Oes Kluppie.


                                       05-04-2013

Goeiedag eem, zo luu, ut is haost nie te geleufm,

hoe hadn ie dat ooit kunn dreumm. Maor ut is toch hielemaol echt waor, mien gedicht is noe echt klaor. Ik wol graag daj eerst de Algemien Bepaolingn eem hiel goed deurleezn.

Want die kunt veur mie hiel belangriek weezn.

Wel dur nig mit akkoord geit, mag oetdrukkelijks nig wieder leezn.

 

 Algemiene veurwaardn en bepalingn.

 

Artikel 1. Alle rechten bint en bliefn van en bie de auteur.

 

Artikel 2. De auteur is niet aansprakelijk veur  de gevolgn van elke hevige gemoedstoestand, veroorzaakt deur zien wark, noch door un hevige gemoedstoestand, vereurzaakt deur wat u niet uschreevm hef.

 

Artikel 3. Geen enkele zin of diel van zijn wark mag gebroekt worden deur de lezer zunder oetdrukkelijke schriftelijke toestemming van de auteur.

 

Artikel 4. Op naomaok en boeteneigenlijk gebroek steit un (gevangenis)straf van tenminste 30 jaor mitspeulenn bie ut toniel!

 

Artikel 5. Elke poging of pseudopoging um (ut wark van de dichter, of ) zugzulf  te kopieren of te vermienigvuldign is naodrukkelijks verboodn  zunder oetdrukkelijke toestemming van mie. (ha ha) .

 

 

Nou, daor geet hen.

 

Ik val ma gelieks mit de deur in hoes,

Nee, dut keer ist gien smoes.

Ik zat mit un groot probleem,

En ut is ok gien probleem mit ut taalsysteem.

 

Want ik har ut haost wel dacht

Bij de afterparty weur dur wat van mie verwacht.

Nou mot ie niet zo begunn te bromm,

ik was ter gewoon nog niet an toe komm.

 

Nao viefmtwintig jaor bie teniel,

Is un moeilijkste opdracht ooit, mien diel.

lestdaags  kreeg ik naomelijk ok un gedicht,

van un bekend maor hiel streng wicht.

Dat wicht vreug mie of  ik wat over Oes Kluppie wol schrievm,

Ik zee, nou, dat kan wal, maor dan in drei bedrievm.

 

Noe niet, dan niet en nooit niet!

Eem later har ik daorvan al weer spiet.

Want ut bloed krup waor ut nie gaon kan,

En zo langszaaman kwam dur toch wat van.

 

Um ut ien en aander beter oet te laotn kaomm,

gebroek ik ut leifst allent de artiesten naomm.

Allet oeze souffleuze/regisseuse hef nog gien nickname,

Maor jao, thats aol in the game.

Ja oese souffleuze/regisseuse is al jaoren hier de baos,

Heur taak achter de scharmm döt zie prima zunder veul geraos.

Die taak hef zie overneum van heur va,

Dei zat toen nog veur int kassie en deu dat ok aaltied prima.

Af en tou gef zie oes un hint,

waor ut technies(teniel)spel dan weer gaoren bie spint,

maor deurgaons lat zie jou zoveul vrieheid dat ie ut zulf wal oetviend.

Mangs is zie is wal streng maor nooit arg kwaod,

Bie heur kuj aaltied terecht veur goeie raod .

 

Wie waren mit mekaar weer goed op dreef,

Waor mienigeen het glas op heef.

Zulfs bier kwam op ut teniel, en ut ok niet bie iene bleef.

Jao wie hadden zoveul plezier mit mekaar,

Daordeur  hutselden wie tekst mangs wat deurmekaar.

Maor dat mug de pret nie drukkn,

Versprekingn bunt meistied de mooiste stukn.

 

Oet alle windstreken kwaamt volk um te kiekn,

Naor wat wie daor in nei schoonebeek weer leuten bliekn.

Jao van heinde en ver kwaamm zie vot,

um te zein hou tonielspeuln mot.

Ik weit, wie mugt oeszulf niet veurbie priezen,

Maor wie as amateurspeulers kunt oes wal bewiezn.

Ik har al wat op pepier, veurzein van wat persoonlijke tinties,

Maor niet van elk en eine weit ik eem veul,

Dus wat ik neudig hab is ein paor hinties,

Dan kan ik weer wieder mit mien scripties.

