Windmolens moeten er toch komen.

Windmolens moeten er toch komen, dat is de titel van een paginagroot artikel in DvhN op 16 februari 2015.

download (2)

Windmolens zijn geen miljarden kostende subsidieslurpers en de overgang naar groene energie maakt stroom echt niet duurder! De SER is alle “onzinverhalen” zat en lanceert een online factchecker met objectieve informatie voor alle burgers en bedrijven. Ed Nijpels, bewaker van het energie akkoord, slaat uiteraard beschaafd van zich af.

Vraag aan Ed Nijpels: U stoort zich aan veel berichtgeving over vergroening: “Wetenschap en media matigen zich allerlei meningen aan, nogal eens door gebrek aan kennis. Dit geeft onterechte discussies. De verhalen worden wel door iedereen overgenomen en voor waar gehouden”.

Vraag: Het klimaatdebat is totaal gepolariseerd, dat kan u toch niet verbazen? “Ik heb geen moeite met een fel debat. Het energieakkoord bevat nu eenmaal gevoelige argumenten: windparken op land en zee, gebruik maken van biomassa. Waar ik wel moeite mee heb, zijn de onzinverhalen. Daar heb ik last van. Ze belemmeren mijn taak: het uitvoeren van het energieakkoord.

Vraag: Noemt u eens een voorbeeld? ” De windmolens die miljarden aan subsidie zouden verslinden. Dat is gewoon niet waar. De overheid stopt geen geld in molens, maar dicht slechts het gat tussen marktprijs en de werkelijke kostprijs van windenergie. De kosten worden omgeslagen over de stroomrekening van de burgers en bedrijven”.

Aha, daar komt de eerste leugen boven water, door het verschil in kostprijs en marktprijs bij te passen subsidieert de overheid dus wel degelijk de windenergie. Windenergie is dus wel duurder dan conventionele energie! De energierekening voor conventionele energie voor u en mij bestaat immers sinds jaar en dag uit meerdere kostenposten. Ten eerste de kosten van aankoop van grondstoffen ( olie, gas of steenkolen) Ten tweede de kosten van de installaties (energiecentrales) die worden berekent op basis van onderhoud en afschrijving van die installaties. Ten derde worden er netwerkkosten in rekening gebracht. Ten vierde heft de overheid een energie belasting op de geleverde energie. Vier gespecificeerde kostenposten dus. Die marktprijs voor energie, waar Ed Nijpels het over had, hoe zit dat ook alweer? In een open, vrijemarkt waar voldoende concurrentie is, is de marktprijs de prijs die nog net lonend is voor de producent, dat betekent dat op zijn minst alle kosten gedekt zijn. De kosten die niet in rekening gebracht worden zijn de maatschappelijke kosten, vervuiling en CO2 uitstoot, maar dat is een ander verhaal. Zelfs kerncentrale is goedkoper dan windenergie. Ra ra hoe kan dat??? Het is een feit, dat als alle energie die in een kerncentrale wordt gestoken, voor de voorbereidingen ( bouwkosten van de reactor)vóór verwerking van de brandstof (uranium) veiligheid, etc. etc. meegerekend wordt, dan moet een kerncentrale 18 jaar draaien vóórdat alle (fossiele)energie die er in gestoken is, teruggeleverd is. En dan nog is kernenergie goedkoper dan conventionele energie.

download (3)

Bij windenergie valt er ten minste één van die vier kostenposten weg, namelijk de aankoop van grondstoffen om energie op te wekken. Dat windenergie desondanks duurder is dan conventionele energie heeft de heer Nijpels hier onomstotelijk zelf aangegeven!

Waarom moeten de burgers dan méér gaan betalen voor energie??

Vraag aan Ed Nijpels: Dat is juiste de kritiek. De burgers gaan veel meer betalen.””Mythe nummer twee. ja u en ik betalen een toeslag. Maar dat geld verdienen we terug. Hoe?? Bijvoorbeeld door daken en muren te isoleren. Dat wordt door de overheid gesubsidieerd. Dan besparen we honderden euro,s per jaar. Het is een fabeltje dat energiebesparing leidt tot hoger kosten”.

Leugen nummer twee! Energie duurder maken om daarmee windmolens te bouwen is niet hetzelfde als energie besparen door isolerende maatregelen, dat is een drogreden. Moesten we soms ook eerst betalen voor de bouw van conventionele centrales?? Energie besparen door isolatie is ook heel goed te realiseren zonder het mantra van duurzame energie. We gaan dus eerst een heffing leggen op energie om daarmee de isolatie te subsidiëren?? Het enige argument waar Nijpels een punt heeft, is een cirkelredenatie, namelijk dat isolatie meer rendement oplevert als energie duurder wordt. Maar de energieprijs stijgt juist dankzij de kostbare hoax van de duurzame energie, terwijl door toepassing van duurzame energie de energierekening juist lager zou moeten worden, simpel omdat men geen grondstoffen voor die energie meer hoeft in te kopen!

Waar Ed Nijpels het meest last van heeft, zijn niet de zogenaamde “”onzinverhalen”, maar zijn eigen leugens! Het is maar eens weer bewezen, hoe hoger de positie, hoe harder men liegt!!!

download (1)

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s