Valse informatie bij informatieavonden Bargerveen.

Valse informatie bij informatieavonden Bargerveen.

Reactie op een artikel in DvhN met de titel, “Maak Drenthe niet natter dan nodig”.

Volgens projectleider Bert van Guldener in een artikel in De Zuidenvelder, streeft de commissie naar maximale openheid. “Veel werkzaamheden van de afgelopen anderhalf jaar waren onzichtbaar. Er staan ingrijpende maatregelen op stapel en “we” willen er “samen” iets moois van maken. Daarbij hebben we niet alleen de instemming, maar ook de medewerking van de bewoners nodig”. waar we van Guldener nooit over horen is het alom bekende plaatselijke verzet tegen de voorgenomen bufferzone de vele bezwaarschriften met zorgelijke argumenten over de betwijfelde noodzaak van de bufferzone. De toename van muggen en alle risico,s van dien, waar onlangs nog Internist-infectioloog Quirijn de Mast, verbonden aan het Radboud UMC, voor waarschuwde in de Telegraaf. In een klein artikel door Ed van Tellingen, Maak Drenthe niet natter dan nodig, werden door enkele onderzoekers de toenemende gevaren van vernatting, welke noodzakelijk wordt geacht voor de biodiversiteit, aangegeven in de vorm van het opkomen van nieuwe en oude ziektes.
De medische biologie toont bijvoorbeeld, hoe de wereld voor mensen juist veiliger werd met minder biodiversiteit. De entomoloog (insectkundige) Bart Knols –onder andere werkzaam voor het Academisch Medisch Centrum in Amsterdam – beschreef in zijn boek ‘Mug’ hoe ons land afgelopen eeuw malariavrij werd. Dit lukte dankzij een gerichte overheidscampagne tegen met malariaparasieten besmette Anopheles-muskieten. Bestrijdingsmiddel DDT en ontginning (drooglegging) van moerasgebied, waren de belangrijkste succesfactoren.

Het berekende effect op de vermeende verdroging van het Bargerveen is maar liefst 20 mm en dat in een land waar jaarlijks 800 mm regen valt. Veenmos moet het puur vcan regenwater hebben en kan zo zelfs tot 2 meter boven het grondwaterpeil uitgroeien. Die vernatting en de gestage uitbreiding van natuur en bufferzones hebben juist steeds meer waterbergingsgebieden nodig. De nieuwe bufferzone voor het Bargerveen bv. met een plas-dras situatie heeft veel minder of geen enkel waterbergingsvermogen meer, in vergelijking met de oude situatie, zodat bij een calamiteit van bv 100 mm neerslag in 24 uur er 250.000 m3 water ineens richting het dorp (Nieuw Schoonebeek) en het Schoonebekerdiep af komt. Nieuwe waterbergingsgebieden zijn niets anders dan noodzakelijke compensaties voor die nieuwe natte natuur.

Ik hoop wel dat natuurliefhebbers zich realiseren waar men met hun peperdure hobby’s mee bezig is.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s