Veural van dat neie spul, (waor zulfs slome Henkie op vul),

dat veurt eerst mit dut, kom ik eignlijks wat neis tekort,

Daor komt nog bie, ut is ok nog van dat biezunder exotische import.

Zoas ie wal begriept, vuural die twei neije wichter,

Bunt een groot mysterie veur un ervaarn dichter.

 

 

Um te begunn mit un ode an oeze Nestor,

dei al jaoren bie oes speult as biezundere stabiele factor.

Dut keer weur um zulfs de mening vraogt,

waren sommige stukkies ok wat te gewaogt?

As ut nee was, mussen wie daorveur staon,

maor nee, ut mug van hum allemaol gewoon deurgaon,

Hij wil ok gien grote rollen meer, kuj begriepn,

daj op die leeftied um ok wal ies begunt te kniepenn.

Hiel bescheiden en unopvallend zet ie keer op keer,

toch weer een hiel biezunder typetje neer.

 

 

Zoas ie weit, bunt wie al in sept weer begunt,

Argns bie iene in hoes, umdat der nog nargns un decor stunt.

Um eerst te oefenn gaot wie dan aait naor Alberdina,

Zie was vrogger nog un beroemd ballerina.

Un betere stee, dat vind wie zo nog nie.

ontvangt zie oes aaltied zeer gastvrie,

En bedient oes oetvoerig van happies en drankies der bie.

Daorbie is zie ok al op respectabele leeftied,

Veur wie alsnog steeds gien zee te hoog giet.

Zie dut ok al weer jaoren met oes met,

En hef daorbie de grootste pret.

Wil ok nie meer un grote rol,

Maor dut heur woordties  altied glansvol.

Juust die kleine rollegies van heur bint  zo mooi,

Zie gef elk tuneelstuk een onmisbaar allooi.

Lest was zie heur tassie vergeetn,

Maor toen ze um weervund moei weetn,

kreeg zie ut mit de oldiezerboer an de stok,

en zunder pardon hef zie hiel drok,

um daormet  pardoes van ut teniel afsmeten.

As huusholdster van de pastoor hef ze wal wat in huus,

En slat bie elk oneerbiedig woord haostig een kruus.

As tante van Kasimier kwam zie heul joviaal,

Veur hum un aole sokke brengnn mit un startkapitaal.

As de nood an de man kump, gef zie um zunder muite under ut 4e bedrief,

de patiënt un stevige beurt, nee dat hef niks um ut lief.

 

 

Oaver oeze Sietse was ik eignlijks ok nog nie oetpraot,

Maor um nog meer over hum te weiten, vraog ik oe eerst um raod.

Wat dei aol mitmaokt har is haost niet te beschrievn.

Dat beslat wal ien tenielstuk mit 100.000 bedrievn.

En in dat leste bedrief, ja dat kom ie zulf haost nie te baovm,

Is dut maol ok nog, saam mit Alberdina, oet de kaste kaomm.

Wat zug daor in dei kaste ofspeuld hef blef un groot raodsel,

maor ant ende van liedie stun`n zie saam op de kansel.

 

Vlak nao de oetvoering weur hie bienao 80 jaor,

Toch zet u nog aaltied zien beste bientie vaort,

En fietste mit zien neef geregeld elk en iene van de kaort.

Zingen kan u ok as de beste en dat bie oes herenkoor,

zunder gekheid, mit veul plezier wal haost al 75 jaor.

Bie ut publiek is u ok arg gelieft,

Ieder maol as u opkomp kreg u spontaan un ovatie, asteblieft.

 

 

 

 

Mans Drup is een ok fijne vent,

en bie toneel is hie hartstikke bekend.

Do hij heul vrauwer veur straf van de schoule mus,

Umdut hie alles al beter dan de meister wus.

Do deu zien va um bie de smit,

die gaf um een hamer en zee, as ik knikke mos doe slaon,

nou, dij hef maor einmaol knikt.

Do kwam hie bie Geert Wolkn op de trekker,

Jao, zunder siroccokappie of cabine, jao, da was best wal lekker.

Veur heul veul boern  hef hie hiel wat gres maait,

Jao op de krane mus u ok en daorbie hefu gelieks de eerste dag,

de naom van zien sexie meidie op de giek van de krane klaaid.

