Bufferzone slechts boosaardige grap.

Bufferzone Bargerveen… Een natte droom…?

Nadat de vorige staatssecretaris Henk Bleker met zijn bezuinigingsplannen een dikke streep zette door de ambities van vele natuurbeheerders en daarmee gelukkig ook door het plan voor een bufferzone langs het Bargerveen, heeft zijn opvolgster Sharon Dijksma de beurs weer getrokken om alle haperende natte dromen weer vlot te trekken. Want waar gaat het mbt de bufferzone in het hele circus nou eigenlijk om? Er sijpelt water diep in de ondergrond uit het Bargerveen, dus het Bargerveen verdroogt is de stelling. Om het Bargerveen te redden van een dreigende ondergang, moet het veenmos dat verantwoordelijk is voor het levend hoogveen, flink nat gehouden worden.
Daarvoor is volgens natuurbeheerders een stabiele waterspiegel noodzakelijk, wat volgens de beheerders te realiseren is door parallel aan de Dr. Ir. H.A. Stheemanstraat een strook van 500 meter breed landbouwgrond onder water te zetten.
De grote vraag die dit oproept is natuurlijk, hoe belangrijk is die stabiele waterspiegel nou eigenlijk?
Daarvoor moeten we eerst even kijken naar de eigenschappen van het veenmos, (Sphagnum cuspidatum) waar er ca. 200 soorten van bestaan en er in het Bargerveen inmiddels weer 15 soorten zijn waargenomen.

(bron: http://www.geologievannederland.nl/fossielen/planten/veenmos).

1. Het veenmos moet het uitsluitend hebben van regenwater.
2. Veenmos is een kleine, primitieve sporenplant die tot 25 keer haar eigen gewicht aan (regen)water kan vasthouden.
3. Door speciale wateropnemende cellen werkt veenmos als een soort spons die het water meters boven het grondwaterpeil van de omgeving kan uittillen en regenwater kan vasthouden.
4. Door deze eigenschap is veenmos niet strikt gebonden aan natte leefgebieden, maar kan het ook in drogere omstandigheden groeien: door water op te slaan creëert veenmos immers zijn eigen natte milieu.
5. Veenmos groeit aan de bovenkant aan, terwijl het aan de onderkant afsterft. Zo ontstaat er een dikke laag dood plantmateriaal dat veen wordt genoemd.
6. Het kan enige beschaduwing verdragen, en verkleurt dan meestal naar groen.
7. Ook kan de plant tegen een korte, tijdelijke verdroging!
8. Ook al sterft de plant af, door de conserverende werking worden de zaden goed bewaard en komen bij gunstige omstandigheden weer tot ontkieming.

En wat is het berekende (verwachtte) effect van de bufferzone, want dat was toch wel het belangrijkste argument voor de bufferzone.

In het rapport Advies over de bufferzone komen we o.a. het volgende tegen.

Advies over bufferzone Bargerveen.
Deskundigenteam Nat zandlandschap en het voormalige deskundigenteam Hoogvenen
Drs. G.A. van Duinen, Dr. A.J.M. Jansen (redactie), Prof. dr. J.G.M. Roelofs, Dr. S. van
der Schaaf , Dr. J. Schouwenaars.
Citaat: “De gemiddelde wegzijging in de genoemde 700 meter-zone (ad zuidgrens binnen het reservaat) is berekend op ongeveer 0.37 mm. per dag”.

Berekende effect van een bufferzone van 500 meter:

“De wegzijging in de 700 meter zone wordt dan berekend op ongeveer 0.31 mm per dag”.

Let wel, dit zijn aannames, geen garanties!

Omgerekend in het eerste geval is dit dus 135 mm op jaarbasis.
Na realisering van de bufferzone wordt de wegzijging dan 115 mm op jaarbasis.

Dus in een land waar jaarlijks ruim 800 mm regen valt gaat een reductie van slechts 20 mm het Bargerveen redden?

Dat kan toch niet waar zijn?
Geen enkel weldenkend mens zal op basis van een gedegen kosten/baten analyse tot een dergelijk besluit zijn gekomen. Maar in de politiek en met name als het gaat om natuur, gelden heel andere maatstaven en spelen er persoonlijke ambities van politici mee. Zoals blijkt uit een reactie in de rechtszaal van Dhr. Rein Munniksma tegen een aldaar protesterende en procederend agrariër;

“Hoe je ook protesteert en tegenstribbelt, die bufferzone, die ga ik doen!”

Zo als u ziet, doen argumenten ook hier niet meer ter zake.

Om over de bijkomende bezwaren nog maar te zwijgen?

• Weer ruim 400 ha minder cultuurgrond ter beschikking voor agrariërs voor de broodnodige vruchtwisseling en schaalvergroting. (250 ha ad zuidgrens en ca 150 ha ten noorden vh Bargerveen).
• De bufferzone komt zo goed als onder water te staan, en kan dan geen extra water meer bergen (bufferen) in geval van een calamiteit, (100 mm neerslag in 24 uur) komt er 250.000 m3 water ineens richting Schonebekerdiep en Nieuw Schoonebeek.
• Extra muggenoverlast.

• Ganzen overlast, vreten graslanden kaal en besmetten de graslanden én het Bargerveen met hun uitwerpselen…

Bronnen vindt u o.a. op: http://www.provincie.drenthe.nl/actueel/bekendmakingen/@111426/herinrichting-nieuw/

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s