aanzetten-geweld-1783263W/

Tunesische politie vind wapens in 40 Moskeeën.

Tunisia: Police find weapons in 40 mosques

Frankrijk sluit drie moskeeën en vind honderden wapens.

http://nation.foxnews.com/2015/12/09/france-closes-3-mosques-finds-hundreds-weapons

Rellen in Jeruzalem na vrijdaggebed.

http://www.ad.nl/ad/nl/1013/Buitenland/article/detail/3603197/2014/02/25/Politie-Israel-grijpt-in-bij-rellen-op-Tempelberg.dhtml

Hier een citaat uit een commentaar uit Elsevier over het onderwerp van een bepaalde imam:

“De omstreden sjeik Sa’ad Ateeq al-Ateeq zal vrijdag spreken op een Arabischtalige conferentie in Helmond. De prediker riep dit jaar nog op tot het vernietigen van alle Joden”. De keuze voor deze spreker is opvallend te noemen. Dit jaar nog riep de prediker in de ‘Grote Moskee’ in Doha op tot het vernietigen van ‘vijanden van de religie’.

‘Allah, vernietig de joden en vernietig hen die ze tot joden maakten, en vernietig ook de christenen, de Alevieten en de sjiieten,’ zei al-Ateeq in februari.

http://www.elsevier.nl/Nederland/achtergrond/2015/5/Antisemitische-haatprediker-uit-Qatar-spreekt-in-Helmond-1760038W/?masterpageid=158493&cmpid=NLC|elsevier_dagelijks|2015-05-11|Antisemitische_haatprediker_spreekt_in_Helmond

(1).  http://joostniemoller.nl/2016/05/beklemmend-pvda-en-d66-willen-islam-wettelijk-beschermen-nederlanders/

(2).  http://politiek.forum2go.nl/post441.html#441

(3). Veel erger is dat de profeet van de islam helemaal niet zo’n heilige was als vaak wordt voorgesteld. Een citaat van de Belgische islamkenner Koenraad Elst:

“Ook de profeet beoefende of billijkte roof, gijzelneming, verkrachting, steniging van seksuele zondaars, het nemen en verkopen van slaven, sluipmoord en de terechtstelling van andersdenkenden die bezwaren durven te opperen. Praktisch alles waarmee de jihadstrijders het nieuws halen, is volgens de islambasisteksten voorgedaan door de Profeet zelf.”

Bron: http://www.doorbraak.be/nl/nieuws/volg-mohammed-ni%C3%A9t

(4). In de tachtiger jaren vroeg een in Londen praktiserende imam aan de toenmalige premier Margareth Thatcher, wanneer hij nou eindelijk vanaf de minaretten de gelovigen mocht oproepen tot gebed.  Het antwoord van de premier was kort maar dodelijk:  “Dat kan ik u precies vertellen, namelijk op de dag dat ik in Saoedi-Arabië de kerkklokken hoor luiden”.  Jammer dat er vandaag de dag nog zo weinig politici zo`n scherpe blik hebben op het islamprobleem.

Zie ook:

http://svensnijer-essays.blogspot.nl/2015/01/waar-blijft-het-echte-islamdebat.html

http://svensnijer-essays.blogspot.nl/2015/03/mijn-niet-moslim-kind-in-de-schoolklas.html

Egypte sluit 27.000 moskeeën.

https://ejbron.wordpress.com/2015/03/18/egypte-sluit-27-000-moskeeen/

Overvallers herdacht in moskee.

http://www.vrijechroniqueurs.nl/moorddadige-overvaller-herdacht-in-moskee/

https://eunmask.wordpress.com/2015/02/09/salafistische-megamoskee-jihad-moskee-in-gouda/

Erdogan geeft Turken stemadvies en betaald daar goed voor.

https://ejbron.wordpress.com/2013/09/25/turkije-gaf-stemadvies-d66/

http://www.stopdebankiers.eu/pas-op-pechtold-gaat-ons-verkopen-aan-europa-met-steun-van-de-islam/

Beste mensen,

Hartelijk welkom bij de Beweging van Belgische Ex-moslims. Wij hopen dat jullie bij ons veel zullen leren. De ambitie van deze site is dat de interesse voor de Islam gewekt wordt bij een publiek met de meest diverse achtergronden. En dat er in België duizenden experts op het gebied van de Islam opstaan.

http://www.exmoslim.org/

http://shoebat.com/

Advertentie

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s