 

Tiekn en schildern was zien persoonlijk talent,

de folders en plakaatn van um over Oes Kluppie,

bint wereldberoemd en dus biezunder bekend.

Bie ut decorbouwen dut hij ut leifst alles allent,

saamm mit frauw, mar die is dat van um wal guwend.

Als klussiesman is hij niet te evenaoren,

zien inzet voor Oes Kluppie vargt mienig vrouw/manjaoren.

Het decor wurd ok ieder keer aal mooier,

En bie de vrouwlui is ut een echte flikflooier.

Maar ok op toneel stat hij zien mannegie,

Mag hie graag oetblinken in een spannegie.

Ien maol op teniel mit un holtn bein achter de bar,

Veul u zomaar bovenop zien schar.

Hie wol ok graag Lubbert zien rol overneemn,

Maor Lubbert wol dat nie geern oet de hane geemn.

Dat was van Lubbert natuurlijk wal te begriepn,

want dan zul u jao naost zien wulpse nep-Marina griepn.

 

Die Bertha, ja dat is mie ok wat fraai`s,

Dut keer was zie un echte haaibaai.

As de vrouw van Lubbert mus zie ok wal wat laoten zein,

Mit zo,n zoepkalf as kerel an heur ziede,

Is zie de rots in de branding en hiel solide.

As boerin steit zie heur mannegie,

En bepaold zie de straotegie.

Nee, op de boerderie is zie ut brein,

En dankzie heur leup dei as un trein.

Saamm mit heur zuster Hilde, de aole vrijster,

Tot argernis van Lubbert die heur zag as un vervelende kleefpleister.

Maor as Lubbert die beiden nie had, zoas ik vermoed,

Was u binnen de kortste keren bankroet.

Bertha runt naomelijk de hiele boerderie en warkt as un peerd,

Dankzie heur löp ut allemaol gesmeerd.

Ant eine vant liedtie bunt de rolln precies umdreit,

Umdat dur opiens un hiel andere wiend weit.

Do wie de dansmarietjes hadn keurt,

Die daor eem um show gaavm, nee da was ongeheurd,

Was u zulf an de beurt.

Hie dacht dat u eindelijks kreeg wat u wol,

Zien zogenaomde “Marina” stripte um hiel verwachtingsvol.

Maor do puntie bie paoltie kwam en u op de baanke wurd smeten,

Do wurd ut um duidelijk dat u zien Marina veurgoed kun vergeetn.

Zien bloedeign Bertha gaf daor eem un sfeervolle show,

Waor mienig exclusieve nachtklup-danseres un puntie an kun zoegen, jow!

 

Lubbert zet  noe eindelijk ok ies zien beste bientie veurt,

En gef zien eign Bertha een stevige (massage) beurt.

Daorbie haddu  biepassende  lingerie an de kont,

Zunder un boks ant gat, waarn zien billn haost roodbont.

 

 

As kameraod en in de kroeg  kuj hum best hebm,

Veural as wie saamm un stuk of wat borrels ophebm.

Dan kaompt de starke verhaolen pas echt lös,

Aover de vos en zien streken dee hie nie verlös.

En zien argernis aover zien illustere schoonzuster,

Dee hum, hedoch veul wark oet de hane nemt as un echte warkzuster.

 

Un keerl hef zie (Hilde) nog nie uvunn,

Maor daor kump rap veraandering is as Lubbert un tenielstukkie wil begunn.

Nee da giet um nie um dat teniel,

maor um dat u daorbie Marina wil maokn tot zien buutn-echtelijk diel.

Zien frauw stek daor rap un stokkie veur,

en datgiene wat hum nie lukkn zal, daor giet Hilde der met vandeur.

Ut biezundere is dat zie beiden deur de week in de auto gaon,

um  in de schoule as onderwiezer veur de klasse te staon.

Veur Hilde was dut veur de eerste keer op ut teniel,

Un biezunder zwaore scene was heur diel.

Dat meuiliekste diel deu zie ut leifst mit ut boekie in de haand,

maor do dat van no-nickname nie meer mug,

leup dat stukkie wal ien beettie stug,

raoktie zie lichtelijk in paniek, en Job ien de braand.

Eerst zat zie um aal op te jutten en nao zeer professioniel geflikvlooi,

Deuk zie iniens as un havik baovm op heur prooi.

Do ut slachtoffer, deur de consternaotie en verwarring ut ok nie meer wus,

En gewoon maor dee, wat de natuur um zee,

Kreeg u te verstaon dat u de hane thoesholn mus.

Ik weit, thoes har zie ok nog un keerl um haans,

Maor eerlijks, neu, das hiel wat aans.

 

Maor as begunneling dee zie ut aait hiel best,

En speulde hiel mooi mit mit de rest.

Ient boekie stunt dat zie dur hiel lilijks oetzag,

Maor ant eind vund slome Job dat zie der best wal weezn mag.

Do sie net utrouwt waarn, gungn sie saamn ies un keer naor de grote stad,

Midn in de sommer, 35 graodn, jao de wichter hadn haost niks umt gat.

Hilde zat aal naor heur keerl te loern,

Of u ok umme keek um nao de wichter te gloern.

Maon nee, hie keek aal strak veur zug oet,

Mit zien glad gestreken snoet.

Do begun Hilde dat te verveeln en zee hiel min,

Kiek toch ies un keer achterumme, mottn de minskn soms denkn dak mit un stuk beton trouwt bin?

 

 

 

 

 

Joa dan oeze Henkie, jao die kan dur ook wat van,

Op teniel is hu een echte showman.

Hef veul gevuul veur speciale rollegies,

Die dut hij dan meistal hiel dries.

Van slome Henkie, in zien va zien nette pak, en as mamaas dinkietoy,

Schakeld u zomaar umme, naor un stoere leern loverboy.

De dochter van Lubbert,Grietje hef um daorbie un beettie hölpn,

Nou ja eigenlijks gungt vanzulf, al wast eerst wat unbehölpn,

want Grietje was ok nog vriegezel,

en thoes was zie un echte rebel.

Achter de coulissn was zie de schrik van de hiele klub,

Zie veroorzaakte  heul veul ongerief in de kelder,

Mit heur geschetter dat mangs afgung as de sirene van un brandmelder.

As dei aandern zuk in alle rust terugge trökn haren um te mediteern,

En veurte bereidn um op ut volgnde bedrief te concentreern.

Normaal praoten kun zie ok al nie, “goeie dag eem” was bie heur: Hello People,

En mit heur hanekam leek zie wal un Eagle.

Heur va wol heur deurom wal graag kwiet,

Maor mit de eerste de beste vent vot, wol zie niet.

Do kwamp daormit  dat Brinta-keerltie Henkie vebie waajn,

Die aaltied mit olle autoos lig te klaain.

Hie zat nog op schoule as student,

En mit zien leefm was u hiel content.

Hie leup stage bie zien oom int café,

Dei stuurde um as loopjonge naor Lubbert mit zien hoed en portemonnee.

Umdat hie  graag mit  autoos knooin mag,

En daorbij der ok wal ies onder lag.

Zit zie mit vervoer aaltied veur ien dubbeltie op de eerste rang,

Want veur sleuteln an aole autoos is u nie bang.

Elke auto krig hu weer an de gang.

Jao, allent, mangs doert dat wal een beetie lang.

 

 

 

Zo, dut was veurlopig ut einde van dut bedrief,

Veur twajde bedrief  mot ik eerst weer neuzen int archief.

Veur mien geveul hab ik de mieste veurvaln angreepn,

maor mien inspiraoties bunt noe oetkneepn.

Misschien har ie  joe nog op tien en aander verheugd,

maor mien poëtische bron is noe  opdreugd,

 Nem mie nie kwaolijks as ik wat heb vegeetn,

Want as 55 plusser kuj ok nie meer alles weetn.

Ik kan ok nog wal wat neie memoires gebroekn,

Wel nog wat weit, laot mie maor eem roekn.

 

Mien plicht as dichter hab ik weer vervuld.

en hopelijk niet te veul privé details onthuld.

Zodat ie mie gaot anklaagn,

Um mie veur de rechter te daagn.

Ik haop dat ie ok geneuten hebt vant leuten,

Vant hiele spel hab ik ok biezunder geneuten.

Maor da had ik gleuf ik al zegt,

Zo, en noe stop ik der met, echt.

 

Job Boneschansker.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s